inloggen

tabblad: poezie

243 resultaten.
Sorteren op:

als je triest bent

poezie
3,0 met 27 stemmen 16.559
als je triest bent zegt de dokter moet je meer eten klieren die slecht werken hebben voedsel nodig om op toeren te ra...

Sonnetten voor Cynara VIII

poezie
3,9 met 18 stemmen 3.798
Dit is mijn onrust en dit van mijn dagen de foltering en het invretend zuur; dit is de harde kwaal die op de duur mij...

Geluk

poezie
3,3 met 34 stemmen 3.537
Toen zagen wij de wolken kruien En wachtten door de zwoele dag Het breken van de donderbuien In regenvlaag en hagelsl...

Ik droom mijn liefde blijer

poezie
3,7 met 10 stemmen 3.029
Ik droom mijn liefde blijer, dat ze niet schreie meer bij elke ontgoocheling en dat ik vreugd –en vriend- verlaten...

Weldaad

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.469
Onbeschrijfelijk weldadig is het, uw genegenheid in ons innigst uur genadig over mij te zien gespreid, is het, in de...

Gevoel

poezie
3,4 met 20 stemmen 3.773
O! wie beschrijft mij 'tgeen gij zijt, Gevoel van 't kloppend harte! Wiens werking vaak de ziel verblijdt, Maar mee...

Starting all over again

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.680
Niet om de dromen, die ook ik vergeefs heb moeten dromen en om de woorden niet door mij daaraan verdaan, noch om de he...

Ontmoeting

poezie
4,6 met 5 stemmen 405
Onder lichtend vonkgedierte Komen algen tot bezinking. Diep is 't stil; langs lange slierten Wier trekt walm op van o...

Het oude huis

poezie
4,0 met 1 stemmen 196
Nu zou ik willen slapen in een stille, Heel donkre kamer diep en dromeloos... Hoe kan ik slapen, als de maan zo schijn...

Ultra Mare

poezie
3,0 met 2 stemmen 349
Hier is de wereld niets dan waaiend schuim, De laatste rotsen zijn bedolven Na de verwekking uit de golven, Die br...

AAN ZEE

poezie
4,0 met 3 stemmen 245
0 voorjaarszee, de hyacinthe, Dit strand, het zuidlijk warm getinte, Hier moesten Griekse vrouwen gaan,...

Verzadiging

poezie
4,0 met 1 stemmen 192
De lange achtermiddagen aan boord Waarin de zon op vale golven gloort, Tussen de wolken uit, of door een lek In '...

Blijheid.

poezie
3,0 met 2 stemmen 248
Kom broeder, snijd het riet In ongelijke pijpen, Dat fluks tot vrolijk lied Uw vruchtloos zuchten rijpe. Dit rie...

Blijf vrolijk, of het sneeuwt of regent

poezie
4,0 met 2 stemmen 226
Blijf vrolijk, of het sneeuwt of regent, weest Geneigd, u aan de blijdschap weg te geven, De blijdschap is een kruid d...

Het schelpenhuis

poezie
4,0 met 2 stemmen 146
Met aller stranden kleurige trofeeën heeft men, in schelp naast schelp, mijn steen bezet, ik heb de gratie van een...

Vergelding

poezie
4,4 met 5 stemmen 1.033
Ik ben gelukkig wijl ik mezelf 'n anders mens heb gevonden die mij tot nog toe als een onbekende was; hij heeft gele...

Het Smeulend Vuur

poezie
4,0 met 3 stemmen 249
Ik min u, smeulend vuur, ik min uw stille dichtheid, waarin het sluim'rend licht leit te wachten op zijn uur! Ik m...

Hoe duizendvoudig lief

poezie
4,3 met 3 stemmen 644
HOE duizendvoudig lief en zacht in zorg en eerbied zou ik wezen en zeer omzichtig. Wist gij deze vriendelijkheid u...

Ik kan u niet vergeten

poezie
4,4 met 5 stemmen 527
Ik kan u niet vergeten, Mijn simpel landekijn, Bij mensen die veel weten, Veel hebben en veel zijn. Ik heb u nooit...

Geneurie.

poezie
4,0 met 2 stemmen 273
Ik zoek in oude legenden, Ik speur in wiegendruk Naar beelden voor mijn ellenden En 't kleed van mijn geluk. Want...

Weer rijst het

poezie
4,0 met 2 stemmen 193
Weer rijst hier uit de diepste grond naar 't holle duister van mijn mond en streeft naar nieuwe luister, gelijk n...

De schepen

poezie
4,7 met 3 stemmen 569
Ik hoor vanavond verre schepen fluiten En, even hopend, schoon ik niets verwacht, Druk ik mijn hoofd tegen de kille ru...

IK BEN DE HAZEL-NOOT

poezie
4,0 met 2 stemmen 251
Ik ben de hazel-noot. - Een bleke, weke made bewoont mijn kamer, en die blind is, en die knaagt. Ik ben die van mijn z...

LEUS

poezie
4,0 met 1 stemmen 207
Waar zielen krachten zijn en krachten daden worden, Waar uit het stoute brein een wond're wereld stamt, Waar grote me...

Teer Liedeken.

poezie
4,0 met 1 stemmen 230
Niet altijd kan het hart zijn pijn  Als wellust dragen.  Er komen dagen  Dat onze liederen zuchten zijn.  ...

Anna voor de spiegel

poezie
4,0 met 2 stemmen 232
Zo innig keek die vreemdeling Mij gisteravond aan, Zo innig zacht Dat ik van nacht Gedurig weer moest luisteren...

O dood vlies van de torengracht

poezie
4,0 met 1 stemmen 419
O DOOD vlies van de torengracht en wreed gewekte kreet der zwanen, de angst vloeit klam toe door de lanen en stolt ro...

Vreugd en vrede.

poezie
3,7 met 3 stemmen 367
De vreugde is 't gevoel van de nakende morgen En tooit elke stond met haar innige lach, Evenals de vrede, na werken...