inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

97 resultaten.
Sorteren op:

Moritura te salutat

poezie
4.1 met 14 stemmen 4.510
Dit zijn Uwe wegen, Ook de mijne? 'k weet het niet, mijn God, Al mijn wensen en begeerten zwegen. Toen Gij tot mij...

Schemering in 't woud

poezie
3.3 met 16 stemmen 3.418
Hier moet ik peinzend gaan en stil, - het afgeleefde loof kwijnt aan de twijgen, ik voel de lome sch...

25 november 1898

poezie
3.8 met 6 stemmen 2.761
De deur ging langzaam open; ik rook een kerkhofgeur. Ik staarde stil in de zwarte leegte der open deur. Een lange grau...

Kliniek

poezie
3.8 met 4 stemmen 242
Die bleke wangen, levens laatste schans, 'n vege strijd nog en 't is al gevloden. Vlucht dan dat éne ook, zo grif...

Winter

poezie
4.5 met 2 stemmen 323
Stiller, stiller, stiller zakken Nacht en dagen om mij heen – Als de sneeuw de dorre takken Dekken zij ’t verleê...

In memoriam

poezie
4.3 met 3 stemmen 407
Ik ben niet eenzaam sinds gij zijt gegaan. Zoals het licht gans om de wereld is zijt gij met mij. Alle herinnering i...

Brand los, mijn hert

poezie
4.3 met 3 stemmen 789
Brand los, mijn hert, van al dat uw gevlerkte vlucht ombindt; brand los van kot en ketens, nu de wenende oge ontbl...

‘k Hore tuitend' hoornen

poezie
5.0 met 2 stemmen 594
‘k Hore tuitend' hoornen en de navond is nabij voor mij: kinderen, blij en blonde, kom, de navond is nabij,...

Ik scheidde; onverstand was allerwegen

poezie
5.0 met 2 stemmen 476
Ik scheidde; onverstand was allerwegen, van al mijn parels werd niet één geregen. De dwazen! honderd dingen, nooit...

Adieu XXIV

poezie
4.0 met 2 stemmen 516
à Yvette Adieu. Dit zijn de laatste noten die ik gespeeld heb op mijn ribbenkast. Een kast, waarvan ik in de la...

Afscheid

poezie
4.0 met 3 stemmen 1.641
Eén ogenblik van het voorbije leven Als voor 't bewogen spiegelvlak te staan Van rimplend water, dat met stadig beven...

Die stem van die verte.

poezie
4.5 met 2 stemmen 351
So's temend geprewel van stille gebede kom stemme van ver, waar die awend-rood kwijn, waar die rande in sterwende gl...

Geboorte

poezie
Reeds was in haar het afscheidnemen Begonnen tussen haar hart en het kind, Misschien zou ze in 't licht als een vreemd...

Nieuw jaar

poezie
4.0 met 5 stemmen 2.256
Nog eens ten einde 't oude en voor aan 't nieuwe jaar, en tel ik tachentig op negen maanden maar! Waar zijn die ze...

De kozak en zijn meisje

poezie
3.0 met 3 stemmen 255
Olis Minka! ach! wij moeten scheiden; Hoor het krijgsklaroen mij beiden, Zie, op gindse vale heiden, Reeds mijn dr...

Nacht

poezie
4.0 met 3 stemmen 287
’t Gestarnt’, dat de avond wekte in ’t Zuiden Is reeds in ’t spieg’lend meer gezwicht. De maan...

Het vaarwel.

poezie
4.0 met 2 stemmen 617
Vaarwel, witte duinen en Hollandsche kust! Vaarwel, en voor jaren, Maria, mijn lust! Maar voere ook het noodlot mij...

Bij een dode

poezie
4.0 met 2 stemmen 1.226
Lief ik kan niet om hem wenen, Waar hij stil en eenzaam ligt. In het schoon doorzichtig stenen Masker voor zijn aang...

Afscheid

poezie
4.8 met 4 stemmen 756
Dus is eindlijk 't uur geslagen, 't Lang gevreesde, droevig uur! 'k Voel mijn hart onstuimig jagen; Ach! wat kost...

Zucht ten hemel.

poezie
4.0 met 4 stemmen 1.588
Neen, Hemel! niet om eer of staat, of aardse nietigheden, En wat voor heil en voorspoed geldt, bestormen u mijn be...

Een stem van de overzijde.

poezie
4.5 met 2 stemmen 930
Als 't leven over-leven wordt, Al is het kort, 't Schijnt lang te duren; Hoe pijlsnel vroeger tijd verdween, De...

Sterfdag.

poezie
3.8 met 4 stemmen 604
Een sombre Zondag in november... Klopt Een bleke vinger op de glazen deur, Of is het wenend hemelen-getreur, Dat l...

Uitvaart

poezie
4.7 met 3 stemmen 552
Toen hoorde ik, in mijn droom, een koor van klokken, Die allen plechtig voor een uitvaart luidden. En statig stapte,...

Vervulling

poezie
4.2 met 4 stemmen 513
De moeder schuift het venster op en weent, De kalme kamer ligt van zon doorspeeld En, op de rand der stervenssponde,...

AFSCHEID

poezie
5.0 met 2 stemmen 1.688
Hier ben ik weer, De najaarszon die wolkgedoofd Het bronzen loof in ’t hoge hout Boven ons hoofd Daglang belichtte...

Dat Jaar.

poezie
4.0 met 3 stemmen 496
Dat jaar, dat onvergeetlijke Kan nimmer keren, Dat gaf de ziel haar zo onmeetlijke Vreugd na begeren... Kus mij nog...

Gij draagt het gladde mom der dood

poezie
3.7 met 3 stemmen 317
Gij draagt het gladde mom der dood; uw oog is groot van lijden; het naaste naken van de nood heeft uwe mond gesche...

Dood

poezie
Mijn peinzen kan de vreemde dood niet loven Die me u welhaast voor steeds genomen had: Uw lichaam dat mijn droom ontro...

AAN JACQUES PERK

poezie
4.5 met 2 stemmen 292
De rozenknop in ranke vaas, vuurrood, Rijst roerloos uit het tere kristallijn, Stil in verwond’ring van zó schoon t...

AFSCHEID VAN GUIELMO

poezie
Niets dan leed blijft er beklijven, Of ik al mijn dagen tel. Wat zal ik nog langer drijven Dit onnozel levensspel?...