inloggen

Alle inzendingen over religie

2944 resultaten.
Sorteren op:

In de stilte

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 4
alleen in de stilte kan ik tot U komen kan mijn hart voor U voluit openstaan wil ik dat U altijd in mij blijft wonen iedere dag en ieder uur met mij zal gaan toch weet ik dat zo velen naar U vragen dat ik maar een schim in die massa ben wilt U al mijn verlangens helpen dragen opdat ik weet dat Gij mij van dichtbij kent soms ben ik bang dat…

AFWACHTING

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 11
Wat iedereen de Heer wenst te vragen, rijst omhoog, mag de Hemel bereiken, wil de menselijke geest verrijken, met sterk geloof en voornemens schragen. De gebeden kunnen schijnbaar vervagen, blijven bij God en Diens engel prijken als damp, die steeds bestaat, nooit zal wijken tijdens het aardse loven of klagen. Woorden, bewaard in Hemelse…

Deae Nehalennia

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 26
Gij die leeft aan zee, wees mijn roergangster en reis met me mee; met u als leidsvrouwe bevaar ik rivieren en zeeën vol vertrouwen dat m’n lading, vaten wijn, behouden blijft, en profijtelijk zal zijn; u schenkt immers voorspoed, geeft gunstige wind, en heerst over eb en overvloed; van u de bloemen in het voorjaar, de appels, peren, druiven…

Belijdenis van dichters

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 19
Wijsheid die alle mensen delen, met al wat leeft en leven geeft. Ervaringen die wij vergeten, maar die niet verloren gaan. Ze worden veilig opgeslagen. Ze gaan terug naar een bron, waar intuïtie gevoel uit put. Waar herinneringen leven. Dichters zoeken er naar zin, maar vinden er geen woord. Er bestaan levende dichters, die het volgende…

Hadjar Ul Aswad

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 33
Na de verbouwing van de Kaäba Toen de zwarte steen werd teruggezet Ontstond er een handgemeen in Mecca Tactvol beslecht door Mohammed Elk stamhoofd wilde het grote voorrecht Om het te mogen plaatsen op het altaar In de kubus, wat leidde tot een gevecht Dus sussend spreidde de wijze leraar Zijn mantel voorbeeldig uit in het zand Vroeg hen…

VERLANGEN EN DAAD

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 35
Bij het bidden tot God vragen we meestal tussen ons schone gaven te verdelen of Zijn bijstand en welwillend helen tijdens een moeilijk, hinderlijk geval. Ziet hoe de Vader elke dag, overal wonderbare zegen uit wil delen, zon en regen met zaaisel laat spelen, opdat heel de wereld zich voeden zal. Mensen werken als onderbeheerders aan 's…

STEEDS VOOR OGEN

hartenkreet
2,0 met 1 stemmen 36
De boodschap van 't machtigste strijdvaardige geloof zelfs je haters lief te hebben weldoen en bidden voor vijanden deze woorden waarmaken in het dagelijkse leven is onvoorstelbaar zwaar doch mogen zij voortdurend prijken op een fel rood krijgsvaandel dat gedurende heel het leven voor je uit blijft zweven.…

AFSMEKEN

hartenkreet
4,0 met 2 stemmen 28
Waarvoor bad ik ooit? Lieve Hemelse Vader ik ben me er van bewust dat al mijn gebeden van eens bij U verblijven als opgestegen verdwenen maar onzichtbaar bestaande damp waarvoor bid ik? geeft U mij de moed en kracht om in het diepste van mijn hart en geweten door te dringen waarvoor zal ik bidden? laat U de golven der toekomst als…

JETRO

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 45
Mozes' schoonvader houdt in woestijnland zijn kudde van steeds zwervende schapen, zoekt met vrouw, dochters en beschermend wapen een waterput, loopt door meedogenloos zand. Bij een groep struiken houdt het gezin stand. Zijn hier misschien vruchten te rapen? Ja, de nacht belooft verzadigd inslapen, rustig gewiegd door Goddelijke hand. De…

