inloggen

resultaten voor 'predikant'


31 resultaten.
Sorteren op:

Aan N. Beets

poezie
4,1 met 12 stemmen 3.897
...w Camera – Doch dat was maar een grapje, Een dartlend eerste stapje; Doch boven Hildebrand Steeg hoog de Predikant: Die heeft eerst goed geschreven! En zo verheven! De godsvrucht was uw heil… Gebonden werd uw stijl, ...

Dat heertje...

poezie
3,2 met 31 stemmen 5.536
Dat heertje met zijn witte das Was eertijds een minnezanger; Doch sinds het die witte das aanheeft, Minnedicht hij ...

Ds. Steven Anderson schiet sodomiet dood op de Dam; DROOM

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen 19
...l 'Uw wil geschiedde'; het volk juichte massaal op een zwart kussen werd het pistool aangereikt hij, de Predikant richtte, er viel een grote stilte pief, paf, poef, gegil, gejoel en zelfs gejuich ik stamelde op het schav...

MIDDEMBEEMSTER

netgedicht
Op 18 november 1759 trouwde Elizabeth ('Betje') Wolff-Bekker (1738-1804) met de 52-jarige predikant Adriaan Wolff (1707-1777). Tot zijn dood woonde zij in de pastorie van de N.H.-kerk van Middenbeemster, Midd...

Doordringende predikant

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 108
Het is een soort kastanje, echt een groter dan drie voet hoog boom en meteen een soort poëet, een heuse manlijke dra...

De drie ambachten.

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.154
Een zekere iemand kwam bij zekre Predikant, (Ik meen 't was in Zuid-Beveland.) Die hij zeer nedrig bad aan hem een gift te geven, Tot ondersteuning v...

Of niet soms

gedicht
Toen een predikant eens aan mijn vader vroeg of hij ook dankte voor zijn dagelijks brood, antwoordde hij – Danken? Waarvoor...

Winter

netgedicht
3,0 met 10 stemmen 193
...ctie nog vacant Winterpret Nederland mag het in gezinsverband Winterpret Nederland loopt daar soms een predikant Winterpret Nederland Een toilet op loopafstand Winterpret Nederland U bent aan de kleine kant Winte...

Als zand door de vingers

hartenkreet
4,8 met 4 stemmen 147
Mijn vader studeerde theologie in Kampen, terwijl hij bij twee oude dames op kamers woonde. Bijna iedere dag zei de ...

Sta bene.

poezie
Wij zijn een natie van stavast, niet waar? Ziedaar een trots, waar we onze troost bij zoeken. Nu ja; die predikant staat hier of daar, En onze kunst en wijsheid staat in boeken. 't Is alles even staande, als een pilaar...

Een predikant

gedicht
4,3 met 3 stemmen 5.935
Hij sprak aan één stuk door: in onze kringen doet men nog steeds te weinig aan cultuur, ik geef het toe, maar in het...

9 april 1945

netgedicht
4,5 met 4 stemmen 212
(voor Dietrich Bonhoeffer) Er sprak hoop en verlossing uit je klare gedichten, terwijl je als mens verpieterde, gaf ...

Schitteren door afwezigheid

hartenkreet
' t Is waar wat Je daar zegt, Anne van der Meiden - Predikant en ook Communicatiegeleerde - Als ik jou hoor Zeggen dat geregeld Mensen bij een uitvaart- Plechtighe...

PATRICK EN MARIA BRÖNTE (3)

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 94
Charlotte trouwde nog een predikant Hoewel ze toegaf hem niet te beminnen Zij werd zelfs zwanger, maar de schikgodinnen Kluisterden al snel haa...

PATRICK EN MARIA BRÖNTE (2)

netgedicht
3,0 met 4 stemmen 125
...rer en ook Acton Bell Lukte het om hun werk te publiceren En ik, zelf dichter, glom daarom van trots Mij, predikant ook, tuchtigde God wel Brandell, mijn zoon, wilde ik zelf doceren Hij stierf aan drank en opium, vrij plots

Kerkgangers na Pasen

netgedicht
3,5 met 6 stemmen 203
Komend uit de kerk nog vol van wat ze hoorden, verkondigd door de opgetogen predikant voelen ze vernieuwd, herboren een diep versterkte band met de verrezen liefdevolle Heer. Ze groeten bl...

Hoogeveen.

