inloggen

resultaten voor 'peinzen'


271 resultaten.
Sorteren op:

De dag der dagen

netgedicht
3,7 met 112 stemmen 46
...jd goed als basis voor het werk van uur tot uur verder zijn er nog de kleine venijnen waar je over moet peinzen in hun uitstel naar morgen zij horen bij het dagelijks pakket zorgen dat meteen wordt getransformeerd n...

Corona pieken, peinzen, puzzelen

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 47
...eren voor mij geldt dat ook door Corona maar door te puzzelen moet ik ook wel piekeren maar dat is veel meer peinzen overpeinzen, overdenken dan denk ik niet aan Corona even niet, alsjeblieft even niet even niets, alleen maar...

Het hofje

poezie
2,7 met 7 stemmen 1.349
... ‘n Andere wereld opengaat. Maanbeschenen ligt het bleekje Ongerept in zilvergroen, En de huisjes staan te peinzen Net als oude mensen doen. ‘t Is alsof het lang verleden In dat stil gedoe herleeft, Of het met de buiten...

Wees niet de schroom'ge

poezie
3,2 met 8 stemmen 1.566
...de zeilen van 't verlangen neer-gelaten bij liggende' avond-wind.... En weder teder in uw deinend over-peinzen van ons geschéiden wee, zal ons veréende droom misschien ten einder deinzen der zélfde vrede-zee. ...

Slobberwijn

netgedicht
4,8 met 15 stemmen 195
...jn op tafel, pantoffels radio mijmeringen over de zee vaak wanneer hij zich verplicht in het alleen zijn te peinzen vreest hij de eenzaamheid die in zijn jeugd voelbaar was het is hier niet heilig meer oude boeken door het...

Een vonkje poëzie

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 200
...jn raam zie ik de takken treurig in de grijze wolken hangen de wind zingt een droevig lied dat mijn peinzen drijft naar wat woordloos bleef het raadsel dat me tekent in de zwijgende stilte die het zingen ni...

Ik, de dieren en het meisje.

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 296
...uipen mieren op mijn borst, ik vraag me af wat is hun streven waarom dat naarstig jachtig leven van al dat peinzen krijg ik dorst. Er zit een jakhals in mijn hoofd wat wil dat beest wil toch graag ontsnappen en naar je l...

't Laatste

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.431
Aan de onbekende lezer Hoe zoet is 't om te peinzen dat, terwijl ik rust misschien, Een ander, ver van hier, mij on- bekend en nooit gezien, U lezen kan mijn di...

KATTENKWATRIJNEN I

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 65
...TRIJN Men denkt wel eens dat een kat niet denken kan. Wij doen dat wel degelijk, achter de glasgordijnen en peinzen bovendien bij voorkeur in kwatrijnen. Daar volgen hier nu enkele voorbeelden van. MYSTERIE 's Morgens ...

Demonen van Notre Dame

poezie
3,1 met 11 stemmen 4.275
...isch staat het grote heer Van hoondemonen op de ommegang, In gramme toorn of onverschillig-wreed, In spottend peinzen om de wereldklucht. Zij lachen om het zwoegend 'tout Paris', Om rechtsgeleerden die met brede bef Van onsch...

Maalstroom

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 91
Zoals de harpijen Perseus omcirkelden Het gouden vlies in handen hebbende Zo kolkt het in mijn hoofd als een maalstroo...

Peinzen op leeftijd

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 216
Als je op een leeftijd bent gekomen, dat je de getallen niet meer om kunt keren, zit een mens wel eens te dromen, o...

Dat Je Sterven

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 112
...maan, een zucht, een woord. Op kouse'voeten in een wijde boog- Langs het bed waar ik zo vaak In je ziel, ons peinzen en ons minnen, Je dijen, je borsten en je haren De roze peluw en vers linnen. Kon adem halen en het venster s...

Turend over de oceaan

hartenkreet
3,7 met 3 stemmen 153
..., verder dan dat. Daar zit ze, tot opeens een man haar roept kom nou meis, je wordt drijfnat ze schrikt op, peinzen verdwijnt op slag op haar gezicht een brede lach. Ik kom!

