inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

430 resultaten.
Sorteren op:

De dageraad

poezie
4,3 met 7 stemmen 1.440
De dageraad begint te blinken, De roosjes zijn aan 't open gaan; De nucht're zon komt peerlen drinken, De zuidenw...

Oud liedje

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.640
Het licht is bleek en traag, De dag is arm en kort. Wat leeft beweegt zo vaag… ‘t Is of geleefd niet wordt. Ee...

Avondromance

poezie
3,3 met 13 stemmen 1.521
Het laatste geflonker Der zonne ging ter rust; De beek is door ’t donker In sluimring gekust; Maar ’t zwijgende...

De muggendans

poezie
2,7 met 16 stemmen 1.965
Waar 't voetpad langs de heining vlucht Door beemd en weide heen, Daar zit ik soms in de avondlucht Gans stillekens...

Op de thuisreis

poezie
3,5 met 12 stemmen 2.320
In het stergedoofde Zuiden, In het vroeg ondiepe licht Bleekt een grote wassen maan, Als een droom niet meer te d...

Wit hing en stil...

poezie
4,2 met 13 stemmen 2.168
Wit hing en stil de dauw over de weiden. – Onwereldlijk, onwezenlijk, een schim, Stond, hoog, in ’t west wit licht...

LANDSCHAP

poezie
4,0 met 2 stemmen 163
0, verre beemden, draagkracht mijner vreugde. Er staat een reiger met mijn blik te staren: Een visser schrijft d...

Bomen

poezie
4,5 met 2 stemmen 259
Van stomme schepselen en weet ik geen als bomen, Die onze biddende gedaante nader komen: Wij strekken evenzo ons han...

Maart.

poezie
4,0 met 4 stemmen 303
Nou is de Winter weggeruimd, Die aan de aard zat vastgevroren, Nou is het vuil er afgeschuimd En komt de blote grond...

Zang (Rozemond, hoor je spelen noch zingen?)

poezie
3,5 met 2 stemmen 1.074
Rozemond, hoor je spelen noch zingen? Zie de dageraad aan komen dringen, Dartele duiven en zwanen en mussen Zouden...

De dralers

poezie
4,3 met 3 stemmen 183
Het welig licht was afgekomen En lei zich aan de kim te rust, De grote zee begon te dromen En spoelde haar rozerode...

O zee, die mijne lip doorkeent

poezie
3,5 met 2 stemmen 390
o Zee, die mijne lip doorkeent met zout-kristallen waarin het volle licht van alle zonnen breekt; zand, bij mijn vee...

Zonsondergang op 't meer

poezie
4,0 met 2 stemmen 275
In 't meer, omkranst met wilgen en platanen, Wier top de bodem peilt, staart avond-gloed En spiegelt zich: de wind w...

Wij zullen blijde zijn

poezie
Wij zullen blíjde zijn... De bomen blozen van vruchten. En ons hoofd is schoon als duizend rozen, nu we overvloedig z...

Te winter toen het had gesneeuwd

poezie
4,0 met 2 stemmen 239
Te winter toen het had gesneeuwd, Wit op de zwarte kiezellaan, Was het zo heerlijk, zonder geluid, Op onze rubberzole...

Er is een stem gekomen...

poezie
Er is een stem gekomen uit de stemmen Veler vogels, zingend in de morgen, Uit de klankroepers van de hoge dag, Uit...

De zee was die dag

poezie
5,0 met 2 stemmen 604
De zee was die dag een wonder Van blauwe eindeloosheid onder Het luchtedak van kristallijn, Onder de hemeltuin vol...

Regen

poezie
4,5 met 2 stemmen 587
De bui is afgedreven; aan de gezonken horizont trekt weg het opgestapelde, de rond- gewelfde wolken; over is gebleven...

De stille nacht

poezie
4,0 met 2 stemmen 287
De nacht is stil. Zo wijd als mijn oog ziet Hangt aan de lucht nu geen bloeiende schijn Van een Stad. Oovral rust. De...

DE NAVOND KOMT ZO STIL

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.382
De navond komt zo stil, zo stil zoo traagzaam aangetreden, dat geen en weet, wanneer de dag of waar hij is geleden...

DE LANDMINNAAR

poezie
4,0 met 2 stemmen 891
Wel man, wat kan u de stad behagen, dat gij mij durft plagen om mijn keur? ’t Lust mij niet te leven naar de sleu...

De donderbui

poezie
4,0 met 2 stemmen 244
De lucht betrekt, het zand stuift op, Hoog torent zich de donderkop, Die blauw als lei, en koperrood, Dreigt met v...

De stille zonne daar ik zit

poezie
4,2 met 4 stemmen 230
De stille zonne daar ik zit, voor mijne woning, in de oude lijste van een groene en rode veil; van al de bloemen op...

HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALD

poezie
4,0 met 3 stemmen 1.223
Het zonnelicht is neergedaald en ‘t gaat bij andere lieden, verwacht en welkom-weer onthaald, de dag h...

NACHT

poezie
Muisstil daalt de nacht op aarde dooft elk al te scherp geluid. Vlakt de lijnen, diept de schaduw, veegt de verven al...

VERSCHIET

poezie
Grijze torens staan als horens van de neergevleide stad, en ik peize welke wijze ritselt in...

HET LICHT.

poezie
4,0 met 2 stemmen 348
Wij zaten aan het kalme plein, voor 't open venster van ons klein vertrek, de avond te beschouwen. Wij zagen hoe de h...

Het vlas staat in de blom.

poezie
5,0 met 4 stemmen 243
Het vlas staat in de blom, Al groen en blauwig; En 't windje vliegt er om Zo vleiend lauwig. De herels recht...

Avond aan Zee

poezie
4,0 met 2 stemmen 648
De gladde golven glippen naar de rede Met klaterend even, weer gesmoord gekoos, De hemel schemert over zee, en mede...