inloggen

resultaten voor 'genaken'


33 resultaten.
Sorteren op:

Sonnetten voor Cynara VIII

poezie
3,9 met 19 stemmen 3.923
...indheid 't fonklend rechteroog maar laat het linker ziende opdat ik weet, wanneer zij soms het sterfbed mocht genaken, of zij mij liefhad of dit schandelijk loog.

Kotsmisselijk

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 98
Nu ik het weet, durf ik je bijna niet meer te genaken, want jouw kwetsbaarheid is te groot om te helen, ik probeer je dus maar heel erg langzaam te doen ontwaken, ...

Mensenschuw

hartenkreet
3,2 met 4 stemmen 77
...j de beste psychiaters van Nederland, maar nog kamp ik met faalangst en durf ik vreemde mensen maar amper te genaken, laat staan toe te laten in mijn comfortzone. Spuug bloed. Sociale vaardigheden zou een vak moeten zijn op...

De slaap

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.323
...e morgen. Maar die de tijd, Aan 't werk gewijd, Steeds doel- en nutteloos verslijt, En d' avond ziet genaken, Hij, wie verveling plaagt en pijnt, Hij beeft zodra de dag verdwijnt, En kan geen ruste smaken. Wan...

Eenvoud

hartenkreet
4,2 met 5 stemmen 174
...jn asbakken. Maar wat mij tegenwoordig overkomt, treft alles, want die kwakende eenden, die mijn fietsenhok genaken, zijn zo levensecht en aandoenlijk, dat ik er apestoned naar blijf kijken, zonder gebruikt te hebben. Ik zw...

Het Lichte Beeld

poezie
4,5 met 2 stemmen 863
...ef, mijn hand uw naaktheid strelend raken, Uw zachte leden en uw aangezicht. En al de dagen naar wier stil genaken Zo lang ons droef verbeiden was gericht Zullen wij samen zoete vreugden smaken En fluistrend gaan of mijmr...

HET ONWEDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 2.577
...en dankbaar lied! Nu vaart de Godheid, op de geuren Van 't frisse lentekruid. Nu durft al 't schepsel haar genaken! De ganse Schepping juicht!

Over genaken.

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen 168
Hoe kan het je zo raken Dat de ander niet is te genaken. Hoe je het ook probeert Het gaat steeds verkeerd. Om van slag te geraken. Let wel, het zaligmakende Is o...

Onontbeerlijk.

poezie
4,0 met 5 stemmen 318
Mij kan geen donker leed genaken, Mij kan geen lichte vreugde ontvliên Zolang gij over mij blijft waken En ik naar U, naar U mag zien. Gij...

Het Lichte Beeld

poezie
4,5 met 2 stemmen 495
...ef, mijn hand uw naaktheid strelend raken, Uw zachte leden en uw aangezicht. En al de dagen naar wier stil genaken Zo lang ons droef verbeiden was gericht Zullen wij samen zoete vreugden smaken En fluistrend gaan of mijmr...

Aan....

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.334
Ik durf met mijn denken Uw smart niet genaken, Niet aan te raken Uw droefenis; Hetgeen mij zou troosten Licht zou het u krenken, Het teerste en brooste ...

DE NACHT IS STILLE

poezie
4,0 met 1 stemmen 348
...ijn geest wordt loom Zou niets in mij meer blaken?... Mij drukt als lood een kille schroom, Ach, zou de dood genaken?...

Horizon

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 522
Daar aan de donkere einder waar hemel en aarde elkaar raken juist daar weer breekt licht en zal de nieuwe dag genaken met een belovend vergezicht

Over genaken.

hartenkreet
3,6 met 9 stemmen 129
Hoe kan het je zo raken Dat de ander niet is te genaken. Hoe je het ook probeert Het gaat steeds verkeerd. Om van slag te geraken. Let wel, het zaligmakende, Is ...

Montparnasse

netgedicht
2,4 met 9 stemmen 894
... door soldaten is verkracht, dat ging me te ver, met mijn sperwerogen zoemde ik in en waande ik de barakken te genaken, bij een antiquariaat zag ik een origineel handschrift van Verlaine en ik vroeg wat het kostte, waar het bi...

Over genaken

hartenkreet
2,5 met 6 stemmen 281
Hoe kan het ons zo raken, Dat de ander niet is te genaken. Hoe je het ook probeert, Het gaat steeds verkeerd, Om van slag te geraken. Let wel, het zaligmakende Is ...

