inloggen

resultaten voor 'vaderland'


412 resultaten.
Sorteren op:

Ook de voor het overleven strijdende , de kaalgeknipte

netgedicht
...ring als vredesring, we zijn gelijk in alle rangen, standen bekijk ook eigen handen. Zijn liefde voor zijn vaderland heeft in mij geleidt tot pen vlijt. De dag der herdenking en overwinning is bijna aangebroken, we blikken te...

Zon, regen en emotie op Koningsdag 2019

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 28
... de vader, de zoon en de Heilige Geest zo ook het afgeleide van zijn Goddelijkheid Nederland: God, Koning en Vaderland het Koninkrijk der Nederlanden is hem dierbaar en haar staatshoofd Willem Alexander bij de gratie van He...

Wien Neêrlands bloed

poezie
3,5 met 26 stemmen 4.019
...zang als wij! Hij zett' met ons, vereend van zin, Met onbeklemde borst, Het godgevallig feestlied in Voor Vaderland en Vorst, Voor Vaderland en Vorst. De Godheid, op haar hemeltroon Bezongen en vereerd Houdt gunstig o...

Tot zulk een grootheid zal Amstelredam nog komen

poezie
4,0 met 8 stemmen 2.607
...aar dat het komt gelegen, En doen gelijkelijk afbreuk en wederstand De Spanjaard, vijand van ons waardig vaderland, Al door 't bestieren van Godes voorzienigheden en 't herelijk beleid der Staten onzer steden.

Peinzensmoede

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.399
...schriklijk, Trots rouw en dood. Ja tóch, ik mene Dat ik Uw hand Wel speurde in ’t leven – Uw Vaderland; En dat mijn ziele, Ter stille nacht, Uw stem wel hoorde, Zo teer, zo zacht. Na vuur en stormwind...

Land van geboorte

netgedicht
5,0 met 2 stemmen 123
Wie net als ik beweren kan 'k heb eigenlijk geen 'vaderland' dit land waar 'k ben geboren, zoekt in de grondtoon van z'n wijs z'n eigen melodie wie onvervalst b...
Max27 feb. 2019Lees meer…

Nieuwe Dichter des Vaderlands (nl)

snelsonnet
4,7 met 6 stemmen 180
De kranten maken het zojuist bekend: Als nieuwe dichter van ons vaderland koos men Tsead Bruinja, poëziegigant en Friese ster aan ‘t schrijversfirmament. Wat mij een beetje aan...

Vaderland

netgedicht
Mijn vaderland ik mis u als ik u verlaat, maar ik haat u als ik me niet vergis, mijn vaderland met harde hand h...
Bolle 8 jan. 2019Lees meer…

De aanslag op Hitler, boek van Paul Berren

hartenkreet
... ede zo zeer ver te zoeken in wat het Nationaal Socialisme in de praktijk betekende voor het Duitse volk en vaderland dat in hun oorlog daadwerkelijk verzet bestond is mij duidelijker dan ooit alhoewel de motiverende motieven...

Fatum

gedicht
2,6 met 21 stemmen 14.773
...it, nooit terug te gaan, nu als een hond binnen het veeg moeras lig te verrekken van dit mijn onvolvloekbaar vaderland? Hoe komt het - maar de zee is weggezonken, in dichtgeslibte haven liggen boten rottend te wachten op de ...

De jongelingen

poezie
3,1 met 21 stemmen 8.113
...en wij de glazen Op het welzijn aller schonen. Allen roepen wij: het welzijn Van de Vaderlandse Schonen! - Nu doen wij opnieuw de nektar In de heldre beker branden, En nu roepen...

Redding

poezie
...!’ Plekje gronds ons allen heilig! Plekje gronds waar eenmaal veilig wieg en bakermat mocht staan! Vaderland! uw gruweldagen, al uw jammren, al uw plagen zag gij van uw bodem vagen... ‘Wat God doet, is welgedaan...

De liefde tot het vaderland

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.472
Al ben ik maar een kind, Toch wordt mijn Vaderland van mij op 't hoogst bemind; Ik werd er in geboren; Ik heb er drank en spijs; Ik mag er onderwijs Van...

Liberalen

snelsonnet
3,8 met 4 stemmen 164
Hoe komt het toch dat zij in ‘t vaderland de grootste blijven ondanks de schandalen? Na elke blunder volgen zegepralen Het antwoord is eenvoudig en f...

