inloggen

tabblad: poezie

67 resultaten.
Sorteren op:

't Is lang geleden (17)

poezie
3,7 met 13 stemmen 1.164
Ik werd al aardig knap, want 'k leerde frans. Blij was 'k! Als je dat kende, ja, dan was je Een eind op streek, begr...

De Morgenstond

poezie
3,7 met 12 stemmen 4.119
ô Welkom, schone Dageraad, Die uit een gulden kamer gaat, Met glans van held're stralen; 'k Ontsluit mijn venster...

MENSENWOORDEN

poezie
3,9 met 18 stemmen 4.798
De mensen schijnen elkaar zeer te vrezen, Daar zij zich steeds maar voor elkaar versteken In woorden-wee...

Taalkundige vragen en opmerkingen

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.453
Wij schreven ‘zaaijen’; maar De Vries en Te Winkel Verkiezen ‘zaaien’. – Jonckbloet, ook geen kinkel, Schrij...

LIED VAN GROOT-NEDERLAND

poezie
3,7 met 11 stemmen 2.091
Waar een Volk leeft, leeft een recht, een plicht tot eigenwaarde. Ons volk heeft in zijn hart gezegd: maak schoon uw...

Nederlands toekomst

poezie
3,7 met 9 stemmen 241
I 't Is wel die gulden mond uit 't koele Noorden, Die ons met warme woordenklank begroet, - De tedere en forse...

Dat ik een wild genieter ben geweest

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.643
Dat ik een wild genieter ben geweest, Wiens vreugde wrang was en wiens wroeging wranger, Men zal 't weten, zolang men...

De taal

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.546
Het meest verlang ik weer de taal te horen. De taal van Holland, altijd om mij heen. Hier leef ik, half verheugd en...

Voor twee of drie

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.202
Gij die dit boek leest, denk niet laag van mij! Ik kom niet, bleek en ’t oog van tranen rood, Gelijk een arme, huis...

't Laatste

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.436
Aan de onbekende lezer Hoe zoet is 't om te peinzen dat, terwijl ik rust misschien, Een ander, ver van hier, mij...

TAAL

poezie
2,8 met 12 stemmen 3.298
Buiten mijn moedertaal en die der nachtegalen wist ik naar diepe zin geen klare talen en vaak heb ik bedroefd naar...

Het Italiaans

poezie
3,2 met 12 stemmen 4.910
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse lip...

DOF VIOLET

poezie
4,7 met 7 stemmen 1.294
Dof violet is 't west en paarsig grijs. Nog wandel 'k door het zwaar berijpte gras, En hoor naast me op de vaart h...

Ik ben wat grof.

poezie
4,0 met 4 stemmen 318
Ik ben wat grof en ongeslepen, ik spreek het Vlaamse hert rechtuit, ik ken ook gene Franse knepen, waarmee men hie...

De taal.

poezie
4,0 met 3 stemmen 471
De mens te kennen, is des mensen wetenschap; Maar nimmer kent men hem uit klaatrend schoolgeklap, Door meesters 't...

Het Italiaans

poezie
3,0 met 2 stemmen 615
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse l...

De ruchtige belijders van een naam

poezie
4,5 met 2 stemmen 344
De ruchtige belijders van een naam Zijn grif ook tot verloochenen bekwaam. Die `t onuitspreeklijke niet leert verzwijg...

Over 't paard tillen.

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.424
Uw nauwgezetheid is beducht Mij ‘over 't paard te tillen.’ Maar is er iets wat u belet Dat gij mij in de zade...

De vlaamse tale is wonderzoet

poezie
4,0 met 2 stemmen 608
De vlaamse tale is wonderzoet voor die heur geen geweld en doet, maar rusten laat in 't herte, alwaar ze onmondig...

Mijne moedertaal, mijne moedertaal.

poezie
4,0 met 3 stemmen 407
Mijne moedertaal, mijne moedertaal. Wat andre komt daarnevens! zwaardgekletter, klokkenklank, snarenspel en minnezang...

Sta bene.

poezie
4,0 met 1 stemmen 971
Wij zijn een natie van stavast, niet waar? Ziedaar een trots, waar we onze troost bij zoeken. Nu ja; die predikant s...

RAADSEL.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.258
Met ons beide zijn wij zeven, Met ons tienen zeventien. En gij moogt ontelbre keren Ons verdubblen of vermeeren,...

Van lichten

poezie
3,5 met 2 stemmen 300
Men heeft of liever zij, ja zij die wilden 't fijne weten, zij hebben - in de oude tijd - 't verstand ‘'n lic...

Weetje.

poezie
4,0 met 2 stemmen 421
'k Heb er dukkels - weetje - Op gelet Wâ veur stopwoord - weetje - Ieder hêt. Ielk herhaolt dat - weetje Ie...

Dichtergave.

poezie
4,3 met 3 stemmen 409
Niets dan woorden kon ik geven? Vluchtige verganklijkheid Van wat klanken die verzweven Wijd en zijd? En toch...

Mensenwoorden

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.805
De mensen schijnen elkaar zeer te vrezen, Daar zij zich steeds maar voor elkaar versteken In woorden-weefsels, die gee...

DE VLAAMSE TALE IS WONDERZOET

poezie
4,0 met 3 stemmen 2.244
De vlaamse tale is wonder zoet, voor die haar geen geweld en doet, maar rusten laat in ‘t herte, alwaar ze onmondig...

De lippen van het water...

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.065
De lippen van het water leggen zich verliefd, verlustigd op de rondom open gewelfde kring; zij komen toegeslopen e...

GERMANISMEN.

poezie
2,5 met 2 stemmen 713
Gij hebt mij, lieve Buren! Uw t o o n s t u k niet te sturen; Ik zing niet gaarne op D u i t s; Houdt, daar gij mij d...

Het letterschrift

poezie
5,0 met 1 stemmen 915
Hoe! met een ganzenschacht, gegrepen in de vingeren, Beveelt ge aan 't vluchtig woord: Rust op dees broze stof! Ge...