inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

73 resultaten.
Sorteren op:

GUIDO GEZELLE

poezie
3,3 met 17 stemmen 4.179
Plant fontein scheut die schiet straal die spat tempeest over alle diepten storm over alle vlakten wilde rozelaa...

Mijn Laura kwam

poezie
4,3 met 10 stemmen 2.875
(fragment) Mijn Laura die ik min, kwam in mijn slaapzaal treden, Met liefelijk gelaat, en moedernaakte leên, Een...

De schim van P.C. Hooft

poezie
3,8 met 6 stemmen 2.360
Ik heb de schim des drossaards aangeschouwd. Groot schreed hij voort, het lokkig hoofd omblonken Van ronde gloed...

De purpren avond

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.864
De purpren avond was in 't west verdwenen En glanzend zilver droomde op donkere aarde, Toen is de blonde Muze mij ver...

Op 't hoogste van de nacht

poezie
Op 't hoogste van de nacht, na 't zinken en voor 't krieken Des dageraads, wanneer de slaap die 't al verblindt,...

Nausikaa.

poezie
Het hoefgestamp der muilen mindet gij, Zweepknal en ’t raatlen van de hoge wagen, Wanneer met uwe maagden bij het...

Erato

poezie
3,3 met 3 stemmen 290
De purpren avond was in 't west verdwenen En glanzend zilver droomde op donkere aarde - Toen is de blonde Muze mij v...

Tine

poezie
4,3 met 3 stemmen 200
Ik heb uw kussen en hun overmoed met mijn onnozel herte niet verstaan, het was mij deugd reeds aan uw zij te gaan,...

Nooit en is uw minlijk wezen geweken

poezie
5,0 met 2 stemmen 214
Nooit en is uw minlijk wezen geweken Uit mijn verstand, maar zie altijds present Uw wezen zoet, uw schoonheid excellen...

Een droom

poezie
4,0 met 2 stemmen 306
Een droom - als maneschijn - in zilvren wade En breedgewiekt, heeft mij, toen ik verwezen, In dons gedompeld, in de ru...

Ilonka zingt.

poezie
4,0 met 2 stemmen 191
‘Een jonge vrouw gaat uit over de bloeiende steppen, in mei, zij is trots en mooi, zij is mooier dan alle anderen...

Annabel

poezie
Mijn kleine, kleine Annabel zij zong zo zuiver en zo schel als fluiten op een glansrivier, zij was geluk en leefde h...

ALLES IN ËEN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 281
Geen najaar nog, maar in zijn volle zomer Strekt zich voor mij het land des Levens uit; Na 't blanke bloemscherm voor...

Ik zag nooit zo'n rode mond

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.155
Lief, mij houdt de liefde voor u Zo vriendelijk gevangen, Dat ik met hart en ziel U onderworpen moet wezen. Ik...

De tempel der reinheid.

poezie
4,0 met 2 stemmen 268
(Hollands). Ik droomde mij in wolken-landen; het blindend blank der zonnewanden al zwevend in 't rein azuur, als...

Ik wil de pure, rechte, marmren lijnen

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.855
Ik wil de pure, rechte, marmren lijnen; De stille plooien, week en wit en breed; De kleuren hèl in klare zonneschij...

Bloemkrans

poezie
4,0 met 3 stemmen 296
voor de liefste Wanneer, ook dán als de andre tekens zwijgen, De ziel haar zucht in kleuren wedergeeft, De Min ha...

Gelijk een vuur, dat flonkert

poezie
4,0 met 2 stemmen 306
Gelijk een vuur, dat flonkert door dunne nevelen heen, zo schittert, half verdonkerd, haar oog onder de ogeleên....

De schietbeek

poezie
4,0 met 2 stemmen 332
(XVII) In 't brede lommer van de lage bomen Glipt, glipt het beekje langs de holle boorden: Het streelt de blonde b...

Hoe zal mijn woord uw stil bewegen strelen

poezie
Hoe zal mijn woord uw stil bewegen strelen, mijn torve mond uw zacht-strelende daên?... - Op de effen lente-Leie zi...

Thereze.

poezie
4,2 met 4 stemmen 338
Ja, lieve juffer, inderdaad, Ge zijt bekoorlijk schoon van wezen, En rijk daarbij, wat nimmer schaadt; Ook wordt uw a...

L1CHT-SPEL1NG.

poezie
Het noodweer week, en onderdoor de donkere, zo dikke wolken-dam, dat de avond scheen gezonken in de vroege middag, bl...

0NTT0VERD

poezie
4,0 met 2 stemmen 337
0 vaak nog denk ik aan mijn sprookjeshelden; hoe menig ridder met een wonder-woord, dat hem een goede fee in 't bos v...

Verrukking

poezie
3,2 met 4 stemmen 2.012
Ik wense geen rijkdom, geen pracht of geen weelde; Ik wense geen macht of geen klink ende faam; Ik dichte en ik zinge...

Sarlotteken.

poezie
4,5 met 2 stemmen 210
O, als ik u zacht in mijn armen neem, lief zotteken, En weet-je voor ons niet een hutje van leem, Sarlotteken? J...

O lippen...

poezie
4,0 met 3 stemmen 333
O lippen, rood als rozen en frambozen, Die, kussen ademend, om kussen vragen! O krachtige armen, die mij, moede, koz...

't Is alles wenen, de storm, het huis

poezie
4,0 met 2 stemmen 888
't Is alles wenen, de storm, het huis, de grijze hemel om alles henen - voor me een vrouw, hoor hoor gesuis - adem...

DUISTERE STRATEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.031
Regen zie ik, mist en regen, grauwe mist en kille regen En de natte mensen lopen rustloos op de natte wegen. D'ee...

Dropsteen

poezie
3,7 met 3 stemmen 379
Bij 't rossig, zwaaiend schijnsel der flambouw, Welks walmen tranen teelt bij 't krinklend stijgen, Zie 'k spichtig ke...