inloggen

resultaten voor 'droefheid'


278 resultaten.
Sorteren op:

En nu 'k mijn mensenleed

poezie
3,4 met 10 stemmen 1.386
...'k zie, 't was alles hoogste Werklijkheid. Zo wil ik dan, genezen voor altijd, Mij zalig om mijn grootste droefheid prijzen, Die aan 't verganklijk Ik het Zelf kwam wijzen In vergezicht op de een'ge Wezenheid. Geen stil...

't Was buiten stoffig, warm en druk

poezie
3,6 met 20 stemmen 2.749
... Een grote angst voor de eenzaamheid En voor de langen, lege tijd Heeft toen mijn hart bevangen, En in mijn droefheid, bang en groot, Riep ik tot haar, maar zij was dood! "Vergeef mij, ik dwaalde, ik weet het nu, Ik kan niet...

tranen zonder tuiten

netgedicht
...ert zijn zang haar hart wat doet een oud mens met waterlanders zonder harnas hoe komt het dat diepe droefheid haar keel dichtschroeft en doet alsof smart geen traan waard is hoog in de lucht zingt de veldleeu...
J.Bakx10 jun. 2019Lees meer…

mijn levenstrein

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 20
...et pijn, verdriet. Of onder een grijze hemel, met regen in ’t verschiet. Nu voel ik in mijn hart, die droefheid is voorbij. Bij ’t vallen van de avond, slaat er geen klok meer voor mij. Nog eens, wil ik in mijn arm...

Treurnis,

hartenkreet
...en en voeten in de kou. De tijd gaat onmeedogend Van helder weer naar grauw. Onmetelijk ben ik alleen Met droefheid om me heen. Waarom is alles grijs Zelfs dit aardse paradijs?

In memoriam Patty Scholten

snelsonnet
3,5 met 4 stemmen 166
...jn olifanten, octopussen De kikkers zijn elkaar als troost aan ’t kussen Een slang geeft slissend van zijn droefheid blijk De Oppergrazer daagde, kwam je kapen Nu mag je droomloos, zonder weerga slapen

Mysterie

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.814
...ar duister blijft hangen, Een levende smart schoon ze zwijgt, Is de snik van een eindloos verlangen Uit een droefheid die woordenloos hijgt.

Wenen

poezie
3,4 met 14 stemmen 3.932
...Die God zelf verlichting gaaft, Toen, nog wandlende op de wereld, Menige uur, Zijne oog, bepereld En met droefheid overlaên, Stortte aanbiddelijk getraan. Tranen, als bij noenestonde 't Blussend reegnen op het kruid...

Paasvreugde

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 155
...cht en blijdschap aan en iedereen wil graag verstaan dat leven toch ook mooi kan zijn, al blijven leed en droefheid, pijn… Maar Jezus is doorheen de dood verrezen in het morgenrood; het nieuwe leven wordt geboren, verk...

Zwerver

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 110
Eenzaamheid had een te diepe wonde in zijn ziel geslagen verlaten in zijn droefheid baande hij zich een weg in het nachtwoud waar hij fantaseerde over erotische dwergen kabouters hielpen he...

Viooltjes

hartenkreet
...er ontluiken voor een eerste liefde dat het hart zich nooit kon sluiten. wie gaf hen het bloeien voor de droefheid der zielen - zij die voor graf en kruis moesten staan en daarom trokken paars en purper aan? of was het ...

dit alles

netgedicht
4,0 met 9 stemmen 279
weerleg mijn droefheid niet wanneer het winterlicht langs koude daken druipt naar een stil woord dat langs het raam omhoog krui...

Kringloopt bestaan

netgedicht
2,4 met 5 stemmen 137
...t van het graf wel het wiegen van lange halmen en bloemen in het gras zij hebben dood zien passeren in droefheid en rouw konden zich pas profileren in lente na verdwijnende kou samen zien wij bekenden zij ordenen het...

Verheven droom,

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 99
... liefde, een onmogelijk leven, wat medelijden wekt in ons hart. Radeloosheid: wat kunnen we geven, buiten droefheid en smart. Is alle hoop gestikt in grauwzwart? Toon mij de mens achter deze mistflard!

Stille waan

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 191
...ar mistig hartzeer. Wat mis ik de zachte streling van de jeugd, onbezonnen schoonheid ver weg van iedere droefheid, lichte dagen en nachten in volle vreugd. Liefste er rest me slechts één baken laat me in uw liefde rus...

