inloggen

resultaten voor 'heil'


1723 resultaten.
Sorteren op:

het houdt niet op

netgedicht
... doorleefd ervaren terwijl iedere dag die komt mij toch bevraagt om de daadkracht niet bij voorbaat als doelloos heil uit te wissen het is het leven zelf dat uitdaagt

Aan N. Beets

poezie
4,1 met 12 stemmen 3.963
...ven Hildebrand Steeg hoog de Predikant: Die heeft eerst goed geschreven! En zo verheven! De godsvrucht was uw heil… Gebonden werd uw stijl, En dat was eerst het ware: Aandachtig zit de schare En staart bewondrend aan, Hoe b...

Groninger Hogeland

gedicht
3,6 met 29 stemmen 9.138
...eeden. Geef ons Roodeschool en Spijk in de kromming van de dijk. Geef ook Bierum, Oldenzijl, Westeremden eeuwig heil. Geef ons door uw trouw verbond hoge luchten, zware grond. En als ik hier dan weer sta, naast U door de kluiten...

Harmonie / Chaos

netgedicht
...jn bedding en wijkende oevers geven hen de ruimte van verspilde moeite en beurse plekken op hun ziel die haar heil zoekt in de stroom, de grote stroom zonder bedding, zonder oevers en zonder richting
Zywa 2 jul. 2019Lees meer…

Stabat Mater

poezie
3,9 met 15 stemmen 4.228
...erlijke minne, Stort me mee 't gevoelen inne Van meedogen en geklag. Doe mijn koude hart verlangen Om mijn Heiland aan te hangen, Dat ik hem behagen mag. Heil’ge Moeder, allerkuiste, Druk de wonden des Gekruiste Krac...

In een vriendenrol

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.104
...voorbij 't Genoeg van Heden Op 't Veel van Morgen staart. Dat zó - mijn Vriend! - dat zó ons heil moog' duren! Dat ons erkentlijk offer geur'; Tot eens de jongste koom' van de ons bescheiden Uren'...

Koppeltje duikelend kind

netgedicht
...is mij echter geen verklaarbare handleiding hier. Verwacht geen witte engelen met bazuingeschal te voorgekauwd heil als compleet deelgenoot 't geen ik je bied is dat wat de nacht of 'n beeld bood. Ik aarzel spontaan vaak niet...

GEMEENSCHAP

poezie
3,8 met 10 stemmen 1.722
...n allen tijde Was ’t machtloos stille medelijden; Maar lichter steeds woog eigen juk Door blik op and’rer Heil, door bloei van meegeluk.

LIJNTJE

hartenkreet
...k er nog serieus over praten hoor uit pure ellende vergrijpt de een zich aan een wijntje een ander zoekt z’n heil in de coke en snuift een lijntje dure advocaten bezweren en blijven ellenlang preken maar de vraag blijft wanne...

Kerstlied

poezie
3,4 met 10 stemmen 1.577
...anbaden Jezus met diep betrachten ten stal van Bethlehem. Hun hart sprong van loutre vreugde. Heil de Messias uitverkoren! Daar is een Kindeken, een Kindeken geboren. Drie wijzen kwamen toen he...

In Memoriam Anni Domini MMXVIII

netgedicht
- een compilatie als retrospectief - Welkom!! Den lezer èn den dichter heil ik ben hier Bezig, bezig met Mijn Erfgoed Vrees niet! Een Vijf-minutenregistratie Gedane Zaken der snelsonnetteu...
Olean24 dec. 2018Lees meer…

De krekel

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.666
Voor schatten is uw heil Niet veil, Door woorden niet te melden; o Krekel, die, op d’ eikenbast, U met een luttel daauw vergast, En h...

Zomernacht

poezie
3,9 met 7 stemmen 1.972
...die nacht nog, die zomerse nacht, toen wij dachten ... o, weet ik waaraan ge wel dacht? Doch ik droomde van 't heil aan die boeren beschoren, van hun levende vreugd, in geen weemoed te smoren, en gij spraakt mij, natuur met bed...

Over de heuvels naar Bethlehem

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 275
...amele stal Het had zo de liefde van iedereen gewonnen Hij zou Koning worden over gans het heelal Het Kind had heil en liefde op aarde gebracht dit gerucht ging heel spoedig de wereld rond zolang had men hoopvol op Zijn komst g...

Paardenbloemen

netgedicht
...roen gras in goudgele zee? De kou sluipt weg naar het noorden Maakt plaats voor een nieuw jaargetij Zoekt haar heil in andere oorden Het voorjaar staat klaar in de rij De bloem wekt de zomer uit haar dromen En voorziet daarbij...
c. ale22 apr. 2018Lees meer…

Mijn hulp is van de Heer

hartenkreet
De Heer is mijn hulp en sterkte Van Hem mag ik het verwachten Hij zal en wil mijn leed verzachten De Heer, die mijn heil bewerkte. De Heer is mijn beschermer, altijd Waar ik ook ga of sta, Hij is bij mij Hij is als een schaduw aan ...

