inloggen

resultaten voor 'roemen'


122 resultaten.
Sorteren op:

Mijn liefje

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 81
Mijn liefje, het is zo te prijzen jij bent het zonnetje als mijn uren zo ijzen Mijn liefje, het is zo te roemen jij brengt de zomer ...

zo kleurt mijn pijn

netgedicht
...eleven in de liefde die ik voel voor mij als kind maar telkens tikken weer die volwassenen aan mijn raam en roemen mij als mens en dat ik sta voor wat ik zeg, doch dit is slechts mijn beleg dat met iedere hap weer een stukje ...
elze26 dec. 2018Lees meer…

Als de lentesappen ruisen

hartenkreet
3,5 met 6 stemmen 285
...nd van sneeuw en ijsbloemen engelenveren die door de regens zijn uitgewoed U die de aarde zo maagdelijk weet te roemen wit winterland van sneeuw en ijsbloemen en de schone slaapster tot leven kan roepen als U de stroom van lentes...

Mijn God heb ik lief

hartenkreet
... goeds voor mij gedaan Mij altijd steun en sterkte gegeven Hij die mijn vaste rots is in dit leven Ik wil Hem roemen, in heel mijn bestaan. Mijn God heb ik lief, die getrouwe Heer Wil elke dag opnieuw voor mij zorgen Bij He...

Liefdesverklaring

poezie
4,0 met 3 stemmen 651
...ervlootje! Of hebt ge soms geen zin? Ik ben niet rijk te noemen, Toch heb ik ietwat geld Ik durf er niet op roemen Want ‘k heb het pas geteld. We kunnen er van leven Wel veertien dagen lang En dan… al sta ‘k te beven...

AAN JOHAN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 541
Gij ziet geen meisje, of straks zult gij haar vleien, roemen,— Dus mocht men u, met recht, de a a p der juffers noemen!

Mijn kind

hartenkreet
...er noemen Hij houdt zijn armen om mij heen En blijft bij mij, laat mij nooit alleen Steeds weer zal ik de Heer roemen.

Gebed voor het eten

hartenkreet
...lt zorgen Steeds weer, ja iedere nieuwe morgen We mogen het een grote zegen noemen Waarvoor wij U graag willen roemen. Wij bidden U voor hen die honger lijden Hetgeen helaas niet altijd is te vermijden Wilt U hen ook het nodig...

Gebed voor het eten

hartenkreet
...lt zorgen Steeds weer, ja iedere nieuwe morgen We mogen het een grote zegen noemen Waarvoor wij U graag willen roemen. Wij bidden U voor hen die honger lijden Hetgeen helaas niet altijd is te vermijden Wilt U hen ook het nodig...

heimwee

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 112
...knieën schuren langs de stoep het doelpunt op de schoenen nog hoor ik luid mijn maatjes' roep de overwinning roemen mijn straat staat stil het spel is uit, de bal diep opgeborgen weg is de warmte die 'k ervoer het bedekte ...

Ontmaskerd

snelsonnet
4,0 met 4 stemmen 159
De man die mensen aan het huilen bracht, Met woorden waarvoor men hem maar blijft roemen, Was bij het oog, het bos, de zonnebloemen Absent, al had ik hem daar wel verwacht. Of was het toch een ritu...

God onze vader

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 83
... noemen Als goede vader wil Hij voor ons zorgen Niet alleen vandaag, maar elke morgen We mogen ons op Hem beroemen. Meer dan een aardse vader zorgt Hij Hij is een bron van alle zegeningen En wil ons met Zijn liefde omringe...

vieren wat stralen laat - van hare

netgedicht
...als geluk zich verkopen laat ben jij vast en zeker de verdeler een vriend en bondgenoot die daarom juist wij roemen groots daarmee zijn wij dat wij jou vieren kunnen jouw doen en jouw laten fantastisch, liefdevol en attent...

Eden.

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 239
...n. Gemerkt hoe ik je tuintje heb gesierd met enkele bloemen Adembenemend rein ook ergens klein resulterend in roemen? Voor mij hoeft dat echt niet, ben zo frivool vrij blij Schoon huisje geliefd zo, ook beetje van mij? Bol ...

GELUK?

poezie
...ond enden niet alle gouden dagen. 't Valt zwaar, om zonder schenden Geluk te dragen. Geluk!.... Wie daarop roemen, het allerbrooste en teerste!.... Ach, volle bloesembloemen vallen het eerste.

