inloggen

tabblad: poezie

220 resultaten.
Sorteren op:

HET OUD JAAR IS GEKIST (01 01 1891)

poezie
3,1 met 9 stemmen 2.392
Het oud jaar is gekist, genageld en begraven; en ‘t nieuwe, korts nadien, kwam schielijk aan te draven....

VOOR OUDEJAARSAVONDPREDIKERS

poezie
3,6 met 12 stemmen 2.741
Gij preekt: 'de tijd vliegt snel; het vluchtig leven slijt!' Och, wees gij zelf nu ook wat zuinig met de tijd....

Het einde

poezie
3,5 met 10 stemmen 2.025
Nog zweven liedren op de wind En gaan van mond tot mond, Van ouder op kind. Maar ’t speeltuig ligt in ’t stof g...

Het liedje van verlangen

poezie
2,9 met 14 stemmen 2.430
Een knaapje leunt aan moeders schoot Vol slaap de knippende ogen, En houdt zich wakker, taai en groot, Met knikkeboll...

Thans is het uur dat schaduwen neigen

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.569
Thans is het uur dat schaduwen neigen, En de avond, als een teder lied, Om huize’ en zielen zacht komt zijgen, En m...

OUD

poezie
3,4 met 8 stemmen 2.107
Verwaaide heesters in een lege tuin. Klimrozen in de luwte van de muur. Wat zonnebloemen, spruitend tussen 't puin...

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.712
Jaar, wat zijt ge een vreemd oud-jaar: Heet dát gaan sterven? Met bruine kransen in uw haar, Als een jong man, vo...

Late herfst

poezie
2,6 met 19 stemmen 3.063
Geel is het blad, geel zijn de lichte bladeren, Ver is de lucht, - 'k durf haast niet dat ik 't zeg - Niet blauw, ni...

Wanklank

poezie
4,0 met 3 stemmen 406
Dagelijks meer eerzuchtig En minder in staat tot iets groots, Telkens wanhopender roepend Om kracht of de kalmte de...

AAN EEN GRIJZE TEGENSTANDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 562
De grijsheid blijft ons eerbiedwaardig. Maar, is ze ook al de kluts niet kwijt, Ze is, wat ze ook zijn moog, eigenaa...

Mijn ouderdom is rijp om uit te spreken

poezie
4,0 met 3 stemmen 311
Mijn ouderdom is rijp om uit te spreken het diepste wat mijn hart ervaren mocht, en toch - toen ik voor 't eerst na...

SMAAKMAKER

poezie
4,0 met 2 stemmen 299
Nog houdt de omheining, als weleer – een hoge muur – de hoven dicht. De middag groent in schemer neer: een loof-g...

het Kasteel

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.190
Voor onze blikken rees nu 't oud Kasteel Met hoge toren tussen iep en eiken, Waar duizend bloemen stonden stralend...

Omhoog zien naar de zon de waterrozen

poezie
5,0 met 3 stemmen 248
Omhoog zien naar de zon de waterrozen, Kinderlijk, alsof 't Rafaels eng'len waren; Grauw slib en wijde schem'ringen...

Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood

poezie
4,0 met 2 stemmen 315
Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood, En met haar de dromen der hoopvolle jeugd. Want arm wordt ons 't leven...

Aan de Mode

poezie
5,0 met 2 stemmen 209
Machtigste verleidster! wufte mode! Godheid, duivelin! of, toveres! 't Mensdom stort met drift naar uw pagode, Bo...

Voorrang des slaaps.

poezie
4,2 met 4 stemmen 175
De zuigling kent nog niet De wijn: de grijsaard kent Niet meer 't genot der min. De jongling proeft en kwijnt:...

Jong blijven.

poezie
3,3 met 3 stemmen 2.073
Het hart blijft jong en wordt niet oud, Wanneer 't zich fris en open houdt Om al wat menslijk is te voelen, Te v...

Als toen.

poezie
4,4 met 5 stemmen 342
Wat blauw en wat wolken die blank staan stil boven de duinenlijn, de bogen van duinhelm die rank gaan rijzen uit w...

Avond op het Forum Romanum

poezie
4,0 met 1 stemmen 367
De Nacht is komend met een heir van dromen; Zij volgen mee met wijd-geopende ogen; Ver van het Westen af kwam zij ge...

DE VLUCHT DES TIJDS.

poezie
4,0 met 2 stemmen 314
Dat kan mij vaak weemoedig maken, Dat ons de tijd zo snel ontvaart, Dat, eer zij 't Heden recht mocht smaken, De ziel...

Droom van de witte akelei

poezie
4,5 met 4 stemmen 399
Zij kwam en wandelde met mij En knielde aan een beek en zei Dit is de witte akelei. Zij streelde het licht sidder-g...

TWEE lampen schijnen

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.072
Twee lampen schijnen, de spiegel schemerblauwt, er schrijnen lichten in meubels rondom, alle dingen zijn stom. Ik...

De val van Rome.

poezie
4,0 met 1 stemmen 305
Ik ben geen dichter, die zich voelt versmeten Uit vreemde wereld, die hij rijzen ziet, Haar herfstig-droeve aanblik...

spinnenwebben van moeheid

poezie
4,0 met 1 stemmen 1.221
spinnenwebben van moeheid dragen over grandioze zeeën zijn ellendig hart. en toch zal alles zo blijven...

Namaals rust.

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.498
't Verlangen van de Jeugd Is vreugd En woelig tijd verdrijven; Moede Ouderdom schept lust In rust; De mijne in...

DE WAGEN DES TIJDS

poezie
5,0 met 1 stemmen 2.098
Daar kwam er een wagen vol nachten en dagen, vol maanden en uren en stonden gereen, fel trokken en weerden hen'...

Hij ligt er nog, de steen

poezie
5,0 met 2 stemmen 624
Hij ligt er nog, de steen: een jaar geleden Heb 'k zelf hem daar gelegd; en ik herken Heel goed de plek, vlak naast di...