inloggen

resultaten voor 'zonde'


16044 resultaten.
Sorteren op:

De spiegel

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.247
Een vreemd visioen! Ik droomde dat ik zwaar Gezondigd had en vóór de spiegel stond, Nog dronken van mijn zonde, met los haar En vonklende ogen en ontloken mond. En ‘k juichte in wilde weelde en ‘k zag – zo waar Als...

Weer alleen

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 28
Niet toelaten het is te kort en zonde om je tijd eraan te verdoen. Niet laten doen ze vernietigt teveel alvorens het te moeten verlaten.

Zonde

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 30
bevroren zijn de verloren niet meer te helen vergeten delen ze ontdooien er smelt ijswater over mijn rug ik stop...

IN DE BAN VAN EEN GODDELIJK LICHAAM

netgedicht
3,2 met 10 stemmen 224
...n. Die meid had hem ondeugend uitgedaagd, gedroeg zich niet als de heilige maagd. Er niks mee doen, dat zou pas zonde zijn. Zou hij zich door haar laten behagen, of dat loodzware kruis blijven dragen?

Ezelpoot

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 308
...trekken staat hij aan zijn vijfde ezelpoot penibel pleister op een warme wonde in Zijn aangezicht ook hij niet zonder zonde.

Catharsis

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 99
Zuivering van zonde Gaat voor hen geenszins op daar zij nimmer geprezen kunnen worden Tijd heelt daarentegen door hen in mijn...

Wakkere Nederlander (20)

snelsonnet
4,1 met 9 stemmen 139
...rd vuur en rook Het siervuurwerk biedt niet alleen maar sier Met Oud en Nieuw: geen knal gaat mij te hoog Wel zonde van dat hulpverlenersoog

Heiligen Kerstnacht

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 76
...van hemelgloed tot in verre streken Bethlehem waar Gods Woord heeft geklonken voor een duistere wereld in zonde gezonken de Koning van ‘t heelal geboren in een kribbe in een schamele stal de hemel openging en ...

Bekering

gedicht
3,7 met 34 stemmen 14.923
Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heere Jezus Tussen ons en den Vader, naar Uw Woord mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens wat er ook in ons leven is gebeurd. Ik deed van alles wat gedaan kan worden, ...

Mijn zoon, mijn eersteling heeft zich een lid beleden

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.656
...en beleven, die aan ’t geschokte hart een nieuwe roepstem brengt. Ja, tranen bij het zien op schuld, ellend en zonde, maar tranen, waar de blik op ’t Godslam heen door dringt; wie aan het hout des vloeks die schuld het hart doo...

ZO VRIJ

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 125
...es aan huis wanneer zij we vrij diepzinnige teksten veronderstelde dichterij gebonden aan regels norm en vorm zonder dat vaak niet meer dan rijmelarij er is slechts een die denkt dat hij nergens aan is gebonden dat is de mens...

O God, bewaar mij voor der zonde vloek

poezie
3,7 met 7 stemmen 1.425
O God, bewaar mij voor der zonde vloek, En schrijf mij niet in 't somber dodenboek: Is in het blanke pergament des levens Niet ergens, achterin...

Het hoogtepunt van Steenbergen: DE GUMMARUSKERK

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 30
...terk, met heel Steenbergen op één lijn, want een kerk die geen dienst meer doet als kerk, dat zou toch eeuwig zonde zijn. Zijn voortbestaan wordt toegejuicht. Daar ben ik heilig van overtuigd!

Hij zit daar heel alleen

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 20
... Hij zit daar heel alleen, En hoopt stil op een wonder. Hij droomt over wat liefde is, want geen enkel mens kan zonder. Zijn levenspolis heeft hij niet begroot op een wachten tot aan zijn dood. Hij zit daar heel alleen aan het...