Indonesische schoolvriendin

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 106
...t maar zoals altijd, de dromen spatten als felbegeerde luchtkastelen uiteen. Mag ik hierbij even tot haar genaken om haar mijn intense liefde via woorden te verklaren? Ze was mijn maagdelijke muze en dat wil ik graag zo...

Genaken

netgedicht
2,8 met 5 stemmen 74
dieper almaar dieper in donk're gedachten raak ik de zin kwijt van het bestaan zo ook de tijd die nog wel voor me...

Bange kinderen

hartenkreet
4,8 met 6 stemmen 276
...ot op de bodems van onze zielen. We lijken zielsveel op elkaar en misschien dat we daarom elkaar niet kunnen genaken, magnetisme zeg maar, het tegendeel daarvan. Maar niet ten diepste, ten diepste willen we niet anders dan s...

Engelvrouw

hartenkreet
2,5 met 6 stemmen 500
...e gemak. Je gaat volgende week ons land verlaten, mijn tranen zijn onstelpbaar, ook al kon ik je niet echt genaken, fysiek dan, ik hou van je als van God zelf. Je bent zo onbegrepen en zo oerlief, dat mijn ziel breekt om jou....

Verlangens

hartenkreet
4,0 met 5 stemmen 352
...beminnen. Maar ik kom die vrouw blijkbaar niet zomaar tegen, of ik herken haar niet of ik durf haar niet te genaken. Misschien is mijn eenzaamheid en afzondering te onbetreedbaar geworden, zodat het onlogisch is dat ik klaa...

Seksbom

hartenkreet
4,0 met 11 stemmen 4.368
... klappen alle vreugdeballonnen kapot en daarbij; een naïeve engel wens ik niet te ontvleugelen, laat staan te genaken. Immers, duiven klappen uit eerbied, wanneer God tussen mensen is. Maar o, laat de borsten, ook de jouwe, b...

O laat me...

poezie
2,3 met 6 stemmen 1.025
...maar slechts één hoopstraal uit uwe ogen, en 't àl hergloort: één lentedroom... O laat me eerbiedig u genaken, van liefde bevend en ontzag, en uw gewijde handen raken, en schuchter opzien naar uw lach: dees lippen,...

Uw kusjes

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.135
...un zusteren tegen. Wel poog ik hun vlucht te beteuglen: zij fladdren al halverwege. En zo vaak zij elkander genaken, zie ik - hoe duidlijk - twee vlammen, hartsvormig verschijnen, en blaken met rozig opkrullende kammen.... ...

Zij sluimert

poezie
3,3 met 10 stemmen 2.370
...Straks opent zij heure ogen, Straks zal de hemel nieuwe heemlen telen: Slaap zacht! Ik zie de donkre nacht genaken, Dat gij uw oog voor eeuwig houdt geloken, - Dan sluimert gij, maar kunt niet meer ontwaken: Dan zal de zod...

Aan M. ‘t Hart

netgedicht
2,5 met 6 stemmen 370
LOOS GEFIEDEL BIJBELHEIBEL Wie zich met haring spijst Hem zal geen kwaad genaken Hem zal de dood niet raken Totdat hij is vergrijsd ’t Lukte de reder niet Zijn vrouw zwanger te maken O...

Dweellocht der witte wieven

netgedicht
4,4 met 22 stemmen 679
...gslang geelgroenbruin fors en lang Lijkt haast een hele dikke waterslang Maar kikkers zie je niet in het bruin genaken Ik mis het wel dat vrolijk kwaken De dag is warm en bij het zonnezinken Vertonen zich de vele dieren om te ...

O laat me...

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.640
...maar slechts één hoopstraal uit uwe ogen, en 't àl hergloort: één lentedroom... O laat me eerbiedig u genaken, van liefde bevend en ontzag, en uw gewijde handen raken, en schuchter opzien naar uw lach: dees lippen,...

Claartje

poezie
3,3 met 19 stemmen 5.357
...ig danken. Voor u, mijn lieve Claartje! Is ook de hemel open. Maar ach; mijn lieve meisje! Ik voel de dood genaken, En kan niet langer spreken, Vaarwel, vaarwel dan, Claartje! Daar hebt ge 't laatste kusje!" 'k Ging sc...

VERLANGEN

poezie
3,3 met 15 stemmen 3.542
...eft gij, dat een vruchtloos haken, Als middagbrand, mijn bloei verzeng'. Zal nooit ... ach, nooit! de stond genaken Die u mijn wensen tegenbreng'? Genees het hart, aan u geschonken; Eer 't in zijn duldloos wee verkwij...