inloggen

Alle inzendingen over religie

3088 resultaten.

Sorteren op:

ZEGEN DEZE' AVOND, GOD

poëzie
3.0 met 22 stemmen aantal keer bekeken 2.865
Zegen deze' avond, God: ons handen rusten ; en, kenden onze leden 't kleed der vreemdste lusten en ons verlangen 't pad van de' ongewoonste waan : thàns zijn onze ogen moede als van wie sterven geen... - Stil-wegend staat Uw leve' op de onbewogen blaên ; om iedre boom-gaard gaat de vrede van Uwe ogen; en wij, die elke vrucht in onze…

HET MILDE WINT

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 24
Wolken boven de woelige wereldzee laten hun bliksems, gevat in dreigend grauw, neerdalen, geven de golven een douw, vinden en tarten het menselijke wee. Op het water danst een zwaard met stormwind mee, zwaait moordlustig als een woeste tijgerklauw, brengt aanstromende lucht telkens een houw, verraadt onzekerheid, zoekt hechte stee. Het…
Han Messie16 februari 2024Lees meer…

Taal noch teken

netgedicht
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 30
De dag glijdt voorbij Taal noch teken van jullie Opgegaan in rust Die stilte echter Fladderend en verwoestend Grijpt naar onze kelen Breng thuis, allemaal 'Bring them home', niet dan, maar nú Naasten zingen 'HABAITA'…

KLEIN VERMAAN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 39
Als je in of naast andermans huis iets uitvoert wat men lang niet toejuicht klinkt daarop vaak de vraag doe je dat thuis ook? deze welbekende kreet uit dagelijks leven is een korte uitspraak in simpel ander gewaad van Jezus' gebod God met heel zijn of haar wezen lief te hebben de medemens als zichzelf.…
Han Messie4 februari 2024Lees meer…

Omerta

netgedicht
3.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 70
Broeders van Liefde duivels in priesters habijt de Heer als wapen Broeders van Liefde verwoesters van jong leven de onschuld vermoord Broeders van Liefde zij zullen voor u bidden de heer heelt wonden…
J.Bakx26 januari 2024Lees meer…

HET EVANgelie van Bogerd

hartenkreet
1.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 40
Was het als kind en jong volwassene, verplicht Die Zondagsoefeningen in de Wilhelminakerk te Rotterdam-Feijenoord Nu als senior man, man van en vader van, vrijwillig Die Zondagsoefening in de Westerkerk te Amsterdam-Jordaan Het is zeker het woord maar bovenal het Evangelie van Bogerd Ik zoek een stil plekje om vooral het orgelspel te ondergaan…

TREFMAALTIJD, EEN VOLTREFFER

hartenkreet
2.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 28
Heb ik het getroffen met mij zelve Of heeft men het getroffen met mij In ieder geval treft het mij bij deze trefmaaltijd te mogen aanzitten raak ik getroffen door het treffen van de mens achter de maaltijd Wat dat betreft treffen wij het allemaal Een heuse voltreffer!…

DENKENDE OORLOG

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 52
Het land waarin de enige God over wereld en heelal beleden en vereerd werd vecht thans verwoed en meedogenloos veel bezongen Israël en landstreek Gaza u strijdt vernielzuchtig tegen elkaar houdt onschuldigen gevangen met eindeloze vragen bidt men tot de Heer van al het leven misschien schuilt vrede in het verre verschiet…
Han Messie18 januari 2024Lees meer…

mosterd na de maaltijd

hartenkreet
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 43
geheel tevreden heeft hij zijn geloof beleden maar volkomen onthand in het hiernamaals beland…
dondolo10 januari 2024Lees meer…

Nuntius

netgedicht
2.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 48
Een pauselijk baarmoederschapdecreet Is heel iets anders dan draagmoederleed Toen petrus op de via appia reed En zijn 'o domine, quo vadis?' deed Zei die "ik ben 't die excelsis aandeed En deo, die mijn gloria vergeet... Ik moet opnieuw gekruisigd worden, peet Groet uw messias, 't is maar dat je 't weet Laat dit een teken…

