inloggen

tabblad: poezie

242 resultaten.
Sorteren op:

Rozen

poezie
2,7 met 6 stemmen 1.476
Geen rozen uit een grafkrans geef ik u, Die met de rozen van uw levensvreugd De stille kamer van mijn Hoop verheugt....

LIED

poezie
3,1 met 11 stemmen 6.027
Stemme: Ik heb de groene straten Die zonder hoop moet minnen, Die is er ellendig aan, Die dwarlen al zijn zinnen I...

Om u !

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.536
Die 't Al kan weten, weet - wanneer Hij 't weten wil - Dat om mijzelve niet mijn tranen branden; Dat ik bij dagen en...

als je triest bent

poezie
2,9 met 30 stemmen 17.158
als je triest bent zegt de dokter moet je meer eten klieren die slecht werken hebben voedsel nodig om op toeren te ra...

Sonnetten voor Cynara VIII

poezie
3,9 met 19 stemmen 3.942
Dit is mijn onrust en dit van mijn dagen de foltering en het invretend zuur; dit is de harde kwaal die op de duur mij...

Geluk

poezie
3,3 met 34 stemmen 3.557
Toen zagen wij de wolken kruien En wachtten door de zwoele dag Het breken van de donderbuien In regenvlaag en hagelsl...

Ik droom mijn liefde blijer

poezie
3,7 met 11 stemmen 3.113
Ik droom mijn liefde blijer, dat ze niet schreie meer bij elke ontgoocheling en dat ik vreugd –en vriend- verlaten...

Weldaad

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.475
Onbeschrijfelijk weldadig is het, uw genegenheid in ons innigst uur genadig over mij te zien gespreid, is het, in de...

Gevoel

poezie
3,3 met 23 stemmen 3.858
O! wie beschrijft mij 'tgeen gij zijt, Gevoel van 't kloppend harte! Wiens werking vaak de ziel verblijdt, Maar mee...

Starting all over again

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.775
Niet om de dromen, die ook ik vergeefs heb moeten dromen en om de woorden niet door mij daaraan verdaan, noch om de he...

Ontmoeting

poezie
4,7 met 6 stemmen 492
Onder lichtend vonkgedierte Komen algen tot bezinking. Diep is 't stil; langs lange slierten Wier trekt walm op van o...

Het oude huis

poezie
4,0 met 1 stemmen 253
Nu zou ik willen slapen in een stille, Heel donkre kamer diep en dromeloos... Hoe kan ik slapen, als de maan zo schijn...

Ultra Mare

poezie
3,0 met 2 stemmen 445
Hier is de wereld niets dan waaiend schuim, De laatste rotsen zijn bedolven Na de verwekking uit de golven, Die br...

AAN ZEE

poezie
4,0 met 3 stemmen 269
0 voorjaarszee, de hyacinthe, Dit strand, het zuidlijk warm getinte, Hier moesten Griekse vrouwen gaan,...

Verzadiging

poezie
3,4 met 5 stemmen 233
De lange achtermiddagen aan boord Waarin de zon op vale golven gloort, Tussen de wolken uit, of door een lek In '...

Blijheid.

poezie
3,0 met 2 stemmen 281
Kom broeder, snijd het riet In ongelijke pijpen, Dat fluks tot vrolijk lied Uw vruchtloos zuchten rijpe. Dit rie...

Blijf vrolijk, of het sneeuwt of regent

poezie
4,0 met 2 stemmen 254
Blijf vrolijk, of het sneeuwt of regent, weest Geneigd, u aan de blijdschap weg te geven, De blijdschap is een kruid d...

Het schelpenhuis

poezie
4,0 met 2 stemmen 153
Met aller stranden kleurige trofeeën heeft men, in schelp naast schelp, mijn steen bezet, ik heb de gratie van een...

Vergelding

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.079
Ik ben gelukkig wijl ik mezelf 'n anders mens heb gevonden die mij tot nog toe als een onbekende was; hij heeft gele...

Het Smeulend Vuur

poezie
4,0 met 3 stemmen 267
Ik min u, smeulend vuur, ik min uw stille dichtheid, waarin het sluim'rend licht leit te wachten op zijn uur! Ik m...

Hoe duizendvoudig lief

poezie
4,2 met 4 stemmen 708
HOE duizendvoudig lief en zacht in zorg en eerbied zou ik wezen en zeer omzichtig. Wist gij deze vriendelijkheid u...

Ik kan u niet vergeten

poezie
4,4 met 5 stemmen 548
Ik kan u niet vergeten, Mijn simpel landekijn, Bij mensen die veel weten, Veel hebben en veel zijn. Ik heb u nooit...

Geneurie.

poezie
4,0 met 2 stemmen 295
Ik zoek in oude legenden, Ik speur in wiegendruk Naar beelden voor mijn ellenden En 't kleed van mijn geluk. Want...

Weer rijst het

poezie
4,0 met 2 stemmen 215
Weer rijst hier uit de diepste grond naar 't holle duister van mijn mond en streeft naar nieuwe luister, gelijk n...

De schepen

poezie
3,6 met 9 stemmen 678
Ik hoor vanavond verre schepen fluiten En, even hopend, schoon ik niets verwacht, Druk ik mijn hoofd tegen de kille ru...

IK BEN DE HAZEL-NOOT

poezie
4,0 met 2 stemmen 274
Ik ben de hazel-noot. - Een bleke, weke made bewoont mijn kamer, en die blind is, en die knaagt. Ik ben die van mijn z...

LEUS

poezie
4,0 met 1 stemmen 219
Waar zielen krachten zijn en krachten daden worden, Waar uit het stoute brein een wond're wereld stamt, Waar grote me...

Teer Liedeken.

poezie
4,0 met 1 stemmen 242
Niet altijd kan het hart zijn pijn  Als wellust dragen.  Er komen dagen  Dat onze liederen zuchten zijn.  ...