inloggen

Alle inzendingen over religie

3023 resultaten.

Sorteren op:

Bede voor deze tijd

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 2
Voorzienigheid, Vele mensen hebben u doodverklaard. Toch bent u zo levend als een leeuwerik. Moet ons groene landbouwbeleid wel slagen... We zijn nogal bezig met ons succes. Maar met uw Schrift in het achterhoofd vertonen wij hardnekkige gebreken. Hoe lang moeten burgers nog lijden onder de waanzin van een tiran? God, grijp in. Steun…
K.Bladzij4 oktober 2022Lees meer…

LAAT UW LICHT SCHIJNEN ONDER DE MENSEN.

poëzie
3.0 met 28 stemmen aantal keer bekeken 5.938
Vrienden, het zijn nutte zaken Dat’er aan het dorre strand Staat een hoog, een vierig baken, Dat gehele nachten brandt. Want als iemand komt gevaren Midden uit de woeste zee Midden uit de stoute baren, ’t Wijst het schip een goede ree. Dit is recht het eigen wezen Van een vroom en achtbaar man Die ten Hemel-waarts gerezen, Voor een baken…

Doodshoofd (1643)

poëzie
4.0 met 67 stemmen aantal keer bekeken 3.892
Arme mens! wat zijt gij trots? Ziet gij ’t zwaard niet opgeheven Van de strenge Engel Gods, Dreigende u de slag te geven? Schat noch rijkdom kan u niet Van een snelle Dood bevrijden, Die gij voor uw ogen ziet, In dees droeve en vege tijden. Nu u God nog leven gunt, Beter u, terwijl gij kunt!…

Toen strekte gij Uw handen uit

poëzie
3.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 1.813
Toen strekte Gij Uw handen uit En nam mij, als een vrouw een luit, Die zij met met zachte hand betokkelt. Mijn ziel brak open in geluid.…

Hoofddoekhaiku

hartenkreet
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 29
Hoofdstad Teheran Hoofddoekjes worden verbrand Hoofdbreker minder…

Geen God

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 36
Er is geen god, er is geen goed riep men Waarom dan regen als ik verdrietig ben waarom dan zon als ik geen einde aan mijn geluk ken is dit dan het werk van toeval ik dacht nog nooit zo druk alles wordt grijs en donker als ik val door pech of door geluk konden mijn gedachten maar afstand houden anderhalve meter tussen gedachten niet te behouden…
finn korvorst27 september 2022Lees meer…

SLECHTS EEN GEBAAR

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 19
Tegenover de Heer zich schuldig voelen mag de toegangspoort tot edel werk zijn. Wat voorspelt je wachtende zielenpijn? Voorwaarts naar plots opdoemende doelen! Voornemens geuren als smakelijk festijn. Toch begint het brein vragend te woelen, snakt naar schone, verkwikkende poelen in de dorre treitergrage woestijn. Teneinde het hoofd met…
Han Messie25 september 2022Lees meer…

De voortreffelijkheid der mensheid.

poëzie
4.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 538
De Vleizucht moog een lofzang zingen, Als Heerszucht mensenbloed vergiet, Om volken door haar wenk te dwingen; Zij schat, onsterfelijk mens! zij kent uw grootheid niet. Geen troon verheft, geen stulp vernedert; Het goud versmelt, en de eer is schijn; Maar 't hart, door eedler smaak vertederd, Zingt vrolijk; ‘'t Is voor mij genoeg…

ONZE LEVENSZEE

hartenkreet
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 85
als wij de hoop in het leven opgeven kan alleen het gebed ons nog troost geven God hoort ons gebed, Hij kent onze nood blijft op ons levensschip immer aan boord zelfs als ons schip dreigt onder te gaan blijft de hoop op redding met Hem bestaan Hij zal de storm met Zijn handen bedaren en wij kunnen onze levenszee rustig bevaren…
Greta Casier12 september 2022Lees meer…

Gruwelkruis [Viareggio]

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 36
Daar hing de gruwel goud verguld tussen pronte zachte prachten trillend vrij geknoopt met engelen geduld grote prille reeën ogen lachten aan het kruis geen greintje schuld.…
Guus Maris4 september 2022Lees meer…

Loutering 1.

poëzie
4.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 654
1. Nu sta ik op de reuze-hoge top Van verre Loutringsberg, fier en alléén... In bangn, bloedge lijdenstocht steeg 'k òp, Door rotsgegrim en duistre wouden heen! Hier troont de vrijheid, die mijn harte-klop Juichend versnellen doet... hier heerst slechts Eén, Hij, de Eénge en Ene, die mijn harte-knop Doet springend bloeie' in geurwolk…
Eduard Brom3 september 2022Lees meer…

