inloggen

resultaten voor 'jonkheid'


37 resultaten.
Sorteren op:

Water

netgedicht
...hart sentiment gaat er met behouden kalmte lokt en sluipt toch weer koelte in mijn warm verborgen jeugd waar jonkheid speelt zelfs kokende kolkende waterstromen welke met paardenkracht mij trachten te overspoelen zonder enig...

Schoolmeesters

poezie
4,2 met 26 stemmen 3.161
...htlijk nagelknagen, Het krabblend luis-verjagen, De vuile witte kragen, En 't hartverduiv'lend plagen Der Jonkheid moet verdragen. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - Pootje - podagra, jicht veestlu...

AAN MIJN HEDEN ELFJARIG DOCHTERTJE

poezie
3,7 met 11 stemmen 3.478
...kind! die Heiland opgedragen, en in Zijn Kerk op aard door 't doopbad ingelijfd! wat in dees wereld ooit der jonkheid moog' behagen, 't mag schittren, maar vergaat! Slechts wie God aankleeft, blijft. 8 November 1843. ---...

Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood

poezie
4,0 met 2 stemmen 310
Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood, En met haar de dromen der hoopvolle jeugd. Want arm wordt ons 't leven aan heil en geneugt, Zo ...

Jong blijven.

poezie
3,3 met 3 stemmen 2.060
...ijn schoonste tijd. Die zijn verleden in zich draagt, Blijft jong, al is hij welbedaagd, En wekt der jonkheid geen mistrouwen. Veel kan hij hopen, wie veel heugt; Veel met zachtmoedig oog beschouwen; 't Herinn'ren ...

Volste lente.

poezie
4,2 met 4 stemmen 398
...te Gloed, die klaarlijk 't leven dóór-gloeit wonderbaarlijk en 't tot hoogste bloei vol-stijgt! Rijpe jonkheid, die der schoonheid volte omspant, de klare woon zijt dezes Gloeds, die stijgt noch neigt.... Dit is '...

Ander.

poezie
...kebekken. De dieren in de weiden Een lijn te zamen trekken. Wie kan de liefde scheiden Van het leven, de jonkheid gegeven Om te gebruiken? Liefde moet bloeien. Door liefde groeien De boom en struiken.

De badende herderin.

poezie
5,0 met 3 stemmen 648
...aam vlaakt, Zich voegen tot een beeld en plotsling, fel bewogen, Ziet ze, (maar durft niet zien) haar eigen jonkheid naakt! Ze ziet haar brede borste' als blanke beukelaren, Ze ziet haar schoud'ren sneeuw, haar wangen zonge...

AAN ENE MOEDER.

poezie
...fd, Toen 'k u in de Bruidzaal mocht groeten; Toen waart ge aan de Vreugd en de Schoonheid verloofd; De Jonkheid bracht hulde aan uw voeten; De oranjebloem zelfs scheen niet wit bij de glans Van 't elpenblank voorhoofd, ...

Daar, waar het onrecht troont.

poezie
4,0 met 3 stemmen 247
... Van hare reine troon smijt, Daarop een schepsel draagt, Dat 't leven slechts in hoon slijt... De kuise jonkheid dwingt Te strooien fris gebloemt, Met 't wierookvat beroemd, En 't vuil gediert bezingt... Daar vloek...

Vlaamse kermis

poezie
4,0 met 2 stemmen 725
...aai en fris als 't Vlaamse leven is. Trouwt en kweekt ge kindren, wordt ge van den ouden tijd, komt geen jonkheid hindren als ze speelt en vrijt. Oudmoederke en oudmanneke, kruipt dichter bij het kanneke, en drinkt verheu...

Jong blijven

poezie
...te tijd. Die zijn verleden in zich draagt, Blijft jong, al is hij welbedaagd, En wekt der jonkheid geen mistrouwen. Veel kan hij hopen, wie veel heugt; Veel met zachtmoedig oog beschouwen; ...

Als 't uit de stilte spreekt!

poezie
3,7 met 3 stemmen 639
Wat stemmen opgaand van rondom! De Zelfzucht eist en grauwt, De Wanhoop schreeuwt de Hope stom En verft de jonkheid oud. Zich zelv' vergeten 't hoogste doel! Een nu dat 't gister wreekt....! Hoor toe, ver van het slaggewo...

Tijd van leven

netgedicht
5,0 met 4 stemmen 1.151
... om een reikende hand de afstand lijkt steeds groter het slapen dieper dan ooit seizoenen nerven mijn vel jonkheid verdwijnt, mijn toekomst dooit haar wang verraadt verte de ogen spiegelen mijn hart de grens wordt ste...

De verlaten vrouw

poezie
3,0 met 2 stemmen 875
... Als een man die zijn bijl aan de stronk leit Door een ruigte van levend loof, Zo trof gij de kern van mijn jonkheid, Die stierf met mijn stervend geloof. En achter bleef een die het lokken Van 't wrede herdenken schuwt, ...

