inloggen

Alle inzendingen over religie

3091 resultaten.

Sorteren op:

Levensdank

netgedicht
2.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 45
Grote Vader die alle mensen Uw liefde toont. Ons hebt geschapen naar Uw wil en beeld Sinds Uw schepping in ons midden woont. Met tal van gunsten en gaven hebt bedeeld. U vraagt van ons geen zware boetedoenimg, U schept geen vreugde in ons leed. U schenkt ons vergiffenis, gena en verzoening. En bent vergeten wat de mens U misdeed. Niets…

God noch gebod

netgedicht
2.0 met 7 stemmen aantal keer bekeken 142
De god van de wrake met ogen en hake en kruisen en keizers en mannen met mijters hun credo van macht dat humaan zijn verkracht Die God houdt van feesten van moord en van doodslag kent fatum noch noodlot noch bijbels gebod Natuurlijk wil God daar geen lires, allicht in 't land waar il pape betaalt voor z'n knape il duce met smeergeld…

Gods Wil

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 44
Stil! Hou op met schreeuwen! Er is niets aan de hand, want God krijgt wat Hij wil Dat is... winnen, zeggen de boeken de dogma's en de profeten God is God, Hij krijgt wat Hij wil Hij wil oorlog en vrede, hongersnood en volle winkels, vrijheid en revolutie Hij wil Semtex en Hij wil seks heel veel maagden en gigolo's en Hij krijgt wat Hij wil…
Zywa27 november 2023Lees meer…

Pamflet

netgedicht
3.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 38
Het pamflet dat van schande spreekt Prijkt daar ergens op het internet Men moeten weten dat de leek Het vuur gestolen heeft, en het doorgeeft Het pamflet, het is de wond Waaruit dagelijks pikt de adelaar Voor altijd hangt het daar Om het kind terug naar zijn kamer te sturen Maar in de late donkere uren Waarin het voorbeeld voorbeeld is…

VERNEDERDE SPRAAK

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 24
Zich zondig of bedrukt voelen radeloos woedend zijn ervaar je meestal als een harde belemmering voor het bidden tot God een terloops genoemde man uit het Nieuwe Testament sterkt de verbitterde en aarzelaar in het geloof bij het bezoek aan de tempel bekende de tollenaar wanhopig voor de Heer dat hij een arme zondaar was sloeg vol berouw…
Han Messie9 november 2023Lees meer…

ONZE LEVENSZEE

hartenkreet
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 84
Als wij de hoop in het leven opgeven kan alleen het gebed ons troost geven God hoort ons gebed, Hij kent onze nood blijft op ons levensschip immer aan boord zelfs als ons schip dreigt onder te gaan blijft de hoop op redding met Hem bestaan Hij zal de storm met Zijn handen bedaren en wij kunnen onze levenszee rustig bevaren.…

Allerzielen

poëzie
4.0 met 5 stemmen aantal keer bekeken 3.208
'k Heb zo menigmaal gegaan waar de wilgen te treuren staan, buiten stad, naar 't dodenveld ... 'k Heb bij woeste windgeweld 't geel gebladert dwarren zien en onwetend op de knien neergezakt en nagedacht dat de dood met 't mensdom lacht lijk de wind met 't dorre blad ... Kranke mensdom, sta hier wat bij de graven. 't Wormgekriel knaagt…

Tempel

gedicht
4.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 2.925
Keer deze tempel de rug niet toe hier strijken talrijke goden neer van ademende waarheden is deze tempel vergeven hier bespreekt het brein het brein bezingt wonder wonder en tegenwonder hier wordt de beul bestudeerd en de bij er staan heelallen op de planken droefenis stelpende alfabetten de letters der ketters vliegen klapwiekend op de rede…

[ Ondoorgrondelijk ]

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 58
Ondoorgrondelijk is God, Hij schiep de wereld -- zonder iets te doen.…
Zywa19 oktober 2023Lees meer…

EIGEN BEHOUD

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 26
Bij mijn lange reis door het waaiende duister van de stormende levenszee verlang ik naar een vaste rots boven de kokende golven om stevige steun te hebben maar ik klem mij vast aan een kleine sterke zuil die liggend voort host wild danst springt en duikt op het brullende schuim doch onverstoorbaar koers zet naar de lage enige ster aan…
Han Messie15 oktober 2023Lees meer…

