inloggen

tabblad: poezie

243 resultaten.
Sorteren op:

LIED

poezie
3,1 met 11 stemmen 5.853
Stemme: Ik heb de groene straten Die zonder hoop moet minnen, Die is er ellendig aan, Die dwarlen al zijn zinnen I...

Om u !

poezie
3,6 met 5 stemmen 1.515
Die 't Al kan weten, weet - wanneer Hij 't weten wil - Dat om mijzelve niet mijn tranen branden; Dat ik bij dagen en...

als je triest bent

poezie
2,9 met 30 stemmen 17.009
als je triest bent zegt de dokter moet je meer eten klieren die slecht werken hebben voedsel nodig om op toeren te ra...

Sonnetten voor Cynara VIII

poezie
3,9 met 19 stemmen 3.920
Dit is mijn onrust en dit van mijn dagen de foltering en het invretend zuur; dit is de harde kwaal die op de duur mij...

Geluk

poezie
3,3 met 34 stemmen 3.552
Toen zagen wij de wolken kruien En wachtten door de zwoele dag Het breken van de donderbuien In regenvlaag en hagelsl...

Ik droom mijn liefde blijer

poezie
3,7 met 11 stemmen 3.104
Ik droom mijn liefde blijer, dat ze niet schreie meer bij elke ontgoocheling en dat ik vreugd –en vriend- verlaten...

Weldaad

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.473
Onbeschrijfelijk weldadig is het, uw genegenheid in ons innigst uur genadig over mij te zien gespreid, is het, in de...

Gevoel

poezie
3,3 met 23 stemmen 3.836
O! wie beschrijft mij 'tgeen gij zijt, Gevoel van 't kloppend harte! Wiens werking vaak de ziel verblijdt, Maar mee...

Starting all over again

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.758
Niet om de dromen, die ook ik vergeefs heb moeten dromen en om de woorden niet door mij daaraan verdaan, noch om de he...

Ontmoeting

poezie
4,7 met 6 stemmen 471
Onder lichtend vonkgedierte Komen algen tot bezinking. Diep is 't stil; langs lange slierten Wier trekt walm op van o...

Het oude huis

poezie
4,0 met 1 stemmen 238
Nu zou ik willen slapen in een stille, Heel donkre kamer diep en dromeloos... Hoe kan ik slapen, als de maan zo schijn...

Ultra Mare

poezie
3,0 met 2 stemmen 412
Hier is de wereld niets dan waaiend schuim, De laatste rotsen zijn bedolven Na de verwekking uit de golven, Die br...

AAN ZEE

poezie
4,0 met 3 stemmen 263
0 voorjaarszee, de hyacinthe, Dit strand, het zuidlijk warm getinte, Hier moesten Griekse vrouwen gaan,...

Verzadiging

poezie
4,0 met 3 stemmen 226
De lange achtermiddagen aan boord Waarin de zon op vale golven gloort, Tussen de wolken uit, of door een lek In '...

Blijheid.

poezie
3,0 met 2 stemmen 266
Kom broeder, snijd het riet In ongelijke pijpen, Dat fluks tot vrolijk lied Uw vruchtloos zuchten rijpe. Dit rie...

Blijf vrolijk, of het sneeuwt of regent

poezie
4,0 met 2 stemmen 245
Blijf vrolijk, of het sneeuwt of regent, weest Geneigd, u aan de blijdschap weg te geven, De blijdschap is een kruid d...

Het schelpenhuis

poezie
4,0 met 2 stemmen 152
Met aller stranden kleurige trofeeën heeft men, in schelp naast schelp, mijn steen bezet, ik heb de gratie van een...

Vergelding

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.068
Ik ben gelukkig wijl ik mezelf 'n anders mens heb gevonden die mij tot nog toe als een onbekende was; hij heeft gele...

Het Smeulend Vuur

poezie
4,0 met 3 stemmen 264
Ik min u, smeulend vuur, ik min uw stille dichtheid, waarin het sluim'rend licht leit te wachten op zijn uur! Ik m...

Hoe duizendvoudig lief

poezie
4,3 met 3 stemmen 689
HOE duizendvoudig lief en zacht in zorg en eerbied zou ik wezen en zeer omzichtig. Wist gij deze vriendelijkheid u...

Ik kan u niet vergeten

poezie
4,4 met 5 stemmen 547
Ik kan u niet vergeten, Mijn simpel landekijn, Bij mensen die veel weten, Veel hebben en veel zijn. Ik heb u nooit...

Geneurie.

poezie
4,0 met 2 stemmen 290
Ik zoek in oude legenden, Ik speur in wiegendruk Naar beelden voor mijn ellenden En 't kleed van mijn geluk. Want...

Weer rijst het

poezie
4,0 met 2 stemmen 210
Weer rijst hier uit de diepste grond naar 't holle duister van mijn mond en streeft naar nieuwe luister, gelijk n...

De schepen

poezie
3,6 met 5 stemmen 654
Ik hoor vanavond verre schepen fluiten En, even hopend, schoon ik niets verwacht, Druk ik mijn hoofd tegen de kille ru...

IK BEN DE HAZEL-NOOT

poezie
4,0 met 2 stemmen 270
Ik ben de hazel-noot. - Een bleke, weke made bewoont mijn kamer, en die blind is, en die knaagt. Ik ben die van mijn z...

LEUS

poezie
4,0 met 1 stemmen 216
Waar zielen krachten zijn en krachten daden worden, Waar uit het stoute brein een wond're wereld stamt, Waar grote me...

Teer Liedeken.

poezie
4,0 met 1 stemmen 239
Niet altijd kan het hart zijn pijn  Als wellust dragen.  Er komen dagen  Dat onze liederen zuchten zijn.  ...

Anna voor de spiegel

poezie
4,0 met 2 stemmen 242
Zo innig keek die vreemdeling Mij gisteravond aan, Zo innig zacht Dat ik van nacht Gedurig weer moest luisteren...