inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

28 resultaten.
Sorteren op:

Piet Lut

poezie
4,0 met 2 stemmen 326
Meneer Piet Lut kent iedereen, 't is een man van zaken Die zich zeer gewichtig voelt, als de schoenen kraken Zondags...

Vlaanderen

poezie
4,5 met 4 stemmen 474
't Zijn weiden als wiegende zeeën, Die groenen langs stroom en rivier. Hier, vredige dorpkens daar steeên, Die rijz...

Vaarwel

poezie
3,5 met 2 stemmen 285
Vaarwel, vaarwel, mijn dierbaar Vaderland! Mijn Nederland, vaarwel! Ik vaar van hier, van hier naar 't Oosterstra...

's Levens reis.

poezie
3,5 met 2 stemmen 498
Met voor-de-wind en gunstig tij, - Een wonder schoon begin - Met volle zeilen streven wij De wijde wereld in....

Zangstukje

poezie
5,0 met 2 stemmen 753
Neem weg, neem weg die afgerichte mond, Die lippen vol verraad, met wellust overstreken; En dat gevaarlijk oog, die va...

De eerste klant

poezie
4,5 met 2 stemmen 338
Er waren twee zoete gelieven, Die vonden de wereld te klein. Toen trouwden ze gauw met elkander Om baas van hun eigen...

Daar is een lied...

poezie
3,7 met 3 stemmen 899
Daar is een lied dat 'k zingen moet - O de avondzon op 't lentegras! - Eer de onontkoombre dood voorgoed Mijn stil...

De hupse boer

poezie
4,0 met 2 stemmen 685
Mijn lief! mijn lief! staat u mijn wijs van leven, (Zijt gij zo veranderd?) nu in het geheel niet aan? Zeg mij, wat...

De zanger

poezie
4,0 met 3 stemmen 391
De vedel aan de zijde, Het lied in ziel en mond Zo zwierf de zanger rond, Al in de oude tijde. En riep hem stem- en...

Word nooit verliefd

poezie
4,0 met 4 stemmen 749
Zodra ik zestien jaren werd, Heeft moeder me gezegd: ‘Mijn kind, vertrouw het manvolk niet, Die kerels zijn zo s...

De ploert.

poezie
Wijs: Ach hoe lekker is het zoenen. A g n i e t. Kijk daar gaat die grootse jongen! Kaatjebuur! kijk over de...

Geen liefde is de eerste min gelijk.

poezie
Geen liefde is de eerste min gelijk, Hoe men zich zelf misleidt, Geen is zo zuiver, geen zo rijk Aan onbaatzuchtig...

Bridgeclub ‘Kijk voor je’

poezie
4,5 met 2 stemmen 754
De kapper in de steeg, die rijke dames kapte thuis, En in de hogere kringen dus verkeerde, Die was in zo'n boudoir...

Zandvoort bij de Zee

poezie
5,0 met 2 stemmen 864
Wanneer het lekker weer is De natuur in blijden lach Haalt pa zijn strooien hoed En moe haar bloesje voor den dag....

De brievenbesteller.

poezie
4,0 met 2 stemmen 456
Ik loop met vlugge schreden Mijn stadswijk in het rond; Ik ducht mijn overheden, Aan wie ik mij verbond; En 't...

Wij zijn kindren van ons land.

poezie
4,0 met 2 stemmen 987
Volkslied. Wij zijn kindren van ons land, Vrije Batavieren! Bloemen van de waterkant Ons de hoed versieren....

Een Engelse krijgsgevangene uit Holland

poezie
4,0 met 2 stemmen 380
Er was een Engelse soldaat, Die dwaalde door Den Haag Zijn hart was groot zijn liefde ook En vrijen deed hij graag....

Het gebarsten kannetje

poezie
2,7 met 3 stemmen 844
't Was herrie in de huishoudkast De borden ze rammelden razend; Het glaswerk rinkelde van ergernis, De boterpot klap...

De Rotterdamse beurs

poezie
2,8 met 8 stemmen 1.688
Op de beurs daar lopen heren Met en zonder hoge hoed Die daar van elkander leren Hoe men geld verdienen moet Op de...

De kus

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.691
De kus waart door het huis Het is er niet pluis Papa die kust Mama Mama die kust haar vriendje Het vriendje dat kust...

De juffrouw van de retirade

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.934
De mensen denken dat m'n vak toch zo verschrikkelijk vies moet wezen Maar dat is werkelijk niet waar, ik zit de krant...

De bedelaar met duizend gulden

poezie
3,4 met 15 stemmen 1.577
Een ouwe, afgetobte schooier kreeg eens van een zonderling Een bankbiljet van duizend gulden, voor hij zich verdrinken...

SINTERKLAAS ZAL 'T AVOND KOMEN.

poezie
2,9 met 14 stemmen 1.430
Sinterklaas zal 't avond komen, Sinterklaas, de mijterman, Recht uit Spanje komt hij an Heeft de kortste weg genome...

Ballade

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.636
In 't duist're van de kameros Speelt Bianca op de pianos Ze weent veel hete trania En dat doet ze al drie dagen lan...

De schutterij

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.593
Daar komt de schutterij, Met vaandels en met pluimen. Zij lopen in de rij, Zij kauwen op d'r pruimen. Wat zijn ze i...

De kabels los

poezie
2,5 met 6 stemmen 1.985
De kabels los, de zeilen op, dat gaat er op een varen; Al waren wij sinjeurs aan wal, ons hart lei in de baren. Een Ho...

VOORZANG

poezie
3,1 met 11 stemmen 5.332
(bij een rondedans, op de wijze van 'Hansje sneed dat koren was' etc.) Ik zie je wel, al ga je snel U in het bos v...