HERBEGIN

netgedicht
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 32
Na een fikse regenbui ademt en blinkt de wereld herboren, gans opgewekt. Bevoorrecht is een ieder, die ontdekt hoe hier het wezen der vernieuwing zingt. Wijde regenboog, door Gods belofte omringd, straalde na de Zondvloed, met zegen bedekt. Vergane Aarde werd tot leven gewekt, wat heden, ja, in eeuwigheid door klinkt: "Elke morgen is een…

Zekerheid...

hartenkreet
2.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 76
Veel mensen geloven niet in het bestaan van een God. Want als hij zou bestaan, had hij allang iets aan al het lijden gedaan. Stel dat dit waar zou zijn, zou de Christus dan zijn zoon wel zijn? Hij heeft hier op aarde geleefd. Hij hield van mensen, verzachtte hun leed. Voedde velen met vis en met brood. Met een liefde zo groot. Was bereid…
Antje23 september 2023Lees meer…

VERSCHIL

poëzie
2.0 met 20 stemmen aantal keer bekeken 2.411
De droefheid komt van God de Heer, En buigt ze u neer, Zij heft ook hemelwaart! Veel erger – erger is ’t verdriet, Dat u de domme wereld baart, Dat u de mens niet spaart – ’t Verheft u niet, Het buigt alleen ter aard!…

Door raam van dorpskerk

poëzie
3.0 met 21 stemmen aantal keer bekeken 1.493
Door raam van dorpskerk teek'nen beukentakken Schaduwen op 't verlicht, te smal gordijn; Door twee helblauwe spleten naast 't kozijn Scheren twee evenwijd'ge, gele vlakken. Ginds op de muur ligt fel de zonneschijn, Verdeeld door lijntjes in rechthoek'ge vakken: De ronde schaduwen kruipen op, en zakken Plots'ling, alsof het grote vliegen…

HUMOR HIERBOVEN

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 46
Men is verwonderd over de oneindigheid van het ons omringende heelal vraagt zich af wat schuil gaat tussen aarde verste sterren achter onbekende nevels al dit dubben zonder antwoord zien God en Zijn engelen met schertsend gemoed aan weten zonder meer hoe binnen deze eindeloze ruimte Hun vertrouwde Hemel bestaat en nóg verder heerst.…
Han Messie19 september 2023Lees meer…

De brug

poëzie
4.0 met 2 stemmen aantal keer bekeken 788
Ik zocht een bloem, die op de bergen wast. En aan mijn voeten grijnsde ene afgrond, diep Als wanhoop na een misdaad, en ik riep: - 'Wie redt mij?' Ik voelde een hand, die greep ik vast. En over het zwarte water, dat daar sliep, Wees mij de hand, als brug, een dennenmast. Ik vroeg: - 'Hoe draagt die boom ons beider last?' Hij sprak: - '…
Helene Swarth13 september 2023Lees meer…

SMEULEN EN LAAIEN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 17
Alle mensen, die Gods wil nastreven, volgen hun Goede Herder als schapen met het vredelievende zegenwapen: Jezus' kruis, heersend over al het leven. De grote kudde zal dikwijls beven bij beproeving, kan moed bijeen schrapen door gewassen van het Woord te rapen; dit kauwend zich naar het Einddoel begeven. Het hart van deze gewillige dieren…
Han Messie12 september 2023Lees meer…

gebedje

poëzie
3.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 1.576
Och Here, kan 't Uw wille Wezen, laat ons stille Voor u zijn. Misschien zou de pijn Die in ons als wijn Woelt , dan stille zijn. Och, even, Aan onszelf ontheven, Och, even Zich in U te begeven.…

Dichtbij

netgedicht
2.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 47
De Middeleeuwen zijn nog heel dichtbij met schilfers van een vroeger tij. We heffen nog graag een strijdlied aan en een omgang prudent en stil is aan ons nog welbesteed. Als we om voorspraak vragen slaan we graag een Kruisje of bidden tot de Maghed reine.…

WILLEN EN GEBEUREN

netgedicht
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 44
Men zal dikwijls jaren vooruitzien bij wat gedaan kan worden de enkeling mag zich beramen voor de dag van morgen of verdere toekomst Amerika 's leider de oerwoudbewoner zijn in Gods oog beiden mensen van het ogenblik die komen en gaan als vluchtige nevels.…
Han Messie4 september 2023Lees meer…

Antwoord der Roomse burgerij

poëzie
3.0 met 14 stemmen aantal keer bekeken 2.076
Ik weet wel, goede vriend, dat Rome is 't bordeel Waar lichaam ende ziel geduriglijk hoereren, Het lijf volgt blindelings zijn beestelijk begeren, De ziel wordt hare beul, de antichrist, te deel, Zij is van ketterij een hoog gebouwd kasteel, Een schole van die kloek zijn leugenen te leren, Een bijslaap schaamteloos van ons verdwaalde heren,…

