inloggen

tabblad: poezie

152 resultaten.
Sorteren op:

Een stad

poezie
3,7 met 17 stemmen 3.765
Schoon is 't geslacht der mensen, daar ze lopen, Hoge gestalten door de straten voort, En vrouwen dalen n...

Ons eigen land

poezie
2,5 met 11 stemmen 1.446
Ons eigen land, in zilvr- en parelwazen, Omspeeld van zijden zilte zeeëwinden, Belommerd koel van olmen, wilge’ en...

ONS HOLLANDS IDEAAL

poezie
3,7 met 74 stemmen 9.799
Netjes op de wereld komen Met 'n scheiding in je haar; Netjes thuis bezorgd te worden Door een nette ooievaar....

Verlaten straat

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.486
In de oude straat, waar vreemd de voetstap klinkt, En welig gras, voortwoekrend, ongestoord, In groene lijst de grau...

BRUSSEL

poezie
2,6 met 5 stemmen 958
Grote Markt Gul en kunstzinnig is het volk geweest, Statig van bouw en prachtig blauw van ogen, Die gretig-wijd h...

Garoet bij Nacht

poezie
3,4 met 11 stemmen 2.102
Drie palmen in het duister, drie palmen in de wind. Gefluister, klein gefluister, klanken die men verzint. De maan i...

Het hofje

poezie
2,7 met 7 stemmen 1.353
‘k Ben weer in mijn oude hofje Met zijn propere huizenrij ’ Bleekje met de appelbomen Zonnig, vredig stukje wei....

Het dorp

poezie
3,3 met 14 stemmen 6.462
Een vleermuis aan de nacht hangt niet uw adem aan een vreemde adem zo gij dit beseft het dorp en de mensen nacht'lik...

Geboortestad

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.722
Is dit mijn stad? De welvaart is voorbij, De schepen liggen rottend in de haven En door het touwwerk vliegen zwarte...

Tot zulk een grootheid zal Amstelredam nog komen

poezie
3,6 met 16 stemmen 3.651
Sonnet Tot zulk een grootheid zal Amstelredam nog komen, Dat zij in treflijkheid zal overwinnen Rome: In deftigh...

Rotterdam

poezie
3,4 met 18 stemmen 3.065
Te Rotterdam ben ik geboren onder de adem van de Maas en liep in mijn eigen stilte te midden van het straatgeraas. V...

Stadsklokken

poezie
3,4 met 12 stemmen 3.143
Een laatste roep der donkre stad verzonk, Het zwijgend water wiegde gouden spranken, Nog poosde een late lichtschijn b...

Soerabaja

poezie
4,3 met 9 stemmen 1.452
Onder de bruggen van Soerabaja slingert zich donker en diep de rivier, en door zijn straten, en door zijn stegen wrin...

De liefde tot het vaderland

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.834
Al ben ik maar een kind, Toch wordt mijn Vaderland van mij op 't hoogst bemind; Ik werd er in geboren; Ik heb er...

Où peut-on être mieux?

poezie
3,0 met 2 stemmen 360
De regen weent en zijn vingers tikken, tikken tegen de ruiten; tik-tom, tik-tom, de regenvingers tikken, tikke...

Fernando de Noronha

poezie
5,0 met 2 stemmen 398
De vinger Gods - een steile, plompe rots Staat op 't genaadloos strak azuur gericht. De ballingen op deze bruine sch...

IN VLAANDEREN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 333
Waar was men vrij toen alles boog? In Vlaanderen! Waar leefde 't volk ‘dat niet en boog?’...

Specerijen-bazar.

poezie
4,0 met 3 stemmen 390
Dromend gaan door de specerijenstraatjes. De huisjes zijn van zoete geur doorstoofd. Het wolkt uit dozen, balen, kas...

Vlaanderen, o welig huis

poezie
4,5 met 2 stemmen 345
Vlaandren, o welig huis waar we zijn als genoden aan rijke taaflen! - daar nu glooiend zijn de weiên van zomer-gran...

Amsterdams wapen 1841

poezie
4,0 met 1 stemmen 315
II Vergeefs smeekte ik het af, - beklaaglijk tijdverlies! Van Vijfde Karels komst tot Tweede Willems hulde! 't...

Amsterdams wapen 1841

poezie
4,0 met 1 stemmen 149
Aanstaande verandering van Amsterdams wapen. De stad spreekt. I Vraagt iemand, waarom ik drie kruisen voere in...

LISBOA

poezie
4,5 met 2 stemmen 495
Een stad van grijswitte gebouwen En halfvoltooide huizen, Van ruïnes die spoorloos vergruizen En zuilen die zichtbaa...

Over alle daken

poezie
4,0 met 2 stemmen 261
Over alle daken bloeit mijn bleke wake; alle sterren toe reikt ze, strak en moe. Baart dan alle bangen steed...

Op de top

poezie
4,0 met 3 stemmen 326
Lig daar, mijn wandelstaf! Hier is de top, En met de blauwe wolkjes, die er krullen Rijst uit het dal de rust naar b...

Beschenen stadje.

poezie
4,0 met 1 stemmen 280
Het stadje op het verre veld beneden ons, in mist verscholen, heft zijne toren, half verholen, in 't licht dat me...

BLAUW EN ROOD

poezie
3,5 met 4 stemmen 350
Al liepen alle vrouwen nou Op straat in blauwe japonnen, Al liepen hun mannen ertussendoor In rode pantalonnen: Ik...

Spiegeling

poezie
4,0 met 1 stemmen 268
In ’t venster van mijn buurman is een tuin... In ’t bochtig glas zie ’k schelle groene vlekken, Die krimpen of...

Heimwee.

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.110
Wanneer de winter ons verlaat, En naar het noorden vlucht; Wanneer 't viooltje, in blauw gewaad, Naar 't lentelucht...

IN DEN VREEMDE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.207
Zo klonk ze nimmer nog me in 't oor, — Zo rein, zo roerend nooit, als hier 1k laat er Grisi's zangen voor, Manzon...