inloggen

Alle inzendingen over religie

2970 resultaten.

Sorteren op:

SINT HIPPOLYTUSKERK

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 18
Door Olterterper boomkruinen omringd staat de oude kerk fier, toch bescheiden, waar bij feesten van vreugde en lijden plechtige of opwekkende wijs zingt. Zachte, gele schemer daarbinnen drinkt vloeiend wanden op, kan zich verblijden, daar rode banken jong gemoed bereiden. De preekstoel toont houtsnijkunst, die stil opblinkt. Het kleine veld…

GEESTELIJKE DRUPPELS

hartenkreet
2,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 45
Twee dames gaan samen met geloof in genezing van Breda naar Meersel-Dreef stralende zon wekt hen op in het ruime schone park waar de adem der Hemelingen door lover en over gras strijkt de beide vriendinnen ontsteken gewijde kaarsen wier vlammen schijnen en deinen ter ere van hun verwanten die met ziektes kampen koffie met versnapering…

OVERWOGEN BEDELING

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 31
De almachtige en liefdevolle God laat Zijn wonderbare kracht en Geest vanuit eigen adem en scheppingsdrang mild naar de aarde toe zweven om versnipperd over te gaan in menselijke zielen het geschonkene betoont zich groots nietig of ingetogen soms geweldig indrukwekkend is door de Hemelse Vader gemaakt met gelijke aandacht en toewijding…

Liefde

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 36
Zelfs de meest bekrompen persoon weet, Zonder liefde is alles verloren. Medelijden, dankbaarheid, vriendschap Het bezit van die tijden waarin Christus aanwezig is. Deze vormen van liefde komen weinig voor in volle puurheid. Maar men kan moeilijk volhouden dat ze vroeger meer voorkwamen dan nu. Zonder Christus bestaat er geen liefde. Want…

Gebed

netgedicht
3,0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 67
Ik zie de zon in ‘t Woord op gaan een vrouw voor wie de zin van ‘t leven in God begint dat eeuwig duren zal Vervult te zijn met blijdschap en met leven is iets wat alleen de goede God kan geven bemind gekend zoals ik ben In de gruwelijkheden van het aardse leven als mens alleen te gaan De isolatie in gedreven door de…

Schuldvergeving

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 74
Ik moet mijn eigen persoonlijkheid verzaken Geen enkele uitzondering daargelaten Wetende dat in mij geen enkel element schuilt Dat uiterlijke omstandigheden kan vernietigen Ik aanvaard het Ik verheug me erover dat het zo is. Uw wilde geschiede Heer. Zeg ik met heel mijn ziel. En om die reden kan ik mijn schuldenaren vergeven. Met mijn…

'k Wierd wit van ouderdom

poëzie
3,3 met 9 stemmen aantal keer bekeken 1.750
'k Wierd wit van ouderdom, en 't leven zat en stram, In de oude woning, waar de wanhoop vaak kwam waren, En joeg me doodschrik aan, en doopte in 't zweet mijn haren. Hoe dikmaal keek ik uit, of Jezus nog niet kwam. Maar allerwijste Heer, 't mag kort of lange duren, Uw name zij geloofd, gij komt ter rechter ure.…

Van U tot U

gedicht
3,2 met 25 stemmen aantal keer bekeken 9.824
Als alles buiten donker is, mijn vrienden mij niet verstaan, dan wend ik mij van hen tot U, vind liefde in uw ogen. Als alles binnen donker is, en ik mijn ziel veracht, dan wend ik mij van mij tot U, vind liefde in uw ogen. Als uw gelaat zo donker is, uw toorn mij bedreigt, dan wend ik mij van U tot U, vind liefde in uw ogen.…

BIDDEND BEREIDEN

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 40
Heer Jezus in de Hemel is steeds bij machte zieken terstond te genezen gelijk Hij deed tijdens Zijn leven op aarde de Heiland is echter geen wonderdoener onderworpen aan bevel de Vader en de Zoon laten hun kracht om te helen vol liefde opblinken tussen horende mensen opdat deze heilzame kunst mag schijnen over het werk van artsen en…

ONDERSCHEID

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 43
De blijde gedachte: steeds aan Gods hand opgewekt voort gaan, schenkt geborgenheid bij het zwevende gevoel voor altijd te mogen leven in een gezegend land. Door de allerhoogste bescherming omrand klinkt evenwel een uitdagende strijd: "Mensenkind, weest u voortdurend bereid tot het herkennen van 's Heren vijand." Een leuke weldoener of…

