inloggen

tabblad: poezie

68 resultaten.
Sorteren op:

MIJNE VERZEN

poezie
3,8 met 14 stemmen 2.675
Zielloos staat gij, levenloos, Zonder klem of zwier, Zangen, uit mijn hart geweld! Op het koud papier. Neen, van ...

O woordjes mijn...

poezie
3,8 met 8 stemmen 2.502
O woordjes mijn, wat moet 'k u dankbaar zijn! Waar zijt gij toch, waar komt gij toch vandaan? Gij kunt altijd mijn he...

ZELF-VERANDERING

poezie
3,1 met 7 stemmen 2.888
Ik ben te veel een mens geweest, Een mens, die gilde en klaagde en schreide, Die dronk zijn glas en vierde feest En d...

Dof violet ...

poezie
4,1 met 23 stemmen 3.564
Dof violet is ’t west en paarsig grijs. Nog wandel ‘k door het zwaar berijpte gras, En hoor naast me op de vaart h...

DE DICHTER

poezie
5,0 met 1 stemmen 43
de dichter staat op de dichter drinkt een kop koffie met een scheutje wanhoop de dichter smeert een boterham met hinke...

't Is lang geleden (17)

poezie
3,7 met 13 stemmen 1.194
Ik werd al aardig knap, want 'k leerde frans. Blij was 'k! Als je dat kende, ja, dan was je Een eind op streek, begr...

De Morgenstond

poezie
3,7 met 12 stemmen 4.155
ô Welkom, schone Dageraad, Die uit een gulden kamer gaat, Met glans van held're stralen; 'k Ontsluit mijn venster...

MENSENWOORDEN

poezie
3,9 met 18 stemmen 4.893
De mensen schijnen elkaar zeer te vrezen, Daar zij zich steeds maar voor elkaar versteken In woorden-wee...

Taalkundige vragen en opmerkingen

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.462
Wij schreven ‘zaaijen’; maar De Vries en Te Winkel Verkiezen ‘zaaien’. – Jonckbloet, ook geen kinkel, Schrij...

LIED VAN GROOT-NEDERLAND

poezie
3,7 met 11 stemmen 2.098
Waar een Volk leeft, leeft een recht, een plicht tot eigenwaarde. Ons volk heeft in zijn hart gezegd: maak schoon uw...

Nederlands toekomst

poezie
3,7 met 9 stemmen 245
I 't Is wel die gulden mond uit 't koele Noorden, Die ons met warme woordenklank begroet, - De tedere en forse...

Dat ik een wild genieter ben geweest

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.653
Dat ik een wild genieter ben geweest, Wiens vreugde wrang was en wiens wroeging wranger, Men zal 't weten, zolang men...

De taal

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.551
Het meest verlang ik weer de taal te horen. De taal van Holland, altijd om mij heen. Hier leef ik, half verheugd en...

Voor twee of drie

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.206
Gij die dit boek leest, denk niet laag van mij! Ik kom niet, bleek en ’t oog van tranen rood, Gelijk een arme, huis...

't Laatste

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.465
Aan de onbekende lezer Hoe zoet is 't om te peinzen dat, terwijl ik rust misschien, Een ander, ver van hier, mij...

TAAL

poezie
2,6 met 14 stemmen 3.312
Buiten mijn moedertaal en die der nachtegalen wist ik naar diepe zin geen klare talen en vaak heb ik bedroefd naar...

Het Italiaans

poezie
3,2 met 12 stemmen 4.924
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse lip...

DOF VIOLET

poezie
4,7 met 7 stemmen 1.296
Dof violet is 't west en paarsig grijs. Nog wandel 'k door het zwaar berijpte gras, En hoor naast me op de vaart h...

Ik ben wat grof.

poezie
4,0 met 4 stemmen 319
Ik ben wat grof en ongeslepen, ik spreek het Vlaamse hert rechtuit, ik ken ook gene Franse knepen, waarmee men hie...

De taal.

poezie
4,0 met 3 stemmen 480
De mens te kennen, is des mensen wetenschap; Maar nimmer kent men hem uit klaatrend schoolgeklap, Door meesters 't...

Het Italiaans

poezie
3,0 met 2 stemmen 624
U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die 't stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse l...

De ruchtige belijders van een naam

poezie
4,5 met 2 stemmen 350
De ruchtige belijders van een naam Zijn grif ook tot verloochenen bekwaam. Die `t onuitspreeklijke niet leert verzwijg...

Over 't paard tillen.

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.432
Uw nauwgezetheid is beducht Mij ‘over 't paard te tillen.’ Maar is er iets wat u belet Dat gij mij in de zade...

De vlaamse tale is wonderzoet

poezie
4,0 met 2 stemmen 623
De vlaamse tale is wonderzoet voor die heur geen geweld en doet, maar rusten laat in 't herte, alwaar ze onmondig...

Mijne moedertaal, mijne moedertaal.

poezie
4,0 met 3 stemmen 408
Mijne moedertaal, mijne moedertaal. Wat andre komt daarnevens! zwaardgekletter, klokkenklank, snarenspel en minnezang...

Sta bene.

poezie
4,0 met 1 stemmen 978
Wij zijn een natie van stavast, niet waar? Ziedaar een trots, waar we onze troost bij zoeken. Nu ja; die predikant s...

RAADSEL.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.265
Met ons beide zijn wij zeven, Met ons tienen zeventien. En gij moogt ontelbre keren Ons verdubblen of vermeeren,...

Van lichten

poezie
3,5 met 2 stemmen 302
Men heeft of liever zij, ja zij die wilden 't fijne weten, zij hebben - in de oude tijd - 't verstand ‘'n lic...

Weetje.

poezie
4,0 met 2 stemmen 424
'k Heb er dukkels - weetje - Op gelet Wâ veur stopwoord - weetje - Ieder hêt. Ielk herhaolt dat - weetje Ie...

Dichtergave.

poezie
4,3 met 3 stemmen 411
Niets dan woorden kon ik geven? Vluchtige verganklijkheid Van wat klanken die verzweven Wijd en zijd? En toch...