inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

57 resultaten.
Sorteren op:

Wat is de Wereld

poezie
3,7 met 3 stemmen 541
Er liep een dierken op mijn hand, Zo kleen, zo bitter kleen! Hoe was het daar wel aangeland? Waar wilde en mocht h...

DE WERELD

poezie
4,3 met 3 stemmen 477
Hij hield de handen voor 't gezicht, Hij dacht door tranen te verstaan, En in dit duister, diep en dicht, Zag hij...

De schone wereld

poezie
4,0 met 2 stemmen 404
Iedre morgen na het nachtlijk slapen Ligt mijn wereld nieuw door mij geschapen. Iedere dag heb ik haar weggegeve...

Bloemen, sterren, grassen en de zon

poezie
4,0 met 3 stemmen 416
Bloemen, sterren, grassen en de zon Nemen voortaan het bedoelen over Van de kleine mensen op de aarde. Want de wereld...

Het zee-geruis

poezie
4,0 met 4 stemmen 1.333
Het zee-geruis zal ik nog dán gedenken als diep in zand mijn hoorloos oor vergaat, als lichten mild mijn ogen niet me...

Het torentje.

poezie
4,0 met 2 stemmen 388
Ik zit hier op mijn torentje En zie de wereld draaien, De mannen pierewaaien, De vrouwen haaiebaaien, Als één...

Praeludium.

poezie
5,0 met 2 stemmen 731
De wisselende lichten van de zon met schijn en schaduw over wisseling van aardse vorme' en kleuren, ieder ding alt...

Orion.

poezie
5,0 met 2 stemmen 415
Ode. Wie heft, met statelijke pracht, Bij de achtbre stilte van de nacht, Uit d'oceaan het hoofd naar boven?...

Haar lichaam lijkt de volle rijke aarde

poezie
4,0 met 3 stemmen 2.117
Haar lichaam lijkt de volle rijke aarde, En als de hemel zijn haar blauwe ogen, En als de ronde bergen zijn haar hog...

0 AARDE.

poezie
4,0 met 2 stemmen 426
O Aarde, Aarde, die in donkre schoot Het goud bergt en het licht der edelstenen En 't erts, zo star, èn... de ogen...

DE WERELD

poezie
4,2 met 4 stemmen 563
Hij hield de handen voor 't gezicht, Hij dacht door tranen te verstaan, En in dit duister, diep en...

Sonnet - Wanneer door 's werelds licht de blindgeboren jongen

poezie
4,4 met 5 stemmen 5.924
Wanneer door 's werelds Licht de blindgeboren jongen Gezicht verkreeg, hij stond verwonderd en bedeesd. Beweging, v...

De stad

poezie
3,5 met 2 stemmen 997
De stad ligt in de avondgloed: de torens en de tinnen blinken, maar 't laag gedaalde zonlicht doet wat kleurig was i...

Bazel

poezie
3,4 met 5 stemmen 2.211
Groen is de slag van de stroom door het dal van de dag heuvlen van licht zijn de wallen de stad is een fort...

De Wereld

poezie
2,5 met 14 stemmen 2.862
’t Is waar, de onwaardigste wordt vaak ten top verheven: Verdienste is ongezien, verholen of veracht: De wereld is e...

Gebed

poezie
2,6 met 5 stemmen 879
O Heer, hoe vreeslijk zijn de dagen, Nu heel de wereld schreeuwt van nood, Naar uwe hemel waaien vlagen Kreten om blo...

Aarde is zo schoon

poezie
1,0 met 2 stemmen 453
Aarde is zo schoon. Eeuwige frisheid waait uit gras en dauw en lover. Elke vogel slaat een eigen toon door 't zwelle...

HET GEURIGE VELD

poezie
3,5 met 6 stemmen 1.015
Amangkoe Rat heeft meer dan dertig jaren in 't oude rijk Mataram geregeerd, en meer dan onder Soeltan Agent waren in...

Oude Koreaan

poezie
2,8 met 4 stemmen 1.379
Hoofddeksel met dubbele bodem: Een kalot in een doorzichtige punthoed, De tussenruimte vormt een kleine vliegenkast....

Uyemo Park, Tokio

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.200
De kindren lopen uit hun kleurig spel En laten 't park schuw en verwaarloosd achter. De vogels zwijgen om een oude...

Nagoya kasteel

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.203
Als een schip in de eeuwigheid verankerd Ligt ver van de oevers het kasteel in 't meer, Der wereld afgewend, hier o...

VOLKEREN DES KRUINS

poezie
2,3 met 7 stemmen 1.563
Volkeren des kruins, de komende, De straks geboren wordende, hoort hij. Ik wil, zegt hij, en bij de adem van Zijn m...

TOEN BLIES UW ADEM,

poezie
2,4 met 5 stemmen 747
Toen blies uw adem, en de zee sloeg stijf, En open stond de donkre muil der aarde En slikte het alom gepantserd lijf,...

KOM SOCIALISME

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.020
Kom, Socialisme, draag het witte licht, Dat in de harten brandt der lichtvertederden, Boven de hoofden van de diepvern...

Cirkelloop

poezie
3,2 met 13 stemmen 2.121
Ik ben een vonk die doelloos, richtingloos, Geworpen in 't heelal mijn vaart begon, Toen bond me aldra aan zich een a...

Gij uil, gij vogel vol geheimen

poezie
1,9 met 7 stemmen 1.515
Gij uil, gij vogel vol geheimen Die in de nacht uw nest verlaat Ge zwerft, totdat de sterren zwijmen, Ge zijt door ve...

Ziekentroost

poezie
1,9 met 11 stemmen 3.399
Pizarro had de vijftig overschreden, En weinig roem behaald uit veel gevaar; Zijn eerste vrouw droeg veren in het h...

De profundis

poezie
4,8 met 5 stemmen 2.579
Wij zijn de overwonnenen op de zuiderstrook der lage landen langs de zee De zee was niet ons goed al schur...

De vulkanen

poezie
2,9 met 11 stemmen 1.285
Als donkere onverganklijkheden Van stilte, als werelden van rouw Tussen het uitgestrekte blauw Des hemels en het land...

Jeugdherinnering

poezie
2,3 met 20 stemmen 3.159
Dit was mijn eerste visie op de tropen: Een gladde plaat boven de schoorsteenmantel, Waarop, om lange palm, laag bladg...