Ja, treur vrij omdat u de Jonkheid ontvlood

poezie
4,0 met 2 stemmen 292
...een pantser beschut ons voor 's ongeluks prang, Als wat onzer Jonkheid de boezem omtoog: De traan, door de Droefheid ontlokt aan haar oog, Is zoeter dan 't lachj' op de rimplende wang. Ja, schoonst is de bloem, als haar p...

Stille zaterdag

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 126
Ingetogen ademt de stilte omdat er zoveel droefheid is; het leven kent nu enkel maar gemis. De Heer toeft in het graf en vrouwen die Hem volgden zij treure...

Verloren in behagen

hartenkreet
Ze kon slechts nog zachtjes met haar hoofd heen en weer schudden terwijl alleen maar een stille droefheid rond haar huid plakte als verharde schubben. En een schrapend, schor geluid tussen huig en keel bleef hang...
Katty24 mrt. 2017Lees meer…

Reeds is de winter ons voor goed gescheiden

poezie
...orm, die langs de brede gracht zoet regenwater brengt, alsof hij schreide. Zoet is de tovering van die droefheid, waarin zo veel beloften slapend zijn, in deze storm, van onbewuste vreugde. De donkre wolk, welks ...

Dementie

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 181
...eten we treuren om verlies of dieper leren kijken wie ze waren? Ze zijn nog steeds zoals ook wij al is er droefheid, onmacht, dwalen, ze willen zo hun zijn verhalen al klinken woorden niet meer vrij.

Sonet

poezie
3,5 met 2 stemmen 289
... Is 't tegen mijne dank, zal 't zuchten mij genezen? O vreugd van pijnen vol, pijne vol vreugd gerezen, O droefheid vol jolijt! O blijdschappe verfelt! Levende dood, hoe moogt gij tegen mijne dank Dus vele over mij? Maar ben...

Leugen

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 120
En net wanneer je denkt dat je er bent is waarheid een brug te lang in engte van jouw leegte droefheid van jouw eenzaamheid want ze hebben weer gelogen en de leugen was een leugen kom je weer terug van omzw...

Ik draag het mee (De Andes)

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 243
...tranen rood En ik draag het mee Nergens was het veilig Op elke hoek loerden ogen Ongelukken per ongeluk Droefheid en frustratie Ik draag het mee Tranen mengen zich Met het leven ten slotte Zij luisterde en beloofde Mi...

Stilvallen

netgedicht
3,8 met 6 stemmen 168
Durven we nog stil te vallen, te rusten en te kijken naar de lucht die zwaar is van grijsheid, van droefheid of van een lied dat niet gezongen wordt. Durven we nog stil te vallen bij het kind dat schreit van honger...

Gedicht zonder einde

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 102
...e had. Ik heb geprobeerd de vreugde te vinden in een woord. Maar de vreugde bleef onvoltooid. Ik heb de droefheid gezocht in een klank. Maar de droefheid verstarde tot grijns. Ik zocht het kind en zijn droom, de vrouw en...

Bij het graf mijns vaders.

poezie
4,0 met 2 stemmen 323
...Nauwer nog dan door het bloed verenigd, Waart ge mij de trouwste vriend op aard'! Wat dan is er, dat mijn droefheid lenigt, Zo mijn oog op uwe groeve staart? Maar aan Hem, die ge als Gods Zoon gehuldigd En zo vurig ste...

Heimwee

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 171
Een heimwee dat ik maar niet kan verklaren, een vreemde droefheid die er plotseling is, is het om wie we lang geleden waren, dat dacht ik zo, of door een groot gemis? De ...

het is niet de zon

hartenkreet
3,0 met 2 stemmen 126
...e volgende dag het is het nu het is niet de ander het is jijzelf het is niet alleen grappig het is de droefheid het is niet de zon het is wat je voelt
J.Bakx16 mei. 2016Lees meer…

Ons leven is als een boek

hartenkreet
...schreven Met mooie en warme vreugdevolle dingen Door veel lieve mensen die ons omringen Maar zeker ook met droefheid in ons leven. En in het laatste hoofdstuk van ons leven Moeten we afscheid nemen van het bestaan Met ons ...

Spreken met vader

gedicht
4,0 met 3 stemmen 10.166
...ond erkend zacht om te slapen, zacht om te vergeten: zand dat vervloeit en water, ongeweten, herinnering en droefheid voormaals onbekend. Gij zult niet eenzaam zijn, maar slapen slapen met sterren ’s avonds een onblusbaar ...