inloggen

resultaten voor 'eindloosheid'


13 resultaten.
Sorteren op:

Laat aan mijn nederlaag...

poezie
3,6 met 9 stemmen 3.057
...ezen?: wat menskind kan alleen van uit zijn eenzaamheid de hemelen vermeestren? of van zijn eigen eindloosheid de donkre diepte veroovren, vóórdat hij eerst met zijn gelijke van man tot man zich mat?

Wezembeek

poezie
3,7 met 3 stemmen 333
... niet zwijgen wil, sjirpt fijn, uit elke vore, op schrille snaren. Nauw luide en hoorbaar daalt, uit de eindloosheid, een ver gehelm van vooglen, en heel wijd komt een dun wolksken in de lucht gevaren. O rijke en rijp...

Avondstilte

poezie
3,0 met 2 stemmen 628
...e zoete smert. O smert, geen zoetheid kan aan ’t rustend zoet genieten, Het zoet genieten van uw ijdele eindloosheid, Uwe ijdele eindloosheid die ’t dromen vol kan gieten, Het stille dromen van des avonds enigheid. ’t...

DE WONING

poezie
4,0 met 2 stemmen 687
...dt en gloeit De vlam, die uit mijn dromen bloeit, En lofwerk, wand en koepel wijdt Tot tempel ijl van eindloosheid.

DE DICHTER TOT DE EINDLOOSHEID

poezie
5,0 met 3 stemmen 273
Heilige eindloosheid, Buiten ruimte, buiten tijd, Slingren zich de zaal'ge reien, In een eeuwig zich vermeien Aan U toegewij...

LIEFDE-ZANG

poezie
4,5 met 2 stemmen 618
Zo gij - de luie laan der zomeren verlaten, de kudden van uw lust naar laatre stal gemend, en toé de vrede-deure' ...

Loutering 1.

poezie
3,0 met 2 stemmen 425
...beên! Hier lacht de klare, goddelijke Rust, Limpide als 't hemelwelf, onmeetlijk wijd, Groot-eenzame eindloosheid van goudblank licht!... Gods eigen ruste heerlijk-koelend streelt Mij 't brandend voorhoofd... God, Di...

Op zee

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.476
...we u, door de schemering gewijd, Tot rust uitglijden met zacht-glim'ge vouwen, Verlicht in eigen loutere eindloosheid. Augustus 1894.

Eén zijn

hartenkreet
2,7 met 23 stemmen 3.969
...aar de liefde geniet van het pure één zijn van de schoonheid van de droefheid van de mildheid van de eindloosheid

De Droom

poezie
3,6 met 12 stemmen 2.901
... En is een eind aan onze donkre drang. Dan plaagt ons langer niet het wreed verlang, Dat naar een eindloosheid ons hart deed hijgen, Omdat wij hoopten eindlijk te verkrijgen Een kracht en vrede zonder overgang. ...

Op een pauw-oog vlinder

poezie
5,0 met 3 stemmen 2.725
...laân. 'k Ben somber en ik ben vrolijk, Zwaarmoedig-ernstig en olijk, Bloed-warm, vol van azuur; Een eindloosheid, kort van duur, Een gave, een gever, een schat, Een praler, een hemelse fat. Zo ben ik; mijn feestelij...

O gij, mijn lief

poezie
4,1 met 9 stemmen 2.032
...leid Uw zang met wederzang, ter harmonie Van klare koren, kalme profetie Van vreugde en liefde en innige eindloosheid. Gelijk wanneer een nachtegaal alleen Wel tracht te zingen, maar niet kunnend, treurt, - Tot ze, als...

Waarom verwijt ge mij

poezie
3,7 met 18 stemmen 2.265
...ht, de mensen gaan, De zee die klotst om haar zelf- en, zonder baak of bate, weet in haar slappe kom haar eindloosheid te slaan. Ik heb geen doel, mijn God, dan van uw wil geboden. De zee slaat aan de maan de maat van alle...