ZENDING

netgedicht
2,0 met 1 stemmen 50
God geeft vanuit Zijn hoge Hemelrijk dikwijls boodschappen aan stervelingen, welke zij door mogen laten dringen tot mensen, zeer ver of binnen klein bereik. Die gezegenden voelen zich wellicht rijk aan krachtvuur voor hun ondernemingen, worden vaak geslagen door beproevingen bij doen en spreken, vallen in kwellend slijk. Ondanks tegenspoed…

Pagan

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 45
Het is fijn om pagan te zijn; gevoed door een oud geloof zie ik Proteus rijzen uit zee en hoor ik Tritons hoorn. Ik leef in een bezielde wereld met een goddelijke natuur bewoond door satyrs en nimfen. Boven mijn hoofd, hoog aan de hemel zwerven de goden. Ik ontmoet ze ook hieronder aan de voet van Olympus. Zeus regeert met ferme hand…

Toekomst

hartenkreet
4,0 met 1 stemmen 42
Eeuwige, Als een vreemdeling op zoek naar woning sta ik aan uw poorten. Ik fluister uw Naam. Waarom bons ik niet op de deur? Sla ik niet op de trom? Roep ik U niet met luidde stem? Waarom toch…, fluister ik? Ben ik bang beschaamd tegenover U te staan? U die geen naam vergeet, geen mens veracht. Geen wezen met lege handen heen…

[ De sterloze ster ]

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 51
De sterloze ster schijnt helder voor de volgers – van hun bijgeloof.…
Zywa28 dec. 2020Lees meer…

Rivier

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 49
Ik volg jou, Jij brengt water naar de woestijn. Waar jij stroomt komt het land tot bloei. Daar bruist het van het leven. Ik volg jou, want jij hebt oneindig leven in je. Ik mag uit je putten en mezelf erin onderdompelen. Zoals een hert uitziet naar water, zo schenk jij jezelf aan allen die dorstig zijn. Je schept water in mijn hand…

Roep je ziel aan!

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 233
Luister naar de woorden van de Oude Goden, al-omvattend, al-doordringend, al-bewegend en eeuwig, naamloos maar bekend als Gaya en Uranus, Isis en Osiris, Freya en Odin, Morrigan en Dagda, Ishtar en Tammoez, Sjri en Vishnoe, Yin en Jang. Ik ben de Grote Moeder, ontwaar mijn gelaat in de veranderlijke maan en de kringloop der seizoenen…

Van beseffen naar geloven (II)

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 119
Aangestoken door het licht in messiaanse verwachtingen neem je de vertrouwenssprong - kom je als het ware in het reine... Je geeft te kennen dat je faalt, dat het zo niet langer gaat. Wat weet een trendwatcher van het leven? Je wil nu breken met de waan. Tijden heb jij maar aan geleefd. Doel: jezelf veraangenamen. Gedaan wat verwacht werd…

Van beseffen naar geloven

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 98
Neem iets aan dat is. De kern van een gebeuren. Het feit dat jij er bent. Ondanks alle beperkingen. Ook al word je groot en krachtig, blijf kind in de ogen van je vader. Je weet niet alles, maar wel veel. Er rijpen dingen door je daden... Laat de twijfel ruimschoots toe. Jouw zekerheid - is die wel waar? Van alle kanten intrigeert die…

ZWERVEND JONG EN OUD

netgedicht
1,3 met 3 stemmen 72
Het Jodenvolk doolt, door Mozes geleid, jaren rond in woestijn, over rotsgrond, sluit met de hoogste Heer eeuwig verbond, bij onvast leven, uit slavernij bevrijd. Flinke vaders vinden na speurend beleid schrale broedplaatsen. Daar eet hun vee gezond. Moeders draaien vlijtig schapenwol rond: kleden en kleren zijn tot handel bereid. Ouders…

De Engel van 's-Heerenbeerg

hartenkreet
4,5 met 2 stemmen 54
DE ENGEL VAN ‘s-HEERENBERG Was het God de Vader Zijn zoon Jezus Christus Of de Heilige Geest, die me binnenliet Nog net op de valreep van de avond van de deursluiting van de R.K. Parochiekerk H. Gabriel te ‘s-Heerenberg Hij zag mijn gezicht Hij zag mijn verlangen Hij voelde dat ik wilde knielen Hij wist die moet ik binnenlaten Hij ging…

