inloggen

resultaten voor 'Macht'


2893 resultaten.
Sorteren op:

De poort

netgedicht
...onster, is angstaanjagend. Het verleden. Vluchten voor de duivel van de toekomst, is als de dood zijn voor zijn macht. Laten we denken aan de grote David, die moedig op zijn Goliath wacht. Wanneer een angstig mens, alles te ...

In een vriendenrol

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.997
... talloos zijn de paden, Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan. De zucht naar Goud, naar Weeld', naar Macht, naar Lauwerbladen, Kiest onderscheiden baan. Op ónze weg zweeft, lokkend, voor ons henen ...

Judasgeld

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 55
... gebrandschilderde ramen maar ook het sociale is al doorgedrongen tot de pastorie verwonderlijk hoe kunst en macht de krachtlijnen weten te vinden in het aardse spanningsveld pas later opgekocht met judasgeld het kan geen t...

behouden huis

netgedicht
... naar de tinnentrans een uitgeroeide storm in mazen van klei en mortel gevat tot stilte gemaakt roerloos van macht onder loopt de gracht onpeilbaar zwart sluit ongedeeld verweer om het kasteel.

Menswijsheid

netgedicht
Het mensdom is op hol geslagen. Armen vermenigvuldigen armoede. Rijken leven voor de macht. Consumenten voor de lol. Het heelal blijft even onverschillig. De aarde blijft draaien om haar as. Alles bl...

Zwaar weer op komst

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 101
... zichzelf in de wind sloeg. Wat heb je geleerd mijn dierbare vriend? Het is vaak niet wat het lijkt geld en macht gaan over lijken de duivel heeft geen gevoel voor humor en de dood slaat een gat in de tijd voor niets gaat de ...

Arme dichter

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 40
...ssen. Zij stelen met de moordogen in hun rug en zij vernietigen als bedrieglijke beesten, als zwaargestoorde, op macht beluste apen, snel als de dieveggen en duivelinnen van de ergste soort. Voer hen omhoog, zodra hun tovenarij v...

Na ons de zondvloed

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 65
...maar niemand denkt aan schuld Zij die zouden moeten weten en besluiten kunnen nemen denken alleen aan geld en macht verantwoordelijk is niemand maar iedereen heeft schuld Want we zijn vooral bezig met verkwisting en geweld ...

Al buldert de wind

netgedicht
... opslaan, al zijn ze vannacht plots met schrik vervuld, is er werkelijke onrust in mij komen wonen die met alle macht het wankele wilde tonen. En waarom die uren eensklaps zijn gekomen zo mijn denkruimte thans hebben ingenomen ...

Sterker durven staan en wortelen ( Internationale vrouwendag )

netgedicht
...cht rampen af te weren te voorkomen als Europeaanse aan je vaderlijke stam verbonden jouw vredesstem met gepaste macht en met vlijt echt een vredes pleit onder de aandacht gebracht. Er gaan vrouwen gebukt, er worden nog velen verdr...

Kiezersbedrog

hartenkreet
... van geborgde zetels in de trust Boer en baas winnen altijd in deze ongelijke strijd Het slinks goochelen met macht wordt niet naar buiten gebracht En u, u arme ziel in dichte mist denkt wellicht: de kiezer beslist

Vele tinten rood

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 52
...gegeven Royale lonen, sappige pensioenen Fitte ziektefondsen, men begroot miljoenen De rode vlag hangt bij de macht zelden halfstok Voor de clubleden is het geld nooit op Ze soigneren zich barmhartig socialistisch Het volk ploe...

Volharding

poezie
4,0 met 5 stemmen 2.294
...de rood, Noch scherpe bank, noch ketenen gespannen, Noch goedverlies, noch knevelen of bannen, Noch hoge macht, noch diepe waternood Noch tijdsbeloop in leven of in dood Noch wan-geloof der licht-vervoerde mannen, Noc...

