inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

133 resultaten.
Sorteren op:

Moraal uit “de kleine schamele knaap”

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.775
Mijn grootmama zei vaak de spreuk, en ze is me in ’t hart gevest: “DIE ZICH AAN ANDREN SPIEGLEN KAN, HIJ SPIEGELT...

God, laat Gij dit verwonden ongewroken?

poezie
2,7 met 14 stemmen 1.468
God, laat Gij dit verwonden ongewroken? Ai zie, hoe mij de zonde heeft gestoken. Waarom te klagen? wordt de zoetste pe...

Verbleekte driekleur

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.084
Hoe is uw lief gelaat zo bleek, Dat eenmaal zo vriendlijk kon blozen? Ach, als de zuivre zonne week, Verbleken de lac...

Het sterkste

poezie
4,2 met 12 stemmen 3.258
Sterk is-wie zal het tegenspreken? De Steen; doch ’t IJzer kan hem breken. Sterk is het Ijzer; maar het zwicht To...

Tweede voorschrift

poezie
5,0 met 2 stemmen 355
Wie kent zichzelf? ga zitten in een nieuw gewelf en neem een korte, scherpe stift die voor de drift en 't vliegen...

Voorschrift

poezie
Trek de woestijn in, laat de karavaan de groene rijkdom der oasen, u zij de dorre oceaan van zand; goud en topaz...

Christenen, Joden, Parsen, Moslemin

poezie
4,7 met 3 stemmen 351
Christenen, Joden, Parsen, Moslemin zij dolen allen; voor wie toe wil zien, vervalt de ganse mensheid slechts in twee...

Verdraagzaamheid.

poezie
Van 's Heren Woord, in mensentaal geschreven, Is 't recht verstand de mens verbleven. Wie aan dat Woord de beste u...

Zie toe.

poezie
4,3 met 3 stemmen 265
't Zijn nog steeds dezelfde klachten, Voorgeslacht en tijdgenoot Werken nog met de oude krachten: Sterken maken z...

Een Rots.

poezie
4,0 met 2 stemmen 221
1. Een rots in 't hart der zee, Die, hoe de branding slaat, Onwrikbaar tegenstaat; Zó zij uw hart in 't kwaad!...

Hartje zonder zorg.

poezie
4,0 met 2 stemmen 192
'Tòbben komt altoos te vroeg: Zoudt ge vrezen, zoudt ge zorgen? Och, dat redt en schikt zich mòrgen; Morgen is het...

OP DE GETROUWHEID

poezie
4,0 met 2 stemmen 227
GETROUWHEID! dierbre schat! standvaste, onkreukbre Maagd! Elk roemt uw waarde, schoon bedrog en krijg u haten. Gij s...

Aan de meisjes

poezie
4,0 met 3 stemmen 363
De bloem, die, in de lente, Te zorg'loos, 't hartje opent, Gevoelt de gure vlagen, De zware hand der kwijning....

Roem.

poezie
4,0 met 2 stemmen 258
O roem! wat zijt ge een ijdele droom! O wereldse eer, wat zijt ge ledig! Geen wulpse deerne, die 't mensenhart Al...

MEI

poezie
4,0 met 2 stemmen 259
't Luchtwindje waait langs paarse Mei-seringen, Langs wilde roos en geurige jasmijn: En over alles speelt de zonnesch...

Anders.

poezie
4,0 met 2 stemmen 834
Leer dit van mij, o mensen, leef broederlijk onder elkander: Partijhaat is 'n afschuwelijk ding... in 'n tegenstand...

Jan Stavast.

poezie
4,0 met 2 stemmen 201
1. Al valt de hemel naar omlaag Ik zet er kloek mijn schouders onder, En 'k wed, al lijkt het nog zo'n wonder,...

Keukenmoeder.

poezie
4,0 met 2 stemmen 205
Sappig vlees en sappig ooft, Schat van kruiden vers en fleurig, Alles wordt nog éens zo keurig, Als ons Moedertje ze...

De bie en de roos.

poezie
4,0 met 2 stemmen 550
Een bietje vloog een roosje toe: ‘Lief bloemtje, kijk eens: blij te moe Snel ik naar u op lichte vlerk, Opdat ik...

Op een zelfmoorder.

poezie
Hij dacht zich door een korte dood Te redden uit zijn bange nood: Hoe heeft hij zich bedrogen! Hier stak hij, ac...

REDEPRONKERS

poezie
Minder verfoeilijk is de schurk in lage doen dan wie schurkachtigheid verbergen achter hoge rang en schone schijn. M...

Hymne aan de stilte

poezie
4,0 met 2 stemmen 539
I Weer, stijgend door de koele nacht De bergen op ter eenzaamheid, Omgordt mij de geheime macht Die mij tot Uw...

DRAAIKOLKEN

poezie
4,0 met 3 stemmen 288
Draaikolken van dit leven, zuig mij naar de dood. Zie hoe tere bloesem in een vrouwenschoot welken moet...

Voor- en tegenwind.

poezie
4,0 met 2 stemmen 386
Gaat het tégen-wind, mê-Vrind, Laat een Schipper U dan leren Te lavéren: Doe, alsof je er niet naar vroeg Om...

Restanten

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.069
Ik mag weleens graag in een warenhuis dwalen, Zo'n uitverkoop is interessant. De prachtigste dingen gaan weg voor e...

Zie toe.

poezie
't Zijn nog steeds dezelfde klachten, Voorgeslacht en tijdgenoot Werken nog met de oude krachten: Sterken maken zw...

ALS GE MAAR .. .

poezie
4,3 met 3 stemmen 510
Pragmatisch leerdichtje. Als ge maar in 't drukke leven 't Eigen leven niet vergeet, Als ge maar niet wordt gedr...

De grijsaard en 't kleine meisje.

poezie
3,5 met 2 stemmen 492
de g r i j s a a r d. Vreemde kleine, zo aanminnig, Vreest gij niet de middagzon? Voelt ge 't niet? zij straalt...

STUUR 'M DAN NIET HEEN

poezie
Als een mens komt met vriend'lijk ooggekijk, Mond die iets liefs vertelt, Stuur 'm dan niet been: 'keer morgen weer.'...

OORDEEL NIET!

poezie
Wees in ’t oordeel niet lichtvaardig, Gij, die struikelt waar gij gaat! Vraag, eer ge andren liefdloos smaadt, W...