inloggen

resultaten voor 'Wanhoop'


951 resultaten.
Sorteren op:

Terugkeer uit den Vreemde

poezie
2,3 met 14 stemmen 2.683
...s, maar naar haar bleef ik hunkren, in welk bed ik ook lag. en met het stijgen der jaren steeg ook de wanhoop en verschraalde de moed; k had allengs haast geen wens meer dan nog eenmaal bij haar te zitten, in de gloed...

Hoop op de Morgenster

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 303
...Ster die ergens prijkt een Ster die nooit ophoudt te schijnen en van ver wenkt als het moeilijk gaat al kan wanhoop haar glans ondermijnen de dag komt dat ze weer oplichten gaat de Morgenster die hoop heeft gebracht zal nim...

Midnacht gedachten

hartenkreet
...e ogen niks dat hun ontgaat Ze proeven van mijn verdriet ze leven van mijn angsten en voeden zich aan mijn wanhoop en machteloosheid Ze zijn genadeloos ze kleineren me en beangstigen me tot ik alleen maar kan verlangen naa...
S.16 jun. 2018Lees meer…

Tromboserevalidatie

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 143
...g baart langzaam revalidatie Gestaag zoekt de wil rehabilitatie Nu en dan waait hier een kille wind binnen Wanhoop schreit sporadisch de zaal stil Het brein van de computer die fatum heet slaat en zalft volgens een grotesk pr...

lacune

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 188
lacune... het gedicht stokt na de eerste zin een leemte gaapt de dichter zit er middenin wanhoop stapelt huizenhoog als woordeloos gegeven wat rest is slechts het schrijnend zeer niets wekt de schijn ...

Het einde

gedicht
5,0 met 2 stemmen 2.163
...n Nog in 't vermoeide licht der kandelaren - En tussen ons, als grote spoken, gingen Waanzin van woorden, wanhoop van gebaren. Dit was het einde van de laatste nacht. De zon viel strak door 't raam. Tegen het glas Leun...

Kinderlijke hoop

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 176
...jn dromen van liefde geluk en hoop Dat ooit op deze aarde de vrede zal komen Een eind zal komen aan ellende en wanhoop Dat elk volk zal koesteren deze dromen Wie weet wordt ooit mijn droom nog eens realiteit Al wordt hij nu aa...

Uit noodzaak

netgedicht
2,3 met 3 stemmen 71
Kiezen tussen bevriezen, of moedig voortleven. Zwevend tussen wanhoop en moed. Daar waar illusies sterven. Daar waar mensen moeten capituleren. Daar waar eerlijkheid dwingt. Da...

Burger King

gedicht
... de Burger King, gewoon, omdat ik leef, omdat ik hopeloos eenvoudig eet en straks vanzelf vertrek. - Als deze wanhoop ons Walhalla is, als hier het echte leven staat te lezen, mij best, ik zag genoeg. In dit verhaal betaal j...

Uiten

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 99
...t wat jij veelt … Maar hoe dan ook, wie is daarbij gebaat, een mens die schuilt om hoe het hem vergaat, die wanhoop voelt van onvolmaakt te zijn, alleen wil zijn en tegen water praat … Toe, laat toch zien, geef uiting aan de pijn!

Der vrouwen moed.

poezie
...n, hoe joeg hun hart vooruit naar 't end dat week, soms voelden ze in onzekerheid bedolven; soms kille wanhoop die langs hun hart streek. Soms werd een hoop klein als een zeil geboren, ver aan de kimmen, zwol en lee...

Sonnet

poezie
4,8 met 4 stemmen 266
... wij sterven allen aan dezelfde kwaal die tussen dood en leven wordt gesponnen en waar het eenzaam hart in wanhoop slaat daar is het land waarin mijn vaandel staat en waar de strijd in vrede wordt gewonnen! -

Dezelfde taal

hartenkreet
...n ons inspiratie voor Wonderschone muziek dan de god van een vluchteling Die is levensecht Die ontstaat in wanhoop Onze god Van onze cultuur Staat reddeloos tegen de muur Want de god van de levenswanhoop Is een doordringen...
ebba22 dec. 2017Lees meer…

De overname

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 179
De overname En ‘s avonds toen het reeds donkerde de mist zich uitspreidde voelde ik mij verstikken in wanhoop die mijn keel deed kroppen omdat Alzheimer de regie overnam en ‘s nachts toen onrust en machteloosh...

