inloggen

resultaten voor 'vaderland'


426 resultaten.
Sorteren op:

Willem van Oranje

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 79
...e kansen namen dan een keer, jij leidde nu de Opstand, werd stadhouder, eigenlijk Heer, zelfs Vader van het vaderland. Daar de Koning zelf niet komen dorst kwam Alva met zijn horde. Die Filip, paap en wrede Vorst, liet jou...

Het vaderland was destijds een moeras

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.068
Het vaderland was destijds een moeras, Aanslibbing van de zee en van rivieren, Bevolkt door vissers, jagers, Batavieren, ...

koningsdag 2020

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 10
...kest door openstaande deuren of vanaf balkons de nationale aubade met muzikanten thuis als door het volk en vaderland gefeliciteerd de koning ons vraagt samen thuis te blijven vervolgens rijgen in traditie zich de rijen bi...

24 Augustus 1838.

poezie
4,0 met 1 stemmen 457
...ooms zonk er Het vierdedeel eens eeuwkrings na die dag, Toen, na een nacht van wanhoopbarend donker, Het Vaderland de vrijheid dagen zag! Toen Hollands duin op 't zout der Noorderbaren, Hem naadren zag, als Held zijn Vaa...

Raderwerk

snelsonnet
4,6 met 11 stemmen 263
Het bruiste in ons vaderland van leven, Maar ‘gansch het raderwerk’ staat drie week stil, Corona maakt een wereld van verschil. Van ...

Ons Nederland?

snelsonnet
4,6 met 12 stemmen 239
...duinen Schittert in de zonnegloed Loeien strakjes de fortuinen Van oranje vastgoedbloed Liefde voor het vaderland? Bernhard maakt dat daar te schand

Nengels.

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 44
...zou in het moederland Groot Britannie de Engelse taal leren verwonderd werd ik op Schiphol ik kon in mijn vaderland Nederland de Engelse taal me eigen maken van alle kanten Engels, Engels, Engels op de aanwijzings- en de ...

Held op stormig strand

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 24
Mijn onbevlekte vanwaar die zilveren straal aan uw naakte hand

De schutterij

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.807
...rveelt, Dat merk je aan zijn facie. Nooit heeft-ie bloed vermorst. Liefst staat hij naast zijn wapen, Voor vaderland en vorst, Een uur of drie te gapen. Refrein: Daar komen de schutters etc. Als eenmaal onze stad De sc...

Aan mijn moeder

poezie
3,7 met 13 stemmen 3.366
...n zinnen! En al houdt die liefde stand Tot de laatste snik van 't leven Me in een beter vaderland Eind'lijk haar zal wedergeven... 'k Had begonnen haar te minnen! Wat is min die eens be...

O tempora!

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.047
...an deugd en godsdienstzin, Van kristenvreugd en kristenmin! Helaas! - men vond mij aardig!!! Mijn vaderland, De Huwlijksband Prees ik met al mijn krachten. 'k Zong van ons dierbaar Vorstenhuis, Van 't lie...

Wilhelmus van Nassouwe

snelsonnet
4,3 met 3 stemmen 177
Ik zong altoos dat ik van Duitsen bloed ben Ook was ik steeds den Vaderland getrouw Ik groet mijn kinderschaar en vierde vrouw En al mijn onbekende nazatén Ik kweelde dat ik vrij w...

Schertsfiguur

snelsonnet
5,0 met 1 stemmen 123
...ne Naar hoe het hier in Holland is, vertaalt, Wordt Youp vanmiddag nog van huis gehaald Om Staat en volk en vaderland te dienen. Een schertsfiguur als hoofd der republiek, Steeds amusanter wordt de politiek.

Planeconomie

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 6
...of Zuidenwind De adjudant ondertekent de behoedzaam voorbereide zet van weer een nieuwe wet voor volk en vaderland Statistieken zijn de wapens ze bewijzen wie tekort schiet ze bewijzen de winst voor iedereen
Zywa 3 jul. 2019Lees meer…

Rampzalig

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 82
...genscherm. De wind briest de waarheid en knaagt aan de vergullende dijken van de helende tijd. Zakjes vaderland zullen later de diepe bres opnieuw dichten doch de brakke tranen zullen wrang en bitter nasmaken.

En u is criticus?

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.700
- En is u criticus? Ik ook! En kunstenaar daarbij? Ik ook! Wat denkt u van de kunsten in het vaderland? of elders... Veel misbaar en anders niet, zegt u? Ik ook! De gunsten der Muzen zijn voorz...

