inloggen

resultaten voor 'eenzaamheid'


5308 resultaten.
Sorteren op:

Waar gaat dit heen …

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 24
Hoe eenzaam kan je samen zijn Twee levens naast elkaar Twee golven uit fase Hoe leeg kan samen zijn Hoe kan je pra...

Het geluk weet niets van mij

gedicht
2,4 met 87 stemmen 25.996
Het geluk weet niets van mij: het woont, denk ik, teruggetrokken op het land. Niemand vertelt het geluk ooit over het...

Verloren dromer

poezie
3,0 met 10 stemmen 3.546
Ik dwaalde eens de wereld binnen - De wereld zag mij nijdig aan, Ik wilde ‘t leven goed beginnen - Maar ‘t was zo...

Ik weet het niet

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 33
Mijn hart stampt... Een soort van naar links Maar het hardst naar rechts Het weet... Dit is het einde Van het beg...

Ik ben niet hier

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 33
Ik ben niet hier Niet eens in de buurt van ergens daar in de wereld waar ik wil Waar jij bent Ik ben ik in me...

boekerij van herrinnering

netgedicht
1,5 met 2 stemmen 82
dat ik een bijzonder moment krijg een klein deel slechts van mijn verleden dat ik voor altijd dichtbij houden kan i...
p 4 feb. 2020Lees meer…

Slechts een stap!

netgedicht
4,2 met 4 stemmen 24
Elke dag maakt zij haar balans maar de voortschrijdende tijd bepaalt de context om haar levensstaat te onderzoeken ...
Pama 3 feb. 2020Lees meer…

Als de winter komt

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 130
nog altijd dicht naast elkaar en heel innig verbonden met grijs en dun geworden haar in hun broosheid, met veel zorg...

Wederkeer

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 44
...erzien zonder spijt Van liefde die niet mijdt maar overgeeft, verblijdt en geen verlatenheid alleen in eenzaamheid O goedertierenheid vergeef mijn zondigheid o pake mem en heit ik beid hier nog mijn tijd voor ik mij...

omslachtig

hartenkreet
3,0 met 1 stemmen 57
ik wil voor je vechten ik wil voor je strijden je van eenzaamheid bevrijden ik wil je zien schitteren en stralen met jou door de nachten dwalen zonder falen je geheimen ac...
Kyra22 jan. 2020Lees meer…

Laat aan mijn nederlaag...

poezie
3,6 met 9 stemmen 2.742
...zonnen nu eindelijk tot nooit behaalde morgenkracht genezen?: wat menskind kan alleen van uit zijn eenzaamheid de hemelen vermeestren? of van zijn eigen eindloosheid de donkre diepte veroovren, vóórdat hij e...

Eenzaamheidsverlangen

poezie
3,4 met 24 stemmen 4.381
Ik wilde alleen zijn met mijn droefenis En ik verborg mij in 't gewoekerd gras. Maar tevergeefs: mijn droefenis verri...

Bericht

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 32
Niet zo lang geleden ontving ik een verontrustend bericht: ik moest bij oncologie toch nog nader worden doorgelicht. H...

Ik vind mezelf niet

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 165
Ik vind mezelf niet in de hiaten van mijn versplinterde gevoel Ik kan er blijven zoeken zonder richting zonder doe...

Het stille huis

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 68
Je kunt er een speld horen vallen ieder kraakje van een vloerplank kan een voetstap zijn van een verloren ziel of een...

Tantalust

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 125
Ze wenkt en wekt mijn lust ik loer met grote ogen. Het liefdesgal eenmaal gespogen de dromen droog gesust het bran...

HET ONZE-KERST

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 7
... kerst: kalkoen-en-vreten-s-tijd kerst dat is massa-getafel niets dan nietszeggend gewafel kerst is pure eenzaamheid een dood dier wat opgevuld maar ontzield, ja kerst is cult

Sikkemeur

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 131
Bokkig maar met volle teugen geniet de oude op de haverkist van zijn gebutst geheugen beziet de jeugd die van hem is ...

Panorama

gedicht
2,5 met 125 stemmen 24.849
de avond hangt stil boven de stad bewegingloos als op een foto, een filter van lila schemer verkorrelt het panoram...

Complainte

poezie
3,8 met 13 stemmen 2.044
Ik leefde ook liever monogaam, Maar ik ben veroordeeld als nomade, Tot geen gestage echt bekwaam, Steeds af te wijken...

Het hart versleuteld

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 48
...n die ook moeilijk was door verliefd op een ander te vergeten Spookt hij nog door mijn gedachtes van mijn eenzaamheid door aan je te denken vergeet ik dat Het hart sterk en kwetsbaar is Kon ik maar weer iemand aanraken D...

De kwellende eenzaamheid

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 126
...etgeen dat mij dwars zet, de voet Hetgeen wat mij gelukkig maakt en blij. Ik leef hier nog, in kwellende eenzaamheid Niemand hier, om mij te verblijden Denkend aan wat mijn leven leidt Denkend aan wat mij van anderen zou a...

Dode grutto

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 60
...eidheid uit de lucht gevallen de weg kwijt naar een of ander weiland of van de honger omgekomen en van de eenzaamheid wie zal het zeggen het kan maar zo Daar lag je dan met jouw fantastisch mooie snavel omhoog stekend a...

VERKENNING

poezie
3,0 met 4 stemmen 925
...aller zomervooglen lied in 't woud Dat onverstaanbaar van de takken glijdt - O, ik geloof óns wordt in eenzaamheid Somwijlen een mysterie toevertrouwd... Dat wij vergeten moeten - telkenmaal. ------------------------...

Eénzaamheid

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 113
De reis van vertrek naar bestemming eindigt waar we nu zijn. De tocht van gisteren naar morgen eindigt in dit momen...

Verdriet

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 78
De oude man huilt, ik zie hem zoekend met zijn hoofd. Het verkeer raast eromheen en ik zie hoe hij zijn ogen uitpuilt,...

VLIEGEN OF ZWEVEN

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 185
hij sprak mij aan van man tot man en weet je wat hij zei ik kan ik kan echt waar ik kan er niet meer tegen dat zei...

Moederziel

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 224
Eenmaal uit haar kraag gekropen heeft zij hem leren lopen, praten denken, doen. En leren na te laten. Der dagen zat...

Breister

gedicht
2,1 met 134 stemmen 23.644
Laden vol warme halzen breit zij en komt zo mensen op het spoor die het jaar door winter trotseren in haar. Naalde...

In de nacht

poezie
3,2 met 5 stemmen 1.964
...Met dode blik, o ziel, weet wie gij zijt, En dat rond uw geheimen wonderbare Elk mijner woorden strekt een eenzaamheid. 'k Ben liefdeleeg... Maar geen weet, als te loor is Gezonken 't rijk van 't menselijk ‘bijna’, ...