Een nieuwe brug.

netgedicht
Blijf niet roeren in de wanhoop, in al wat ellendig is, blijf de bitterheid niet voeden, 't doelloos hangen in 't gemis. Neem de brokken ...

herberg zijn

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 65
... naar de horizon willen wij thuis geven aan voortdurende vindtocht van vreugde en verdriet depressies ook of wanhoop ook als de bagage schaamte blijkt of venijn met en voor elkaar ontvangen wij gastvrij als waren zij zonn...

Graf

gedicht
5,0 met 2 stemmen 3.801
Aan Berta Bij Gordonsbaai voor de duisternis heeft ze kinderlijk gegist waar de leliebloem kon zijn die haar har...

Amsterdams wapen 1841

poezie
... geest des tijds van koen verkeerde in kies; Ofschoon Napoleon mijn wens bijna vervulde. 'k Hoop in mijn wanhoop nog: de Raad beraadslaagt weer! Een wedstrijd van vernuft stemt in met mijn verlangen; 'k Belove aan wie '...

Onrust

netgedicht
...rang die mij steeds drijft Naar alle hoeken van de aarde De zekerheid die in mijn geest en hart verblijft Tot wanhoop en onrust ontwaarde Waarom dwalen mijn gedachten over de horizon Daar ver van huis en haard Naar die plek w...

Je laatste pijn

hartenkreet
4,6 met 5 stemmen 553
Als jij je laatste pijn moedig hebt verbeten 't verkrampt gelaat weer glad wordt en sereen en ik die met de moed der wanhoop heb gebeden een lege kamer verlaat in snikken en geween. Als mijn woorden niet meer tot je spreken het tede...

Huilen

hartenkreet
... weinig of veel kracht Huilen is een efficiënte roep om bijstand, steun en troost teken van hulpeloosheid, wanhoop is er iemand die je er doorheen loost Huilen bij pijn daar kun je niet aan ontsnappen hulp moet geboden wo...
Leidy24 okt. 2017Lees meer…

handreiking

netgedicht
4,0 met 7 stemmen 224
vliegers vliegen waar de wind waait - de zon schijnt en de wanhoop zwijgt kijk hoe zij lachend over het zand van het strand zich voortbewegen - de vaders - de kinderen tot in...

Zo intens verdrietig

hartenkreet
3,5 met 4 stemmen 147
... rijpen. Dit verdriet zullen we met tranen bewenen met zwijgen omsluiten waar taal ontbreekt die in stilte en wanhoop om een andere uitkomst smeekt. Zelfs hogere machten kunnen dit einde niet veranderen of tijd doen keren , l...

Encore

poezie
5,0 met 2 stemmen 390
...k voelde, beangstigd, de angstige klem Van uw hande' om mijn hand, en mijn lippen bewogen, Maar mijn machtloze wanhoop verstikte mijn stem. Dan, uw schaamte bedwong het onstuimige hijgen Van uw hart en de nachtwind verwaaide uw...

Ramptoerisme

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 239
... Na het opstaan Zonder zinnen In een flits Van nul naar tien Maak eens mee Wat ik vaak meemaak Voel de wanhoop In een dag Zoek naar houvast En naar orde Zonder handgreep Aan de slag Hallo Wees welkom In mijn were...
Hookie19 sep. 2017Lees meer…

WANHOOP.

poezie
Ik ben zo droef omdat ik niet kan horen Uw zachte stemme met haar zoete taal; Terwijl 'k langs de besneeuwde straten...

Irma

hartenkreet
3,0 met 3 stemmen 135
...ekeer kan gaan het eiland heeft haar schoonheid verruild als je de verwoestende beelden ziet zo veel chaos, wanhoop en verdriet bevolking totaal verdwaasd want nog is zij niet uitgeraasd de natuur heeft weer haar macht en ...

afscheid (2)

netgedicht
... indigo naar violet soms neemt iemand afscheid omdat het niet anders kan als hoop plaats maakt voor wanhoop of iemand verdwijnt zonder vaarwel soms nam iemand lang geleden het besluit terwijl niemand zag nie...
J.Bakx30 aug. 2017Lees meer…

Op de keien

netgedicht
2,0 met 4 stemmen 62
...e donker in slecht zicht hield me staande op de keien waar anderen glijden nog had ik perspectief geen wanhoop in ogen die niets meer geloven je zwaaide en het was geen afscheidsgroet dat deed me goed jij bepaalde ...

Hoe dan ook

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 293
...wanneer ik eindelijk slaap en zij over mijn dromen waakt, wanneer ik rücksichtslos de bodem raak van gauwe wanhoop en dure flessen kraak en eens te meer mijn dorst moet lessen.. kom binnen zegt ze, de schurftige honden zij...