inloggen

tabblad: poezie

430 resultaten.
Sorteren op:

Natuurkundige les

poezie
2,5 met 6 stemmen 1.740
Veel kleine handen schrapen, in de rokjes Vers uit de lucht, sneeuw op een grote schaal. Dan gaan ze er mee naar binne...

De mist

poezie
4,6 met 64 stemmen 2.445
De mist, onzeker, dan grauw, dan bleker hangt om ons heen. De schim van stranden, van lage landen, verzonk, verdwee...

Gelijkenis

poezie
2,8 met 16 stemmen 2.935
De pijnboom, eenzaam, Op steile spits, De storm rolt rotsen Voorbij zijn stam; En diep daaronder, In 't dal, de...

Op de thuisreis

poezie
2,9 met 20 stemmen 3.731
In het stergedoofde Zuiden, In het vroeg ondiepe licht Bleekt een grote wassen maan, Als een droom niet meer te d...

Woud bij nacht

poezie
3,3 met 3 stemmen 1.657
Luister.... tussen de stammen van het woud Gaan zachte schreden... zacht en zachter: 't Leven Dat wegtrekt en zich ne...

De dageraad

poezie
4,1 met 8 stemmen 1.508
De dageraad begint te blinken, De roosjes zijn aan 't open gaan; De nucht're zon komt peerlen drinken, De zuidenw...

Oud liedje

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.696
Het licht is bleek en traag, De dag is arm en kort. Wat leeft beweegt zo vaag… ‘t Is of geleefd niet wordt. Ee...

Avondromance

poezie
3,3 met 13 stemmen 1.539
Het laatste geflonker Der zonne ging ter rust; De beek is door ’t donker In sluimring gekust; Maar ’t zwijgende...

De muggendans

poezie
2,7 met 16 stemmen 1.988
Waar 't voetpad langs de heining vlucht Door beemd en weide heen, Daar zit ik soms in de avondlucht Gans stillekens...

Op de thuisreis

poezie
3,5 met 12 stemmen 2.370
In het stergedoofde Zuiden, In het vroeg ondiepe licht Bleekt een grote wassen maan, Als een droom niet meer te d...

Wit hing en stil...

poezie
4,1 met 14 stemmen 2.185
Wit hing en stil de dauw over de weiden. – Onwereldlijk, onwezenlijk, een schim, Stond, hoog, in ’t west wit licht...

LANDSCHAP

poezie
4,0 met 2 stemmen 192
0, verre beemden, draagkracht mijner vreugde. Er staat een reiger met mijn blik te staren: Een visser schrijft d...

Bomen

poezie
4,2 met 4 stemmen 333
Van stomme schepselen en weet ik geen als bomen, Die onze biddende gedaante nader komen: Wij strekken evenzo ons han...

Maart.

poezie
3,0 met 9 stemmen 356
Nou is de Winter weggeruimd, Die aan de aard zat vastgevroren, Nou is het vuil er afgeschuimd En komt de blote grond...

Zang (Rozemond, hoor je spelen noch zingen?)

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.359
Rozemond, hoor je spelen noch zingen? Zie de dageraad aan komen dringen, Dartele duiven en zwanen en mussen Zouden...

De dralers

poezie
4,3 met 3 stemmen 202
Het welig licht was afgekomen En lei zich aan de kim te rust, De grote zee begon te dromen En spoelde haar rozerode...

O zee, die mijne lip doorkeent

poezie
3,5 met 2 stemmen 413
o Zee, die mijne lip doorkeent met zout-kristallen waarin het volle licht van alle zonnen breekt; zand, bij mijn vee...

Zonsondergang op 't meer

poezie
4,0 met 2 stemmen 300
In 't meer, omkranst met wilgen en platanen, Wier top de bodem peilt, staart avond-gloed En spiegelt zich: de wind w...

Wij zullen blijde zijn

poezie
4,0 met 1 stemmen 326
Wij zullen blíjde zijn... De bomen blozen van vruchten. En ons hoofd is schoon als duizend rozen, nu we overvloedig z...

Te winter toen het had gesneeuwd

poezie
4,0 met 2 stemmen 277
Te winter toen het had gesneeuwd, Wit op de zwarte kiezellaan, Was het zo heerlijk, zonder geluid, Op onze rubberzole...

Er is een stem gekomen...

poezie
4,0 met 1 stemmen 232
Er is een stem gekomen uit de stemmen Veler vogels, zingend in de morgen, Uit de klankroepers van de hoge dag, Uit...

De zee was die dag

poezie
5,0 met 2 stemmen 675
De zee was die dag een wonder Van blauwe eindeloosheid onder Het luchtedak van kristallijn, Onder de hemeltuin vol...

Regen

poezie
4,0 met 3 stemmen 670
De bui is afgedreven; aan de gezonken horizont trekt weg het opgestapelde, de rond- gewelfde wolken; over is gebleven...

De stille nacht

poezie
4,0 met 2 stemmen 307
De nacht is stil. Zo wijd als mijn oog ziet Hangt aan de lucht nu geen bloeiende schijn Van een Stad. Oovral rust. De...

DE NAVOND KOMT ZO STIL

poezie
4,3 met 3 stemmen 1.542
De navond komt zo stil, zo stil zoo traagzaam aangetreden, dat geen en weet, wanneer de dag of waar hij is geleden...

DE LANDMINNAAR

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.279
Wel man, wat kan u de stad behagen, dat gij mij durft plagen om mijn keur? ’t Lust mij niet te leven naar de sleu...

De donderbui

poezie
4,0 met 2 stemmen 263
De lucht betrekt, het zand stuift op, Hoog torent zich de donderkop, Die blauw als lei, en koperrood, Dreigt met v...

De stille zonne daar ik zit

poezie
4,2 met 4 stemmen 256
De stille zonne daar ik zit, voor mijne woning, in de oude lijste van een groene en rode veil; van al de bloemen op...

HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALD

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.318
Het zonnelicht is neergedaald en ‘t gaat bij andere lieden, verwacht en welkom-weer onthaald, de dag h...

NACHT

poezie
4,0 met 1 stemmen 420
Muisstil daalt de nacht op aarde dooft elk al te scherp geluid. Vlakt de lijnen, diept de schaduw, veegt de verven al...