inloggen

resultaten voor 'poezij'


18 resultaten.
Sorteren op:

Getuig het, 's Gravenhage!

poezie
Getuig het, 's Gravenhage! De hachelijke vrage Verdeelde ons staatsbeleid; Maar ook het neen der leden, Die manl...

Rijmelarij

poezie
3,2 met 4 stemmen 2.213
Zo veel Het filomeel- gekweel Verschilt van ’t schorre meeuw- geschreeuw En ’t rauw gekras Van ’t ravenras, ...

Speelgoed van mijn kinderjaren

poezie
3,6 met 7 stemmen 1.466
Speelgoed van mijn kinderjaren, 'k Vraag u niet wanhopig weer: 'k Hield nog enkle wilde haren Van mijn zorgeloos we...

HUWELJKSDICHTJE

poezie
3,1 met 9 stemmen 1.108
In het midden van de feeste, van het spelen en 't gezang, 't vlugge klappen, 't vrolijk lachen en der bekers hel gekl...

Aan iedereen

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.337
Als u het hart tot spreken dringt, Zo spreek! Maar wat gij spreekt of preekt of zingt, Hou’ steek! Nooit rake uw b...

Onttovering

poezie
4,5 met 8 stemmen 1.240
Ons jeugdig harte leeg, de hersenen overlaên, Onze armen op de borst gekruist en 't hoofd gebogen Doorwandlen wij de...

Predikanten-lied

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.112
Hoe gezegend in ons land Is het vak van Predikant! - Godes hand rust, buiten kijf, Zichtbaar op dit vroom bedrijf! ...

Sentimentele poëzij II

poezie
3,4 met 9 stemmen 2.712
II Ach, wat blijft me uw afzijn kwellen! Scheiding, ach, een ijslijkheid . . . Doch – ik zal eens even schellen...

skriuwers tramteare

netgedicht
4,4 met 14 stemmen 271
skriuwers tramteare mei wurden yn in wrâld fan noed sichtber rypjend fan blom oant frucht ûtrinnend yn in fjil...
klaes11 feb. 2007Lees meer…

OP MIJN SCHILDERIJ

poezie
3,4 met 8 stemmen 4.239
toen Govert Flinck mij uitschilderde in het jaar 1653 Ik sluit vandaag een ring van zesmaal ellef jaren, en zie mi...

myn mûle

netgedicht
4,3 met 10 stemmen 208
myn mûle yn leafde immen op jacht yn swierrichheit fan libben yn wurgens fan tiid hja is myn kreft yn besinnen...
Klaes 7 nov. 2006Lees meer…

SENTIMENTELE POËZIJ I

poezie
3,8 met 13 stemmen 2.965
Duizendtallen oceanen Zijn in 't eindloos wereldmeer Van mijn bittre weemoedstranen Slechts een droppel en niets mee...

ZANGDRIFT

poezie
3,4 met 9 stemmen 3.526
Hoe woelt de poëzij In mij, En haakt aan ’t licht te komen; Als in ’t gebergte een volle bron, Begerig naar de ...

AAN EEN DICHTER

poezie
3,6 met 23 stemmen 5.205
BIJ DE GEBOORTE VAN ZIJN ZOON. Dichterlijke lier! Verhef u tot de hoogste vreugdetoon, en stort wellust in de harten...

De kunst der Poezij

poezie
3,6 met 10 stemmen 2.806
Dichtkunst is Gevoel Mijn vrienden, laat wie 't lust, hier andre gronden stichten! Mij is 't gevoel de bron; bij ...

HET GESCHENK

poezie
3,2 met 24 stemmen 5.331
...prongen, Zo verlangde ik naar die tijd Maar ik kan geen rijmpje dichten, Moet ik zwichten Voor mijn broer in poezij Neem dan, moeder, slechts dit roosje Van uw Coosje, 'k Heb u toch zo lief als hij.

Egoïsmus

poezie
3,3 met 23 stemmen 2.101
Geef een meisje bruine lokken, Lippen, nimmer moe of bang Om te kussen en te jokken Heel het lieve leven lang; R...

Gebed bij de harde dood

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.899
O Heer, het wordt nu tijd, wellicht, U aan te roepen. Men weet niet goed... De vrees voor 't einde blijft bestaan. ...