inloggen

resultaten voor 'zonne'


3396 resultaten.
Sorteren op:

De schim van P.C. Hooft

poezie
1,9 met 10 stemmen 2.328
...ijeengevloeid was tot zijn heugnisfeest. En waar zij hem bewondering betaalde, Loech hij de hemel aan, der zonne 't meest, Die weder-lachte en alles over-straalde. Een minnedicht speelde om de fijne mond, Doorhonigd ...

Mahomeds hemel

poezie
2,4 met 14 stemmen 2.271
...aat! Doch hoef ik dáár belet te vragen, Sophie, opdat ik zalig zij? Niet ene houri is als gij Zo schoon, o zonne mijner dagen, En kussend schenkt ge nectar mij. ---------------------------------------- houri, hoeri: volg...

Avondromance

poezie
3,0 met 14 stemmen 1.511
Het laatste geflonker Der zonne ging ter rust; De beek is door ’t donker In sluimring gekust; Maar ’t zwijgende duister Toont lieflijke pr...

Meizang

poezie
4,3 met 3 stemmen 157
...e blijde lente weer, Met jong en jeugdig kruid! Geen ruwe vorst, geen koude meer De nachtegaal reeds fluit. De zonne schijnt, het beekje vliet, De bloemen komen uit, Het windje wiegelt in het riet Met aangenaam geluid. Een a...

DE PAUW

poezie
4,5 met 4 stemmen 182
...ls een vorst zwelt hem de borst, groen en wiss'lend van glansen, geheven koen, als fier blazoen tegen der zonne lansen. Zo staat hij daar en heel de schaar needrige duiven en hennen is voor de vang dier steerte ban...

Pasen, Pasen

poezie
5,0 met 3 stemmen 518
...l werk, ijdel waken: God almachtig is verrezen, eigenkrachtig, Hallelujah, dóór de steen, eer de zonne in 't Oosten scheen. Pasen, Pasen, luide klinke nu de taal van lerke en vinke, nu de taal van m...

o Vrijdag, die de mens gemaakt

poezie
...zend was: zij God in u geprezen en Zijn bermhertig wezen! o Vrijdag, goede Vrijdag, eens zag Brugge uw zonne dagen, door listen en door lagen van slavernij en vreemd geweld benauwd, gekrenkt, omneergeveld; maar ee...

Liefde.

poezie
5,0 met 3 stemmen 453
O, Liefde, stroom van wellust, die als een zonne blaakt, die zelfs de wreedste wilden zo zacht als englen maakt, die bloemen mild doet bloeien uit ene barre gr...

Wetenschap.

poezie
4,3 met 3 stemmen 255
...len, mij baden in de eeuwige bronne die kracht giet en vreugde over bergen en dalen, de stralen der godlijke zonne! Wetenschap! maagd zonder liefde! Eigenzuchtig, nijdig, grillig! Die u liefheeft, plaagt en tergt gij: a...

De stille zonne daar ik zit

poezie
4,2 met 4 stemmen 211
De stille zonne daar ik zit, voor mijne woning, in de oude lijste van een groene en rode veil; van al de bloemen op mijn mond ...

Een droom

poezie
4,0 met 2 stemmen 302
...adde, Met elpen staf een kindekijn gewezen: Het lachte, en bij die lach, wiens wedergade Slechts in de zuivre zonne wordt geprezen, Wolkte als een nevel weg al 't zwarte en kwade, Dat in mij mort... 't Is me in een zucht ontre...

De witte sneeuw

poezie
4,5 met 2 stemmen 275
De witte sneeuw, waarmee de vlakten pronken, Boelt met de zonne tot haar schade en schand. Ze ligt en lacht en tintelt, wonnedronken, Totdat ze smelt en slijk maakt op het l...

HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALD

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.109
Het zonnelicht is neergedaald en ‘t gaat bij andere lieden, verwacht en welkom-weer onthaald, de dag hun d...

Vonkelt er een straal der zonne

poezie
4,0 met 2 stemmen 169
Vonkelt er een straal der zonne, lachend in het hart der bronne, borr’lend zingt ze in heilige wonne: liefde, liefde zoet! Kom, terwi...

DUIVEN

poezie
4,8 met 4 stemmen 850
..., de veren stuiven, want hun baaike, groef en fijn, klap-klap-klap, m’n dertien duiven boetende, in de zonne, zijn.