Davids huis

hartenkreet
5,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 93
de rover zegt het pleit is beslecht komt laten wij haar vangen tranen moeten opgevangen in de perkamenten plooien van haar huid met elkaar gezind spinnenwebbend negerend het Betlehemkind haar huis schiet deze toren van onteigenen en schijn in gruis zoenende de engel uit Davids huis…

Pinksteren

poëzie
3,3 met 12 stemmen aantal keer bekeken 2.466
O Geest, toen Gij ternederkwaamt En voor hun oog gestalte naamt, Doorzonk de hemel ademloos Een stille witte vlammenhoos. Boven hun lichaams donkre zuil Verscheen een zacht bewogen tuil Van licht, en glinsterende gleed Het neder langs hun schamel kleed. Hun mengelmoes van woorden vaal Klonk ieder als zijn moedertaal. In mensenwoord, op…

Pinksteren

gedicht
3,0 met 14 stemmen aantal keer bekeken 5.632
Gij hebt dit graf gebroken nu En wij kunnen niet blijven staan Nu Gij daaruit zijt opgestaan, Maar toch, hoe was het vol van U. Het hart dat gij geschapen hebt Werd ledig van Uw hemelvaart, En 't oog heeft blind omhoog gestaard Omdat Gij het verlaten hebt. Het is zo vreemd geworden nu, Want wij, uw kindren, zijn verweesd En wachten ledig…

WITTE SERINGEN VOOR MARIA

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen aantal keer bekeken 62
Een Mariakapelletje gebeiteld in de muur witte seringen bloeien bij de overbuur ’s morgens en ’s avonds komen er merels zingen een meiefeest dat als een droom kan beginnen. Een Mariabeeldje staat onverdroten in zijn nis heel oud en klein van stuk draagt sinds jaren de geheimenis van kommer, verdriet en geluk. Altijd hangt er innige sfeer…

ONGEMERKT

netgedicht
4,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 42
Het prille groen bekoort ieder voorjaar de liefhebbers van beuken en eiken. Wie zullen met bewondering kijken naar het kleine loof, nauwelijks zichtbaar? Eenzame blaadjes boren zich traag en zwaar tussen stenen door, om lucht te bereiken, die mild belonend over hen zal strijken. Hun nietige kracht is onweerstaanbaar. Dit schier verborgen…

Hemelvaartsdag

hartenkreet
4,3 met 3 stemmen aantal keer bekeken 39
Och liefde van Waarheid en leven wij zijn tot vlammen ontstegen Een witte wolk onttrekt het zicht op hem Er klinkt een lied vergeet mij niet dat stroomt naar ‘t hartenbloed rein De levende fontein…

Met eerbied en ontzag

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 23
O God mijn Heer Mijn enige gids ten leven Met eerbied en ontzag Gedenk ik U nu en op Hemelvaartsdag…

Ik drink mijn zonden op als rijpe wijn

poëzie
2,0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 964
Ik drink mijn zonden op als rijpe wijn Waar een kap'laan zich heim'lijk aan bedrinkt: – Hij feest zijn oog aan 't glas, dat halfvol blinkt Binnen de lichtkring van de lamp, wier schijn Wemelt rondom en scheem'ring wordt in 't klein Vertrek, waar vóor hem zich een heir verdringt Van dromen, tot zijn hoofd halfdromend zinkt: Hij prevelt…

De weg

gedicht
2,6 met 22 stemmen aantal keer bekeken 6.733
Onder de boom van verlichting zat Siddhãrta, toen de schande ontsluierd was van ouderdom, van ziekte, en van dood. Ãtman zag hij, elk mens voorbij; het Licht ging schemeren in een ledig vergezicht, een glimlach lichaamloos achter het Rad. Maar daar zij licht, daar weze hemel, zee, licht dag, nacht duister, aarde, spruitend gras, bomen met…

STRAK EN BUIGZAAM

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 27
Alle aandoeningen en zegswijzen in het Evangelie zijn kort en beslist, vermijden gedachten der vage mist: daagse taal zal hen als wit-zwart aanwijzen. Men mag het rechtlijnige prijzen, dat wellicht hard spreekt, volstrekt onbetwist. wordt Jezus' zachtmoedigheid hier gemist? Milde winden brengen vele denkwijzen. De kunst van samenwerkend…