De Gouden Koning (“El Dorado”)

netgedicht
Het was geweldig om koning te zijn maar ik heb niet de macht om het einde tegen te houden ze kleden me helemaal uit en smeren me in met vet blazen met pijpjes stofgoud...
Zywa 2 mrt. 2019Lees meer…

Houd van mij – 1

netgedicht
...e zoeken de geheimen .....van het leven, ze vragen: .....Houd van mij! Ze zoeken toegang tot de hemel tot de macht over veiligheid geen onberekenbare wind maar Amma Appa om voor hen te zorgen: Houd van mij!
Zywa27 feb. 2019Lees meer…

Onwrikbaar

netgedicht
Na het vertrek van de Romeinen waren we weer eigen baas in oorlog met elkaar De adjudanten grepen de macht eerst de randgebieden daarna het middenland Alleen achter de bergen blijven de bewoners zich nog verzetten ...
Zywa24 feb. 2019Lees meer…

burn-out

netgedicht
...t brein het duister van de dag zoekt in de schaduw van de nacht die zich staat te bedrinken aan de trog van de macht dewelke mijn schedelpan genadeloos heeft gelicht en het heeft gevuld met afgrijzen en waardevolle prutsige b...
elze23 feb. 2019Lees meer…

Verkleurd

netgedicht
nu kleuren vervagen en mijn vertrouwen voorgoed geschonden is blijkt de stilte doof eenzaamheid klimt met alle macht naar binnen en neemt bezit van het tolt in mijn hoofd en struikel over woorden al ontbreekt het mij aan moe...

De teerling

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 72
... wij de keuze kunnen maken in het evolutionaire spel met als spil de overlever zijn aanpassing redt het wel macht en overheersing vergaarde nutteloos bezit techniek en wetenschap maakten ons tot slaven in een economie die o...

Onstuitbare natuur

netgedicht
... deze beschouwing maakt mij transparant ontleen de zwaartekracht om gedane zaken opnieuw te leven, ontleen de macht een zuivere toon te slaan, misschien de opmaat als definitief partituur, ethiek zonder winstbejag, waarin a...
Pama 6 feb. 2019Lees meer…

Schrander dier?

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 24
De schaamteloosheid, als onrecht met een combine met macht, verminking van moraal, willekeur van maatstaf en de taal, verbannen uit het prisma van ethiek bestaan, v...
Pama31 jan. 2019Lees meer…

DE STEENHOUWER (Deus ex Machina)

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 48
...offen door een schoonheid onverwacht, Stond, kouwelijk-rillend in herinnering Klampend aan ontnomen majesteit en macht, Ons nog een stille schaduw tussenin. Toen ontsloot de Dood zijn atelier. In bovenaardse gunst en onderkoelde...

Dag en nacht

gedicht
3,0 met 81 stemmen 17.418
Mijn moeder was een dagpauwoog en vloog mijn vader veel te hoog. Hij tastte radeloos naar haar maar troostte zich met...

Een koud vermoeden rilt mij door het brein

poezie
2,8 met 17 stemmen 1.565
...moeden rilt mij door het brein: Ik zie mijzelf en weet thans wie ik ben: Ik ben Erinring van veel boeken en Een Macht, waarmee 'k mijzelf en al mijn zijn, Gedachte en daad, gelijk maak aan de schijn, Die 'k daarin schoonst von...

Mijn liefste lief

netgedicht
En als ik nu de toekomst gewoon zou mogen lezen omhuld door gelukkige gedachtekracht die macht zou mogen ontvangen, wat ook soms duisternis bereidt voorspel ik dagelijks 'n feest omdat wat met jou geneest. ...

Demonen van Notre Dame

poezie
3,1 met 11 stemmen 4.129
...ekenis van een gargouille is dat ze een kerk of woning bescherming bieden tegen het kwaad. - heer: leger, krijgsmacht - curé: priester - cocotte: prostituee - Mardi Gras: Frans voor Vette dinsdag, de dag voor Aswoensdag. H...

eenzaamheid

hartenkreet
4,2 met 5 stemmen 151
...elijk sterk. het alleen gevoel is op zijn best, in combinatie of wat gestrest. mijn eenzaamheid gebruikt zijn macht in de vroege uurtjes... van de nacht. dan dwaalt emotie door mijn hoofd, een fluister die mijn elan dooft. i...

Noach

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 48
...id in de eens zo eensgezinde ark. Die duif, vroeger teken van hoop, is nu een deel van onze Drievuldigheid: Macht, Prestatie en Bezit. Ach, weergalmt noachs zelfbeklag.

Ruis

gedicht
2,8 met 139 stemmen 33.494
...s, je bent bekleed, bekleed met gezag, je schrijfsels, je spreeksel hebben je ver gebracht, tot de zoveelste macht, je lopen een ritus je spraakkunst ruis ze hebben je ver gebracht, ver van huis, de uitoefening van je lach...