inloggen

Alle inzendingen over apocalyps

88 resultaten.

Sorteren op:

Apocalyps

netgedicht
0.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 825
In de rode schaduwen Van een stervende zon Zingt de machtige adelaar Het troostende lied voor De eenzame leeuwerik. Zijn doordringende blik Peilt achteloos De liefdevolle vrucht van Het verwoestende mensenkind, Gedachteloos achtergelaten, als een Opdringerig koekoeksjong, In de druilerige portieken Van een, zichzelf het leven Uitzuigende…
Hardy13 december 2003Lees meer…

Apocalyps

netgedicht
3.0 met 16 stemmen aantal keer bekeken 2.069
Het doffe glas verhulde nog de roestige wijn, satijngerijpt. Zou het van de stalen druiven zijn die aan betonnen ranken en langs granieten flanken wedijverden met blauw azijn ? De witte raaf, de grijze krater, de ijle damp trok exploderend over de resten van het kamp waarin geen hart meer klopte het laatste leven stopte zonder getuigen van…
kees keizer23 december 2003Lees meer…

APOCALYPS

netgedicht
4.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 561
een aardbewoner staat voortdurend bloot aan hemelse gevaren die hun banen verlaten en langs onbekende lanen op ramkoers liggen met de aardse schoot die dreiging slaat de mensheid uit het lood maakt keerkringen van de meridianen en van de thuisplaneet een dal der tranen een inslag wordt gewis ons aller dood de telescopen zijn opnieuw vergroot…

Apocalyps

netgedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 116
ik raakte dingen aan om me heen hun echtheid verdween in stof aan mijn handen glansden restanten waar chaos verscheen ongeordende vormen vulden de ruimte zonder enige wetmatigheid hersendood zieltoogde nog stervend leven in bandeloos bewegen weg was wetenschap beschaving en cultuur de apocalyps sloeg triomferend het laatste…
wil melker20 november 2017Lees meer…

De apocalyps

netgedicht
2.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 90
weg was de wereld ontdaan van natuur en het beetje cultuur dat wij in vele generaties beschaving hadden vergaard verdwenen de muur van het huis dat onderdak bood aan een knus en vooral liefdevol leven thuis het was geen vertwijfeling maar een zeker weten jij hebt het boek tot deze bladzijde gelezen de omslag was het moment in de apocalyps…
wil melker30 september 2017Lees meer…

apocalyps

netgedicht
4.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 225
in het gehuichel was een deel en één in tranen in sommige uren heel veel schijn en meer in deze droeve jaren van het hart en in de gene waren stormen - welke stormen, wie? - maar nooit echt het geluk zelden begeleiding meestal versluierd omdat het heel diep zat en alle stromen vloeiden wassend verder het zichtbaar buiten was van binnen meestal…
sunset19 januari 2008Lees meer…

Apocalyps

hartenkreet
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 213
De lanen zullen uiteenspatten, de mieren zullen mij verdrijven, als de macht niet inperkt, als de wereld niet omdraait, zodat het sterrenstelsel mijn woning wordt, zodat ik kan dansen met de doden, in een trance die eeuwig duurt, voorbij de bomen die mijn stem bewaren, de bloemen die mijn hart verdelen, er is niets wat mijn verlangens…

Apocalyps

netgedicht
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 440
mijn handen omvatten het universum in een glazen bol, kijk als je schudt dan beweegt het, sterren schuiven achter de maan, bomen vallen uit de lucht bergen breken de zee in twee en de zon drijft uitgeblust met de ondergang mee…
Hanny25 januari 2010Lees meer…

Apocalyps?

hartenkreet
4.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 328
De aarde schudt en beeft stuiptrekkend en schokkend over het land. Schrik en paniek krijgen de overhand bij een ieder die het heeft overleefd. Ontredderd zoekt men zijn liefste op plaatsen, die onherkenbaar zijn verminkt. De zee schuimt en stapelt zich als een muur van water, rolt met verpletterende kracht als tsunami aan land, overspoelt…

Apocalyps?