BOMMELSAGA MET BIJBEL

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 54
Marten Toonder leest aandachtig in Gods woord schrijft en tekent verhalen uit eigen verbeelding ontsproten door zijn wondergeschiedenis schijnen zachte bleekgouden stralen van de Evangelische boodschap die Tom Poes en heer Bommel ofschoon zeker niet opzichtig vroom helpen om met doordacht geweten hun vrienden liefdevol bij te staan waarbij…

KRUISGESCHIEDENIS

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 26
Een houten paal iets hoger dan twee meter daaraan een stevige ruwe dwarsbalk waar een urenlange foltergang met doodsstrijd de grootst denkbare pijn en benauwenis toont is een schandelijk martelwerktuig het maakt door alle eeuwen wereldreizen wekt allerhande schilders en beeldhouwers laat zich kunstzinnig openbaren als een reusachtig kruis…

[ Over de liefde ]

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 30
Over de liefde van God valt niets te zeggen – ze is een zegen.…
Zywa14 apr. 2021Lees meer…

Hollands Glorie

hartenkreet
1,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 64
Ik ben stil vandaag Op deze zaterdag De stille zaterdag Christus is dood en begraven Maar ik mag al weten Er is hoop Passie is pase Er is hoop voor nieuw leven Vernieuwd leven Als de frisse groene blaadjes In hest vroege voorjaar Van de Pasen krulwilg Die zich stevig wortelt uitgroeit tot een boom van een plant Hij Christus was…

Een nieuw geheim

netgedicht
1,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 45
Ik vier het feest niet vandaag Hebt U Zelf Uw handen gelegd op de koning en hem beladen met onze zonden? Aan de soldaten overgeleverd is hij geofferd aan wie anders dan Uzelf, hij moet dus wel leven ook al ligt hij in een grafkamer Verblijft hij misschien als eerste in een heel nieuwe wereld nog leeg zoals de woestijn waar de zondebok…
Zywa 4 apr. 2021Lees meer…

WIE REDT JEZUS?

netgedicht
4,0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 29
Robert Long zingt een fel opstandig lied over het verleden van 't christendom, naar zijn mening star, bekrompen en dom. Harde tucht gaf vele mensen verdriet. Welk euvel bracht geestelijke leiding niet? Was zij slechts belust op eigen rijkdom? Toehoordersgedachten draaien zich steeds om als wervelwinden door neerbuigend riet. Na alle strenge…

doodstil

netgedicht
3,0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 47
nu is het stil wind weet van geen richting meer bloemknop blijft gesloten vogel strijkt geluidloos neer heel de schepping weet… het voorhangsel gescheurd de band is weer hersteld de sleutel omgedraaid morgen zal het anders zijn dan komt de dood tot leven…
Tsila 3 apr. 2021Lees meer…

drie uur duisternis

netgedicht
3,7 met 3 stemmen aantal keer bekeken 40
het purperen kleed heeft Hij over de zon geworpen de nacht heeft zwarte ogen maar ziet niet Hij draagt een doornenkroon loopt over een balk volkomen in balans Hij sleept de wonden van de wereld, kijkt niet om tot ze flinterdun als vuurvlinders verbranden in de zon ik zie Hem gaan Hij draagt een gouden kroon de Mensenzoon…
Tsila 2 apr. 2021Lees meer…

Dorst naar gerechtigheid

hartenkreet
4,8 met 5 stemmen aantal keer bekeken 262
Het licht dooft uit in een totale duisternis voor Jezus die gekruisigd vol wanhoop is die zich door iedereen nu voelt verlaten ooit wilde de Herder zijn voor zijn schapen zelf daar gemarteld en met doornenkroon hangt uitgeput naar d' eindlijke verlossing verlangt " Waarom God hebt gij mij verlaten?" nog hoort HIJ de vijanden schreeuwen…

Hoofdzaken

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 29
Het is een serieuze zaak mannen aan de rivier bespreken en proeven de revolutie De cavalerie komt de heilige arresteren en sluit hem ver weg op Het is feest in dat fort de koning is jarig een meisje danst Ze warmt de mannen op met haar blote buik en moet een wens doen Ze weet zich geen raad, zoekt bescherming bij haar moeder die…
Zywa30 mrt. 2021Lees meer…
Meer laden...