Hier en overal

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 243
...en schuiven in elkaar geloof en ongeloof op één kussen als deze ontmoeting zich dient,ongeachts de naam te roemen, want we zijn hier en overal mijn vriend.
Pama19 dec. 2016Lees meer…

Mijn kind

hartenkreet
...er noemen Hij houdt zijn armen om mij heen En blijft bij mij, laat mij nooit alleen Steeds weer zal ik de Heer roemen.

OP HET SLAGVELD.

poezie
...end. - Stervend stort de maged neder. - Ruiters stormen henen, lijken trappelend. - Meer dan ene name zal men roemen, meer dan ene held na 't bloedig kampen; U niet, Vrouwe, groter dan de krijgsheld! Och, 't is waar, wie kent...

Mijn kind

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 100
...er noemen Hij houdt zijn armen om mij heen En blijft bij mij, laat mij nooit alleen Steeds weer zal ik de Heer roemen.

Er loopt..

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 54
...ronnen bloed waarvoor hij vocht om de aanstichters te kunnen noemen, vluchtig om zijn naam in alle talen te roemen in alle klinkers op zijn ademtocht er loopt een vuurtje over mijn hand hij bleef anoniem, ik mag mijzelf ...
Pama23 feb. 2016Lees meer…

Oefensonnet

netgedicht
4,1 met 8 stemmen 208
...erleren Niet dat ik mij daar kundig of ervaren in mag noemen Nee, zulk een titel kan ik mij nog lange niet op roemen Helaas kan leraar Adriaan mij thans niet onderwijzen Dus reken in nabije toekomst niet op poezieprijzen! ...

NODELOOZE BEKOMMERING

poezie
4,0 met 2 stemmen 265
...nis, buitenshuis-ook te gewagen Van liefde's teerste, van haar innigste bestaan, Aan hoorders dacht zo min mijn roemen als mijn klagen, Maar dichter is hij niet, die hoorders tracht te ontgaan; Een toevlucht, ongezocht, heeft so...

Licht zij uw geest.

poezie
5,0 met 4 stemmen 499
...edig, vrijgezind en sterk, gij onderneemt en eindigt reuzenwerk. Licht zij uw geest, dan moogt ge op wijsheid roemen. Kloek zij uw zin en immer rond en recht, dan buigt ge uw hoofd nooit als een lage knecht voor 't listig l...

KLEIN EN KLEINST WAARDERING

poezie
...d tot een blij geheel; Als fraaist van al laat zich geen deel —, Als fraaist laat zich alleen de volle ruiker roemen. En niet slechts lelie, roos en tulp En al wat bloem heet, kwam te hulp En was van dienst bij kleurenschikking...

Mijn Nederland

poezie
2,3 met 3 stemmen 531
Ik roem uw vrije blauwe luchten De vette weiden van uw polderland Uw zeekust, waar de blonde duinen rijen En de oude ...

Ter gedachtnisse van mijne echtgenote

poezie
5,0 met 6 stemmen 539
...en schoon als lentebloemen? Wie kon, als zij, van ’t maagdelijk geslacht, Op mannenkracht bij vrouwenzacht roemen? Maar ’t doodlijk gif van een verborgen worm Vernielt in ’t veld de schoonste roos van allen; Het wo...

Luchtkastelen

poezie
4,0 met 3 stemmen 560
... Die is al bij z'n leven, Niet één nacht thuis gebleven. Men zal mij slotheer noemen, Mijn heldendaden roemen. Op feestelijke dagen, Zal ik 'n harnas dragen, En om de zeven jaren, Moet ik ten kruistocht varen, Al...

BENOORDEN DE MOERDIJK

poezie
4,0 met 3 stemmen 423
... af te zonderen, En tellen geld. Benoorden de Moerdijk Daar wonen de sufste rijken, Ze noemen zich vrij, of roemen zich vroom. Benoorden de Moerdijk Daar moet het fel schokken, eer uit hun droom Wat koppen zich heffen, voorzi...

Stil is de nacht.

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.706
...ij het lieflijk hoofd ter rust? Melieve, waar spreidt u de slaap haar bloemen? Wat legerkoets kan zich gelukkig roemen, Dat zij u draagt en op haar sponde sust? Waar is u thans het dons ten deel gevallen, Waar gij uw leên tot...

EEN OVERBLUFTE BLUFFER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 352
... Piet zei: ,,Hoor, o , grote Jan! Ik weet slechts éne zaak te noemen, Die jij kunt, maar geen ander kan: Jou roemen."