inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

27 resultaten.
Sorteren op:

VREDE

poezie
3,9 met 13 stemmen 2.023
't Was winter en 't wierd avond. In de kerk was 't donkernacht. Een broeder, de lanteern in hand, ging sluiten, als...

Negatieve wensen

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.256
Geen krakende deuren, Geen tochtige scheuren, Geen lek in je dak! Geen aandrang van beren, Geen vocht in je veren,...

O God, ik heb de geur der vlieren om me henen

poezie
4,0 met 2 stemmen 243
O God, ik heb de geur der vlieren om me henen, en mijn hart - God, gij kent zijn lijden, en Ge weet hoe vaak het, sc...

Arm Meisje.

poezie
4,0 met 3 stemmen 329
Arm meisje dwaalt zoo eenzaam En treurig over straat En wekt het medelijden Van wie haar gadeslaat. Toch vraag...

DE ZALIGEN

poezie
4,0 met 2 stemmen 283
De gele rozen lichten langs ‘t terras. In diepe stoelen liggen zij te rusten, de zaligen, die elkaar gelukkig kusten...

De trein gaat ras voorbij

poezie
De trein gaat ras voorbij met schrille kreet, Verstoort geenszins de wijde, diepe rust, Ik denk aan hen, die ginds in...

Gestild verlangen

poezie
4,0 met 3 stemmen 820
Wat ik verlang? Niet meer de wilde weelde, De woede, die naar donkre daden drijft, Slechts dat mijn ziel, die zoveel...

Zonsopgang

poezie
4,0 met 3 stemmen 627
De nacht is oud; door de stilte, de lamp die suist, En de branding, die op de rotsen, Ver, ver onder 't venster, bru...

Liedje van de straat

poezie
Hoe kom ik weg van leed en lust? Hoe vind ik één uur aan uw kust, Vergetelheid, slaapdiepe rust? Ik weet, mijn...

REPOS-AILLEURS

poezie
4,0 met 2 stemmen 576
Als de baren u vervaren, Op de onstuime zee, Laat de hoop uw geest bedaren, Op een stille ree; Schoon de noodstorm u...

Gezondheid

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.625
Gezondheid, lieve Huldgodin! O blijf gij, blijf ons bij! O wees ons, wat ons lot ook zij, Door zee, en wereldwoest...

EEN SCHOON GEZICHT

poezie
3,5 met 12 stemmen 2.852
Een schoon gezicht heeft de dagblad-postiche CREME LA NYMPHE zij zou zeer schoon zijn indien...

Liedje

poezie
2,3 met 6 stemmen 1.352
Wat is zonder min en wijn ´t fleurig, jeugdig leven? Alles wat ons lief kan zijn moeten zij ons geven. Groten, wilt...

Bedzucht

poezie
3,0 met 10 stemmen 2.814
Wat zou ik op doen? Leed en ongemak gaan lijden? Zien, wat mij niet en kan verbeet'ren noch verblijden, En horen wat...

Idealen

poezie
2,9 met 7 stemmen 2.748
"Mijn ideaal van zaligheid en deugd, 't Volmaakte, waar ik immer naar zal streven," - Zo spreekt de roos, "is een...

Gezelschapslied

poezie
3,7 met 15 stemmen 4.168
‘Laat ons toch nimmer het leven vergallen Door over steentjes en strootjes te vallen; Hij, die te prikkelbaar is v...

Liedje voor de geestelijke middenstand

poezie
3,6 met 18 stemmen 3.456
Neem gij het leven Zoals het is - Een beetje onrechtvaardig, Een beetje boosaardig, Maar ook wel eens aardig En som...

WAT GEEF IK OM EEN WERELDDEEL?

poezie
2,3 met 7 stemmen 3.384
Wat geef ik om een werelddeel? ’t Is mij te groot, ’t is mij te veel! Dat éne land is mij genoeg, Waar mij mijn...

Vrede

poezie
3,9 met 27 stemmen 3.809
Vrede, spreid gij uw zachte vleugels Over de donkere aarde heen - Over de moeden en de gewonden, Over de duizenden, d...

Zorge, zorge

poezie
2,9 met 17 stemmen 1.937
Zorge, zorge, bouw mijn huis, Timmer, timmer, timmer, Eerst uw kruis, dan uw huis... Ach, een huis voor immer. Zor...

Het maantje

poezie
3,4 met 11 stemmen 2.363
De maan loopt door de wolken, Zo zachtjes en zo snel; De kindren komen buiten, "O, knaapje, ziet ge 't wel?" Toen...

NIEMAND IS TEVREDEN MET ZIJN LOT.

poezie
3,9 met 28 stemmen 7.786
Als het visje leit gevangen Daar het nooit te voren lag, Straks zo krijgt’et groot verlangen, Om te wezen daar het...

Idealen

poezie
3,5 met 10 stemmen 1.660
'Mijn ideaal van zaligheid en deugd, 't Volmaakte, waar ik immer naar zal streven,' - Zo spreekt de roos - 'is een...

Nacht

poezie
3,9 met 31 stemmen 2.580
't Is zomer-nacht. De glinsterende stoeten Der starren wijken róndom, eindloos-diep; - 't Was, of de stilte plech...