inloggen

tabblad: poezie

69 resultaten.
Sorteren op:

In een vriendenrol

poezie
3,6 met 14 stemmen 2.786
Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden, Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan. De zucht naar Goud, naar Weeld',...

Mirliton

poezie
4,2 met 6 stemmen 1.490
Mijn vriend, als weldra de ouderdom ons onherstelbaar heeft verzuurd, als onze leden goor en krom, en enkel nog door...

Somewhere

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.610
Misschien zijn wij nu vrienden, en misschien zal morgen reeds alles vergeten zijn: wat goedheid van je, meer dan ik...

De wolken spieglen

poezie
3,5 met 12 stemmen 2.518
De wolken spieglen in de zee. Het is geen avond en geen nacht: Geen schijn van zon of maan of ster...

Hoe stralend zijn de rozen weer herboren!

poezie
2,9 met 8 stemmen 1.713
Hoe stralend zijn de rozen weer herboren! Hoe vaak werd ons hun zoet geheim onthuld. Gij hebt zo vaak gelachen en gedu...

Gij zegt mij, vriend...

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.089
Gij zegt mij, vriend: 'o spreek uw lijdend hart in schoonheid uit, die licht uw lijden stilt: de stem der goudgelokte...

ANTWOORDE AAN EEN VRIEND

poezie
2,9 met 16 stemmen 3.556
Nooit en streelde er mijne wangen traan zo dierbaar en zo lief als die ik heb opgevangen in de plooien van uw brief,...

Verzen voor een vriend

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.967
Mijn ziel gelijkt de blijde zomerdag Die mij op deze lentedag doortrilt. 'k Gevoel mij als het wuivend windje mild E...

In een vriendenrol

poezie
3,7 met 7 stemmen 2.155
1823 - Elk zoekt Geluk; maar talloos zijn de paden, Waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan. De zuc...

ER IS DE STANK VAN GELD

poezie
3,8 met 15 stemmen 2.043
Er is de stank van geld, de geur van gas, De laagheid van het woord, de veinzerij, En de oude penningen van het verraa...

Brief aan een vriend

poezie
4,0 met 7 stemmen 884
Tracht, na uw vijftigste jaar, langzaam te leren, dat het goed is als de bladeren vallen; de sterken worden dan to...

Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben

poezie
3,8 met 5 stemmen 483
Sinds ik u álles gaf, ál wat ik ben, En thans in ú mijzelve heerlijkst vind, Wat klage ik dan, daar gij een andre...

Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen

poezie
2,6 met 5 stemmen 938
Hoe zoet is 't tussen broederen twee te wandelen, te wandelen, bemint men van de twee de een, de een gelijk de a...

DE VRIENDSCHAP

poezie
4,0 met 1 stemmen 377
Hoe zoet is 't, waar de Vriendschap woont! Zij is oprecht van aard. Zij word met mirt en palm bekroond. Haar glans...

GESPREK

poezie
4,0 met 2 stemmen 319
Er was geen nood, er was geen zonde, Die ik niet aan u zeggen konde. En alle zorg en alle wee Verzonk in uwer liefd...

AANGENAME HERINNERING

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.399
'k Ben tegenwoordig bij mij zelf. - Ik zit alleen: Daar 't schoonste veldtapijt gespreid ligt voor mijne ogen; Daar 't...

Het is een blijde dag

poezie
4,0 met 2 stemmen 585
Het is een blijde dag: het wit Der sneeuw is door geen voet gekrookt. De zonneschijn is zuiver goud. De luchten staan...

Licht van mijn Liefde, dat nu donker werd

poezie
4,2 met 4 stemmen 442
II Licht van mijn Liefde, dat nu donker werd, Daar ge in een mist van tranen altijd weent; – ’k Zie als een vla...

Licht mijner ziel

poezie
4,0 met 4 stemmen 406
I Licht mijner ziel! ik zag u steeds van ver, En wist wel dat gij eindlijk komen zoudt; - Woorden, die ik niemand h...

Herinnering.

poezie
4,0 met 2 stemmen 990
O! welk een schone lentenacht! De maan verlicht zoo zacht het trillend loof der bomen; Waar bosjes groenen klinkt he...

Drinklied in een kring van jongelingen.

poezie
4,0 met 1 stemmen 792
Onder vriendendak gezeten, Bij een beker oude wijn, Mag de vreugde gastvrouw beten En de zorg vergeten zijn; In...

AAN MIJNE VRIEND GERRIT JOAN MEIJER.

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.424
Bij al 't plundren, bij 't vernielen, Bij het weiden van het zwaard, Bij de duizenden die vielen Door de dwingeland d...

De Zaligen

poezie
3,0 met 2 stemmen 574
De gele rozen lichten langs ‘t terras. In diepe stoelen liggen zij te rusten, De zaligen, die elkaar gelukkig kust...

Twee vrienden

poezie
3,2 met 5 stemmen 4.310
De maan maakt de nacht tot een sneeuwwit veld. een man heeft zijn vriend van zijn leven verteld: er is door dit spre...

Een oude sproke

poezie
2,6 met 10 stemmen 454
Daar is een oude sproke, van een roos Die eenmaal in de duizend jaren bloeit; Maar die in wildernis van dorens groei...

DE HANDDRUK

poezie
3,2 met 4 stemmen 870
Er is zoveel waar 't wonderlijk begeren Ongaarn naar reikt; want wij zijn zo gemaakt Dat wij niet enkel wat ons scha...

Morgenroep

poezie
3,0 met 5 stemmen 548
Ik bid U, vriend, maak mij niet wakker, Wanneer gij vroeg, in lentetijd, Met snelle tred voorbij mijn akker,...

Onzichtbare omgang

poezie
2,8 met 4 stemmen 403
Heen zonder afscheid en nooit weer te vinden — 'Dood' heet men u, mij eenzaam jaren reeds; Blijde onafscheid'lijk tr...