inloggen

tabblad: poezie

57 resultaten.
Sorteren op:

Uyemo Park, Tokio

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.272
De kindren lopen uit hun kleurig spel En laten 't park schuw en verwaarloosd achter. De vogels zwijgen om een oude...

Doorschijnende halve bol van nevel

poezie
3,9 met 21 stemmen 2.075
Doorschijnende halve bol van nevel, ligt Over het kerkplein, ied're lamp een maan, 'T elektrisch violet; schaduwloos...

TOEN BLIES UW ADEM,

poezie
3,8 met 6 stemmen 842
Toen blies uw adem, en de zee sloeg stijf, En open stond de donkre muil der aarde En slikte het alom gepantserd lijf,...

De schoonheid

poezie
3,1 met 23 stemmen 4.550
Toen ik heden opzag van mijn leven, Uit de schaduw van mijn stille zorgen, Zag ik, tot de witte diepe verte, Weer de...

'K zag de aarde zwenken op 't planetenbal

poezie
3,2 met 21 stemmen 1.323
'K zag de aarde zwenken op 't planetenbal, En achter haar wapperde groen en breed Het witomzoomd fluweel van 't sle...

KOM SOCIALISME

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.176
Kom, Socialisme, draag het witte licht, Dat in de harten brandt der lichtvertederden, Boven de hoofden van de diepvern...

Gedicht

poezie
3,8 met 20 stemmen 3.008
En elke nieuwe stad bloem die welkt herfst vergeelt het blad zijn alle steden zo zijn zij alle zo zo zijn alle...

Terwijl de aarde om het zonlicht gaat

poezie
3,2 met 27 stemmen 3.175
Terwijl de aarde om het zonlicht gaat, terwijl de bossen stralende energie van de zon drinken, terwijl ieder wie leef...

De zwijgzamen geldt dit geheim gefluister

poezie
3,2 met 4 stemmen 1.572
De zwijgzamen geldt dit geheim gefluister: God schiep de mens als leemklomp zonder luister. Hij toefde een ogenblik in...

Ik schouw de wereld aan

poezie
3,6 met 19 stemmen 7.191
Ik schouw de wereld aan, En naar gewoonte gaan Zie ik vast alle dingen, Zij zijn dan groot of kleen; Maar ik helaas!...

Aarde

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.599
Als 'k u zo lief niet had, mijn aarde, zou ik Zo niet begere' u in een droom te vieren, Maar al uw steden en al uw r...

De vulkanen

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.520
Als donkere onverganklijkheden Van stilte, als werelden van rouw Tussen het uitgestrekte blauw Des hemels en het land...

NOG

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.218
Dichten doe ik nog, maar als in droom, In een droom waarover 't voorgevoel Van te ontwaken in een werklijkheid Di...

Dialogue Mystique

poezie
3,4 met 10 stemmen 1.806
‘O marinero en esta fonda’. 'O lichtmatroos, Wat zoek je toch In deze kroeg?' 'k Zit in mijn hoek...

De dwangarbeiders

poezie
3,2 met 10 stemmen 2.494
De koelies kermen op de zwarte kaden Onder de Zuid-Chinese zomerzon, Met plompe zak of zware ton beladen, Eenzelfd...

Scheppingsverhaal

poezie
4,0 met 6 stemmen 2.118
Gods kind had blokken in zijn boezelaar, Waarmee het in de wolken had gespeeld. Maar toen zij op wou bergen, moe, verv...

Wat is de Wereld

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.525
Er liep een dierken op mijn hand, Zo kleen, zo bitter kleen! Hoe was het daar wel aangeland? Waar wilde en mocht h...

DE WERELD

poezie
3,8 met 4 stemmen 554
Hij hield de handen voor 't gezicht, Hij dacht door tranen te verstaan, En in dit duister, diep en dicht, Zag hij...

De schone wereld

poezie
3,5 met 4 stemmen 478
Iedre morgen na het nachtlijk slapen Ligt mijn wereld nieuw door mij geschapen. Iedere dag heb ik haar weggegeve...

Bloemen, sterren, grassen en de zon

poezie
4,0 met 3 stemmen 478
Bloemen, sterren, grassen en de zon Nemen voortaan het bedoelen over Van de kleine mensen op de aarde. Want de wereld...

Het zee-geruis

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.462
Het zee-geruis zal ik nog dán gedenken als diep in zand mijn hoorloos oor vergaat, als lichten mild mijn ogen niet me...

Het torentje.

poezie
4,3 met 3 stemmen 423
Ik zit hier op mijn torentje En zie de wereld draaien, De mannen pierewaaien, De vrouwen haaiebaaien, Als één...

Praeludium.

poezie
5,0 met 2 stemmen 816
De wisselende lichten van de zon met schijn en schaduw over wisseling van aardse vorme' en kleuren, ieder ding alt...

Orion.

poezie
5,0 met 2 stemmen 436
Ode. Wie heft, met statelijke pracht, Bij de achtbre stilte van de nacht, Uit d'oceaan het hoofd naar boven?...

Haar lichaam lijkt de volle rijke aarde

poezie
4,0 met 3 stemmen 2.205
Haar lichaam lijkt de volle rijke aarde, En als de hemel zijn haar blauwe ogen, En als de ronde bergen zijn haar hog...

0 AARDE.

poezie
4,0 met 2 stemmen 457
O Aarde, Aarde, die in donkre schoot Het goud bergt en het licht der edelstenen En 't erts, zo star, èn... de ogen...

DE WERELD

poezie
4,2 met 4 stemmen 577
Hij hield de handen voor 't gezicht, Hij dacht door tranen te verstaan, En in dit duister, diep en...

Sonnet - Wanneer door 's werelds licht de blindgeboren jongen

poezie
3,2 met 9 stemmen 6.273
Wanneer door 's werelds Licht de blindgeboren jongen Gezicht verkreeg, hij stond verwonderd en bedeesd. Beweging, v...

De stad

poezie
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 1.117
De stad ligt in de avondgloed: de torens en de tinnen blinken, maar 't laag gedaalde zonlicht doet wat kleurig was i...

Bazel

poezie
3,4 met 5 stemmen 2.343
Groen is de slag van de stroom door het dal van de dag heuvlen van licht zijn de wallen de stad is een fort...