inloggen

resultaten voor 'hert'


652 resultaten.
Sorteren op:

Onsterfelijke poëzie

netgedicht
hebt gij door het overdonderend geluid der klokken het knarsen van de leeuw zijn tanden niet gehoord? het hert met inzicht doorziet hem vlucht als het losgebroken konijn dat huppelt in het bos de gapende dieren overmees...

TER GELEGENHEID ENER EERSTE MISSE

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.046
...ielt op zeekre dag de blijde jongeling en ligt voor 't altaar neer, des Heeren gunsteling, gereed tot alles, 't hert van vreugden overstromend, van niets meer dan van dankbaarheid en offer dromend aan Deze die hem koos, onwaardige...

[ Het hert is dichtbij ]

netgedicht
Het hert is dichtbij, ze ademt en kijkt, roerloos – voel ik me gezien.
Zywa 4 aug. 2019Lees meer…

De oude zeeman

poezie
3,9 met 10 stemmen 2.907
...vele jaren, En ginds in zee een zeiltje zag, De haven uitgevaren; Dan kwam de lust naar verre reis Mijn jeugdig hert bedriegen, En 'k wenste wel de meeuw te zijn Om heen te mogen vliegen. De zeeliên in de hoek van 't vuur, ...

Gedijen

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 84
... mijn armen hangen, jij blijft mijn lieflijk, geurig dier. Laat mij dan steeds naar je verlangen als een dorstig hert naar de rivier.

Psalm 30

poezie
4,0 met 14 stemmen 7.944
...n Mijn berg' ghesterckt met goede wallen. Maer so haest als dijn aensicht werdt Voor my ghebergt: versloeg mijn hert'. 9. Ick riep tot dy met ancxt bevaen, End' badt dy Heer ootmoedich aen. 10. Ick sprack: o Heer, wat...

[beeld]

gedicht
2,9 met 21 stemmen 6.737
Hoe een beeld zich in je taal slaat, je stem verspringt, je hert verschiet - hoe zijn roos overloopt, de wijn van eiken is, roemer voor stenen, de tafel gonst van honing en ...

Aan ene onbekende

poezie
3,4 met 22 stemmen 2.004
... terwijl ginds de opera wegschemerde in de vert'. Bewustloos scheen mijn geest en 't bleef koud om 't hert. Dan kwaamt ge - een lichtglans - voor mijn dolend oog gevaren. En eensklaps trilde een wonder zi...

ZON UIT NACHT EN AARDE (Lapis Philosophorum)

netgedicht
...opdat jouw diepste grond geadeld werd jij steen uit zon en nacht en aarde? En spreekt jouw glans, zacht als een hert het lang verhaal van stille wegen, van 't moeizaam pad naar de onsterfelijkheid die alle tijdelijkheid heeft ov...

IJzeren klem

netgedicht
Als een opgejaagd hert rende ik door de eindeloze bossen, terwijl men dreigend een hoorn blies en de bloedhonden mij op de hielen zaten...

EEUWELINGEN

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.632
...eibaarheid van uwe wortelsteden. Gij grijpt mij, grote bomen, vast; en ‘k voele vreze mij het hert des herten slaan, hore ik, al met eens, omhoge, ‘t koele gedaver van de winden dóór u gaa...

Tijd?

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 63
...op, de maan neemt plaats de ochtend breekt weer aan de regen komt, de wolken staan de lucht die klaart weer op Een hert valt neer, een jong groeit op de vogels vliegen door de bij die zoemt, de bloem die groeit de herfst die komt, ontd...

Kom, lieve mei.

poezie
...een vogelrover zijn wondernetten spant, die lokt met gulle zangen en streelt met zoele wind, om 't jonge hert te vangen, dat hij vol liefde vindt. O, schone mei wil komen, wil komen, schone mei! dan kan mijn Liza dr...

Hert

gedicht
... luister naar het kletteren van borden ver in de keuken het waaien van gras ik hoef inmiddels niets meer. Zo als hert heb ik dorst niets dan dorst en beweeg naar het water. ---------------------------------------------------- Uit:...