Kim Jong-Un..1 april-grap, ha, ha, ho, ho!!

hartenkreet
...rde fascist heeft geen groene vingers die heeft bloed aan zijn handen Maar een 1 april grap mag over de heer (Heil) Hitler is zelf een filmkomedie gemaakt! En Trump gaat gehakt van Kim maken niet voor de wereldvrede maar voo...

God heb ik lief

hartenkreet
God heb ik lief, Hij hoort naar mij Als ik mij biddend tot Hem richt Hij blijft mijn heil en mijn licht En is mij steeds in alle liefde nabij. Hij is goedgunstig in gerechtigheid Bij God de Heer is ...

Melancholie

poezie
4,0 met 3 stemmen 192
... Altijd in 't leven als 'k Uw bijzijn duchtte Wist Gij mij te hervinden, waar 'k ook vluchtte; Nu vond ik heil als nooit te voor verwacht, En tòch hebt gij óók déze weg gevonden En doet bij regensneeuw en storm de ro...

WINTERAVOND

poezie
3,5 met 2 stemmen 191
... de smalle boot, Waarin ik word gedrongen, Van levens wal afstoot, Hoe hoog de golven sprongen, Van u komt heil en heul, Mijn lamp blijft helder branden, Uw olie drupt een geul Van rust tot aan Uw stranden. Het westen ...

Liefde.

poezie
5,0 met 3 stemmen 472
...at en afgunst bestormen woest zijn hert. O, huldig dan de liefde, gij smaadt de mensheid niet. Volg, volg haar heil'ge wenken, wanneer zij u gebiedt; want liefde geurt de bloeme, de vogel zingt: bemint! want liefde straalt de ...

Dialogue mystique

poezie
4,0 met 2 stemmen 270
...len? Maakt dan mijn liefde uw kwaad niet ongedaan? Ik riep u niet. Ik heb mijn hart Verboden aan uw hoge heil te denken, Want al begeren, wàt gij mij kunt schenken, Moet ik verliezen, en geeft dubble smart. 'En al...

Studentenlied.

poezie
4,0 met 2 stemmen 342
...nnaars van een eerlijk lied, daar zijn wij niet! Maar waar de Rede haar' rijken vloed uitstort in brede, heilzame plassen, waarin eenieder zijn dorst voldoet en de oude smetten weg kan wassen, Studenten, van vooroordee...

Zomeroekraïne

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 73
...'s buitenlinie leek er even hoop te gloren in de zomeroekraïne. Maar d'oranjerevolutie bracht voor Kiev weinig heil: Kremlin speelde 'Sovjet-Unie', Krim werd Russisch, zonder wijl.

Den lezer én den dichter heil!

snelsonnet
4,0 met 11 stemmen 228
Wij dichters weten goed wat u behoeft Een kekke cocktail van vermaak én lering Die tappen wij en hopen op waardering...

VERZUCHTING

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.047
... 'k Heb naderhand ('t is waar) mijn mannelijke tijd (Gestuit door uw genâ) wel aan uw dienst gewijd, En 't heil omhelsd, aan 't kruis door uwe Zoon verworven; Maar noch kleeft mij, helaas! de zonde aan, tot mijn smert. Och...

Tableau vivant

netgedicht
3,2 met 6 stemmen 109
...pels, storm van onverwacht lawaai. Wreed verstoord is waders' rust, kakofonie van luid protest, kroost zoekt heil in allerijl en woerden stuiven van hun nest. Ik lees in 't onverhoeds gesnater en de zweefvlucht van een zwaa...

Oud en Nieuw

hartenkreet
...lf, 12 keer Het oude jaar is niet meer We vullen nog even de glazen. We geven elkaar de beste wensen Met veel heil en zegen Op ieder zijn wegen En vrede op aarde voor alle mensen. Geve God ons allen een goed jaar Zonder ramp...

Van Oud en Nieuw

gedicht
...uisde krachten. Kijk, dat geeft hoop en toch weer nieuwe kansen: dus wensen wij van harte aan elkaar: veel heil en zegen in een rimpelloos nieuwjaar!

eland

netgedicht
...hun schuil bij die altijd wit bebaarde claus voor wie in vliegensvlugge vaart zij de arrenslede trekken dan die heil als sterrenstof regent hoelang nog kerstman zal het duren vragen zij hun adem hijgend happend voor ook met die...