inloggen

tabblad: poezie

220 resultaten.
Sorteren op:

Schuif op naar ‘t graf

poezie
3,2 met 22 stemmen 1.586
Schuif op naar ‘t graf: uw huis moet leeg. Een nieuw bewoner staat ervoor. Hij is nu jong en gij zijt veeg. Zijn vo...

Grootmoeders portret

poezie
2,8 met 4 stemmen 1.248
In grootmoeders kamer daar hangt het beeld Uit hare kinderjaren: Een lachend mondje, peerlenoog En bruine kroezelhare...

De verwachting

poezie
3,5 met 17 stemmen 2.689
Zo ver van mijn alles, Gans teder verlangen Naar woorden der liefde, Verheugt mij dit uur. Ik zit aan mijn venst...

HET OUD JAAR IS GEKIST (01 01 1891)

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.625
Het oud jaar is gekist, genageld en begraven; en ‘t nieuwe, korts nadien, kwam schielijk aan te draven....

VOOR OUDEJAARSAVONDPREDIKERS

poezie
3,6 met 12 stemmen 2.891
Gij preekt: 'de tijd vliegt snel; het vluchtig leven slijt!' Och, wees gij zelf nu ook wat zuinig met de tijd....

Het einde

poezie
3,7 met 12 stemmen 2.224
Nog zweven liedren op de wind En gaan van mond tot mond, Van ouder op kind. Maar ’t speeltuig ligt in ’t stof g...

Het liedje van verlangen

poezie
2,9 met 14 stemmen 2.461
Een knaapje leunt aan moeders schoot Vol slaap de knippende ogen, En houdt zich wakker, taai en groot, Met knikkeboll...

Thans is het uur dat schaduwen neigen

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.607
Thans is het uur dat schaduwen neigen, En de avond, als een teder lied, Om huize’ en zielen zacht komt zijgen, En m...

OUD

poezie
3,2 met 12 stemmen 2.183
Verwaaide heesters in een lege tuin. Klimrozen in de luwte van de muur. Wat zonnebloemen, spruitend tussen 't puin...

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.741
Jaar, wat zijt ge een vreemd oud-jaar: Heet dát gaan sterven? Met bruine kransen in uw haar, Als een jong man, vo...

Late herfst

poezie
2,6 met 19 stemmen 3.092
Geel is het blad, geel zijn de lichte bladeren, Ver is de lucht, - 'k durf haast niet dat ik 't zeg - Niet blauw, ni...

Wanklank

poezie
4,2 met 5 stemmen 454
Dagelijks meer eerzuchtig En minder in staat tot iets groots, Telkens wanhopender roepend Om kracht of de kalmte de...

AAN EEN GRIJZE TEGENSTANDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 613
De grijsheid blijft ons eerbiedwaardig. Maar, is ze ook al de kluts niet kwijt, Ze is, wat ze ook zijn moog, eigenaa...

Mijn ouderdom is rijp om uit te spreken

poezie
4,0 met 3 stemmen 332
Mijn ouderdom is rijp om uit te spreken het diepste wat mijn hart ervaren mocht, en toch - toen ik voor 't eerst na...

SMAAKMAKER

poezie
4,0 met 2 stemmen 319
Nog houdt de omheining, als weleer – een hoge muur – de hoven dicht. De middag groent in schemer neer: een loof-g...

het Kasteel

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.233
Voor onze blikken rees nu 't oud Kasteel Met hoge toren tussen iep en eiken, Waar duizend bloemen stonden stralend...

Omhoog zien naar de zon de waterrozen

poezie
5,0 met 3 stemmen 261
Omhoog zien naar de zon de waterrozen, Kinderlijk, alsof 't Rafaels eng'len waren; Grauw slib en wijde schem'ringen...

Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood

poezie
4,0 met 2 stemmen 366
Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood, En met haar de dromen der hoopvolle jeugd. Want arm wordt ons 't leven...

Aan de Mode

poezie
5,0 met 2 stemmen 214
Machtigste verleidster! wufte mode! Godheid, duivelin! of, toveres! 't Mensdom stort met drift naar uw pagode, Bo...

Voorrang des slaaps.

poezie
4,2 met 4 stemmen 178
De zuigling kent nog niet De wijn: de grijsaard kent Niet meer 't genot der min. De jongling proeft en kwijnt:...

Jong blijven.

poezie
3,5 met 6 stemmen 2.144
Het hart blijft jong en wordt niet oud, Wanneer 't zich fris en open houdt Om al wat menslijk is te voelen, Te v...

Als toen.

poezie
3,8 met 6 stemmen 349
Wat blauw en wat wolken die blank staan stil boven de duinenlijn, de bogen van duinhelm die rank gaan rijzen uit w...

Avond op het Forum Romanum

poezie
4,0 met 1 stemmen 374
De Nacht is komend met een heir van dromen; Zij volgen mee met wijd-geopende ogen; Ver van het Westen af kwam zij ge...

DE VLUCHT DES TIJDS.

poezie
4,0 met 2 stemmen 327
Dat kan mij vaak weemoedig maken, Dat ons de tijd zo snel ontvaart, Dat, eer zij 't Heden recht mocht smaken, De ziel...

Droom van de witte akelei

poezie
4,5 met 4 stemmen 430
Zij kwam en wandelde met mij En knielde aan een beek en zei Dit is de witte akelei. Zij streelde het licht sidder-g...

TWEE lampen schijnen

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.149
Twee lampen schijnen, de spiegel schemerblauwt, er schrijnen lichten in meubels rondom, alle dingen zijn stom. Ik...

De val van Rome.

poezie
4,0 met 1 stemmen 311
Ik ben geen dichter, die zich voelt versmeten Uit vreemde wereld, die hij rijzen ziet, Haar herfstig-droeve aanblik...

spinnenwebben van moeheid

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.376
spinnenwebben van moeheid dragen over grandioze zeeën zijn ellendig hart. en toch zal alles zo blijven...