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 272
... Want ook de Hoogevener dieren zijn diepgelovig. Onder kroonluchters met vele parels behangen. Een heilige predikant gaat daar voor en preekt uit het scheppingsverhaal uit een boek van zilveren platen,en met gewichten eraan e...
cornil28 feb. 2011Lees meer…

Gedachten

poezie
3,5 met 10 stemmen 1.970
Bij het lijk van de Eerwaarde, Geleerde Here, Adriaan Wolff Predikant in de Beemster Is dit mijn waarde Wolff, zo minzaam in zijn spreken! Zo keurig in zijn smaak! zo goed – ...

Doorslaan

hartenkreet
2,7 met 3 stemmen 417
...En sla `t liefst met de platte hand Weet dat God dit goed vindt Komt allen! Eensgezind Ook ik sla door, als predikant ----------------------------------------------------------- …De omstreden Amersfoortse predikant Gertj...

Koningsgezind

netgedicht
2,3 met 6 stemmen 418
... gezin. Nooit heb ik gevraagd naar het waarom, het hoorde gewoon bij hem. In mijn beleving schiep deze predikant door zijn gebeden een Koninklijke band tussen het aards en Hemels Vaderland.

Barack verenigt de Nederlanden

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 305
New York staat blauw voor Obama lijzig en gezalfd klinkt de predikant we komen thuis bij Peter Stuyvesant met afkeer van Arizona Dat grijs kleurt want daar woont McCain was d...

De Wonderbare Boekvermenigvuldiging

snelsonnet
3,2 met 6 stemmen 1.031
Als je als predikant hebt opgeschreven dat je van mening bent: "God is er niet", dan krijg je al heel gauw de zwartepiet, maar...

Predikanten-lied

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.109
Hoe gezegend in ons land Is het vak van Predikant! - Godes hand rust, buiten kijf, Zichtbaar op dit vroom bedrijf! Dichters maakt alleen de Heer, Predikan...

Historisch

gedicht
3,3 met 118 stemmen 32.376
...die Al die naakte kleuters zag, Ging d' apostel van de reinheid Naar de burgemeester toe, Wees pastoor en predikant ook Op 't onzedelijk gedoe. En het oude privilege Ging in enen op de fles, Want, zoals wel meer 't gev...

Horendol

snelsonnet
3,5 met 61 stemmen 2.167
Gerinkel in de bus waarmee je rondrijdt, gepiep in het intieme restaurant, gezoem stoort 's zondags zelfs de predikant... Mobieltjes zijn niet slecht voor de gezondheid; maar klote voor je bloeddruk is het wel, dat eeuwige l...

Droom van Down

netgedicht
4,5 met 4 stemmen 315
...de, we wisten zondermeer wat hij bedoelde, zichtbaar genoot hij van zo'n buitenkans. Nog vaak hoorden we predikanten preken over de wederkomst van onze Heer, hoe op een wolk Hij eens zou oversteken, dan dacht ik steevast...

De Abdij

netgedicht
3,7 met 9 stemmen 331
...de geloofsbelijdenis. Hier kwamen en hier gingen monniken, muzikanten, Abdijconcertbezoekers, kosters en predikanten. We wreven bijenwas in het doorleefde eiken. De zon doorschijnt het stof in gotisch vormgegeven glas. ...

Slappe was

netgedicht
3,4 met 20 stemmen 1.764
...sers meer Met God na Robespierre van slag in Frankrijk de waard door anti rook normen aan de bedelstaf de predikanten van het aardse slijk aan de dijk restte geen instantie die iets waarde meegaf Zonder kennis van de hefbo...

Werkster

gedicht
4,2 met 46 stemmen 16.564
... voet en hand. Zij heeft zichzelve aan de vloer verpand om deze voor de voeten te versieren van dichters, predikanten, kruidenieren, want er is onderscheid van rang en stand. God zal haar eenmaal op Zijn bodem vinden, gaa...

Geuze-Vesper of Ziekentroost voor de Vierenentwintig*

poezie
3,9 met 46 stemmen 6.297
...n ons vernoegen Goed en bloed? Och, hoe knaagt een eeuwig wroegen Ons gemoed! Weest tevreen, haalt Predikanten, West en Oost: Gaat en zoekt bij Dordtse santen* Heil en troost: 't Is vergeefs, de Heer koomt kl...