inloggen

tabblad: poezie

164 resultaten.
Sorteren op:

Wachten

poezie
3,9 met 12 stemmen 1.594
Viel er een kleine regen in de nacht? Een kraalgordijn heeft even zich bewogen, Ik luister, en ik houd mijn adem in....

DE JONGE SATER

poezie
3,1 met 9 stemmen 2.021
In 't avonduur zoekt zich in 't koele bos De jonge halfgod, naakt en onbespied, Een plek, waar hij zich uitstrekt in...

UIT DE DICHTERLIEFDE

poezie
2,7 met 7 stemmen 1.028
Een knecht bemint een meiske, 't bemint ene andere knecht, die andere bemint nog ene andere en stort zich met ha...

'k Verkeer in weelde

poezie
3,4 met 10 stemmen 1.709
’k Verkeer in weelde tussen de bloemen met wijn, Maar ook in armoe: drinkend zonder vriend. De opkomende maan, mij z...

Alleen

poezie
3,6 met 25 stemmen 3.487
Ik was een stil en eenzaam kind, Eenzaam als geen - Gij zong voorbij als een stem in de wind: Nu ben ik alleen, allee...

Verlaten weg

poezie
3,2 met 12 stemmen 1.355
De eenzaamheid op zonbeschenen wegen is erger dan die in de schemer sluipt, kom haar niet op de volle middag tegen al...

De bosduif

poezie
3,4 met 14 stemmen 1.861
Lief duifje! in uw tedere toon Hoor ik een liefdesklacht. Gij zucht uw koe-koe-roe-roe-roe Zo innig smachtend uit....

Uw eenzaamheid

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.935
‘Uw eenzaamheid? Gij zijt als die wolvin. ‘Zwijmlend van honger, en van moederschap bliksmen-verblind en 't ing...

De drie gezellen

poezie
3,7 met 6 stemmen 1.084
In ’t bloeiend loofprieel zit ik alleen En drink, verlangend naar een kameraad, – Is geen nabij, die met mij drink...

Verloren dromer

poezie
3,3 met 12 stemmen 3.747
Ik dwaalde eens de wereld binnen - De wereld zag mij nijdig aan, Ik wilde ‘t leven goed beginnen - Maar ‘t was zo...

Complainte

poezie
3,8 met 20 stemmen 2.222
Ik leefde ook liever monogaam, Maar ik ben veroordeeld als nomade, Tot geen gestage echt bekwaam, Steeds af te wijken...

In de nacht

poezie
3,2 met 5 stemmen 2.014
Mensjes, ik weet hoe leeg zijn mensgebaren, 'k Weet dat de woorden door de mens gezeid In 't ijle slaan, en 'k praa...

Kus mijn hart en kus mijn mond

poezie
3,1 met 16 stemmen 1.655
Kus mijn hart en kus mijn mond dat ik kan slapen in de grond. Vegeet niet dat ik wacht, vergeet niet dat ik wacht,...

Romance

poezie
3,2 met 16 stemmen 6.842
Ik min u teer, o lief, o aanvallig wezen! Vond naar mijn hart bij U ook wedermin! Dan was de wond daar...

Het dodeneiland

poezie
3,4 met 13 stemmen 2.237
Geen ankerplaats, geen monding van een beek. De sloep bleef steken in een modderkreek. De bossen dorren, leven op ve...

Fado

poezie
3,6 met 23 stemmen 2.429
Ben ik traag omdat ik droef ben, Alles vergeefs vind en veil Op aarde geen hogere behoefte ken Dan wat schaduw ond...

Terugkeer uit den Vreemde

poezie
3,5 met 14 stemmen 3.320
Dit gebied is een landstreek des doods en de middag is grauw als de nacht... ach, hoe lang heb ik niet gezocht naar...

Ik raak vervreemd van alles en van allen

poezie
3,7 met 31 stemmen 6.880
Ik raak vervreemd van alles en van allen, van dingen die voor mij van waarde zijn geweest, van vrienden en van vrouwen...

Mysterie

poezie
3,6 met 7 stemmen 2.242
Soms luister ik lang naar het zwijgen Van die donkre viool, mijn hart, En scheemring na schemering zijgen Door een st...

Aan Dorothy H.

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.101
Velen die 'k noodde in mijner dromen woon En die er 's levens wondre beelden zagen Hoorde ik elkander met verwondrin...

IK BEN GEEN VADER EN IK HÈB GEEN ZOON

poezie
4,3 met 16 stemmen 2.329
Ik ben geen vader, en ik hèb geen zoon. Niets dan een sage is zijn zacht bestaan. Toch groeide hij gelijk de nieuwe m...

Ik ging eens om een broodje

poezie
3,5 met 14 stemmen 1.672
Ik ging eens om een broodje, De bakker was niet thuis, en toen de bakker niet thuis was, ging ik weer naar huis....

Outcast

poezie
2,0 met 2 stemmen 423
’t Breed grauw gelaat van de Afrikaanse kust, Na eeuwen van een ondoorgrondelijk wee Gekomen tot een onaantastbre...

Arcadia

poezie
3,8 met 5 stemmen 428
Langzaam kleedt zij zich uit in het lover, Rilt verrukt en verlangt een rover, Denkt aan nimfen en faunen. Nimfe...

Eensaamheid.

poezie
3,7 met 3 stemmen 721
Mij vuurtje en ik is op wag, mij vuurtje en ik alleen; die awendster wenk al van ver en die velde slaap om-hee...

Opdracht

poezie
4,0 met 2 stemmen 583
Naar een motief van Christine de Pisan Ik heb om u mijn plicht verzaakt, Uit liefde heb ik kwaad gedaan, Het zoete...

De buit

poezie
4,0 met 1 stemmen 313
De minste onder vele broedren, Ten vleugle van het heir, alleen, Heb, onder ’t hete middagbranden, Ook ík m...

WOUD-EENZAAMHEID.

poezie
3,3 met 3 stemmen 253
Hier, tussen hoge heuv'len ingezonken, Ligt, eeuwig koel, de donkre waterplas, Klaar-kaatsend, als het rimp'loos spieg...

Onmacht

poezie
4,3 met 3 stemmen 367
Ik weet het niet wat van mij worden moet Na al dit rustloos pogen, nimmer slagen; 'k Heb vruchteloos een beeld in mi...

DE VROUW AAN HET VENSTER

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.320
Nooit opent zich de poort. 't Raam is zo hoog Dat zij eerst de aarde ziet in wijde verte: De stroom omarmt het bos...