Pragma

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 114
...e mag zijn Van broekzak, hoed en rand, haver tot gort Waar je spitsvondig, kalm en wijs in wordt Met rozengeur, zonne- en maneschijn Een goed beveiligd, warm privé domein Waar helemaal niets aan mankeert of schort Een jarenlange...

De Retiese Lént

netgedicht
3,3 met 3 stemmen 132
...in werden dure eden gezworen en huwelijken gesloten. Recht werd gesproken onder de blote hemel, bij klimmende zonne. Door ’t volk besluiten genomen en ijverig handel gedreven. Nog steeds spelen kinderen onder de bloeiende ...

Moe

poezie
4,0 met 2 stemmen 466
De zonne zinkt. Een sterre zoekt. Een zon die hinkt wordt opgedoekt. 't Moet wel, 't is wet. Maar vóór te gaan,...

Hoe zal mijn woord uw stil bewegen strelen

poezie
...el'en die, bij 't gewieg van trage avond, kallem staan en teer-aan neigen in het zilver-stil getaan van schuine zonne-glanze' in bevend schaaûwe-spelen... - Hoe zal 'k uw leden strelen, ik die treurig ben en, vrezend, in mijn l...

Huiverig oord.

poezie
...zijn bleek gelijk de dood; ene enkle staat in 't midden, als bloed zo vurig rood. Doch kuste haar niet de zonne: nooit zag zij die stralengloed, de bloeme is de aarde ontsproten en die dronk mensenbloed...

Wanneer het zomer werd

poezie
Wanneer het zomer werd sloeg aan mij uit Het rode harst van dennen in de zonne, Ik wasemde de dampen uit van kruid, Waarvan de lente vezels had gesponnen. Gestadig werd mijn hoofd verheugd...

Lavendel

hartenkreet
4,0 met 4 stemmen 107
Ik heb lavendelplanten geplant in een plantenbak, die ik cadeau kreeg van mijn buurman. Ik heb er een lampje op zonne-energie bij ingeplant. Terwijl ik naar 'Lavender' van Marillion luister laaf ik mijn nieuwe vrienden met w...

L1CHT-SPEL1NG.

poezie
...donkere, zo dikke wolken-dam, dat de avond scheen gezonken in de vroege middag, blonk er 'n reep wit-blakende zonne-hemel heen! De zacht-gelende lamp lijkt vreemd verlaten van 't schemeren, waar zij de kern van was; 't wit l...

De boswachter

poezie
... in 't mollige gras schittert peerlende dauw, op stammen en blâren, ver en dicht, speelt met de schaduw het zonnelicht, - op aller grachten zomen staan bloemekens te dromen, knikkende, geurende, slapensmoe, de heldre len...

O schone kracht Geestdrift

poezie
...drift die doet vergeten alle aardse ellende, elke lichaamsnood, en het sidderend lijf voedt met de beten van uw zonne-gerijpte goden-brood, die uw stroom door de lam-gewerkte leden en door de moe-gedachte hersens stuwt, en ze o...

Landschap: bomen van licht

poezie
4,0 met 2 stemmen 551
Landschap: bomen van licht, bij 't óp-stralende blaken van zonne-vlakken, in schettren, scherp, op de daken; en óm: de zware tocht van stromen, - wijde stromen gekomen tot ee...

Volste lente.

poezie
4,2 met 4 stemmen 390
...uifd - 't Helle dak-rood zal verbleken, wijl de hemel zal door-leken geel, met àl te hett'ge walm 't zonne-laaien, dat in 't lover 't voog'len-zwier'len, zal verdove'er in d'àl-luid-démpende galm! Tot een...

DUISTERE STRATEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.023
...e, half ter zij gebogen. Zachte blikken zoeken mijne en de lieve lippen vragen Liefste! liefste dan! — mijn zonne komt weer dagen! komt weer dagen! 1884

Moeder bij der wiege.

poezie
‘Ons zijvertrek is alree door de zonne verguld, Hier zijn we nog zacht in schemer en schaduw gehuld, Mijn zoontje rust in zijner wiege zo stil, Dat ...

De bladeren

poezie
De zonne zond haar stralen uit om d'aarde te vergouden, Die, al te lange tijd verwaaid, verregend en ontverfd, Ni...