Zelfbeschikking in Europa

snelsonnet
2,5 met 2 stemmen 119
De Europese unie, onze hoop, ontbrandt in felheid bij verkiezingstijd. Voor vaderland en eigen zichtbaarheid smeert menig kandidaat met pek en stroop. En niemand denkt in navelstarensdrang no...

Rede-, rade- reddeloos

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 23
O Tsead, zie toch ton pauvre peuple geen vaderland maar roversnest geef ons een stem advies of raad doe voor die plicht je dichter's best Het zou je siere...
Nemo21 mei. 2019Lees meer…

Ook de voor het overleven strijdende , de kaalgeknipte

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 68
...ring als vredesring, we zijn gelijk in alle rangen, standen bekijk ook eigen handen. Zijn liefde voor zijn vaderland heeft in mij geleidt tot pen vlijt. De dag der herdenking en overwinning is bijna aangebroken, we blikken te...

Zon, regen en emotie op Koningsdag 2019

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 87
... de vader, de zoon en de Heilige Geest zo ook het afgeleide van zijn Goddelijkheid Nederland: God, Koning en Vaderland het Koninkrijk der Nederlanden is hem dierbaar en haar staatshoofd Willem Alexander bij de gratie van He...

Wien Neêrlands bloed

poezie
3,5 met 27 stemmen 4.183
...zang als wij! Hij zett' met ons, vereend van zin, Met onbeklemde borst, Het godgevallig feestlied in Voor Vaderland en Vorst, Voor Vaderland en Vorst. De Godheid, op haar hemeltroon Bezongen en vereerd Houdt gunstig o...

Tot zulk een grootheid zal Amstelredam nog komen

poezie
3,6 met 16 stemmen 3.637
...aar dat het komt gelegen, En doen gelijkelijk afbreuk en wederstand De Spanjaard, vijand van ons waardig vaderland, Al door 't bestieren van Godes voorzienigheden en 't herelijk beleid der Staten onzer steden.

Peinzensmoede

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.505
...schriklijk, Trots rouw en dood. Ja tóch, ik mene Dat ik Uw hand Wel speurde in ’t leven – Uw Vaderland; En dat mijn ziele, Ter stille nacht, Uw stem wel hoorde, Zo teer, zo zacht. Na vuur en stormwind...

Land van geboorte

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 179
Wie net als ik beweren kan 'k heb eigenlijk geen 'vaderland' dit land waar 'k ben geboren, zoekt in de grondtoon van z'n wijs z'n eigen melodie wie onvervalst b...
Max27 feb. 2019Lees meer…

Nieuwe Dichter des Vaderlands (nl)

snelsonnet
4,7 met 6 stemmen 195
De kranten maken het zojuist bekend: Als nieuwe dichter van ons vaderland koos men Tsead Bruinja, poëziegigant en Friese ster aan ‘t schrijversfirmament. Wat mij een beetje aan...

Vaderland

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 49
Mijn vaderland ik mis u als ik u verlaat, maar ik haat u als ik me niet vergis, mijn vaderland met harde hand h...
Bolle 8 jan. 2019Lees meer…

De aanslag op Hitler, boek van Paul Berren

hartenkreet
1,0 met 2 stemmen 142
... ede zo zeer ver te zoeken in wat het Nationaal Socialisme in de praktijk betekende voor het Duitse volk en vaderland dat in hun oorlog daadwerkelijk verzet bestond is mij duidelijker dan ooit alhoewel de motiverende motieven...

Fatum

gedicht
2,7 met 22 stemmen 15.658
...it, nooit terug te gaan, nu als een hond binnen het veeg moeras lig te verrekken van dit mijn onvolvloekbaar vaderland? Hoe komt het - maar de zee is weggezonken, in dichtgeslibte haven liggen boten rottend te wachten op de ...

De jongelingen

poezie
3,1 met 21 stemmen 8.983
...en wij de glazen Op het welzijn aller schonen. Allen roepen wij: het welzijn Van de Vaderlandse Schonen! - Nu doen wij opnieuw de nektar In de heldre beker branden, En nu roepen...

Redding

poezie
4,0 met 1 stemmen 133
...!’ Plekje gronds ons allen heilig! Plekje gronds waar eenmaal veilig wieg en bakermat mocht staan! Vaderland! uw gruweldagen, al uw jammren, al uw plagen zag gij van uw bodem vagen... ‘Wat God doet, is welgedaan...