inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

132 resultaten.
Sorteren op:

Kunt Gij nog wreder slaan!

poezie
3,7 met 9 stemmen 2.098
Kunt Gij nog wreder slaan! - mijn God! mijn God! Zie, ik ben sterk en breken zal ik niet, Maar was er één die Gij...

ZOU'N WIJ GEEN GLAASKE MOGEN DRINKEN?

poezie
3,9 met 13 stemmen 1.680
Zou'n wij geen glaaske mogen drinken? zou'n wij daarom een zat-lap zijn? - De droesmen van de driften stinken nog m...

Laat me, vijver, waar ge ontwaakt

poezie
4,0 met 2 stemmen 250
Laat me, vijver, waar ge ontwaakt, - daar, ten dagerade aan 't rozen, naar uw nacht de morgen naakt, - laat mijn...

Zeeroep

poezie
4,0 met 2 stemmen 375
Ik ging geloven dat ik nu zou rusten, De winter in 't ommuurde stadje blijven, Een huis bewonen, klare zinnen schri...

Geloven doe ik niets als slechts in mijns

poezie
Geloven doe ik niets als slechts in mijns Diepst-innerlijke voelens Algemeenheid, Die niet voor niets zo jammerlijk...

Schijn

poezie
4,0 met 2 stemmen 262
Zo gij mij ziet, zo ben ik niet, 't is schijn, 't is leugen: bij u, lief kind, te droef bemind, moet ik wel de...

De Maat

poezie
4,5 met 2 stemmen 283
Er is geen maat die ik in u niet vind. Gij zijt de berg en gij zijt ook het grein, Gij zijt de aardwoning en het hem...

‘In Memoriam’

poezie
4,0 met 2 stemmen 821
Verdoemd! Allen zijn klein. Geen is er groot. Beter weg in de dood Dan verdoemd met het kleine te zijn....

Wens

poezie
4,7 met 3 stemmen 176
Mijn aar zij zwaar, Als hem de sikkel telt; Mijn kroon zij schoon, Als hem de bliksem velt. De dood brengt nood,...

Bede

poezie
4,6 met 5 stemmen 187
Lichte nacht, die lichter zijt Dan mijn donker droeve dagen, Sterrennacht, die groter zijt Dan mijn kleine hart kan d...

Langs het Getijde

poezie
4,0 met 3 stemmen 288
Het schemert, en Waar 'k peinzend langs de golven ga En peinzend naar hun ruisen hoor, Ruist al hun vloed mij schuim...

Er komt iemand bij mij

poezie
4,5 met 2 stemmen 275
Er komt iemand bij mij, die 'k nimmer zag, en uit-der-mate vriendlijk, die mij zegt: ‘Gij weet, ik berg iemand in...

EEN VRUCHT DIE VALT...

poezie
4,5 met 2 stemmen 327
Een vrucht die valt... - Waar ‘k wijle in ‘t onontwijde zwijgen, buigt statiglijk de nacht zijn boog om mijn gest...

Liedje.

poezie
2,5 met 2 stemmen 332
De blanke bloem, geboren In 't witte morgenlicht, Sluit bij het dagvergloren De blaren dicht. Maar 't gouden h...

De Wever

poezie
4,0 met 3 stemmen 308
Zij kloppen aan de deur: zij klagen Dat ik niet luister. Ik berg voor allen die mij plagen Mijn kalme luister....

JAN ZONDERLING.

poezie
4,0 met 3 stemmen 610
De zucht naar grootheid, die mij prest, Doet mij betreden paden vloeken. Ik kan niet b e t e r doen dan best, Zo wil...

SIMPLICITAS

poezie
3,3 met 3 stemmen 267
Ik denk bij de regen slechts aan een paraplu, want ik ben heel simpel, simpeler dan U. Zout is voor mij oorz...

De vagebond

poezie
4,0 met 3 stemmen 349
De dagen zijn te lang, en krap mij toegemeten De dove rust des slaaps, van dalend licht tot licht Zo spoedig kan ik ni...

V U I S T R E C H T

poezie
Ellendig al me' leven, zonder oost of troost: van iedereen verlaten en verraân, v...

Ik zag met pronk en kostbaarheden

poezie
4,2 met 4 stemmen 376
IK zag met pronk en kostbaarheden en een hooghartig oogopslaan een pauwenveer in den koraan; de groen en rosse str...

ZONDAG

poezie
4,7 met 3 stemmen 218
Het sintelschuttingpad is grauw, Is ’t zon, is ’t regen? Ik weet: het bord van Nelle’s tee Ligt halverwege; Vo...

Spel en ernst.

poezie
O wij lopen in onz' gebondenheid, Met onze illusie van vrij-wils-bestaan, Hoog en onkrenkbaar 't leven gadeslaan,...

Ik wil mijn dromen tot een toren bouwen

poezie
4,0 met 3 stemmen 460
Ik wil mijn dromen tot een toren bouwen Van blank ivoor, met rode en gouden lijnen Zal ik in 't wit de fabelen doen...

ALS ONZE ZIEL NIET ZONG

poezie
4,0 met 3 stemmen 476
Als onze ziél niet zong, En vreugdedansen sprong, Zouden dan wel de vógels zingen, De bronnen uit de rotsen spri...

Mijn ziel was éens gelijk aan de' opgesprongen krater

poezie
3,8 met 4 stemmen 845
Mijn ziel was éens gelijk aan de' opgesprongen krater, Die steden zet in gloed met nooit-vermoede brand, Dan terug...

In Memoriam

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.753
Verdoemd! Allen zijn klein, Geen is er groot. Beter weg in de dood Dan verdoemd met het kleine te zijn....

Bij mijne afbeelding 1790

poezie
5,0 met 3 stemmen 530
Mij schonk ’t geboortelot, bij flikkrend Dichtvermogen Waar ’t oude Griekenland zijn eigen geest in kent; (Voorvad...

Waarheid

poezie
3,2 met 4 stemmen 920
Bij een hemelreine bronne, Eer zij 't groene dal bespoelt, Heb ik dromende eens gezeten, En mijn hete dorst gekoe...

Ontembaar is in mij het wreed verlangen

poezie
5,0 met 3 stemmen 452
Ontembaar is in mij het wreed verlangen Als van een tijger, aan te grijpen met Mijn hakende verstand, het Al, en het...