inloggen

Alle inzendingen over peinzen

105 resultaten.

Sorteren op:

Peinzen

hartenkreet
4.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 665
Vraag me niet waarom de regen valt ik kan geen antwoord geven hoelang de zon de aarde warmen zal en alles laat herleven maar als de wind het koren streelt of water stuwt over de dijken zal ik met een oogopslag de diepte van je ziel bekijken en vind ik daar een wederwoord dat terugblikt op het mijne stel dan nooit geen vragen meer maar…

Peinzen

snelsonnet
4.0 met 11 stemmen aantal keer bekeken 111
Zo waar zal ik het nu eens over hebben Ik pieker me de hele dag een bult Mijn hoofd lijkt wel met zaagselstof gevuld En bovendien met grote spinnenwebben Ha...op de valreep schiet me iets te binnen Het is...nee ik ga niet opnieuw beginnen…
Nico Noorman11 augustus 2023Lees meer…

Voor mijn zuster.

poëzie
5.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 789
Als ik op haar peinze, o Jesu, - en ik peinze op haar gedurig! op mijn zuster Valentine, op haar ziekte zo balsturig, op haar heengaan zo gelaten; Valentine, o Valentine, lam dat leed, en niet wou blaten!…

Peinzen in de nacht

netgedicht
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 127
De horizon wordt klein, de wereld comprimeert zich in gedachten die om de voorrang strijden binnen de stilte van verdwenen licht en raken aan zin en waarde van omfloerst bestaan dat zich verliest in nagedachten, rust hervinden drijft naar perspectief in oud gesproken woorden die alle eeuwen dragen, het biddend hart smacht naar Gods…
jan mul15 maart 2011Lees meer…

Wat ik vind

netgedicht
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 290
steeds later rangeert mijn liefde lege wagons naar jouw verlangens het is het ontwijken van het lot geen prijs maar een boetedoening om het kansspel dat ik heb genegeerd alleen maar mij, ongeëvenaard in besef beeld en uitspraak, laat mijn naakte stem de kledij verwijderen die me zo pijnt en zelfs overtreft in de beschouwing die jouw veroordeelt…
elze16 april 2011Lees meer…

Ik staar en peins

hartenkreet
4.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 470
Ik staar naar de einder naar het eindeloze oppervlak, ik staar en denk, zeg maar overpeins met het grootste gemak, alle jaren van ons leven. Ik staar, weet amper waar ik met de jaren ben gebleven, ze zijn zo met jou met ons, met het zijn, omgeven. Ik staar naar de horizon, die eindeloos ver weg is, ik denk, dat jij daar bent, waar geen…

Het gemorste kind

netgedicht
3.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 138
ik besta in een mengeling van gedachten vlucht uit het evenwicht, balanceer aan de rand daar ik niet wil weten of de overzij mijn biechten had begrepen nietsdoende en afkerig streel ik de glad gestreken wind vraag me af of de dood ook de regen kent, een snuifje sneeuw of de naam van het gemorste kind het is slechts gissen wat…
elze14 augustus 2011Lees meer…

Peinzen op leeftijd

hartenkreet
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 228
Als je op een leeftijd bent gekomen, dat je de getallen niet meer om kunt keren, zit een mens wel eens te dromen, of je er nog dingen bij zou kunnen leren. Je overdenkt jaren vol vreugde en verdriet ze vlogen voorbij, in een ogenblik lijkt wel als je op die decennia terug ziet, leek het gisteren of vorige week, zo snel! Zou je dingen anders…
An Terlouw4 september 2017Lees meer…

blos

hartenkreet
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 545
het is alweer de tijd van kersen tijd van abrikozen klein die blozen het is alweer de tijd om eens te peinzen wat is er mooier dan een blos…
delius21 juni 2007Lees meer…

Zij en ik

netgedicht
4.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 161
Zij is, ik ben alleen de weerschijn Zij doet, ik handel op haar woord Zij denkt, mijn peinzen slechts de scheerlijn Zij danst, ik wankel op haar koord…

De overpeinzing

hartenkreet
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 702
En wat nou als... -En wat als niet? Dan toch, misschien? Misschien ook niet.…
M27 oktober 2002Lees meer…

ZEGENRIJK DWALEN

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 218
Het geestelijke leven is een doolhof van gedachten, voorstellingen en streven naar hetgeen is wis en duidelijk uit te leggen. Het is steeds trachten voor het hele leven te vinden een richtsnoer, dat biedt houvast voor ieders vraag: waarheen voert zijn levensbestemming hem, wat staat te wachten hem in het gebeuren weldra en ook veel later…

de straat als lijkwade

netgedicht
5.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 69
de bochtige straat verwachtte ons al, wij beiden stalden onze onzekerheid in het vertrouwen van de stilte van het kerkhof het ritueel van de vroege morgen, wij zeggen niets maar spreken met de taal van onze gedachten, naar elkaar terwijl onze ogen de schemer afromen naar elk waarneembaar tafereel het schelpenpad knarst onder jouw blote…
elze26 augustus 2022Lees meer…

Herfstbos

poëzie
3.0 met 36 stemmen aantal keer bekeken 2.939
De bomen zwijgen En peinzen vaag, Van al de twijgen Drupt iets omlaag. De zon is henen, Geen vogel fluit - Zij zijn verdwenen, Het lied is uit. Alleen gelaten Wacht alles stil - Wacht het gelaten Der wereld wil.…

Coat

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 338
Naakt de geest soms bekrompen verborgen achter houtje touwtje eenzijdig bloot verlangt geen mijmeren noch peinzen je draait weg alleen jouw voetstappen geven je huid nog geluid…
metha30 april 2006Lees meer…