Stormluchten

hartenkreet
4,8 met 4 stemmen 37
De wolken maken stormluchten Gedachten vliegen als pijlen door mijn hoofd Bladeren vallen van de boom de luchten doen mij zuchten Ik houd mij vast aan wat mij is beloofd En weet met geheel mijn ziel en 't verstand Geen ervan vindt hier hun plaats Deze boze krachten tegen mij gekant Zij moeten in het kruis vergaan met haast Met in mijn ziel…

CALYPSO

netgedicht
1,0 met 1 stemmen 60
De vreedzame tovenares ofwel lage godin woont met haar dienstbare nimfen op het onbekende verlaten eiland Ogygia soms ontvangt zij een god van het Olympusgebergte verwent hem dan gastvrij met smakelijke maaltijd blijft de eenzaamheid verkiezen kunstig spinnen en weven in de ruime grottenwoning geeft haar levensvreugde begeleid door…

Eenzaam maar niet alleen

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 36
zij stond alleen en achteraan door de duistere wereld verworpen en helemaal vooraan op de eerste rij geplaatst door Hem die is en was en terug komt op de wolken…

BEDENKING

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 24
Wat geeft het mij een verlichting om gedichten voor de Heer te schrijven maar ben ik daarbij geen grote huichelaar als ik onderzoekend kijk naar mijn dagelijks denken en doen?…

De soldaat die Jezus kruisigde

gedicht
3,5 met 114 stemmen 19.592
Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen Wild om de spijker toen 'k de hamer hief - Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief -' En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen. Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten, En werd een gek die bloed van liefde vroeg: Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg De spijker door…

Jobs ellende

poëzie
3,9 met 19 stemmen 1.990
De duivel sloeg met felle slagen De vrome Job, aan ziel en lijf; En had hem al zijn goed ontdragen: Maar tot de zwaarste van zijn plagen, Zo liet hij hem alleen zijn wijf.…

ONGEHINDERD

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 51
Het Woord, dat uit God zelf komt, zweeft steeds voort als een levende zucht vol helende kracht, toeft bij alle mensen, is een stille wacht, ziet geduldig rond, wordt somtijds gehoord. De heilzame adem zoekt ieder oord, waar vrome blijdschap heerst of duivelse macht, soms aangekondigd, dan gans onverwacht., ondanks goede bedoeling dikwijls gestoord…

Zonder meer of minder.

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 29
Dat leven toevallig is ontstaan. Ogen die wonderen herkennen. Oren die genieten van muziek. Hersenen die creatief componeren, binnen een kosmische hersenpan. Dat alles is werkelijk waar, maar, dat leven bij toeval is ontstaan, daar geloof ik geen donder van. Geen donder en geen bliksem. Dat ons leven bedoelingen kent, die geen mens verzinnen…

De mens Simonis is gestorven

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 25
In maart 1978 ontmoette ik DE MENS Simonis in de Doelen, in de pauze van de MP en ik dacht wat is dat een homo, dat dacht ik, ja ik, ook homo Simonis was alleraardigst op het vrouwelijke af kletsen, praten, gilletje, lachen en weer kletsen glaasje in de hand met priemende pretoogjes Simonis bereikte de top van de Katholieke Kerk het instituut…

't GLOEIT VOORT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 28
Het licht van de Blijde Boodschap moge hoog aan de hemel staan 's nachts als grote klare ster overdag een ijle dwergzon dit hemellichaam is bereid altijd het kleinste vonkje uit zich te laten dalen op een ieder die Gods stem wil horen zal dan door bloed en ziel stromen een vlammende stip zijn brandt aanwezig verborgen straalt milde tucht…

Palmar

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 42
of Palmaer het klooster is er niet meer we weten waar ongeveer tussen Zwaag en Tysweer het was Reiderwolderpolder bij varkensboerderij Knorrenburg opzij naar de Dollarddijk vandaar naar het noorden tot de rand van de kwelder niet verder daar was het ongeveer Norbertijner monniken hebben gesmeekt, gebeden tevergeefs gezwoegd, gedijkt…
Meer laden...