Huis vol hemellichaam

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 46
... met één voet op het perron waar de vraag rest, hoe.. geketende jongens die gebroken hoofdbrekens dragen zonder zin. Zeg je kinderen dat zonde erg jammer lijkt als ze is begaan.. gevuld met leven gokken, spijkerbroek...

God, laat Gij dit verwonden ongewroken?

poezie
2,7 met 14 stemmen 1.519
God, laat Gij dit verwonden ongewroken? Ai zie, hoe mij de zonde heeft gestoken. Waarom te klagen? wordt de zoetste peer Niet 't eerst door de venijnge wesp geroken?

Sterft egoïsme

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 34
...houden, met mannen volgen, vallen schellen van alle ogen. Zo wordt Adam opnieuw geboren. Zo sterft ons aller zonde, die Eva nooit begon. Zo openen zich nieuwe hemels. Zo ontstaat een nieuwe aarde. Zo sterft egoïsme.

zondebesef

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 18
voor de een is het makkelijk voor een ander juist weer niet van dag tot dag te leven zoals het komt en gaat waarom...

Bevlekking

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 30
Het was toch zonde die heerlijke uitspatting zalige spetters.

Bladzijden

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 22
...t leven In de taal Gegeven Zoals een verhaal Gelukkig zijn brengt weinig woorden Weinig problemen Weinig zonde Lees eens wat langer geleden In de verleden tijd Veel lezers weinig wonden Zijn volwassener geworden Maar...

GODEN!

poezie
3,9 met 10 stemmen 3.258
Goden willen wij zijn - ! Naakt en zuiver, en rein Van zonde en van schijn, En van edele waarde, Verlost van schande en pijn, Schoon van dit slaa...

Verzen voor een vriend

poezie
3,4 met 8 stemmen 1.946
...end! dat me eenmaal schreien deed, Hetgeen thans moeder mijner blijdschap is: Jeugd, liefde, leven, vriendschap, zonde, zweet.

De schaamte voorbij

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 55
Is het zonde dat er mensen om mij geven Waardering voor mijn zijn Niet langer angst en beven De schoonheid van mijn brein ...

Klokken in 't avondgrauw

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.359
...n weder slingrend haar trillend tampen... Heer, ontvang degenen, die, 't hart doorknaagd van ontucht en van zonde, verschijnen moeten vóor uw Aangezicht, en die naar u met angstige handen bidden, na laatste Sacrament en Hei...

Privacy

snelsonnet
3,6 met 5 stemmen 209
Agrarisch Brabant geeft een prachtig beeld van noeste arbeid: lange, grote schuren en ieder weet, ook zonder te gaan gluren: Hier wordt geheid iets illegaals geteeld Dit dóórvertellen is een roomse zonde Dan wordt d...

't Laatste

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.421
...gij loopt op uw gezwinde wereldreis, Dat, zondig en ellendig als ik ben, geliefde kroost, Uw stem, waarin geen zonde zit, Misschien een ander troost; Uw stemme kan verblijden schoon, hij droef zij die u miek, Uw stemme kan gene...

Misbruikmis zonder belijdenis

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 65
Komt na de zonde wederom pardon, een nieuw begin in 't slachtoffersschandaal een mea culpa als beginsignaal? ...sacrosanct bli...
Olean24 feb. 2019Lees meer…

Balsem

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 44
Als sorry, vergeef me te veel gevraagd blijkt is soms als zoete balsem op een open wonde de gedachte: wie is er zonder zonde

De witte tafel roept tot leven

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 39
...zichtbaar breken... kom, neem en eet, er is genoeg, proef blij met hart en mond het teken van 't lichaam dat de zonde droeg. De wijn die wij bloedrood zien vloeien... kom, neem en drink uit overvloed, wat zwak is mag hier krach...

het leven.

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 111
...il, mijn jeugd die herinnering duurt een seconde, al mijn dromen gebouwd op los zand, heel mijn leven wat een zonde, een laatbloeier zonder verstand, als ik om mij heen kijk, tevreden met alles om mij heen, voel ik mij werke...