inloggen

resultaten voor 'hert'


647 resultaten.
Sorteren op:

Psalm 30

poezie
4,0 met 14 stemmen 7.219
...n Mijn berg' ghesterckt met goede wallen. Maer so haest als dijn aensicht werdt Voor my ghebergt: versloeg mijn hert'. 9. Ick riep tot dy met ancxt bevaen, End' badt dy Heer ootmoedich aen. 10. Ick sprack: o Heer, wat...

[beeld]

gedicht
2,9 met 21 stemmen 6.644
Hoe een beeld zich in je taal slaat, je stem verspringt, je hert verschiet - hoe zijn roos overloopt, de wijn van eiken is, roemer voor stenen, de tafel gonst van honing en ...

Aan ene onbekende

poezie
3,4 met 22 stemmen 1.987
... terwijl ginds de opera wegschemerde in de vert'. Bewustloos scheen mijn geest en 't bleef koud om 't hert. Dan kwaamt ge - een lichtglans - voor mijn dolend oog gevaren. En eensklaps trilde een wonder zi...

ZON UIT NACHT EN AARDE (Lapis Philosophorum)

netgedicht
...opdat jouw diepste grond geadeld werd jij steen uit zon en nacht en aarde? En spreekt jouw glans, zacht als een hert het lang verhaal van stille wegen, van 't moeizaam pad naar de onsterfelijkheid die alle tijdelijkheid heeft ove...

IJzeren klem

netgedicht
Als een opgejaagd hert rende ik door de eindeloze bossen, terwijl men dreigend een hoorn blies en de bloedhonden mij op de hielen zaten...

EEUWELINGEN

poezie
3,5 met 8 stemmen 2.523
...eibaarheid van uwe wortelsteden. Gij grijpt mij, grote bomen, vast; en ‘k voele vreze mij het hert des herten slaan, hore ik, al met eens, omhoge, ‘t koele gedaver van de winden dóór u gaa...

Tijd?

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 56
...op, de maan neemt plaats de ochtend breekt weer aan de regen komt, de wolken staan de lucht die klaart weer op Een hert valt neer, een jong groeit op de vogels vliegen door de bij die zoemt, de bloem die groeit de herfst die komt, ontd...

Kom, lieve mei.

poezie
...een vogelrover zijn wondernetten spant, die lokt met gulle zangen en streelt met zoele wind, om 't jonge hert te vangen, dat hij vol liefde vindt. O, schone mei wil komen, wil komen, schone mei! dan kan mijn Liza dr...

Hert

gedicht
... luister naar het kletteren van borden ver in de keuken het waaien van gras ik hoef inmiddels niets meer. Zo als hert heb ik dorst niets dan dorst en beweeg naar het water. ---------------------------------------------------- Uit:...

Liefde.

poezie
5,0 met 3 stemmen 459
...t als englen maakt, die bloemen mild doet bloeien uit ene barre grond, en toverzang doet stijgen uit 's mensen hert en mond, o, liefde! die een moeder aan elke stervling gaf, gij zweeft als 't eeuwig leven op 't alverslindend...

Morgen-gebed

poezie
4,0 met 2 stemmen 351
... De dageraad De liefelijke rozen Van haar gelaat. O helle morgensterre Gods eeuwig zoon Schiet op ons hert van verre Uw stralen schoon. Vermeer tot uwe love Het kranke licht Van onze klein gelove En toeverzicht....

Jong Rijnhert I

gedicht
Wat er van je overbleef, juist nu wat zo nadrukkelijk uit was op groei, deel van schedel met gewei, zo jongensachtig...

VERZUCHTING

poezie
4,3 met 3 stemmen 832
... Maar noch kleeft mij, helaas! de zonde aan, tot mijn smert. Och, Heer, wees gij mijn Borg! verlos mijn zuchtend hert! Hij leefde lang genoeg, die zalig is gestorven. 18 dec. 1757.

Verandering van decor

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 54
...pers en oudere schilderskist wel bewaard. Herinneringen voelen bij vlagen als uil of speer 'n overgenomen gewond hert, een woekerprijs. Zou zij nu echt niet in staat zijn dieper te voelen zelf te lopen met eigen ontworpen kleding...