Liefde.

poezie
5,0 met 3 stemmen 472
...t als englen maakt, die bloemen mild doet bloeien uit ene barre grond, en toverzang doet stijgen uit 's mensen hert en mond, o, liefde! die een moeder aan elke stervling gaf, gij zweeft als 't eeuwig leven op 't alverslindend...

Morgen-gebed

poezie
4,0 met 2 stemmen 369
... De dageraad De liefelijke rozen Van haar gelaat. O helle morgensterre Gods eeuwig zoon Schiet op ons hert van verre Uw stralen schoon. Vermeer tot uwe love Het kranke licht Van onze klein gelove En toeverzicht....

Jong Rijnhert I

gedicht
Wat er van je overbleef, juist nu wat zo nadrukkelijk uit was op groei, deel van schedel met gewei, zo jongensachtig...

VERZUCHTING

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.053
... Maar noch kleeft mij, helaas! de zonde aan, tot mijn smert. Och, Heer, wees gij mijn Borg! verlos mijn zuchtend hert! Hij leefde lang genoeg, die zalig is gestorven. 18 dec. 1757.

Verandering van decor

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 55
...pers en oudere schilderskist wel bewaard. Herinneringen voelen bij vlagen als uil of speer 'n overgenomen gewond hert, een woekerprijs. Zou zij nu echt niet in staat zijn dieper te voelen zelf te lopen met eigen ontworpen kleding...

Een dichter.

poezie
4,5 met 4 stemmen 500
...s een vorst? Hij heeft zijn lief, hij heeft zijn lied, zijn volk, zijn vaderland; hij mint, hij zingt, zijn hert geniet een dubble liefdebrand. Hij smaakt de min, wanneer zijn meid hem zoete kussen schenkt, de vreugd, ...

Ik ben wat grof.

poezie
4,0 met 4 stemmen 288
Ik ben wat grof en ongeslepen, ik spreek het Vlaamse hert rechtuit, ik ken ook gene Franse knepen, waarmee men hier de burgers snuit. Nochtans de blijdschap is mijn le...

Nooit en is uw minlijk wezen geweken

poezie
5,0 met 2 stemmen 231
...lent, Uw aanschijn klaar, ende de zoete treken Uwer oogskens, die machtig zijn te breken De straffigheid van een hert, dat gewend Tot kwade is, en in wreedheid verblend, Doende ’t zelfde vierige tranen leken. Uw zuiver haar, z...

Menselijkheid

poezie
4,3 met 3 stemmen 896
...wezen schijnt beloofd.... - Kan plotseling zoals een vuur omhoge klimmen wanneer ik voel en weet, dat in mijn hert getroond, standvastig en steeds levend zonder aardse kimmen, vol ongekende luister Godes beeltnis woont. Ik...

Herfstgedachten

hartenkreet
Ik blies op mijn jachthoorn een welkom ter ere van de herfst het hert is erg geschrokken zelfs een herfstblad zou dat kunnen en naar beneden dwarrelen op het pad de kleuren boeien ...

Ik moet er niet van weten...

poezie
4,2 met 5 stemmen 357
...an dat 't jammer is van hen en van hun lief en van de blaân. Zijt gij het die ik rochelen voel hier rond mijn hert, vernieling? Zijt gij het? God verplette u, worm die mijner jeugd bezieling Verknagen moet! Het lijf wierp u mijn...

In het dier

gedicht
3,5 met 2 stemmen 836
Ik klim in de boom voor het uitzicht een hert komt naderbij om ons te warmen. We spreken hem toe over de stad, buiten de greep van de bladeren. De ogen van het...

Al zijt Gij vert, Nooit uit het hart.

poezie
3,8 met 4 stemmen 397
Lief! al zijt gij vert gescheiden; Liefde zal mijn hert geleiden: Liefde (Lief) die drijft mij voort; Liefde komt u Liefd' aan boord: Lief is liefde, zoet is minne:...

Brand los, mijn hert

poezie
4,3 met 3 stemmen 814
Brand los, mijn hert, van al dat uw gevlerkte vlucht ombindt; brand los van kot en ketens, nu de wenende oge ontblind; brand los...

Niet van de partij

netgedicht
Ik ben tegen jacht op hert of zwijn - laat wolf maar toe en voer niet bij. Maar het regelen wil ik niet, ik ben niet van de partij. Ik b...