inloggen

tabblad: poezie

74 resultaten.
Sorteren op:

Picturale sotternije

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.642
Ik droomde van een stuk strand Met zon en heel veel zand - Geel, geel was het van 't zand, En op het strand wat tent...

Aanroep

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.313
Was al mijn voelen en mijn leed van jaren geen pelgrimstocht naar u, die ‘k diep belijd, tot wie ‘k zacht zin...

De nacht

poezie
4,0 met 10 stemmen 2.039
Dit is de nacht - - Nog hunkeren in volgehouden wacht de vrouwen bij het lantarenlicht, dat, krankend op het hongerb...

De profeet

poezie
3,2 met 11 stemmen 3.947
Waar ik treê daar bloeien de landen zonnig en overblauwd, wat ik raak met tastende handen vat ik tot glanzend goud....

GUIDO GEZELLE

poezie
3,4 met 18 stemmen 4.421
Plant fontein scheut die schiet straal die spat tempeest over alle diepten storm over alle vlakten wilde rozelaa...

Mijn Laura kwam

poezie
4,3 met 10 stemmen 2.945
(fragment) Mijn Laura die ik min, kwam in mijn slaapzaal treden, Met liefelijk gelaat, en moedernaakte leên, Een...

De schim van P.C. Hooft

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.433
Ik heb de schim des drossaards aangeschouwd. Groot schreed hij voort, het lokkig hoofd omblonken Van ronde gloed...

De purpren avond

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.941
De purpren avond was in 't west verdwenen En glanzend zilver droomde op donkere aarde, Toen is de blonde Muze mij ver...

Op 't hoogste van de nacht

poezie
4,0 met 1 stemmen 190
Op 't hoogste van de nacht, na 't zinken en voor 't krieken Des dageraads, wanneer de slaap die 't al verblindt,...

Nausikaa.

poezie
4,0 met 1 stemmen 132
Het hoefgestamp der muilen mindet gij, Zweepknal en ’t raatlen van de hoge wagen, Wanneer met uwe maagden bij het...

Erato

poezie
3,3 met 3 stemmen 335
De purpren avond was in 't west verdwenen En glanzend zilver droomde op donkere aarde - Toen is de blonde Muze mij v...

Tine

poezie
4,3 met 3 stemmen 222
Ik heb uw kussen en hun overmoed met mijn onnozel herte niet verstaan, het was mij deugd reeds aan uw zij te gaan,...

Nooit en is uw minlijk wezen geweken

poezie
5,0 met 2 stemmen 292
Nooit en is uw minlijk wezen geweken Uit mijn verstand, maar zie altijds present Uw wezen zoet, uw schoonheid excellen...

Een droom

poezie
4,7 met 6 stemmen 395
Een droom - als maneschijn - in zilvren wade En breedgewiekt, heeft mij, toen ik verwezen, In dons gedompeld, in de ru...

Ilonka zingt.

poezie
4,0 met 2 stemmen 211
‘Een jonge vrouw gaat uit over de bloeiende steppen, in mei, zij is trots en mooi, zij is mooier dan alle anderen...

Annabel

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.467
Mijn kleine, kleine Annabel zij zong zo zuiver en zo schel als fluiten op een glansrivier, zij was geluk en leefde h...

ALLES IN ËEN.

poezie
3,0 met 3 stemmen 354
Geen najaar nog, maar in zijn volle zomer Strekt zich voor mij het land des Levens uit; Na 't blanke bloemscherm voor...

Ik zag nooit zo'n rode mond

poezie
4,0 met 3 stemmen 2.152
Lief, mij houdt de liefde voor u Zo vriendelijk gevangen, Dat ik met hart en ziel U onderworpen moet wezen. Ik...

De tempel der reinheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 307
(Hollands). Ik droomde mij in wolken-landen; het blindend blank der zonnewanden al zwevend in 't rein azuur, als...

Ik wil de pure, rechte, marmren lijnen

poezie
3,8 met 12 stemmen 3.688
Ik wil de pure, rechte, marmren lijnen; De stille plooien, week en wit en breed; De kleuren hèl in klare zonneschij...

Bloemkrans

poezie
4,0 met 3 stemmen 335
voor de liefste Wanneer, ook dán als de andre tekens zwijgen, De ziel haar zucht in kleuren wedergeeft, De Min ha...

Gelijk een vuur, dat flonkert

poezie
4,0 met 2 stemmen 327
Gelijk een vuur, dat flonkert door dunne nevelen heen, zo schittert, half verdonkerd, haar oog onder de ogeleên....

De schietbeek

poezie
4,0 met 2 stemmen 357
(XVII) In 't brede lommer van de lage bomen Glipt, glipt het beekje langs de holle boorden: Het streelt de blonde b...

Hoe zal mijn woord uw stil bewegen strelen

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 885
Hoe zal mijn woord uw stil bewegen strelen, mijn torve mond uw zacht-strelende daên?... - Op de effen lente-Leie zi...

Thereze.

poezie
4,2 met 4 stemmen 363
Ja, lieve juffer, inderdaad, Ge zijt bekoorlijk schoon van wezen, En rijk daarbij, wat nimmer schaadt; Ook wordt uw a...

L1CHT-SPEL1NG.

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 224
Het noodweer week, en onderdoor de donkere, zo dikke wolken-dam, dat de avond scheen gezonken in de vroege middag, bl...

0NTT0VERD

poezie
4,0 met 2 stemmen 355
0 vaak nog denk ik aan mijn sprookjeshelden; hoe menig ridder met een wonder-woord, dat hem een goede fee in 't bos v...

Verrukking

poezie
3,2 met 4 stemmen 2.091
Ik wense geen rijkdom, geen pracht of geen weelde; Ik wense geen macht of geen klink ende faam; Ik dichte en ik zinge...

Sarlotteken.

poezie
4,5 met 2 stemmen 221
O, als ik u zacht in mijn armen neem, lief zotteken, En weet-je voor ons niet een hutje van leem, Sarlotteken? J...