Ingeving

netgedicht
0.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 239
Ze zitten rond de tafel in de dagopvang te peinzen wat te schrijven op een afscheidskaart als één van hen een inval krijgt met glanzende ogen de stem overslaand stamelt hij in een treffende flard: wel uit het oog maar níet uit het hart!…

de grote vraag

hartenkreet
4.0 met 10 stemmen aantal keer bekeken 1.441
waarom zou ik meteen springen, en jij eeuwig peinzen waarom zou ik diep nadenken, en jij enkel grijnzen waarom zou ik hopen, terwijl jij het antwoord al weet waarom zal ik eeuwig onthouden, wat jij allang niet meer weet…
Emily3 februari 2003Lees meer…

De roep van de stern

netgedicht
4.0 met 22 stemmen aantal keer bekeken 389
Traag gaan mijn gedachten bij de al maar koude windvlagen, het op en neer gaan van de boot doet het peinzen verzachten. De roep van de stern zwevend op ons innerlijk gevoel geeft waardevol een betekenis, dat gedachten op kunnen komen die niet in woorden zijn te vangen neerstrijken op het gemoed en dansen.…

Lichtende herfst

netgedicht
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 116
Het warme gele licht van gouden bladeren vervuld, verstilt en nodigt uit tot peinzen over eindigheid.…

Schizocidaal

hartenkreet
3.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 857
Afwisselend wil ik voor en door jou sterven je uit mijn hart verbannen en je namen er in kerven Maar als ik lig te peinzen over strop, gif, trein of toren laat naast instinct en goed fatsoen mijn liefde van zich horen Want als ik bungel, braak of spat kan ik mij niet vergeven De wrede ironie: ik wil ook voor en door jou leven…

In dit huis wil je blijven wonen en sterven.

gedicht
3.0 met 62 stemmen aantal keer bekeken 23.226
Nu zijn ze verdwenen ergens in jou, op een plek Waar ze niet moeden dubben en peinzen En waar ze in een lieve stilte luisteren Naar een lang ironisch verhaal. Ze overwegen te verhuizen naar je kinderen. ----------------------------------------------------------- Uit: 'Ten westen van Eden', 2002.…
Ben Cami1 februari 2004Lees meer…

Klein wonder

hartenkreet
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 1.281
Een wonder in mijn leven was jij, ben jij gebleven een sprankeling, zo bruisend een schittering vol leven een wonderlijk levend ding een mens een wonderlijk schouwspel jij maakt me aan het lachen jij zet me aan tot denken en peinzen dag mooie vrouw zou ik willen zeggen dag wonder dag leven in mijn leven.…

Inzitten

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 406
tellen verkrachten de nacht er zijn te veel schapen die woelen op wit verende weide schoorvoetend beuken de uren duwt het opspringend licht gebroken ogen dicht naar de berg hoge dag van naderbij komende muren…

In hernemen

netgedicht
5.0 met 24 stemmen aantal keer bekeken 56
je ogen lachen zacht zing je een reeds lang vergeten lied waarvan het refrein mij ontroert alleen je vingers bezigen het vouwen van lucht een kleine aandachtvlucht die jou ontgaat en een lichte schaduw op stilte en rust achterlaat onopzettelijk of juist gemaakt ik zie je vingers stillen tussen restanten die langzaam uiteenvallend…
wil melker21 september 2020Lees meer…

NODIGE ZWAKHEID

poëzie
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 1.178
Gedenkens taaie kunst en wens ik niet te weten: Ik hadd' er liever een te leren van vergeten. Zou mij te voren staan al wat ik heb bezweet In lijden of in vrees; het waar een pak van leed Dat and're schouderen als mijne moesten dragen: Zou ik ook al de vreugd van all' mijn blanke dagen In ene spiegel zien: een sterker oog als 't mijn Moest…

verveling is oponthoud

netgedicht
5.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 119
wat is verveling meer dan in gepeins verzonken zijn het is een wachten op iets dat spoedig zal komen bijvoorbeeld de trein die door onbekend oponthoud wellicht wat later aankomt doch soms is oponthoud een onontbeerlijk moment van overpeinzing zoals ik in het begin van dit gedicht al schreef…

Ze keert

netgedicht
2.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 219
Haar zwijgen draagt een andere stilte dan gisteren toen bloesems voorjaar bloeiden nu keert ze woorden om en om zoekend naar de zin van een gebroken lenteloot alsof de wind enkel dorre bladeren van bomen waait…

ZELFTUCHT

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 131
Een beeldschone vrouw kijkt moeizaam onderzoekend naar haar innerlijk. Het drukke denken vol strijdlustige vragen geeft de geest vleugels. Het zwevende brein maakt draaiend licht en duister om het lichaam heen: wijd en verrassend, eindeloos geheimzinnig, gelijk het heelal... Maar opeens treft zij nuchter en voldaan het hernieuwde…

SCHADUW

poëzie
4.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 1.399
Ik heb de liefde liefgehad; daarom wellicht heeft zij me niet bemind. Zo doet de mooie minnaar met een zeer verliefde kind. Ik heb de zon te lief gehad en beu van beedlen aan de deuren van de dagen ben ik geworden als een varenblad dat liever in de lommer leeft dan zon te dragen. En daarom bouwt mijn kommer aan een huis waar lamp- en…

Maalstroom

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 107
Zoals de harpijen Perseus omcirkelden Het gouden vlies in handen hebbende Zo kolkt het in mijn hoofd als een maalstroom De gedachten keren en wenden, steeds dieper Oneindige draaiingen naar een diepte dieper dan het zwarte gat Zoals ik mij voel, zoals ik mij draag Van buiten kalm en koel Maar van binnen verschroeid door de maalstroom van…
tjecpen16 november 2017Lees meer…
Meer laden...