DE VADERLANDSE JONGELING.

poezie
Hoe gloeit, hoe klopt mijn dankbaar hart, Voor 't lieve vaderland! Nog zij mijn jongste levenssnik Voor 't dierbaar vaderland ! Mijn vrije ziel, van kluisters wars, ...

IN VLAANDEREN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 284
...s men vrij toen alles boog? Waar leefde 't volk ‘dat niet en loog?’ In Vlaanderen, ons Vaderland. Waar leefde 't vrije kerelsdiet? Waar klonk des klauwaarts zegelied? Waar leeft een volk nu zonder taa...

Vergiftigd.

poezie
4,5 met 2 stemmen 224
Gelijk een vrouw, die weerkeerde over zee Naar 't vaderland, en zich verkwijnen voelt, Wijl slopend gif haar traag door de aadren woelt - Ga waar zij wil, haar smarte...

Deel je dagelijkse brood

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 157
...weg zeggen. Ook wij kennen de dalen de open bladzijden treurigheid en uitgezet worden op een boot huis en vaderland te moeten verlaten angst gevoelens van ooit en opnieuw moeten beginnen. De lelijke gedachten en afgunst laat...

Een dichter.

poezie
4,5 met 4 stemmen 485
...evlekt zijn machtig hoofd. geen scepter houdt zijn hand; hij wordt nochtans geliefd, geloofd, in 't schone vaderland. Wat geeft hem koningschap en macht, naar goud heeft hij geen dorst; wat is de ster, bij zonnepracht, ...

Halloween in Holland

netgedicht
Eind oktober, stil op het terras Nu en dan de zon vanuit een wolk Schijnende voor vaderland en volk Glas geblazen urn waarin je as Wang aan wang, een allerlaatste zucht Krom gebogen treurt het naja...

De schepen

poezie
4,5 met 2 stemmen 438
...rekken Ver van het huis en het misprezen land, De begenadigden, de zachte gekken Die zullen zoeken naar een vaderland. En in mijn dromen voer ik met hen mee. Ofschoon geboren in een buurt der haven, Bereikte ik nooit de oev...

Ik geloof

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 109
Ik geloof in God, die mijn vader wil zijn Hij die hemel en aarde geschapen heeft En nog steeds alles onderhoudt wat le...

Wilhelmus

netgedicht
4,1 met 7 stemmen 118
... we in 'Ons Indië' misdeden Wel zingt straks ieder kind uit volle borst; 'Van Duytschen bloed', voor Vaderland en Vorst!

Boekje voor het bloeden

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen 217
Wanneer je 18 jaar wordt, zal Rutte jou verwennen. Een boekje over`t Vaderland om je afkomst te herkennen. Het kon wel eens heel anders zijn, dan wat je had gedacht. Dat hangt maar af...

Gilde.....

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 125
...de trom te slaan -de stille soms- dat zich niet zomaar laat leren Voor enkele keren is het-voor God en Vaderland- door dorpsstraten paraderen 'in vol ornaat' je lijkt op een soldaat in vroeger jaren maar bent een...

wij samen

netgedicht
...ke waar het begrijpen geen finish kent, laat staan het ontknopen van eenvoud met een sprankje hoop god en vaderland, ik spuug vertekst op deze grammaticale verworvenheid
elze 3 aug. 2017Lees meer…

Vaarwel

poezie
3,5 met 2 stemmen 274
Vaarwel, vaarwel, mijn dierbaar Vaderland! Mijn Nederland, vaarwel! Ik vaar van hier, van hier naar 't Oosterstrand, Mijn Nederland, vaarwel! ...

De voortreffelijkheid der mensheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 308
...ns zijn Woord en Geest te pand, Welaan! zijn voetspoor nagewandeld! Daar Jesu's mensheid is, daar is ons Vaderland. ô Mens! hoe Godlijk zijn uw schatten! Het stof is voor 't gewormt bereid; Niets eindigs kan uw he...

Kleuren

hartenkreet
...en gaan open Voor een ieder een stek Voor een ieder een plek Nederland In vrijheid Voor alle kleuren Het vaderland is ons lief Vechten Voor de rechten Maar wat als dat wat was Verdwijnt En op Nederland een nieuw licht s...
ebba21 mei. 2017Lees meer…

Volkslied

snelsonnet
3,0 met 4 stemmen 166
Wilhelmus Alexander van Oranje Ben ik voor ’t grootste deel van Duitsen bloed Den vaderland getrouw tot in den doet ‘k Ben ook vrij onverveerd en die van Spanje heb ik altijd geëerd tot mijn ver...