inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

56 resultaten.
Sorteren op:

Dialogue Mystique

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.651
‘O marinero en esta fonda’. 'O lichtmatroos, Wat zoek je toch In deze kroeg?' 'k Zit in mijn hoek...

De dwangarbeiders

poezie
3,2 met 10 stemmen 2.373
De koelies kermen op de zwarte kaden Onder de Zuid-Chinese zomerzon, Met plompe zak of zware ton beladen, Eenzelfd...

Scheppingsverhaal

poezie
4,5 met 4 stemmen 1.931
Gods kind had blokken in zijn boezelaar, Waarmee het in de wolken had gespeeld. Maar toen zij op wou bergen, moe, verv...

Wat is de Wereld

poezie
3,7 met 3 stemmen 815
Er liep een dierken op mijn hand, Zo kleen, zo bitter kleen! Hoe was het daar wel aangeland? Waar wilde en mocht h...

DE WERELD

poezie
4,3 met 3 stemmen 503
Hij hield de handen voor 't gezicht, Hij dacht door tranen te verstaan, En in dit duister, diep en dicht, Zag hij...

De schone wereld

poezie
4,0 met 2 stemmen 428
Iedre morgen na het nachtlijk slapen Ligt mijn wereld nieuw door mij geschapen. Iedere dag heb ik haar weggegeve...

Bloemen, sterren, grassen en de zon

poezie
4,0 met 3 stemmen 429
Bloemen, sterren, grassen en de zon Nemen voortaan het bedoelen over Van de kleine mensen op de aarde. Want de wereld...

Het zee-geruis

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.369
Het zee-geruis zal ik nog dán gedenken als diep in zand mijn hoorloos oor vergaat, als lichten mild mijn ogen niet me...

Het torentje.

poezie
4,0 met 2 stemmen 397
Ik zit hier op mijn torentje En zie de wereld draaien, De mannen pierewaaien, De vrouwen haaiebaaien, Als één...

Praeludium.

poezie
5,0 met 2 stemmen 750
De wisselende lichten van de zon met schijn en schaduw over wisseling van aardse vorme' en kleuren, ieder ding alt...

Orion.

poezie
5,0 met 2 stemmen 424
Ode. Wie heft, met statelijke pracht, Bij de achtbre stilte van de nacht, Uit d'oceaan het hoofd naar boven?...

Haar lichaam lijkt de volle rijke aarde

poezie
4,0 met 3 stemmen 2.152
Haar lichaam lijkt de volle rijke aarde, En als de hemel zijn haar blauwe ogen, En als de ronde bergen zijn haar hog...

0 AARDE.

poezie
4,0 met 2 stemmen 429
O Aarde, Aarde, die in donkre schoot Het goud bergt en het licht der edelstenen En 't erts, zo star, èn... de ogen...

DE WERELD

poezie
4,2 met 4 stemmen 566
Hij hield de handen voor 't gezicht, Hij dacht door tranen te verstaan, En in dit duister, diep en...

Sonnet - Wanneer door 's werelds licht de blindgeboren jongen

poezie
4,4 met 5 stemmen 6.057
Wanneer door 's werelds Licht de blindgeboren jongen Gezicht verkreeg, hij stond verwonderd en bedeesd. Beweging, v...

De stad

poezie
De stad ligt in de avondgloed: de torens en de tinnen blinken, maar 't laag gedaalde zonlicht doet wat kleurig was i...

Bazel

poezie
3,4 met 5 stemmen 2.254
Groen is de slag van de stroom door het dal van de dag heuvlen van licht zijn de wallen de stad is een fort...

De Wereld

poezie
3,4 met 11 stemmen 2.872
’t Is waar, de onwaardigste wordt vaak ten top verheven: Verdienste is ongezien, verholen of veracht: De wereld is e...

Gebed

poezie
2,6 met 5 stemmen 883
O Heer, hoe vreeslijk zijn de dagen, Nu heel de wereld schreeuwt van nood, Naar uwe hemel waaien vlagen Kreten om blo...

Aarde is zo schoon

poezie
Aarde is zo schoon. Eeuwige frisheid waait uit gras en dauw en lover. Elke vogel slaat een eigen toon door 't zwelle...

HET GEURIGE VELD

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.018
Amangkoe Rat heeft meer dan dertig jaren in 't oude rijk Mataram geregeerd, en meer dan onder Soeltan Agent waren in...

Oude Koreaan

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.387
Hoofddeksel met dubbele bodem: Een kalot in een doorzichtige punthoed, De tussenruimte vormt een kleine vliegenkast....

Uyemo Park, Tokio

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.209
De kindren lopen uit hun kleurig spel En laten 't park schuw en verwaarloosd achter. De vogels zwijgen om een oude...

Nagoya kasteel

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.215
Als een schip in de eeuwigheid verankerd Ligt ver van de oevers het kasteel in 't meer, Der wereld afgewend, hier o...

VOLKEREN DES KRUINS

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.566
Volkeren des kruins, de komende, De straks geboren wordende, hoort hij. Ik wil, zegt hij, en bij de adem van Zijn m...

TOEN BLIES UW ADEM,

poezie
3,2 met 4 stemmen 749
Toen blies uw adem, en de zee sloeg stijf, En open stond de donkre muil der aarde En slikte het alom gepantserd lijf,...

KOM SOCIALISME

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.047
Kom, Socialisme, draag het witte licht, Dat in de harten brandt der lichtvertederden, Boven de hoofden van de diepvern...

Cirkelloop

poezie
4,0 met 11 stemmen 2.126
Ik ben een vonk die doelloos, richtingloos, Geworpen in 't heelal mijn vaart begon, Toen bond me aldra aan zich een a...

Gij uil, gij vogel vol geheimen

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.529
Gij uil, gij vogel vol geheimen Die in de nacht uw nest verlaat Ge zwerft, totdat de sterren zwijmen, Ge zijt door ve...

Ziekentroost

poezie
3,0 met 8 stemmen 3.452
Pizarro had de vijftig overschreden, En weinig roem behaald uit veel gevaar; Zijn eerste vrouw droeg veren in het h...