inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

165 resultaten.
Sorteren op:

Fado

poezie
3,6 met 19 stemmen 2.047
Ben ik traag omdat ik droef ben, Alles vergeefs vind en veil Op aarde geen hogere behoefte ken Dan wat schaduw ond...

Terugkeer uit den Vreemde

poezie
2,3 met 14 stemmen 2.697
Dit gebied is een landstreek des doods en de middag is grauw als de nacht... ach, hoe lang heb ik niet gezocht naar...

Ik raak vervreemd van alles en van allen

poezie
3,3 met 33 stemmen 6.565
Ik raak vervreemd van alles en van allen, van dingen die voor mij van waarde zijn geweest, van vrienden en van vrouwen...

Mysterie

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.595
Soms luister ik lang naar het zwijgen Van die donkre viool, mijn hart, En scheemring na schemering zijgen Door een st...

Aan Dorothy H.

poezie
3,7 met 3 stemmen 658
Velen die 'k noodde in mijner dromen woon En die er 's levens wondre beelden zagen Hoorde ik elkander met verwondrin...

IK BEN GEEN VADER EN IK HÈB GEEN ZOON

poezie
3,5 met 19 stemmen 2.270
Ik ben geen vader, en ik hèb geen zoon. Niets dan een sage is zijn zacht bestaan. Toch groeide hij gelijk de nieuwe m...

Ik ging eens om een broodje

poezie
3,0 met 15 stemmen 1.541
Ik ging eens om een broodje, De bakker was niet thuis, en toen de bakker niet thuis was, ging ik weer naar huis....

Outcast

poezie
’t Breed grauw gelaat van de Afrikaanse kust, Na eeuwen van een ondoorgrondelijk wee Gekomen tot een onaantastbre...

Arcadia

poezie
4,7 met 3 stemmen 324
Langzaam kleedt zij zich uit in het lover, Rilt verrukt en verlangt een rover, Denkt aan nimfen en faunen. Nimfe...

Eensaamheid.

poezie
3,7 met 3 stemmen 420
Mij vuurtje en ik is op wag, mij vuurtje en ik alleen; die awendster wenk al van ver en die velde slaap om-hee...

Opdracht

poezie
4,0 met 2 stemmen 495
Naar een motief van Christine de Pisan Ik heb om u mijn plicht verzaakt, Uit liefde heb ik kwaad gedaan, Het zoete...

De buit

poezie
De minste onder vele broedren, Ten vleugle van het heir, alleen, Heb, onder ’t hete middagbranden, Ook ík m...

WOUD-EENZAAMHEID.

poezie
4,0 met 2 stemmen 198
Hier, tussen hoge heuv'len ingezonken, Ligt, eeuwig koel, de donkre waterplas, Klaar-kaatsend, als het rimp'loos spieg...

Onmacht

poezie
4,3 met 3 stemmen 339
Ik weet het niet wat van mij worden moet Na al dit rustloos pogen, nimmer slagen; 'k Heb vruchteloos een beeld in mi...

DE VROUW AAN HET VENSTER

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.191
Nooit opent zich de poort. 't Raam is zo hoog Dat zij eerst de aarde ziet in wijde verte: De stroom omarmt het bos...

De zwerver

poezie
4,0 met 2 stemmen 472
Ik ben vermoeid. Toch ben ik nog gestegen Tot op de heuvel in het late licht. En vóór mij kronkelen de duistre wegen...

De kroeg

poezie
De meinacht laat zijn koele droppels neder, ik schuil onder een lispend lindendak, mijn oude hart vindt zijn verlangen...

Mijn schat is weg

poezie
Duitse melodie, langzaam en treurig. Mijn schat is weg, naar de vreemde heen - Ik weet niet, ik weet niet waarom ik...

Eenzaamheid

poezie
En zal dit leven mij dan buitenwerpen, En zal ik, met mijn eigen nood alleen, Mij zelf verteren in de ijdle, scherpe...

KRANKHEID

poezie
4,0 met 2 stemmen 300
Neen, nimmer kan in eenzaamheid Ik met mijzelf verkeren, Of vleugels hangen uitgespreid, Een k...

Dis al

poezie
4,0 met 3 stemmen 466
Dis die blond, dis die blou: dis die veld, dis die lug; en 'n voël draai bowe in eensame vlug - dis al Dis...

Uit lege verte toegeroep

poezie
4,0 met 2 stemmen 527
Uit lege verte toegeroep men weet niet waar vandaan maar al aan blaren groen jongvochtig wat is des harten k...

OVERDENKING

poezie
3,7 met 3 stemmen 244
Gij zijt zo lief, gij hebt zoveel gegeven Aan rijke warmte en loutere innigheid: Mijn leed hebt gij met broze troost...

DE LEEGTE

poezie
Eenmaal hebt gij mijn stil vertrek gewijd Met even uw ontroerde aanwezigheid, Met tooverklank van zoet-gesproken woord...

Voorbijgangster

poezie
4,0 met 3 stemmen 277
Een lief gelaat in tere lijnen Een stille lach om jonge mond: Zo schreed zij daar; en de eigen stond Voelde ik een le...

Het brandende wrak

poezie
4,7 met 3 stemmen 1.437
In de schaduw der zwellende zeilen verborgen Voor de maan, die de mast op de wateren mat, In de slaap van het licht...

IK BEN HET ZUIVERSTE DIER OP AARDE

poezie
5,0 met 6 stemmen 4.804
ik ben het zuiverste dier op aarde ik slaap met de nacht als met mijn lichaam en de nacht wordt groter in mijn hart...

De eenzame

poezie
4,0 met 3 stemmen 335
Moeder, hebt gij dees foltring dan gewild, Moet ik om u de barre nacht vervloeken? Ik vind geen rust zelfs in de sch...

HET SPIEGELBEELD.

poezie
4,7 met 3 stemmen 460
Vriend, als gij door de wouden dwaalt, Zingend Uzelf in 't groen vergetend, Zingend Uzelf in 't groen vergete...

Eenzaamheid.

poezie
O, eenzaamheid! O, etherbleke vlam Die ongezien der mensen zijn verteert: Ik heb mij niet meer van u af gekeerd Na...