Lachen

poezie
4,5 met 2 stemmen 686
...et lachen mag, Geef ik voor éne meisjeslach. Ja, wie een maagd het schoonste vind' Bij stil en statig peinzen, Voor mij ik ben geen droefheidsvrind, En wil het niet ontveinzen, Bij mij haalt schoonheid, praal noc...

Ode aan Maastricht

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 114
...ze er blijkbaar vrede mee Op de terrassen nemen ze een pint slobberen hun wijn nippen aan hun thee Of peinzen er uren-met dit uitzicht- over sporen van verleden en heden.

In gedachten verzonken

hartenkreet
2,0 met 2 stemmen 141
...eel sereen, alleen van mij. Mijmeren over toen, nog meer toen wat later en dan ineens over nu, overdenken, peinzen, dit soort dingen be-mijmer ik nu, alleen in de vallende avond, is dit een stil moment van mij....

DE WAGEN DES TIJDS

poezie
4,0 met 2 stemmen 2.160
...stee; en, als hij was henen en verre verdwenen, toen waren de dagen en maanden ook mee. Het spreken en 't peinzen, het gaan en het reizen, en al wat wij deden, 't zij droef, het zij blij; 't mocht tijlijk of laat zijn, ...

SCHADUW

poezie
4,6 met 5 stemmen 1.161
Ik heb de liefde liefgehad; daarom wellicht heeft zij me niet bemind. Zo doet de mooie minnaar met een zeer verliefde...

Dagdroom

netgedicht
2,8 met 4 stemmen 105
...uizen en mensen die daar wonen net als ik. Die misschien nu precies hetzelfde denken, uit het raam peinzen naar de lucht, die vele dromen draagt en waaiert. En die elkaar ontmoeten in hun vlucht, zich samenp...

Chemokuur

netgedicht
3,8 met 8 stemmen 256
...g haar uren schuilen diep in dagenlang voor ze de adem van voorbij verwerven dan klinkt een kinderlach door peinzen heen dooft het verterend vuur dat haar besloop en veegt scherven gebroken moed bijeen verwachtingsvol ziet ...

Mijn madelief

netgedicht
3,0 met 5 stemmen 142
...madelief omdat jij de kou trotseert en zo het bloeiend leven eert omring je met mijn stevig gras in samen peinzen hoe lang en mooi de zomer was als dadelijk de eerste sneeuw gaat vallen zullen vlokjes jou versieren met ...

Lichtende herfst

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 103
...het einde van de zomertijd. Het warme gele licht van gouden bladeren vervuld, verstilt en nodigt uit tot peinzen over eindigheid.

Zwijgend landschap

netgedicht
4,2 met 10 stemmen 285
Vaak wanneer ik mij verplicht in het alleen zijn te peinzen vrees ik weer de eenzaamheid die in mijn jeugd zo voelbaar was ik betreed dan regels der heimwee denk weer...

ZELFTUCHT

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 125
Een beeldschone vrouw kijkt moeizaam onderzoekend naar haar innerlijk. Het drukke denken vol strijdlustige vragen ...

Horizon

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 176
...a te denken jij staat daar waar mijn wereld eindigt en zwaait er naar de wolken met niets anders om over te peinzen dan de afscheidsbrief die ik nooit voor je heb willen schrijven er is een wereld van verschil tussen wat...
mobar25 apr. 2015Lees meer…

HET WONDER

poezie
4,0 met 3 stemmen 431
Alle begeerten zijn nu zoet vervloeid Tot één trouw peinzen naar de zachter uren Waarin uw daden zijn als bleke vuren, Uw troost een kroon is die droef-geurend bloeit. ...

Bepaald

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 92
Peinzen doe ik, plant weer de ene boom na de ander. Ze staan al in mijn geest, bepalen mij vanuit een diepe droom in ...

Wees niet de schroom'ge...

poezie
4,7 met 3 stemmen 582
...eb de zeilen van 't verlangen neer-gelaten bij liggende' avond-wind... En weder teder in uw deinend over-peinzen van ons geschéiden wee, zal ons veréende droom misschien ten einder deinzen der zélfde vrede-zee. W...

De vreemde dood.

poezie
4,5 met 4 stemmen 620
Mijn peinzen kan de vreemde dood nìet loven Die me u welhaast voor steeds genomen had: Uw lichaam dat mijn droom ontroer...