inloggen

resultaten voor 'droeve'


384 resultaten.
Sorteren op:

Treurnis,

hartenkreet
Ontwaakte dag, Met droeve ogen en voeten in de kou. De tijd gaat onmeedogend Van helder weer naar grauw. Onmetelijk ben ik alleen Met ...

't Laatste

poezie
3,7 met 9 stemmen 3.076
... van hier, mij on- bekend en nooit gezien, U lezen kan mijn dichten, mijn geliefde, en niet en weet Van al de droeve fouten van uw vader de poëet! Hoe blij en is 't gedacht niet, als ik neerzitte ende peis, U volgend waar gi...

Voor Adriaan

netgedicht
4,0 met 11 stemmen 145
Toverheksen in het bos rond paddenstoelenkringen  Hoorden bij de eik een zware, droeve tijding zingen  Van bladeren die fluisterden met 't ritme van de wind  Dat Adriaan de Tovenaar zich hier nie...

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.099
...ld, Dat ééns een menskind, zó diep in ellende, Zó ver verloren in een nacht van rouw, De maat zijns droeve Levens heeft vervuld, En schoon hij 't bitterst dezer wereld kende, Toch durfde leven en niet sterven wou!

Herfstblues

netgedicht
...elling twee rechtstaande naakt ontschorste bomen uitgedroogd door het aanwezige zonnevuur. Voor mij, in mijn droeve stemming, lijken hun vooruitgestrekte takken op gekwelde smekende armen die om erbarmen vragen “verlos ons...

Schemering in 't woud

poezie
3,3 met 16 stemmen 3.384
...e schemer stijgen - en stijgen, stil. Wat glanst het bleke Westen koud! een matte lach uit droeve wolkenbrauwen doet flauw de teed're nevel blauwen in 't gélend woud. - Ik zie de bleke ...

Ongenaakbare horizon

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 80
Het komt steeds dichterbij het einde waar de dood voor staat niet langer in droeve eenzaamheid er is een grensgebied van dromen de zon boven de borstvallei van een vrouw, een mooie dame he...

Windkliekjes

netgedicht
... rond als je commentaar op commentaar geeft hoor je er vanzelfsprekend ooit ook bij windkliekjes beschrijven droeve keutels langzaam verder verwijdert van de muze die uit zichzelf nooit hoerig blijft geestigheid moet terug i...

Demonen van Notre Dame

poezie
3,1 met 11 stemmen 4.130
...houding die zij houden voor altijd. Zo staan zij daar tot werkzaam steen gestold, Belachend 's werelds ernstig-droeve klucht, Het levenscarnaval, het levensleed, Het leven van de tragi-comicus, Die mens zich noemt, en om een wei...

Kalmte

hartenkreet
4,0 met 3 stemmen 126
...in het wuivend riet nu jaren later te kunnen schrijven van wat geworden is uit de rivier van herinneringen droeve en ook mooie dingen een kalme zee die mij hopelijk nog enkele mooie jaren biedt

Bij de deur naast de mat

hartenkreet
... bij de deur naast de mat staat het paar schoenen dat had ooit een mooie tijd voor de deur op de mat dit droeve symbool is nu zwaarder belast het raakt zo bekrast, dat het spoedig verdwijnt in een voortijdig eind voor d...

Eenzame ziel

hartenkreet
...g een vage glimp, een heer met een chique wandelstok, misschien nog een tedere blik van herkennning. Jouw droeve gelaat baggert maar voort en de lege dagen glijden als strandzand door jouw magere vingers, die steeds meer gro...

Dodenherdenking

netgedicht
4,3 met 3 stemmen 196
...rd werken om te overleven en geliefden, getrouwd of ongetrouwd in vriendschap en in liefde samen terwijl het droeve hart gebroken werd onschuld vermoord in druipend bloed het blijft ook gewoon maar verder gaan oorlog, geweld...
mobar 4 mei. 2018Lees meer…

Een veel te korte nacht

netgedicht
...ur bedacht? Wie zorgt ervoor dat wij als arme schapen alweer een uurtje minder mogen slapen? Wie hoort er onze droeve jammerklacht? De aandrang om te geeuwen en het gapen, de rampspoed na een veel te korte nacht, ‘t beroepen...

bespiegeling

netgedicht
...wat heb ik mij berouwd... dat ik destijds zo domweg met haar ben meegegaan, de kinderen kijken ons nu met hun droeve ogen aan. De dagen zijn mistroostig, de nachten bitter koud ach wat zou ik gaan liegen dat ik toch nog van haar...

