inloggen

resultaten voor 'rede'


1754 resultaten.
Sorteren op:

Geloof en rede

poezie
2,9 met 18 stemmen 2.925
... O neen! - ik stel haar hoog! Maar waar zij aan de vroomheid schaadt Wend ik tot God mijn oog! Want naast der rede schoon geschenk Lag Hij het bijbelwoord Opdat 'k zou toetsen wat ik denk En zeggen: 't is akkoord! Dit heme...

Binoculair gezichtsveld

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 77
Godin van kunst en vrede Van wijsheid en van geest Een uil als totembeest Vervoeg u stante pede Bij ons en breng tot rede Voor wie wij ...

Op gelijke rede?

netgedicht
Getijdenstroom loopt niet parallel met schone schijn, de waarheid lijkt stil te staan, kost kracht om tegen ...
Pama19 mrt. 2019Lees meer…

Rust

hartenkreet
3,3 met 3 stemmen 105
Er is gesproken al waren het enkele woorden veel meer dan een lange rede zeggen kan Ze klonken als harmonieuze akkoorden zoals de ware liefde tussen vrouw en man ik hoefde het zelf niet...

De aanslag op Hitler, boek van Paul Berren

hartenkreet
"De aanslag op Hitler" was bij het lezen een ware aanslag op alles wat mij lief is: vrede, rede, ede zo zeer ver te zoeken in wat het Nationaal Socialisme in de praktijk betekende voor het Duitse volk e...

REBEL VOOR HET LEVEN

netgedicht
... Te nat voor vuur maar droog genoeg om lang te bivakkeren. Te voet naar het Siberische geluk op nukkige Hollandse rede, tijdens regen, tijdens een mandala tekendag in het buurthuis, voor bejaarden - geeft weliswaar het antwoord op ...

Waar geen haven is

gedicht
2,7 met 10 stemmen 7.719
...an bewegen als een pont aan de steiger, je kapseist hooguit in het zich van een horizon, een verre vriend. Op de rede, op straat blijft het stil, al die tijd. Je denkt dat ze dichters en kinderen eerst zullen horen, maar hun gordij...

Soerabaja

poezie
4,2 met 8 stemmen 1.408
...ich te verlossen uit schemer en nevel, - schatert en schittert en davert de zon. Op de rivier, naar de zilveren rede, varen de lijvige laadprauwen uit onder de ijver van wrikken en bomen en met de botsing van schuit tegen schuit....

Mira (dubbelster)

netgedicht
...is bracht licht uit krakende luidsprekerconus klinkt onbestemde pruimenmoes van afweer en rukt na eeuwen rede mentaal onweerbaar brandweer uit tegen laaiend volkseigen vuur en die hier mogen wonen bij een innemend wetsb...

Gevoel

poezie
3,4 met 20 stemmen 3.687
...Gij zijt de weergalm van Zijn stem In onze doffe zielen! Gelijk de poging van het kind, Dat zwikt bij iedre schrede, En ieder stond zich hulploos vindt! Zo is de kracht der Rede! Maar als gij onze stappen leidt, Gevoel, van G...

Niet zonder waarde

hartenkreet
Niet zonder waarde is een mens op de aarde. Ieder heeft een eigen rede om in het leven te zijn. Pijn om de plicht die het leven jou baarde. Je krijgt het ongevraagd maar je hebt er maa...

Pavanne III

netgedicht
...ende indelen, Een catalogus van vakken Wordt nooit een encyclopedie. Het waagstuk van het verzuimde Weten, de rede die omgeeft En omvat, gaat buiten elk boek En rang. Helaas een ontschoolde Zul je zijn voor de leraar en Zijn...

Tegoed gestolen

hartenkreet
...vertalen Ervan naar een eigen gezicht Een wending wordt beloofd In het ontstijgen aan de matrix Van zinnen en rede beroofd Is het behalve woorden nauwelijks niks Ik lag aarzelend op kop Zo aan de vlucht gewend Die ervaring w...

Tempel

gedicht
...er staan heelallen op de planken droefenis stelpende alfabetten de letters der ketters vliegen klapwiekend op de rede beent over het water hier kwijnt de kwelgeest weg autocraat wordt onttroond kind gekroond (schedels in de regen ...

