inloggen

tabblad: poezie

220 resultaten.
Sorteren op:

Sonnet

poezie
3,6 met 13 stemmen 2.761
De wereld is dezelfde; overal De blauwe hemel en de grauwe steden, Drijvende wolken en, daar vér beneden De velde...

Paestum

poezie
4,4 met 13 stemmen 2.943
De zuilen zijn vluchtig verguld. een oeroud zwijgen heeft zich opgericht uit de getijden der vergankelijkheid. en...

Schuif op naar ‘t graf

poezie
3,2 met 22 stemmen 1.613
Schuif op naar ‘t graf: uw huis moet leeg. Een nieuw bewoner staat ervoor. Hij is nu jong en gij zijt veeg. Zijn vo...

Grootmoeders portret

poezie
2,8 met 4 stemmen 1.288
In grootmoeders kamer daar hangt het beeld Uit hare kinderjaren: Een lachend mondje, peerlenoog En bruine kroezelhare...

De verwachting

poezie
3,5 met 17 stemmen 2.698
Zo ver van mijn alles, Gans teder verlangen Naar woorden der liefde, Verheugt mij dit uur. Ik zit aan mijn venst...

HET OUD JAAR IS GEKIST (01 01 1891)

poezie
3,3 met 11 stemmen 2.668
Het oud jaar is gekist, genageld en begraven; en ‘t nieuwe, korts nadien, kwam schielijk aan te draven....

VOOR OUDEJAARSAVONDPREDIKERS

poezie
3,6 met 12 stemmen 2.920
Gij preekt: 'de tijd vliegt snel; het vluchtig leven slijt!' Och, wees gij zelf nu ook wat zuinig met de tijd....

Het einde

poezie
3,7 met 12 stemmen 2.266
Nog zweven liedren op de wind En gaan van mond tot mond, Van ouder op kind. Maar ’t speeltuig ligt in ’t stof g...

Het liedje van verlangen

poezie
2,8 met 15 stemmen 2.475
Een knaapje leunt aan moeders schoot Vol slaap de knippende ogen, En houdt zich wakker, taai en groot, Met knikkeboll...

Thans is het uur dat schaduwen neigen

poezie
4,0 met 7 stemmen 1.623
Thans is het uur dat schaduwen neigen, En de avond, als een teder lied, Om huize’ en zielen zacht komt zijgen, En m...

OUD

poezie
3,2 met 12 stemmen 2.217
Verwaaide heesters in een lege tuin. Klimrozen in de luwte van de muur. Wat zonnebloemen, spruitend tussen 't puin...

De dood van een jaar

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.749
Jaar, wat zijt ge een vreemd oud-jaar: Heet dát gaan sterven? Met bruine kransen in uw haar, Als een jong man, vo...

Late herfst

poezie
2,6 met 19 stemmen 3.102
Geel is het blad, geel zijn de lichte bladeren, Ver is de lucht, - 'k durf haast niet dat ik 't zeg - Niet blauw, ni...

Wanklank

poezie
4,3 met 6 stemmen 471
Dagelijks meer eerzuchtig En minder in staat tot iets groots, Telkens wanhopender roepend Om kracht of de kalmte de...

AAN EEN GRIJZE TEGENSTANDER.

poezie
4,0 met 2 stemmen 625
De grijsheid blijft ons eerbiedwaardig. Maar, is ze ook al de kluts niet kwijt, Ze is, wat ze ook zijn moog, eigenaa...

Mijn ouderdom is rijp om uit te spreken

poezie
4,0 met 3 stemmen 335
Mijn ouderdom is rijp om uit te spreken het diepste wat mijn hart ervaren mocht, en toch - toen ik voor 't eerst na...

SMAAKMAKER

poezie
4,0 met 2 stemmen 321
Nog houdt de omheining, als weleer – een hoge muur – de hoven dicht. De middag groent in schemer neer: een loof-g...

het Kasteel

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.251
Voor onze blikken rees nu 't oud Kasteel Met hoge toren tussen iep en eiken, Waar duizend bloemen stonden stralend...

Omhoog zien naar de zon de waterrozen

poezie
3,6 met 11 stemmen 263
Omhoog zien naar de zon de waterrozen, Kinderlijk, alsof 't Rafaels eng'len waren; Grauw slib en wijde schem'ringen...

Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood

poezie
4,0 met 2 stemmen 376
Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood, En met haar de dromen der hoopvolle jeugd. Want arm wordt ons 't leven...

Aan de Mode

poezie
5,0 met 2 stemmen 218
Machtigste verleidster! wufte mode! Godheid, duivelin! of, toveres! 't Mensdom stort met drift naar uw pagode, Bo...

Voorrang des slaaps.

poezie
4,2 met 4 stemmen 181
De zuigling kent nog niet De wijn: de grijsaard kent Niet meer 't genot der min. De jongling proeft en kwijnt:...

Jong blijven.

poezie
3,4 met 7 stemmen 2.163
Het hart blijft jong en wordt niet oud, Wanneer 't zich fris en open houdt Om al wat menslijk is te voelen, Te v...

Als toen.

poezie
3,8 met 6 stemmen 357
Wat blauw en wat wolken die blank staan stil boven de duinenlijn, de bogen van duinhelm die rank gaan rijzen uit w...

Avond op het Forum Romanum

poezie
4,0 met 1 stemmen 377
De Nacht is komend met een heir van dromen; Zij volgen mee met wijd-geopende ogen; Ver van het Westen af kwam zij ge...

DE VLUCHT DES TIJDS.

poezie
4,0 met 2 stemmen 336
Dat kan mij vaak weemoedig maken, Dat ons de tijd zo snel ontvaart, Dat, eer zij 't Heden recht mocht smaken, De ziel...

Droom van de witte akelei

poezie
4,5 met 4 stemmen 441
Zij kwam en wandelde met mij En knielde aan een beek en zei Dit is de witte akelei. Zij streelde het licht sidder-g...

TWEE lampen schijnen

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.164
Twee lampen schijnen, de spiegel schemerblauwt, er schrijnen lichten in meubels rondom, alle dingen zijn stom. Ik...