inloggen

tabblad: poezie

27 resultaten.
Sorteren op:

ANNA PAVLOVA

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.464
‘n Enkele lijn is genoeg en ik zag u van teen tot schedel : ’t Verende gaan, de heup, het teruggeworpen lijf. Vuri...

KUNST GEEN NABOOTSING

poezie
3,4 met 14 stemmen 2.654
Neen, Kunst is geen herhalen der Natuur; Dat zet geen hart in gloed; Niet aan wat is, maar aan wat wezen moet Besteed...

En u is criticus?

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.694
- En is u criticus? Ik ook! En kunstenaar daarbij? Ik ook! Wat denkt u van de kunsten in het vaderland? of eld...

Cheops (fragment)

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.818
Zo dit groot monument, dit uitgekozen koninklijk gloriestuk en pronkkleinood, de rijke rotsklomp, kantig en behouwen...

Een vogel

poezie
3,5 met 15 stemmen 2.168
Een vogel floot en deze stoorde Stilte met zijn ongehoorde Tintelende fluit. Die vogel floot voor zich alleen Uit ha...

Steendruk.

poezie
4,4 met 8 stemmen 2.528
(aan iemand die mij op die wijze wilde afbeelden) Een stenen hart, een hoofd gevuld met keien, Beelde aap of hond...

Michel-Angelo

poezie
4,0 met 2 stemmen 497
Wat deed dat fris gelaat, dat hoge voorhoofd slinken, Gij schepper met paneel, en lier en marmersteen? Geen traan vloe...

Narcissus leunend op een voet van marmer

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.467
kijk daar staat Narcissus geleund op een voet van marmer zodat het haast lijkt alsof hijzelf van marmer is zijn moo...

Aan de Hermes van Praxiteles

poezie
4,0 met 3 stemmen 427
Zoals een man na jaren wedervindt Oudtere relikie, zijn jonge beeld: Onder de blonde val van vlossen weeld' Dat zuiv...

HERMES VAN PRAXITELES.

poezie
4,0 met 4 stemmen 300
Hier klopt het marmer met een levensslag, Pulseert de scheppingsdaad in pracht van bloei, Waar overweld'gend rijst...

DICHTEN: SLUIMEREN.

poezie
4,3 met 3 stemmen 339
Zoals een kind dat zich ontkleedt, Het glimlacht naar 't vergulde raam, Het vouwt zijn helder lijfgoed saam En zo...

GEËTSTE PRENTJES.

poezie
4,7 met 3 stemmen 436
[Niets is nu aangenamer dan in 'n koele kamer rode wijn te slurpen bij kleine teugjes en met de pen op 't papier in '...

Gij zijt het midden maar van dit gedicht

poezie
4,0 met 1 stemmen 629
Gij zijt het midden maar van dit gedicht: Een zelfvolmaakt, goddelijk gaaf fragment, Maar in de tijd zonder begin of...

Aqua-forti

poezie
4,0 met 2 stemmen 447
Weet gij wat etsen is ? — Het is flaneren Op 't koper; 't is in 't zomerschemeruur Met malse vedelsnaren fantasere...

Vincent van Gogh

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.233
Galgroen, de lucht, de bomen, groen als slangen Een stormgefolterd graanveld, waar, rouwzwart, Neerstrijken raven uit...

De pottenbakker

poezie
3,8 met 10 stemmen 1.553
De meester zegt: "Geef aan de schaal De bocht van 't brood; waartoe een fraai bokaal, Als toch de drinknap in haar hol...

Zwaardreunend...

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.118
Zwaardreunend door der tijden maatgang, schrijdt de reuzenstoet, van stralend goud omgeven, der grote kunstenaars, wie...

De schoonheid

poezie
2,6 met 8 stemmen 1.471
Schoon ben ik, stervelingen, gelijk een droom van steen. Mijn boezem, waar zich beurt aan beurt elk schepsel wondde, h...

Ouderwets

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.613
Bij een schilderij van Watteau Ik mag die parken wel met gladgeschoren heggen, Zoals men thans, helaas, nog slecht...

Ballerinen

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.792
Als een vlucht van mooie duiven, pauwestaarten, blank van veren, Strijkend op een mollig grasperk, zacht, met zacht ger...

VONDELS LIER

poezie
3,1 met 8 stemmen 1.958
Ja, wij hebben niet te klagen, Beets is dichter-nationaal, En Ten Kate kneedt de taal, En Da Costa doet ons vragen:...

Delfse Vermeer, ziende naar Delft zoals hij het zal schilderen

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.543
" Een stad aan de overkant, met torens, poorten, daken, Walschoeiingen en aken, Wolkschaduw, zonnebrand. Wij zien...

Kalliope

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.786
En driewerf kruiste ik de armen, driewerf drukte lk niets, en niet de blonde Muze er in, En tot mij sprak de stralende...

Vincent van Gogh

poezie
4,5 met 13 stemmen 3.903
I. Profeet van Pâturages en zuiderzonminnaar, maar meer dan dit: diepbewogen dichter die de zware dingen van buite...

Vol noorderlicht van plechtige flambouwen

poezie
3,1 met 10 stemmen 1.400
Vol noorderlicht van plechtige flambouwen, Vol sterrebeelden hing het ijspaleis: 'T leek uit bevroren vuur, uit vla...

De mensengeest, zei 'k? Ja, was dat maar waar

poezie
4,0 met 23 stemmen 1.952
De mensengeest, zei 'k? Ja, was dat maar waar! Iedere geest danst op zijn eigen koord; Dat de een, rechtlijnig eenzaa...

MAAR 'T ALLERZOETST ...

poezie
3,6 met 15 stemmen 5.038
Mijn kunst is als een fijn-geslepen kelk Van klaar kristal, waarin een purpren wijn Als vol robijnen fonkelt .... Zie,...