Liefde

hartenkreet
...jouw mooie ogen Zou ik wel willen blijven Bij jou voel ik me veilig Gevaar komt niet bij jou En dat is ook de rede Daarom ben ik je trouw Bij jou is altijd vrede Nooit een bittere strijd En daarom blijf ik bij je Bij je voo...

hij is haar heer

netgedicht
3,9 met 7 stemmen 141
...j haar bespelen en al haar snaren raken tot de rand van van wat zij trillend nog van hem kan velen buiten elke rede van ‘t verstand geeft zij zich over, laat zich gaan hij is haar heer en ook haar meester dichtbij en mijlenver...

Kwetsbaar

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 145
...blijken zoek naar wegen uit de onmacht ga zonodig in direct gevecht maar ook ik zal zeker schuilgaan als mijn rede mij dat zegt

Veelzijdigheid

netgedicht
3,0 met 3 stemmen 147
...nog wel zeggen en waar houdt onze kennis op ligt echt onderscheid tussen het goddelijke en menselijke recht de rede dat riet naast vaarten en rivieren ook naast beken groeit. Wat behelst een ander spreken opzoeken aanhoren en...

Vrouw in de mist

netgedicht
4,0 met 6 stemmen 269
mijn hemel, wat een vrede nu de bede is verhoord verdrijf ik alle nachten zo diepzwart van gewemel en drink ik op de rede al klinke...

Studentenlied.

poezie
4,0 met 2 stemmen 325
... over het aardrijk komen gevlogen, wij, minnaars van een eerlijk lied, daar zijn wij niet! Maar waar de Rede haar' rijken vloed uitstort in brede, heilzame plassen, waarin eenieder zijn dorst voldoet en de oude smett...

O jongens, zeg je prevelementjes

gedicht
3,7 met 3 stemmen 3.119
..., de geschiedenisleraar komt binnen. Op de mutor is slecht nieuws voor doven en horenden. 'Er is een schuchtere rede die wij afschaffen.' De realiteit sloopt de mogelijkheden. Met de strekking naar de speelvelden; welk gevoel ...

In het vat

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 126
Verleden in barsten versneden gelegen in duigen gedrongen in 't vat van de rede Heden in hoepels in kringen gekluisterd in cirkels gesloten in vacuüm gevat Toekomst gebonden in strakkere ringe...

een gevallen vrouw

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 99
...kon inmiddels een speld horen vallen er vielen woorden noch klappen ze dacht: ik viel niet één keer in de rede viel ik daarom misschien uit de toon? of ben ik nu een gevallen vrouw en valt jan en alleman voor mij? ...
J.Bakx17 dec. 2017Lees meer…

Vlaanderen, o welig huis

poezie
...n als jonge zege-goden, gelijk een beedlaar dankt om warme tarwe-broden?... o Vlaandren, blijde van uw gevens-rede handen, zwaar, daar ge delend gaat, in paarse en gele wade, der krachten die uw schoot als rodend ooft beladen....

Drie kwatrijnen

netgedicht
4,0 met 3 stemmen 91
... II De mensen willen je naar hún beeld en gelijkenis kneden als een golem, uit modder, zwijgend en zonder rede, een dommekracht, zeven maal omlópen: “Shanti, shanti, dahat, dahat”. Zij lezen slechts hún waarheid en mis...

analoog aan land

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 100
...kalkhoudend smaragd ode aan de stad, honing, avondgloed, aan een hemel gebracht luchtbelijdenis, verzaking, rede, kalme tred met vaste voet aanlandige droom, kortdurig, met zachte hand, met warmlijvig bloed
Iniduo 2 okt. 2017Lees meer…

Gewijzigd Plan

snelsonnet
2,3 met 3 stemmen 164
Ik had me er veel méér van voorgesteld, De zaal zat vol met hoedjes en met dassen, Maar dit jaar kon de rede niet verrassen, De koning heeft in feite niets gemeld. Ik hoopte dat hij riep tot zijn gehoor: “Goed nieuws,...

Leven na de dood

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 103
...or geen aardse schoonheid te vervangen Dan zou het leven hier van geen waarde zijn Wat nu opgebouwd is voor de vrede Daarvoor was het aards begrip te klein En voor liefde en steun was geen rede.

Geef mij een rede...

hartenkreet
3,2 met 6 stemmen 293
Geef mij een rede om nog te praten, geef mij een rede om te begrijpen, geef mij een rede om nog te bestaan... In deze harde were...

Sterren aan de hemel.

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 169
...t twijfel dan de blik niet zal verblinden, dat angst noch haat de mensheid dan verdeelt, dat 't hart zich met de rede blijft verbinden en solidariteit de wonden heelt, dat fonkelingen die zozeer verblijdden en nu uit vele ogen ...