Een dichter.

poezie
4,5 met 4 stemmen 483
...s een vorst? Hij heeft zijn lief, hij heeft zijn lied, zijn volk, zijn vaderland; hij mint, hij zingt, zijn hert geniet een dubble liefdebrand. Hij smaakt de min, wanneer zijn meid hem zoete kussen schenkt, de vreugd, ...

Ik ben wat grof.

poezie
4,0 met 4 stemmen 278
Ik ben wat grof en ongeslepen, ik spreek het Vlaamse hert rechtuit, ik ken ook gene Franse knepen, waarmee men hier de burgers snuit. Nochtans de blijdschap is mijn le...

Nooit en is uw minlijk wezen geweken

poezie
5,0 met 2 stemmen 214
...lent, Uw aanschijn klaar, ende de zoete treken Uwer oogskens, die machtig zijn te breken De straffigheid van een hert, dat gewend Tot kwade is, en in wreedheid verblend, Doende ’t zelfde vierige tranen leken. Uw zuiver haar, z...

Menselijkheid

poezie
4,3 met 3 stemmen 788
...wezen schijnt beloofd.... - Kan plotseling zoals een vuur omhoge klimmen wanneer ik voel en weet, dat in mijn hert getroond, standvastig en steeds levend zonder aardse kimmen, vol ongekende luister Godes beeltnis woont. Ik...

Herfstgedachten

hartenkreet
Ik blies op mijn jachthoorn een welkom ter ere van de herfst het hert is erg geschrokken zelfs een herfstblad zou dat kunnen en naar beneden dwarrelen op het pad de kleuren boeien ...

Ik moet er niet van weten...

poezie
4,2 met 5 stemmen 319
...an dat 't jammer is van hen en van hun lief en van de blaân. Zijt gij het die ik rochelen voel hier rond mijn hert, vernieling? Zijt gij het? God verplette u, worm die mijner jeugd bezieling Verknagen moet! Het lijf wierp u mijn...

In het dier

gedicht
3,5 met 2 stemmen 789
Ik klim in de boom voor het uitzicht een hert komt naderbij om ons te warmen. We spreken hem toe over de stad, buiten de greep van de bladeren. De ogen van het...

Al zijt Gij vert, Nooit uit het hart.

poezie
3,8 met 4 stemmen 347
Lief! al zijt gij vert gescheiden; Liefde zal mijn hert geleiden: Liefde (Lief) die drijft mij voort; Liefde komt u Liefd' aan boord: Lief is liefde, zoet is minne:...

Brand los, mijn hert

poezie
4,3 met 3 stemmen 759
Brand los, mijn hert, van al dat uw gevlerkte vlucht ombindt; brand los van kot en ketens, nu de wenende oge ontblind; brand los...

Niet van de partij

netgedicht
Ik ben tegen jacht op hert of zwijn - laat wolf maar toe en voer niet bij. Maar het regelen wil ik niet, ik ben niet van de partij. Ik b...

Witte veder

gedicht
4,5 met 2 stemmen 1.543
...ote jongens het voetbalveld innemen, het enige doel veroveren, mijn broer op het gras nagelen en van mij Hijgend Hert maken dat om zijn moeder roept. Waarom gaat schaamte langer mee dan geluk? Als padvinder verdwaalde ik, elk ...

De verganklijkheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 818
...Ook deze zelve gang verwachten, Want Adams blaad'ren vallen af. De Wereld kan haar lievelingen, Die met haar herts genegenheid, Wel gaarn altijd aan haar hingen, Niet langer houden als haar tijd. Hij laat ze zinken naar bene...

Arme droeve tijd.

poezie
4,3 met 3 stemmen 257
... als een verse kriek; niet te wulps en niet te nis, niet melancholiek. Neem een vrijer, zei ik haar, wie ge uw herte wijdt. - 'k Vrees, zo sprak ze, geen gevaar, want ik heb nog tijd. Hij was struis, gezond en kloek, rein va...

Bronst

netgedicht
... glooiend rust de heide in haar purperen pracht tot onverwacht de stilte scheurt door ‘t burlen van een edelhert de lokroep troont bronstige hinden voor de toekomst naderbij en als het woud in mijmer zwijgt het zomerlicht...

Het herfstbos spreekt - een herfstsprookje

hartenkreet
... Aan de bron van je wezen in een somber schimmig herfstbos; dansen de vuurvliegjes er vrolijk op los. Een gouden hert lest vroeg in de ochtend aan de beek zijn dorst, terwijl een koor van merels een aubade zingt voor de komst v...