inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

132 resultaten.
Sorteren op:

In ’t berkenbos

poezie
2,7 met 7 stemmen 930
In ’t berkenbos waar late zon op zilver-blanke stammen scheen, daar was ’t dat al mijn leed verdween en nieuw...

EVOË

poezie
3,0 met 6 stemmen 2.525
Ik ga mijn leven in orgieën door Van vol muziek en vreugden onuitspreeklijk, Daar 'k ál smart in losbándigheid ve...

ik kan niet anders

poezie
3,4 met 7 stemmen 3.263
Ik kan niet anders dan mijzelf belijden; Wanneer ik spreek, spreek ik mijzelve uit, Dan zoek ik soms, zo heimlijk mijn...

Hoe bedachtzaam!

poezie
3,1 met 9 stemmen 2.209
Ik min mijn geld, en 'k wil het sparen, Mijn rust, en 'k zal ze als goud bewaren: Want zocht ik vrienden of een vrou...

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.144
Kunt Gij nog wreder slaan! - mijn God! mijn God! Zie, ik ben sterk en breken zal ik niet, Maar was er één die Gij...

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poezie
3,9 met 13 stemmen 1.739
Zou'n wij geen glaaske mogen drinken? zou'n wij daarom een zat-lap zijn? - De droesmen van de driften stinken nog m...

Laat me, vijver, waar ge ontwaakt

poezie
4,0 met 2 stemmen 266
Laat me, vijver, waar ge ontwaakt, - daar, ten dagerade aan 't rozen, naar uw nacht de morgen naakt, - laat mijn...

Zeeroep

poezie
4,0 met 2 stemmen 402
Ik ging geloven dat ik nu zou rusten, De winter in 't ommuurde stadje blijven, Een huis bewonen, klare zinnen schri...

Geloven doe ik niets als slechts in mijns

poezie
Geloven doe ik niets als slechts in mijns Diepst-innerlijke voelens Algemeenheid, Die niet voor niets zo jammerlijk...

Schijn

poezie
4,0 met 2 stemmen 267
Zo gij mij ziet, zo ben ik niet, 't is schijn, 't is leugen: bij u, lief kind, te droef bemind, moet ik wel de...

De Maat

poezie
4,5 met 2 stemmen 300
Er is geen maat die ik in u niet vind. Gij zijt de berg en gij zijt ook het grein, Gij zijt de aardwoning en het hem...

‘In Memoriam’

poezie
4,0 met 2 stemmen 875
Verdoemd! Allen zijn klein. Geen is er groot. Beter weg in de dood Dan verdoemd met het kleine te zijn....

Wens

poezie
4,7 met 3 stemmen 190
Mijn aar zij zwaar, Als hem de sikkel telt; Mijn kroon zij schoon, Als hem de bliksem velt. De dood brengt nood,...

Bede

poezie
4,6 met 5 stemmen 199
Lichte nacht, die lichter zijt Dan mijn donker droeve dagen, Sterrennacht, die groter zijt Dan mijn kleine hart kan d...

Langs het Getijde

poezie
4,0 met 3 stemmen 292
Het schemert, en Waar 'k peinzend langs de golven ga En peinzend naar hun ruisen hoor, Ruist al hun vloed mij schuim...

Er komt iemand bij mij

poezie
4,5 met 2 stemmen 281
Er komt iemand bij mij, die 'k nimmer zag, en uit-der-mate vriendlijk, die mij zegt: ‘Gij weet, ik berg iemand in...

EEN VRUCHT DIE VALT...

poezie
4,5 met 2 stemmen 334
Een vrucht die valt... - Waar ‘k wijle in ‘t onontwijde zwijgen, buigt statiglijk de nacht zijn boog om mijn gest...

Liedje.

poezie
2,5 met 2 stemmen 336
De blanke bloem, geboren In 't witte morgenlicht, Sluit bij het dagvergloren De blaren dicht. Maar 't gouden h...

De Wever

poezie
4,0 met 3 stemmen 322
Zij kloppen aan de deur: zij klagen Dat ik niet luister. Ik berg voor allen die mij plagen Mijn kalme luister....

JAN ZONDERLING.

poezie
4,0 met 3 stemmen 639
De zucht naar grootheid, die mij prest, Doet mij betreden paden vloeken. Ik kan niet b e t e r doen dan best, Zo wil...

SIMPLICITAS

poezie
3,3 met 3 stemmen 271
Ik denk bij de regen slechts aan een paraplu, want ik ben heel simpel, simpeler dan U. Zout is voor mij oorz...

De vagebond

poezie
4,0 met 3 stemmen 357
De dagen zijn te lang, en krap mij toegemeten De dove rust des slaaps, van dalend licht tot licht Zo spoedig kan ik ni...

V U I S T R E C H T

poezie
Ellendig al me' leven, zonder oost of troost: van iedereen verlaten en verraân, v...

Ik zag met pronk en kostbaarheden

poezie
4,2 met 4 stemmen 387
IK zag met pronk en kostbaarheden en een hooghartig oogopslaan een pauwenveer in den koraan; de groen en rosse str...

ZONDAG

poezie
4,7 met 3 stemmen 222
Het sintelschuttingpad is grauw, Is ’t zon, is ’t regen? Ik weet: het bord van Nelle’s tee Ligt halverwege; Vo...

Spel en ernst.

poezie
O wij lopen in onz' gebondenheid, Met onze illusie van vrij-wils-bestaan, Hoog en onkrenkbaar 't leven gadeslaan,...

Ik wil mijn dromen tot een toren bouwen

poezie
4,0 met 3 stemmen 463
Ik wil mijn dromen tot een toren bouwen Van blank ivoor, met rode en gouden lijnen Zal ik in 't wit de fabelen doen...

ALS ONZE ZIEL NIET ZONG

poezie
4,0 met 3 stemmen 484
Als onze ziél niet zong, En vreugdedansen sprong, Zouden dan wel de vógels zingen, De bronnen uit de rotsen spri...

Mijn ziel was éens gelijk aan de' opgesprongen krater

poezie
3,8 met 4 stemmen 849
Mijn ziel was éens gelijk aan de' opgesprongen krater, Die steden zet in gloed met nooit-vermoede brand, Dan terug...