inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

152 resultaten.
Sorteren op:

Het dorp

poezie
3,3 met 14 stemmen 6.175
Een vleermuis aan de nacht hangt niet uw adem aan een vreemde adem zo gij dit beseft het dorp en de mensen nacht'lik...

Geboortestad

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.674
Is dit mijn stad? De welvaart is voorbij, De schepen liggen rottend in de haven En door het touwwerk vliegen zwarte...

Tot zulk een grootheid zal Amstelredam nog komen

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.896
Sonnet Tot zulk een grootheid zal Amstelredam nog komen, Dat zij in treflijkheid zal overwinnen Rome: In deftigh...

Rotterdam

poezie
3,5 met 14 stemmen 2.852
Te Rotterdam ben ik geboren onder de adem van de Maas en liep in mijn eigen stilte te midden van het straatgeraas. V...

Stadsklokken

poezie
3,4 met 12 stemmen 3.110
Een laatste roep der donkre stad verzonk, Het zwijgend water wiegde gouden spranken, Nog poosde een late lichtschijn b...

Soerabaja

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.426
Onder de bruggen van Soerabaja slingert zich donker en diep de rivier, en door zijn straten, en door zijn stegen wrin...

De liefde tot het vaderland

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.540
Al ben ik maar een kind, Toch wordt mijn Vaderland van mij op 't hoogst bemind; Ik werd er in geboren; Ik heb er...

Où peut-on être mieux?

poezie
3,0 met 2 stemmen 310
De regen weent en zijn vingers tikken, tikken tegen de ruiten; tik-tom, tik-tom, de regenvingers tikken, tikke...

Fernando de Noronha

poezie
De vinger Gods - een steile, plompe rots Staat op 't genaadloos strak azuur gericht. De ballingen op deze bruine sch...

IN VLAANDEREN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 302
Waar was men vrij toen alles boog? In Vlaanderen! Waar leefde 't volk ‘dat niet en boog?’...

Specerijen-bazar.

poezie
4,0 met 2 stemmen 374
Dromend gaan door de specerijenstraatjes. De huisjes zijn van zoete geur doorstoofd. Het wolkt uit dozen, balen, kas...

Vlaanderen, o welig huis

poezie
Vlaandren, o welig huis waar we zijn als genoden aan rijke taaflen! - daar nu glooiend zijn de weiên van zomer-gran...

Amsterdams wapen 1841

poezie
II Vergeefs smeekte ik het af, - beklaaglijk tijdverlies! Van Vijfde Karels komst tot Tweede Willems hulde! 't...

Amsterdams wapen 1841

poezie
Aanstaande verandering van Amsterdams wapen. De stad spreekt. I Vraagt iemand, waarom ik drie kruisen voere in...

LISBOA

poezie
Een stad van grijswitte gebouwen En halfvoltooide huizen, Van ruïnes die spoorloos vergruizen En zuilen die zichtbaa...

Over alle daken

poezie
4,0 met 2 stemmen 224
Over alle daken bloeit mijn bleke wake; alle sterren toe reikt ze, strak en moe. Baart dan alle bangen steed...

Op de top

poezie
4,0 met 3 stemmen 284
Lig daar, mijn wandelstaf! Hier is de top, En met de blauwe wolkjes, die er krullen Rijst uit het dal de rust naar b...

Beschenen stadje.

poezie
Het stadje op het verre veld beneden ons, in mist verscholen, heft zijne toren, half verholen, in 't licht dat me...

BLAUW EN ROOD

poezie
4,0 met 2 stemmen 316
Al liepen alle vrouwen nou Op straat in blauwe japonnen, Al liepen hun mannen ertussendoor In rode pantalonnen: Ik...

Spiegeling

poezie
In ’t venster van mijn buurman is een tuin... In ’t bochtig glas zie ’k schelle groene vlekken, Die krimpen of...

Heimwee.

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.042
Wanneer de winter ons verlaat, En naar het noorden vlucht; Wanneer 't viooltje, in blauw gewaad, Naar 't lentelucht...

IN DEN VREEMDE.

poezie
Zo klonk ze nimmer nog me in 't oor, — Zo rein, zo roerend nooit, als hier 1k laat er Grisi's zangen voor, Manzon...

Holland.

poezie
4,2 met 5 stemmen 663
Zie 'k Holland weer met zijn bestraalde vaarten, Rivieren blankend tussen 't spichtig groen, Waar, in de glorierijke z...

Stad

poezie
5,0 met 2 stemmen 458
Verloren tijd, hoe schoon vind ik u weer, waar elk herinnren wordt een nieuw verlangen. o Steden-laan, wat zijn uw...

DE STAD

poezie
4,0 met 2 stemmen 455
1. Uit donkre gang van het station uit dompe mensenmassa kwam ik in het licht; daar sloeg de felle zon in mijn gezi...

Het Vlaams studentenvolk.

poezie
Hoerah! ’t Vlaams studentenvolk, Laat ons zingen, Wij, Vlaanderens hope, wij Vlaanderens kracht! Vooruit! en slui...

Aan New-York (7)

poezie
Op ons de blaam voor onze schuld! Op u — de weegschaal is omhuld.... Een wereld, spieglende in uw glansen, Verre...

Aan New-York (6)

poezie
Het plegtig zwijgen der woestijn, Slechts zonnebrand, slechts maneschijn, Daar gij de volken zaagt verzamen? Het z...

Aan New-York (5)

poezie
Nieuw-Amsterdam! New-York voortaan! Wij heersten ook op d'oceaan: De staf is toch van ons geweken. Uw zon zij nau...

Aan New-York (4)

poezie
4,5 met 2 stemmen 270
4 Ei! stof niet dat gij nooit voor de aard Verloochend hebt, wie ge eertijds waart, Noch roep uw zuster van haar...