EENS EVEN

netgedicht
1.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 19
Het gebed tot God zegent de vroege ochtend evenals de late avond en menig verstrooid uur bij het drukke middag van de dag eens kort en krachtig blije woorden of vragen naar de hoogste Heer zenden is een onkwetsbaar schild sterk en steeds te gebruiken onder voortgaan vol geloof.…

De Heer zij jou tot zegen

netgedicht
3.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 62
De Heer zij jou tot zegen, tot licht en stille bron; Hij vult je hart met vrede, Hij die het al begon. Hij zij je tot genade; tot warmte en tot kracht, opdat de vreugde groeie die Hij aan allen bracht; opdat je steeds mag weten: zijn Naam is tederheid, Hij zal je nooit vergeten, Hij draagt je voor altijd.…
Adeleyd31 december 2023Lees meer…

Oudjaarsavond (psalm 90)

hartenkreet
5.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 29
Voor een dag begonnen was de mens nog niet bestond wel in Gods gedachten was ’t donker ’t licht niet vond Geen eind en geen begin de Oorsprong van het leven de mens er middenin zijn leven duurt maar even Aan ’t eind van ’t jaar gedenken hoe dat nu komen zou wil Here ons doen schenken van harte ons berouw Wil ´t hart toch doen verblijden…
Robert Doek30 december 2023Lees meer…

MOLME BOOM

poëzie
3.0 met 8 stemmen aantal keer bekeken 1.631
Wie zal 't u aanzien die leproos van voet diep met uw wortels in verrotting wroet dat gij nog 's avonds klimt langs weke bladertrappen en boven uw mizerie met de sterren staat te klappen? Wie zal 't u aanzien, uitgestoten mens, die op uw schande wankeldoolt tot leste grens terwijl ons onbarmhartigheid uw zondenmantel zoomt dat gij…
Alice Nahon27 december 2023Lees meer…

[ Er is iets, dat Iets ]

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 27
Er is iets, dat Iets is aards, ik voel het, flarden -- geheimzinnigheid.…
Zywa26 december 2023Lees meer…

Jouw licht

netgedicht
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 17
Jouw licht In het begin schiep God de aarde, die dan nog in het donker ligt. Totdat zijn machtig Woord verklaarde: ‘Er zij licht’; en toen was er licht.. En eeuwen later schrijft Johannes: ‘Nu is er een waarachtig Licht. Komende is het in de wereld; het Licht dat ieder mens verlicht.’ Elk mens, u, jij, werd ooit geboren. Al 80 jaar…
Hans Kottier26 december 2023Lees meer…

Één avond, de kerk te vol

netgedicht
2.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 41
Weer zal de kerk vullen van voor tot achter toe zelf stoelen worden bijgeschoven de kerkenraad wordt niet moe ieder geniet van de viering kerstboom prachtig opgetuigd en overal hangt versiering, een behaaglijk warme sfeer schone liederen worden gezongen over herdertjes en engelen die in een kleine stal samen loven onze Heer. Maar die…

Levensdank

netgedicht
2.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 60
Grote Vader die alle mensen Uw liefde toont. Ons hebt geschapen naar Uw wil en beeld Sinds Uw schepping in ons midden woont. Met tal van gunsten en gaven hebt bedeeld. U vraagt van ons geen zware boetedoenimg, U schept geen vreugde in ons leed. U schenkt ons vergiffenis, gena en verzoening. En bent vergeten wat de mens U misdeed. Niets…

God noch gebod

netgedicht
2.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 157
De god van de wrake met ogen en hake en kruisen en keizers en mannen met mijters hun credo van macht dat humaan zijn verkracht Die God houdt van feesten van moord en van doodslag kent fatum noch noodlot noch bijbels gebod Natuurlijk wil God daar geen lires, allicht in 't land waar il pape betaalt voor z'n knape il duce met smeergeld…

Gods Wil

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 54
Stil! Hou op met schreeuwen! Er is niets aan de hand, want God krijgt wat Hij wil Dat is... winnen, zeggen de boeken de dogma's en de profeten God is God, Hij krijgt wat Hij wil Hij wil oorlog en vrede, hongersnood en volle winkels, vrijheid en revolutie Hij wil Semtex en Hij wil seks heel veel maagden en gigolo's en Hij krijgt wat Hij wil…
Zywa27 november 2023Lees meer…

