inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

68 resultaten.
Sorteren op:

ANTWOORDE AAN EEN VRIEND

poezie
3,0 met 15 stemmen 3.207
Nooit en streelde er mijne wangen traan zo dierbaar en zo lief als die ik heb opgevangen in de plooien van uw brief,...

Verzen voor een vriend

poezie
3,8 met 5 stemmen 1.755
Mijn ziel gelijkt de blijde zomerdag Die mij op deze lentedag doortrilt. 'k Gevoel mij als het wuivend windje mild E...

In een vriendenrol

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.105
1823 - Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden, Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan. De zuc...

ER IS DE STANK VAN GELD

poezie
4,0 met 14 stemmen 2.004
Er is de stank van geld, de geur van gas, De laagheid van het woord, de veinzerij, En de oude penningen van het verraa...

Brief aan een vriend

poezie
4,0 met 2 stemmen 627
Tracht, na uw vijftigste jaar, langzaam te leren, dat het goed is als de bladeren vallen; de sterken worden dan to...

Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben

poezie
Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben, En thans in ú mijzelve heerlijkst vind, Wat klage ik dan, daar gij een andre...

Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen

poezie
Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen, te wandelen, bemint men van de twee de een, de een gelijk de a...

DE VRIENDSCHAP

poezie
Hoe zoet is 't, waar de Vriendschap woont! Zij is oprecht van aard. Zij word met mirt en palm bekroond. Haar glans...

GESPREK

poezie
4,0 met 2 stemmen 295
Er was geen nood, er was geen zonde, Die ik niet aan u zeggen konde. En alle zorg en alle wee Verzonk in uwer liefd...

AANGENAME HERINNERING

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.034
'k Ben tegenwoordig bij mij zelf. - Ik zit alleen: Daar 't schoonste veldtapijt gespreid ligt voor mijne ogen; Daar 't...

Het is een blijde dag

poezie
4,0 met 2 stemmen 569
Het is een blijde dag: het wit Der sneeuw is door geen voet gekrookt. De zonneschijn is zuiver goud. De luchten staan...

Licht van mijn Liefde, dat nu donker werd

poezie
4,2 met 4 stemmen 420
II Licht van mijn Liefde, dat nu donker werd, Daar ge in een mist van tranen altijd weent; – ’k Zie als een vla...

Licht mijner ziel

poezie
4,0 met 3 stemmen 381
I Licht mijner ziel! ik zag u steeds van ver, En wist wel dat gij eindlijk komen zoudt; - Woorden, die ik niemand h...

Herinnering.

poezie
4,0 met 2 stemmen 975
O! welk een schone lentenacht! De maan verlicht zoo zacht het trillend loof der bomen; Waar bosjes groenen klinkt he...

Drinklied in een kring van jongelingen.

poezie
Onder vriendendak gezeten, Bij een beker oude wijn, Mag de vreugde gastvrouw beten En de zorg vergeten zijn; In...

AAN MIJNE VRIEND GERRIT JOAN MEIJER.

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.410
Bij al 't plundren, bij 't vernielen, Bij het weiden van het zwaard, Bij de duizenden die vielen Door de dwingeland d...

De Zaligen

poezie
3,0 met 2 stemmen 565
De gele rozen lichten langs ‘t terras. In diepe stoelen liggen zij te rusten, De zaligen, die elkaar gelukkig kust...

Twee vrienden

poezie
3,2 met 5 stemmen 4.185
De maan maakt de nacht tot een sneeuwwit veld. een man heeft zijn vriend van zijn leven verteld: er is door dit spre...

Een oude sproke

poezie
2,6 met 10 stemmen 446
Daar is een oude sproke, van een roos Die eenmaal in de duizend jaren bloeit; Maar die in wildernis van dorens groei...

DE HANDDRUK

poezie
3,2 met 4 stemmen 856
Er is zoveel waar 't wonderlijk begeren Ongaarn naar reikt; want wij zijn zo gemaakt Dat wij niet enkel wat ons scha...

Morgenroep

poezie
3,0 met 5 stemmen 539
Ik bid U, vriend, maak mij niet wakker, Wanneer gij vroeg, in lentetijd, Met snelle tred voorbij mijn akker,...

Onzichtbare omgang

poezie
2,8 met 4 stemmen 401
Heen zonder afscheid en nooit weer te vinden — 'Dood' heet men u, mij eenzaam jaren reeds; Blijde onafscheid'lijk tr...

Aan een vriend

poezie
3,5 met 18 stemmen 3.545
o, Vraag mij niet, vraag mij nooit naar mijn smart! Kondt gij mijn leed en mijn jammer waarderen? 'k Zou slechts de m...

De gast

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.595
Als gij mij ééns slechts kon vertrouwen, En Uwe vleuglen saam wou vouwen, Om aan mijn dis, bij fruit en wijn, Mijn...

De page

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.094
In ’t donkere bos hebt gij mij gevonden, Mij, mat van wonden, En mijn lippen lachten nog over mijn zonden. Op uw...

SLEDEVAART

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.361
Herinnering aan vrijdagmorgen, 28 dec. 1923 Dit is het laatst geluk geweest, Dat u en mij op aard' verbindt: Ee...

Hoe stralend zijn de rozen weer herboren!

poezie
3,0 met 7 stemmen 1.479
Hoe stralend zijn de rozen weer herboren! Hoe vaak werd ons hun zoet geheim onthuld. Gij hebt zo vaak gelachen en gedu...

Gij zegt mij, vriend...

poezie
3,7 met 6 stemmen 954
Gij zegt mij, vriend: 'o spreek uw lijdend hart in schoonheid uit, die licht uw lijden stilt: de stem der goudgelokte...