Loutering 2.

poëzie
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 997
2. In verre diepte woelt het Leven voort... Daar kruisen zich de duistre smarte-wegen Van 't droef weleer nog, waar ik, neergezegen, De handen strekte in beden onverhoord... Dáár wordt nog de echo van mijn smart gehoord, Ten hoge hemel schreiend opgestegen, Weeklagend om verloren vredezegen... Tot mij het hoger lichten heeft gegloord…
Eduard Brom2 september 2022Lees meer…

De ziele betracht de nabijheid Gods

poëzie
3.0 met 12 stemmen aantal keer bekeken 2.811
Ik meende ook: de Godheid woonde verre, In ene troon, hoog boven maan en sterre, En hefte menigmaal mijn oog Met diep verzuchten naar omhoog. Maar toen Gij U beliefde te openbaren, Toen zag ik niets van boven nedervaren, Maar in de grond van mijn gemoed, Daar werd het liefelijk en zoet. Daar kwaamt Gij uit de diepten uitwaarts dringen En…
Jan Luyken1 september 2022Lees meer…

Even

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 47
Zie de mens die enkel nog kan zweven ware het mij gegeven bijna alles om het even zorg noch voorzorg meer van node al jaren onder zware zoden heb ik één wens om even, even maar weer op te staan op te leven, rond te gaan en dan rustig en voldaan terug te gaan vergaan een uitje van een dolle dode.…
Guus Maris26 augustus 2022Lees meer…

BROOD VOOR MIJN ZIEL

hartenkreet
3.0 met 4 stemmen aantal keer bekeken 115
In het licht van de oneindige sterren zie ik Uw Almacht staan. In het schijnsel van de volle maan zie ik Uw mysterie aan. In de glans van de stralende zon zie ik hoe U ‘t duister overwon In het klateren van een heldere bron zie ik hoe door U alle leven begon. In uw Woord voedsel voor de ziel vind ik mijn dagelijks brood…
Greta Casier25 augustus 2022Lees meer…

OVERGAVE EN GEWIN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 19
God schenkt met gulle hand de menselijke geest wonderbare gaven daaruit spruiten soms grote uitvindingen voort die de mensheid kunnen helpen tot grote zegen zijn spijtig dikwijls mengt Satan zich in de handige maaksels van de strevende maatschappij gebruikt haar kunde voor kwaadaardig spel en doortrapte vernieling luid schreeuwend…
Han Messie25 augustus 2022Lees meer…

Gods droom

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 51
God is moe en gaapt vele gaten in dagen en nachten Hij verveelt zich mateloos en doet zijn ogen toe en slaapt Zich van mensen niet bewust droomt hij stil zijn lentedroom; een droom waarin hij kust de jonge knopjes aan zijn nieuwe boom…

STILLE TIJD

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 26
Bij dankend en vragend bidden wegduiken in een woeste melkbeek, die zingend spat. Het reine, gezonde wit, helend nat, laat Hemels brood vol genade ruiken. Luchtig schuim springt naar de oeverstruiken van het hoopvol wachtende "hoe en wat?" Dan wiegelt en ritselt een levenswijs blad om krachtig geloof te doen ontluiken. Over de stroom, tussen…
Han Messie6 augustus 2022Lees meer…

Geveinsdheid

poëzie
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 1.965
Geveinsdheid, die we, in 't needrig kleed, Het hoofd, gelijk een bies, zien krommen! Schoon gij, kranswijs, op doornen treedt, Gij kunt u niet voor God vermommen. Leg af, schijnheilige! uw gewaad: smeek om gena, Eer u Gods bliksem treffe, eer u zijn wraak versla! -----------------------------------------------------…

EEUWIGE VOEDING

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 50
Brood met harde korst tot stukjes breken en langzaam aan in de melk laten vallen zeer eenvoudig gerecht dat wellicht overheerlijk smaken mag het beeldt helder Evangelie vanuit Gods Geest neer dalend op luistergrage mensen met onbevangen ziel gereed om Jezus' wil vrijmoedig na te volgen.…