De kinderliefde

poezie
3,1 met 21 stemmen 10.366
... door ongehoorzaamheid, Dan maken, dat mijn vader schreit; Zou ik hem zuchten doen en klagen; Neen, als mijn jonkheid iets misdoet, Dan val ik aanstonds hem te voet, En zal aan God vergeving vragen.

Axel Geza

netgedicht
4,4 met 16 stemmen 476
...wat hebben wij van hem genoten hij is niet meer Axel Geza ging en wel terug naar af in zijn jeugdige jonkheid zo soepel en ongedwongen haast springerig van aard lief, de onhandige staanders van deze edele Vizsla ...

Malta's rotsbodem

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 156
...rong ligt over de ouderdom van de sporen blijft men nog steeds in het ongewisse dat is het geheim van mijn jonkheid archeologen dubben nog steeds [zie het a.u.b niet als zelfingenomenheid maar vond de inspiratie in het...

GEMIJMER

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.028
...s van smarte Door zijn heugenis; Of aan hoger weelde Dan in wulps genot Ooit de zinnen streelde Voert de jonkheid bot; Tuig het, gij, die luister 't Spieg'lend meervlak schenkt, Dat ze in 't schemerduister Mijner sti...

Aan een vriend

poezie
3,5 met 18 stemmen 3.557
...jzen, Dat zich het noodlot meedogenloos wreekt. Lang waart gij reeds uit uw dromen ontwaakt, Toen mij der jonkheid begooch'ling nog streelde, Nog bood de jeugd mij de beker der weelde, Toen gij reeds de Alsem der smart had ...

KLOKKENKLANK

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.050
...n soms klagend, naar en droef, als toen men mijn kind begroef. Klokken, over weide en akker luidt ge mijne jonkheid wakker, luidt ge in klanken, droef van zin, mij uw stille weemoed in. Wen uw bronzen stemmen, klokken, '...

Vlaamse kermis

poezie
3,2 met 8 stemmen 1.108
...aai en fris als 't Vlaamse leven is. Trouwt en kweekt ge kindren, wordt ge van den ouden tijd, komt geen jonkheid hindren als ze speelt en vrijt. Oudmoederke en oudmanneke, kruipt dichter bij het kanneke, en drinkt verheu...

Boek van jeugd

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.218
..., Streelde ik, in weemoed eerbiedvol en teder. Maar 'k brak geen rank die 't Jeugdboek hield, omsloten. Jonkheid is wreed, Erinnering nog wreder. 'k Bewaar het Boek omkelkt van lenteloten. 1898

Had ik nooit een vers gelezen

gedicht
3,0 met 17 stemmen 5.581
...n, Mocht ik nu geen dichter wezen: Had ik van het geitenweitje Met zijn klaaglijk krijtend geitje In mijn jonkheid niet vernomen. Was het er niet van gekomen Dat het beieren der rijmen Me nu schreiend doet bezwijmen Van ...

Heupwiegend

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 324
... mij mee laat slepen naar vroegere tijden heupwiegend tot ik niet meer kan toen ik nog opviel door mijn jonkheid toen ik nog in Rio was

HET WINTERSPOOK

poezie
3,8 met 5 stemmen 2.043
...hijnen? Een graf nu, och, een wintergraf is alles weer bedegen*; gedolven in dat graf is mij de jonkheid en de jeugd: wie redt er, ach, wie helpt er, uit de nood ons? Hoe de vreugd van vroeger, die begraven l...

ter kimme nijgen

netgedicht
3,4 met 15 stemmen 271
...an op deze wijze, zo is mijn vermoeden vervalt de herfst in de laatste winter ik had dat geenszins in mijn jonkheid kunnen, laat staan willen bevroeden

Het vaderland

poezie
3,6 met 22 stemmen 3.831
... onverstand; Op zee, te land, op berg, in dal, Veel goeds - men vindt het overal; Maar hen, die 'k van mijn jonkheid ken, Hen, wien 'k mijn welzijn schuldig ben, De grond waarop ik dankend kniel, Schenk ik vóór alles hart ...

Vluchtige nimf, waarheen zo snel?

poezie
4,4 met 10 stemmen 3.467
...ge er an? Alle mijn lust en boeverij*, Galathea, dat zijt gij. Komt wat nader; want wat spader*, als de jonkheid neemt zijn keer*, zal ’t u zo wel niet passen meer. ------------------------------- * goud: goudblonde h...

Advertentie van de Schoolmeester

poezie
3,5 met 12 stemmen 2.159
...r en paardedons: Nog leert men elk zijn plichten hier Als mens, vooral eerst als scholier; Terwijl mosjeu de jonkheid graag Met zachtheid leidt en niet met slaag: Hij geeft die wilde gasten, Opdat hij hun kolijken spaar, En '...