Wat zal ik voor je zijn ?

netgedicht
3,0 met 4 stemmen 648
...n kraaien bekrassen hun karige avondmaal, ook deze dag zal kantelen weet ik terwijl geruisloos dronkenschap de droeve huizen binnensluipt.

dragen

netgedicht
3,6 met 5 stemmen 131
...sten we naar het flinterdunne bloemblad als je naar de overkant gaat draag ik je tot het einde met zoveel droeve liefde naar de kant waarvan je niet terug zult keren alsof het voorbij zou zijn
J.Bakx 6 feb. 2018Lees meer…

'T LAATSTE

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.195
...van hier, mij on- bekend en nooit gezien, u lezen kan, mijn dichten, mijn geliefde, en niet en weet van al de droeve falen van uw vader de Poëet! Hoe blij en is 't gedacht niet, als ik neerzitte ende peis, u volgend waar gij...

bloem sonnet

hartenkreet
...en bloemen kunnen verwoorden dan zal de zoekende speelman, wat niemand ooit nog zeggen kan, componeren in zijn droeve akkoorden. Droeve bloemen zingen hun geurende alt tot het laatste blad verdort en neuriënd valt.

Tine

poezie
4,3 met 3 stemmen 200
...t was mij deugd reeds aan uw zij te gaan, dweepziek, in velden onder avondgloed. O, vrouw, o, tederheid, o, droeve waan, wat was het leven mild, de wereld goed! Zwijg, drieste stem van het onstuimig bloed, ik bad een droom...

Generatie Blub

snelsonnet
4,5 met 2 stemmen 202
...iet meer 'totaal' Zelfs in Europa zijn we submodaal Talent? Het zwemt steeds trager naar het ei Het worden droeve jaren, al met al Voor wie graag kijkt naar mannen met een bal

Van een jongetje

poezie
4,0 met 2 stemmen 319
Hij sloeg zijne armen op en sloot Zijne ogen op het licht der dagen. Wie zal zijne arme moeder dragen De droeve mare van zijn dood? Zijn moederken was oud en stram En moe van arbeid en van jaren; Ze leerde 't leed: in...

'k Zie de zomer vergaan

hartenkreet
4,5 met 6 stemmen 393
...vormt. Alleen wind en regen zingen hun lied het ééntonig geruis van verborgen verdriet mijn ziel neemt die droeve klanken van de dood met zich mee en alle leven ebt weg, lijk een ster-re-vende zee. Ik had met de zomer mijn ...

Heimelijke horizon

netgedicht
3,4 met 5 stemmen 205
...oudige van de ochtend aan tafel met oma en het graanontbijt denkt hij aan zijn verre vriend Bjarne die geen droeve verhalen meer schrijft maar eenzaam droomt in zijn gelukkige kamer over zijn Russische vriend die zijn gedichte...

Moordenaar sonnet

hartenkreet
Aan verdrietig zaad ontsproten zijn deze woordelijke loten en ontvouwden droeve bloemen om gevoelens te benoemen. Letters als messen in een scherpe tekst kunnen ten diepste gewetens kwets...

De dagen dragen nachten

hartenkreet
4,2 met 5 stemmen 335
...die te vlug vergingen en nu lange uren vullen vol van smart… de pijn die niet wil verzwinden schrijf ik in droeve verzen neer de doornen die mijn ziel doorprikken zijn de witte bloesems van weleer. ik dacht dat liefde nooi...

Stervend meisje

poezie
4,2 met 4 stemmen 257
... Kind van vrezen, Teder wezen, Kind van louter liefde en leed, Wier geflonker Uit het donker In dit droeve dagen gleed; Kind van zorgen, Met de morgen Van uw leven 't leven moe, Gaan uw ogen Als de hoge ...

Bede

poezie
4,6 met 5 stemmen 187
Lichte nacht, die lichter zijt Dan mijn donker droeve dagen, Sterrennacht, die groter zijt Dan mijn kleine hart kan dragen - Laat mij knielen in het duister, Waar ...

Droeve dofzwarte ogen

netgedicht
3,8 met 4 stemmen 136
...is vervreemdt Dierlijke vrijheid werd nooit echt geëerd In camions geperst zonder mededogen passeren ze met droeve dofzwarte ogen Visceraal dierlijk diep voelt hun zeer Culineair genot heeft al veel leven verkloot We weten ...