Pamflet

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 46
Het pamflet dat van schande spreekt Prijkt daar ergens op het internet Men moeten weten dat de leek Het vuur gestolen heeft, en het doorgeeft Het pamflet, het is de wond Waaruit dagelijks pikt de adelaar Voor altijd hangt het daar Om het kind terug naar zijn kamer te sturen Maar in de late donkere uren Waarin het voorbeeld voorbeeld is…

VERNEDERDE SPRAAK

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 27
Zich zondig of bedrukt voelen radeloos woedend zijn ervaar je meestal als een harde belemmering voor het bidden tot God een terloops genoemde man uit het Nieuwe Testament sterkt de verbitterde en aarzelaar in het geloof bij het bezoek aan de tempel bekende de tollenaar wanhopig voor de Heer dat hij een arme zondaar was sloeg vol berouw…
Han Messie9 november 2023Lees meer…

ONZE LEVENSZEE

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 102
Als wij de hoop in het leven opgeven kan alleen het gebed ons troost geven God hoort ons gebed, Hij kent onze nood blijft op ons levensschip immer aan boord zelfs als ons schip dreigt onder te gaan blijft de hoop op redding met Hem bestaan Hij zal de storm met Zijn handen bedaren en wij kunnen onze levenszee rustig bevaren.…

Allerzielen

poëzie
4.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 3.347
'k Heb zo menigmaal gegaan waar de wilgen te treuren staan, buiten stad, naar 't dodenveld ... 'k Heb bij woeste windgeweld 't geel gebladert dwarren zien en onwetend op de knien neergezakt en nagedacht dat de dood met 't mensdom lacht lijk de wind met 't dorre blad ... Kranke mensdom, sta hier wat bij de graven. 't Wormgekriel knaagt…

Tempel

gedicht
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 3.132
Keer deze tempel de rug niet toe hier strijken talrijke goden neer van ademende waarheden is deze tempel vergeven hier bespreekt het brein het brein bezingt wonder wonder en tegenwonder hier wordt de beul bestudeerd en de bij er staan heelallen op de planken droefenis stelpende alfabetten de letters der ketters vliegen klapwiekend op de rede…

[ Ondoorgrondelijk ]

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 63
Ondoorgrondelijk is God, Hij schiep de wereld -- zonder iets te doen.…
Zywa19 oktober 2023Lees meer…

EIGEN BEHOUD

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 30
Bij mijn lange reis door het waaiende duister van de stormende levenszee verlang ik naar een vaste rots boven de kokende golven om stevige steun te hebben maar ik klem mij vast aan een kleine sterke zuil die liggend voort host wild danst springt en duikt op het brullende schuim doch onverstoorbaar koers zet naar de lage enige ster aan…
Han Messie15 oktober 2023Lees meer…

HERBEGIN

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 34
Na een fikse regenbui ademt en blinkt de wereld herboren, gans opgewekt. Bevoorrecht is een ieder, die ontdekt hoe hier het wezen der vernieuwing zingt. Wijde regenboog, door Gods belofte omringd, straalde na de Zondvloed, met zegen bedekt. Vergane Aarde werd tot leven gewekt, wat heden, ja, in eeuwigheid door klinkt: "Elke morgen is een…

Zekerheid...

hartenkreet
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 85
Veel mensen geloven niet in het bestaan van een God. Want als hij zou bestaan, had hij allang iets aan al het lijden gedaan. Stel dat dit waar zou zijn, zou de Christus dan zijn zoon wel zijn? Hij heeft hier op aarde geleefd. Hij hield van mensen, verzachtte hun leed. Voedde velen met vis en met brood. Met een liefde zo groot. Was bereid…
Antje23 september 2023Lees meer…

VERSCHIL

poëzie
2.0 met 20 stemmen aantal keer bekeken 2.437
De droefheid komt van God de Heer, En buigt ze u neer, Zij heft ook hemelwaart! Veel erger – erger is ’t verdriet, Dat u de domme wereld baart, Dat u de mens niet spaart – ’t Verheft u niet, Het buigt alleen ter aard!…
Meer laden...