inloggen

tabblad: poezie

27 resultaten.
Sorteren op:

Gebed, uitgestort tot God, over mijn gedurig kwijnende ziekte

poezie
4,0 met 23 stemmen 3.447
Gij die de ziekte kweekt en doet haar weer verdwijnen, aanziet een Christen-hart, belegerd door veel pijnen. O Vader a...

Het zieke kind

poezie
3,2 met 42 stemmen 4.450
Mijn hoofdje! ach! het doet zo zeer! Het schijnt vaneen gespleten; Geen hobbelpaard vermaakt mij meer; En schoon me...

ZIEKTE-VERZEN

poezie
2,8 met 17 stemmen 3.943
III-1 Voor Okke Hij zat gemaklijk op de rand van 't bed, En sprak van school en leuke jongensspelen, En hoe de v...

GEZICHTEN MIJNER DOOD

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.547
Gezichten mijner dood, ik draag in mij De klare blikken van uw teedre heerschappij, En ’t warme strelen van uw glijd...

WAAR HET MEESTE WORDT GELEDEN

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.843
Het knaapje sluimert! maar de moeder aan zijn sponde Bespiedt de onvaste rust van ’t krank en lijdend kind; Ach...

De krankzinnige

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.401
Zij zeggen, dat ik zo verstandig praat, En dat geen trek in mijn gelaat Verraadt dat ik krankzinnig ben; Dat ik wel...

Brief

poezie
3,4 met 13 stemmen 2.737
Ik schrijf u met een treurend hart: mijn maag, thans in een strik verward, die al de slimmigheid der art- senijkunst...

De luchten hangen vol dagen

poezie
4,6 met 8 stemmen 2.824
De luchten hangen vol dagen, - De dagen hangen vol smart… Ik zal te zwak zijn, om te dragen Wat mij de wereld tegen...

Schitterende starre

poezie
2,6 met 14 stemmen 2.214
Ik zag een starre schittren, Maar ’t was niet aan de trans; ’t Was in twee dierbre ogen, Een starretje vol gl...

DE ERGSTE ZIEKTE.

poezie
4,0 met 1 stemmen 232
Er kan geen erger ziekte wezen, (Hetzij van lichaam of van geest) Dan die, waarbij men 't stèrven vreest Maar niets...

Het zieke meisje

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.111
Zij sloot haar ogen voor de wrede zon en Ontvoer volkomen de aanwezigheid Der anderen. Zij heeft zich diep bezonnen,...

AAN JUFFROUW SUZANNA BORMANS, ZIEK ZIJNDE

poezie
4,0 met 4 stemmen 550
O Lenteroos, hoe zijn uw bladen Dus slap, hoe hangt u 't hooft zo neer, Dat koorts, met zilvren dauw beladen, Kon...

Kliniek

poezie
4,0 met 1 stemmen 446
Die bleke wangen, levens laatste schans, 'n vege strijd nog en 't is al gevloden. Vlucht dan dat ene ook, zo grif...

Sinds ik het weet...

poezie
4,6 met 11 stemmen 2.687
Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon Nog onder ons angstvallig wordt ontweken, Het boze woord te noemen, dat...

De Dokter

poezie
3,2 met 5 stemmen 661
God is de medicijn Voor doodlijk hels venijn. Is 't leven machteloos en krank Men neemt een vieze of bit're dran...

Ziekte

poezie
3,8 met 5 stemmen 958
Wanneer men ziek te bed ligt en de nacht In slaaploze uren wegglijdt zonder dromen, Als van de dagen die men heeft...

Een afgeluisterd gesprek

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.049
In de tram wordt plaats genomen Door een man, die hijgt naar lucht, En wiens ademen 't geluid maakt Van een diep en z...

Ziekte, oude troosteres

poezie
3,5 met 8 stemmen 1.054
- Ziekte, oude Troosteres, wier woorden wégen... - ‘O Gij, mijn zoon, die duldig leven mag van 't glooiënd...

Carpe diem

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.328
Een ziekte sloeg mij neer en liggend stil zag ik mijn oude dagen langs mij gaan, wetend-te-schouwen was mijn wens, m...

Het vrouwtje van Halberstadt

poezie
3,9 met 9 stemmen 1.927
Hier zien we, mijnheren! een leerrijk geval Hoe gaat het moedertje, schikt het nog al? Ach danke, Herr Doctor, Sie seh...

De zieke man

poezie
4,4 met 11 stemmen 2.604
Nadat de zieke man, zowat vier jaren door, door iedereen was verwend geweest, door iedereen zacht behandeld en zacht...

De eerste nacht

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.318
Het had geregend heel de dag, Het had gesneeuwd bij tussenpozen, Maart handhaafde, als hij lang niet plag, Zijn naam...

De Genezing

poezie
2,8 met 8 stemmen 2.409
Zij stond voor de grote spiegel En lachte haar beeltnis aan; Zij had haar zijden kleedsel, En haar parelsnoer aangeda...

MIS-VERWIJ

poezie
2,7 met 9 stemmen 2.024
Gij noemt een Bultenaar gebrekkig, zonder reden: Bedenkt eens wat gij doet; Weegt zijn en weegt uw leden; Een bult...

Na eene zware Krankte (1785)

poezie
3,5 met 28 stemmen 1.918
Daar stond op een teedre Bloem, Van God op aard' geplant, Om tot zijne eer te bloeien. De vruchtbre morgendauw...