Christus in ’t hofke

poëzie
3.0 met 15 stemmen aantal keer bekeken 5.281
Wat rode klonteren besmeuren deze gronden? Wordt gij van zonde en wet, van dood en heel omringd? Zeg, heeft de liefde uw hart in hare gloed verslonden, Uw hart, dat smeltende door huid en kleed’ren dringt? Heeft u Gods toorn een pijl in ’t ingewand gezonden, Die uw beangst gemoed zo vinnig praamt en dwingt, Dat zijne wonde, o mij! bloedt uit…

HOMOSEKSUALITEIT NIET LANGER ZONDIG

hartenkreet
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 72
‘Homoseksualiteit niet langer zondig’ Het voelt alsof ik na zestig jaren Sensuele, seksuele activiteiten Word vergeven voor m’n daden ‘Voor de handen onder de dekens’ Ik lees het maandag 11 juli 2022 in het AD Ik ben echt geschokt, totaal niet blij, want De brutaliteit je te bemoeien met seksualiteit van een ander En daar waren de Legers…

WELKE PLAATS?

netgedicht
1.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 30
Vertrouwend voortgaan aan Gods sterke hand, met Diens hulp het eigen wezen ontdekken om het bewuste gemoed op te wekken tot eer van samen rijpend hart en verstand. Wie mag zich naar het scheppen van hechte band, kundig spreken of verklaring strekken? Talloos verschil wil mensen overdekken; hierdoor houdt geestelijk welzijn stand. Elke gave…

ALLEEN IN EEN STILLE KERK

hartenkreet
4.0 met 16 stemmen aantal keer bekeken 529
Alleen in een stille kerk mijn zorgen opzij gezet ben ik mij bewust dat Gods oog op mij rust ik hoef zelfs niet te spreken Hij kan mijn ziel wel lezen er is een samenhang alsof ik achter het voorhang zit van Zijn eigen huis Hij kent de sleutel van mijn kluis en zonder dat ik ‘t moet vragen helpt Hij mijn ballast te dragen Zijn hand rust…

Bede om hulp

hartenkreet
3.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 100
O God, Help me te leren om te genieten van de kleine dingen Help met te leren om het leven te aanvaarden zoals het komt Help me te leren de anderen te begrijpen Help me te leren klein te zijn en daardoor groot Help me te leren om stil te staan bij de nood van anderen Help me te leren blij en tevreden te zijn met alles wat…

Voorhangsel

netgedicht
1.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 48
Toen bij de grenspalen van Juda De Heiligheid van God de wereld inreet met gebroken steen—aan tafel Het slotgebed begon En toen daarna het kruis en ja Ook minder veelbesproken spijkers Langs scheurend voorhangsel ontglipten Op weg naar nieuwe demoniemen Toen werd God ons tafelkleed Vader vraagt de rafels zegen Het hemelse flankeert ons…

EIS DAIMONA

poëzie
4.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 2.221
Laat nu, in angst en pijn, Meester, mij niet alléén... Wie heb ik buiten U? Immers, niet één? 't Liefste dat Jeugd gewon Naamt Ge mij, liefde en eer. 'k Zweeg. Dat de Dienaar niet Twist' met de Heer! Vordert Gij alles nu? 'k Zwijg. Want ook dit is recht. Zijt Gij de Meester niet? En ik de Knecht? Maar blijf bij mij, blijf bij mij…

TWEE ONTMOETINGEN

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 39
Gods Woord waarschuwt hoe Satan om je heen loopt als een briesende leeuw verlangt aan te vallen ik ben daar beducht voor en herken deze duivel maar hoeveel meer vrees ik de vijand van onze Heer indien deze zich vertoont als een engel des lichts die allerlei moois voorspelt maar achter zijn schittering duister kwaad verstopt in alle…

ARENA

netgedicht
1.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 63
De wrede keizer Nero zocht volksvermaak, liet volgelingen van Jezus vangen tussen kwaadwillende, valse tangen, trof de slachtoffers met gruwelijke wraak. Binnen de circusmuren klonken vaak, ondanks marteldood, blijde lofzangen. Stervenden mochten Hemels geluk verlangen, vervulden een onsterfelijke taak. Door alle tijden getuigt Romes strijdperk…

WERKEN EN ZENDEN

netgedicht
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 35
Lakens en dierenhuiden gaan langs handen van de man, die zijn bestaan onderhoudt door tenten te weven voor behoud bij zware reizen door ruige landen. Tijdens de arbeid worden verre stranden vol blije hoop bezocht; de zwerver bouwt op Gods hulp in het wachtende zorgenwoud. Gedachten zweven naar wereldranden. Gepaard met eenvoudige broodwinning…
Meer laden...