inloggen

tabblad: poezie

52 resultaten.
Sorteren op:

Klacht

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.178
'k Dacht dat ik eens zijn bruid zou wezen, ik heb zijn naam in droom zo vaak gelezen, waaronder dan de mijne stond;...

Liedje

poezie
3,5 met 4 stemmen 3.377
M’n meisje heeft me bedrogen gemaakt, Falderideine, Pieterse, is er een zaak die zó vermaakt, Falderideine, falder...

In mineur

poezie
3,3 met 29 stemmen 5.693
Nu mij niets aan dit alles meer bindt ga ik ook maar liever heen. Op het pad dat ik voor mij vind zie ik enkel distel...

'k Heb zoete liefde verdreven

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.787
‘k Heb zoete liefde verdreven uit het ontloverd nest; en als een slot omgeven mijn hart met wal en vest. De burc...

OP HET AFWEZEN VAN PHILLIS

poezie
4,0 met 7 stemmen 2.041
Verstoken van de zon, die mij weleer verlichtte, En die wel eertijds placht vreugde in mijn ziel te stichten, Leef ik...

Onder het zonnezeil

poezie
3,2 met 17 stemmen 2.276
Onder het zonnezeil, verrukt door de wind, Zit ik gelukkig. ’t Noodlot is nukkig, Maar er blijft niets meer dat me...

Landelijke liefde III

poezie
4,0 met 1 stemmen 353
Het regende in de avond, zacht en tergend. Overgebleven bloesems bezwijmden. Wij gingen samen, verlangens verbergend...

Duet

poezie
3,8 met 4 stemmen 253
Zij zongen te samen duetten In 't naderend schemeruur, Zij, grilligste der brunetten, Hij, vol van poëtisch vuu...

Alle Zeven

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.235
Met zeven nagelen lag Ik geklonken Op dit zwart rad van marteling, mijn Leven, - Want zeven Hárten zijn mij ópgebl...

Haar Antwoord

poezie
4,0 met 2 stemmen 509
Wanneer zal de ure zijn, dat gij als bruid Met mij zult staan in wit-satijnen kleren? "Wanneer de stromen naar hun bro...

Plakkage (Nr 2)

poezie
4,3 met 3 stemmen 751
Ja, so geht es in der Welt Alles fühlt man sich entgleiten, Jahre, Haare, Liebe, Geld Und die grosse Tru...

'S AVONDS

poezie
3,0 met 1 stemmen 359
Soms nog als de avond is gevallen en alles in stad reeds stil, draagt mij mijn voet voor 't huis waar zij woonde, of...

Toewijding. aan ***

poezie
4,0 met 1 stemmen 265
Hervond gij ooit een lint, een bloem, een blad, Een stille erinn'ring aan verleden dagen, 't Vergeten beeld van vroege...

Werd de Liefde eens geknakt

poezie
4,0 met 3 stemmen 522
Werd de Liefde eens geknakt in haar tedere knop, Tot haar blaren verwelkten en vielen, Geen genegenheids-zon wekt haar...

Waarom uw blik...

poezie
4,3 met 3 stemmen 305
Waarom uw blik mijn blik niet boeit? Waarom uw lach mijn lach niet wekt? Waarom niet heel mijn hart ontgloeit bij ...

Ik min u nog

poezie
5,0 met 2 stemmen 656
Ik wilde u zien: ik zag u weer, En kwam u om genade smeken. Maar, wat ik poogde, ik kon niet spreken, En gij, ge sloe...

Het regent, het regent

poezie
5,0 met 1 stemmen 1.006
Regen spet, regen spat 't zijn geen tranen, 't is geen wenen, water, water dat vloeit henen opgepast of j...

Liefde VIII

poezie
4,0 met 1 stemmen 633
Geef mij de schoonheid van de wereld weer, O wrede Liefde! mij door u ontstolen, Het stromenzilver, 't rood der gladi...

Mijn liefde

poezie
4,0 met 1 stemmen 790
Mijn liefde ging in weemoed over, Voorbij is de pracht, het licht, de tover, Gedoofd zijn de vlammen, geblust het lich...

De verlaten vrouw

poezie
3,8 met 4 stemmen 905
De nacht weer, de slaap weer vergleden, Wéér de eenzame herfst van het licht Aan de ruit, wéér de klem op mijn led...

Tirolerlied

poezie
2,0 met 2 stemmen 1.574
Ik vlucht mijn leger, mijn vreedzame dakje; 'k heb hond noch geweer, door de nacht loop ik heen, Mijn boezem doorwoel...

Verlaten

poezie
2,7 met 11 stemmen 1.392
De wind zucht droevig in de schouw. 'k Zit hier alleen, het hart vol rouw, Te denken. Ik zocht naar liefde en vond b...

Laat mij nog éénmaal

poezie
2,0 met 12 stemmen 1.112
Laat mij nog éénmaal met U gaan: Uw woord was mij zo strelend zacht! Beween nog eens mijn stille waan, Mijn liefde...

Op uw gunst wil ik niet meer wachten

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 479
Op uw gunst wil ik niet meer wachten, Nu in alle ernst, adieu! vaarwel! Want nieuwe vreugden, nieuwe prachten, Komen...

Gij hebt gezegd

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.684
Gij hebt gezegd: „de vrouw Wier ogen in Uw ogen lezen, wier lippen bloeien op Uw mond en door Uw wezen schijnt verw...

Maan-idylle

poezie
2,7 met 6 stemmen 897
„Ik ben de maan, ik ben de maan, het liefje van Pierrot, ik zie hem aan het venster staan, tot wenen klaar met zij...

Ik weet heel goed, dat ge, in 't diepst van uw wezen

poezie
2,2 met 6 stemmen 2.091
Ik weet heel goed, dat ge, in 't diepst van uw wezen, Mij met een koele vergetelheid haat, En dat, wat ik zing, als gi...

Geloof hem niet

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.094
Een jongeling, voor mij in 't stof gebogen, Sprak: ‘Ik bemin; O lieve maagd, nooit heeft mijn mond gelogen, Wee...

Toen gij zijt heengegaan

poezie
3,3 met 6 stemmen 815
Toen Gij zijt heengegaan die nacht, - o, 'k weet het nog als was 't van gister nauw, - lag over huis en straat de...