netgedicht
4.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 221
De Oermoeder sterft wordt aan verre hemelen met kind gekruisigd Alles wordt tot stof als oog en silhouet kruisen, degens begraven De dorstige mens drinkt het gif uit haar wonden van dode handen Uit een nieuwe kern onder een oud gesternte werd zij geboren Op helblauwe kraters van de zoekende mensheid rust een felle zon Zijn stralen…

Apocalyps

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 241
Ik zag in m’n lucide dromen op m'n reizen van de geest reuzen groter als een ster richting zonnestelsel gaan-- ik zag apocalyptische ruiters erger dan megavulkanen en grote meteoriet inslagen-- ik zag dat de dood het wist hij poetste zijn beenderen in een hoek van de wereld-- ik dacht 't zijn maar dromen tot ik op de reisfoto…
Custor16 september 2012Lees meer…

Apocalyps

netgedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 150
Terwijl de wereld In vlot tempo Haar eigen apocalyps Tegemoet draait, Een eind maakt aan Nutteloze zorgen en zuchten, Zie ik in het verste Hemelrijk een gouden Zwaan die met haar Schitterende vlerken Een donker zwerk doorklieft En sneller dan de aarde Ooit aan zichzelf Ten onder kan gaan Slaat ze haar verblindend Mooie…

EINDE VERHAAL

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 203
Al eeuwen jagen wolkenluchten Voorbij wijd open mensenogen Staan veelbelovend regenbogen Boven te vaak geslaakte zuchten Laat oorlog vele volkeren vluchten Kust schaduw zacht het onvermogen Verschijnt de zon te opgetogen Gaan er hardnekkige geruchten Dat ooit de aarde nieuw zal zijn En haar bewoners welbewust Niet meer gehinderd door hun…

Visionairs

netgedicht
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 56
Van buiten mooi weer spelend Van binnen- aardverschuivingen Sterk wisselende temperaturen Verhitte winters, bevroren zomers Verschroeid herfstblad, ijskoude Voorjaarsbloemen Hagel in augustus, tropenzon In januari Het staat allemaal in De Bijbel Mijn moeder zegt het Haar gezicht - een donderwolk…

hemel in verpulverde staat

netgedicht
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 1.157
de lucht brak in talloze scherven we ademden hemel in verpulverde staat straten trilden wegen schokten overbodig gewicht doelloos uit zicht aarde verstilde in het doolhof van tijd de nacht was de dag in de schemering kwijt handen vatten de dood als geluk stervenden schreeuwden hun werkelijkheid stuk met de zon in de hand, ogen…
wil melker24 februari 2003Lees meer…

Een heidens karwei

netgedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 301
zes dagen om te scheppen na de Apocalyps de ervaring van lang geleden borrelt op in zijn brein wanneer hij na zes dagen en triljoenen vragen zijn werk bekijkt is alles zoals het moet zijn weer heeft hij het hemelruim vormgegeven en deze keer, weet de Heer mijn handen zijn schoon gebleven…

Hemels idee

hartenkreet
2.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 331
Grove nalatigheid van doktoren Heeft er uiteindelijk toe geleid dat Mortuaria in een Turkse stad Voorzien zijn van bewegingssensoren Daar denken ze dat de komende nacht Een zombie Apocalyps wordt verwacht …De gemeenteraad van de stad Malatya in het oosten van Turkije heeft een mortuarium laten bouwen waar een alarm afgaat indien ‘overledenen…
Ane Jernbane30 september 2011Lees meer…

Met hete zonnewind

netgedicht
2.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 185
ik kreeg een hand terwijl je ogen van de wereld waren een ander universum zagen door de blauwe nevels rook je opende en toch in koel afstandelijk kwam onverwacht de schok je verkilde in lichaamstaal verschroeide me met hete zonnewind heb de sterren in je blik zien doven jouw apocalyps kom ik nooit meer te boven…
wil melker14 november 2010Lees meer…

Zeven Zegels

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 124
Zacht is doodgaan zelden, maar er is niemand die dat navertelt Spieren denken niet, maar doen zo hun best het vege lijf te redden, dat je juist vergaat van een helse folterpijn omdat de tijd ineens vertraagt tot een eeuwigheid terwijl op de slagen van het laatste uur de hemel sterrenloos zwart wordt van een nieuwe zon die aanzwelt…