HET ZONNELICHT IS NEERGEDAALD

poëzie
4.0 met 9 stemmen aantal keer bekeken 3.270
Het zonnelicht is neergedaald en ‘t gaat bij andere lieden, verwacht en welkom-weer onthaald, de dag hun doen geschieden. Het morgent daar, het avondt hier, en wonderschone verven zie ‘k wentelen in het westervier, en stille, stille sterven. ‘t Was rood eerst, helder paars weldra; en, blauw- en blauwerwendig, door…

BEGRIP TE BOVEN

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 26
Johannes de Doper heeft een sterke wens: na afloop van eigen predikingen gezamenlijk met zijn volgelingen bij Jezus horen, redder van elke mens. Dan zal hij door een nieuwe, verwijde lens met ruime blik zien naar handelingen van boeren, zwervers en stedelingen, nabij, en tot over Israëls grens. Het voornemen vol schittering verdwijnt. De…
Han Messie21 augustus 2023Lees meer…

DAN EEN MAN, EEN ECHTE MAN VOOR KAN GAAN

hartenkreet
3.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 75
Het is vandaag Maria Hemelvaart Ik zit in Zuid-Duitsland De winkels zijn dicht De kerken zijn open Ook ik ga naar de kerk Ook ik ga naar Maria Ook ik brand een kaarsje Niet voor de maagd Maar voor de vrouw, voor de moeder Want is er van die 8 miljard zielen Ooit eentje geboren Tussen het plassertje en het poepertje van Van de man, zeg…

Ik Vermoed ...

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 43
dat als de islamiet zowel de soenniet en sjiiet de soefi de katholiek de jood de boeddhist de hindoe of hindoestaan de orthodox zowel de Rus als Griek de animist de atheïst of agnost de christen in al z’n soorten nou eens echt geloofden in waar ze voor staan dan waren ze toch al lang zoiets als een wereldvrede aangegaan helaas…
catrinus9 augustus 2023Lees meer…

VERBINDING

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd.aantal keer bekeken 24
De Almachtige God is niet te zien als 't geloof zelf van mensen vertrouwen op de Heer is een ladder staande op harde grond vol stenen en distels die tot de Hemel reikt bij alle treden zweven eng'len rond zenden vragen omhoog laten zegen dalen het begrip geloof zal steeds stijgen om weer de aarde op te zoeken vertrekt en komt…
Han Messie8 augustus 2023Lees meer…

De Kleine Apostel

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 45
Hij werd ten voorbeeld ons gesteld Was steeds met anderen in de weer Hij werd daardoor al jong geveld Vertrok naar eigen hemelsfeer Hij liep op water en genas Leprozen, maakte blinden ziend Dat was wat moeder aan ons las Hij was voor vrouw en telg een vriend Maar wat dat dat met een kind kan doen Opvoeders zien dat niet altijd…

Het Onze Vader

poëzie
4.0 met 6 stemmen aantal keer bekeken 2.038
Onuitspreeklijk Opperwezen, Die voor ons een Vader zijt! U zij eeuwig lof gewijd, Eeuwig worde Uw naam geprezen! Al wat leeft valle U te voet, Driemaal heilig, driemaal goed! Kome Uw rijk, o grote Koning! En geschiede Uw wil alom, Boven in Uw Heiligdom, Hier in aller mensen woning, Tot dit aardse schaduwdal Als Uw Hemel worden…

Een mosterdzaad

netgedicht
3.0 met 3 stemmen aantal keer bekeken 54
Een mosterdzaad Het kleinste aller zaden, zo zegt ons toch de Heer kan groeien tot een grote boom die schaduw geeft en woonst; zo is soms ook ons klein geloof, het is haast niet te zien maar met geduld en veel heel veel moed kan ooit het wonder komen: de zon schijnt door de bomen! Een kind begrijpt dit alles wel, maar ik en wij, die zo…

SLAPEND BESEF

netgedicht
4.0 met 1 stemmen aantal keer bekeken 33
Het prachtige voornemen om voort te gaan op de wijze, smalle weg van God, schenkt moed aan hetgeen opleeft in 's mensen gemoed, schone schittering voor het aardse bestaan. Steeds beter de Blijde Boodschap verastaan bij wat het denken of voelen uitbroedt, is tijdens levenswandel een sterke voet. Er zweeft een verlangde geloofsvraag aan: "…
Meer laden...