De patstelling

netgedicht
5.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 78
ketting vol te maken zag hoe handen elkaar raakten de cirkelkracht zijn eerste schijnen gaf indrukwekkend klonk het sonore geluid waarmee duizenden mantra’s werden geuit hun gelijkvormig bewegen openden warme uitnodigingen om in de wereld te leven en er deel van te zijn om zo de patstelling teniet te doen zonder apocalyps…
wil melker26 september 2019Lees meer…

Goed en kwaad gewist

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 172
het licht is gebroken de poorten van hel geopend goed en kwaad gewist nu sist en schuifelt gebroed met opgekropt gemoed voorbij de apocalyps gemist gist angst en pijn als venijn in het bestaan radeloze ogen breken in onvermogen om verder te gaan de klok is blijven staan toen de mensheid aarde de das heeft omgedaan…

Gebrandschilderde wolken

netgedicht
4.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 171
de lange gang stond vol kerken gevuld met gezang zijn immense pilaren stonden naar de hemel te staren in glas in lood bevolkten gebrandschilderde wolken het blauw van de lucht deuren zwaaiden open klokken gingen luiden en de mensenzee golfde naar buiten kleurrijk en verscheiden rouwklagend om de heiden die in de apocalyps is…
wil melker4 augustus 2010Lees meer…

Mammons zetel

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 47
In mighty mountains tweelingkathedralen De mammon - zetel der heilige gralen Waar uncle sam nooit iets kon overkomen Geen steen die david naar de reus zou gooien Nooit had bush jr. in z'n bangste dromen Gevaar van flying eagles aan zien komen De zeppelins, nog brandend in hun kooien Geen mens weet van hun doodschreeuw in de hel Apocalyps…
Maxim14 september 2023Lees meer…

Voorbij het einde

netgedicht
2.0 met 56 stemmen aantal keer bekeken 34
voorbij het einde naar beginnen kijken donker achter mij laten en de gaten vullen die gevallen zijn toen de wereld in chaos ontaardde het holle gevoel kwam waarin zelfs echo de weg kwijt was mijn ziel in kou gevangen zijn einde nabij wanhoopt omdat contacten verbroken zijn in de rafels van minimaal leven een apocalyps…
wil melker28 januari 2024Lees meer…

De gesel

netgedicht
4.0 met 24 stemmen aantal keer bekeken 37
wie heeft in godsnaam de gesel op deze wereld losgelaten het boek met genetische blauwdrukken uitgegeven als geschiedschrijving ja dat van de apocalyps met het menselijke als leidraad eet of wordt gegeten van micro naar macro waarbij de grote soorten al verdwenen zijn en het grut listigheid in virale en bacteriële vorm…
wil melker20 februari 2023Lees meer…

Het eonenlange wachten

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 81
de kiezels die mijn voetstap altijd ving in bekend geluid nog voelde alles vertrouwd ondanks donkergrijs in het vooruit het goot stil makend de sfeer veranderde snel naar kil en fel tijd had opgehouden te bestaan toen het hemelwater zich liet gaan zag de zondvloed komen als een zee die het land overstroomde wist de apocalyps…

Geestelijke Apocalyps

netgedicht
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 167
van de schepping en de zin van het bestaan In demotiverende tendens worden wonderen ontkend door het arrogante weten en van wispelturige goden is ook niets meer te vrezen Bij geluk hoort ontzag dat ontstaat als men onwetend de grote wereld gade slaat dat weten gelukkig maakt is niet zo vanzelfsprekend Geestelijke apocalyps…

APOCALYPSE REVISITED

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 118
Angstzweet parelt ijzig langs mijn hals: Apocalyps was weer mijn lot vannacht. In de zwoele warmte van het bed slaap je, dicht tegen me aangevleid onwetend van de angstdroom die mijn hart beklemt. Wellicht spin jij je eigen droom teder rond het cocon van je buik waarin beginnend leven ruist.…

Giftig van Oranje

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 79
Terwijl het landschap snel zich aan mijn oog voltrok scheen in een ogenblik de apocalyps mij toe: (nee!…
Meer laden...