inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

92 resultaten.
Sorteren op:

Provinciale

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.618
De regen laat niet af Zich op ’t stadje uit te storten, Als een Lied ohne Worte, Uit den treure gespeeld. Een v...

het meisje dat ie nooit vergeet

poezie
3,2 met 13 stemmen 2.024
Wanneer 'n man zich oud gaat voelen Verliest ie zijn luidruchtigheid Dan wordt ie zuinig op zijn eigen, Dan maakt ie...

Een meisje

poezie
3,4 met 8 stemmen 4.628
's Morgens op het witte laken doet er een gelaat ontwaken - dat ligt daar als een waterlelie op een golf water, o...

Vermaning

poezie
Vriend, herzie uw jeugdgezellin: Eens te tenger voor de extase, Zeg, veranderde zij snel in Een welvarende bourgeo...

Aan vrouwensmaders.

poezie
4,5 met 2 stemmen 361
Laat af, die 't Zwak Geslacht met bittre gal bespat, Of gij verdiende 't niet, dat gij een Moeder had. 1789...

Raadgeving

poezie
4,0 met 2 stemmen 367
Minnaars, wilt ge uit vrijen gaan, Trek de stoute schoenen aan, Schud de kindse blooheid uit, Maakt ze, die ontvli...

Eer de tuin 't vertrouwen vindt

poezie
4,3 met 3 stemmen 526
Eer de tuin 't vertrouwen vindt Zich de volle bloei te geven, Staan de meisjes er in, beven, Willen wel, neen nog...

Ballade van de goede vrouwen

poezie
3,8 met 4 stemmen 386
In dankbaarheid, eer dat ik sterven moet, Vraag ik nog een ballade voor diegenen Die als een goede vrouw mij zijn vers...

Zeg het maar

poezie
Zeg het maar, dat ik te dom ben om met je te praten, dat je me liever naar huis zou laten; thuis bij het aanrecht en...

Vrijerstarief

poezie
Schone Fillis, altijd schrander Als ze een goede ruil kon doen. Eiste van haar lief Silvander...

Blond boven Bruin

poezie
4,0 met 2 stemmen 339
Ruil nooit uw zachte kleur, bekorelijke Blonden! Voor harde verf of bruine kuif; De lof der bleke roos klinkt...

EEN VROUW

poezie
2,5 met 2 stemmen 624
Haar smal gelaat, onder de grijze haren, smal, bleek en moedig, is mij toevluchtsoord, een blanke koepel, hoog en on...

VISITE

poezie
4,0 met 2 stemmen 370
In de avond dempen zich de stemmen. Men mompelt maar wat voor zich heen. Doch vol van leven niet te temmen Blijft de...

O vrouw

poezie
4,8 met 6 stemmen 1.688
O vrouw in de vlammende brand van Uw haar, Uw lichaam is zwaar, Uw lichaam is los, als een dauwomhangen druiventros,...

Rouwzang

poezie
4,0 met 2 stemmen 423
In 't zwartomfloersd vertrek, in zilvren nacht, Op 't kleed van rouw het losgebonden haar, Alleen met hem, voor hem,...

De vrouwen die ik heb gekend

poezie
5,0 met 2 stemmen 617
De vrouwen die ik heb gekend zijn mij voorbij-getreden als zwaarden, in vaste vuist geklemd, die bevriezende sneeu...

Het dansende meisje

poezie
4,0 met 2 stemmen 897
Alleen met de overschenen wemeling der golven, met die langdeinende bewogenheid alleen, onder de volte van het middagl...

AAN JOFFRe ANNE ROEMER VISSCHERS

poezie
Zo 't u, met diamant, lust op een glas te stippen: 't Is in de vlinderteelt. Het geestige gedrocht Ziet of het laven...

Vrouwen

poezie
Met hare zachte handen rukken zij open wat jaren lang ten bodem sliep - nemen haar deel, met een glimlach, en hopen o...

De maagd

poezie
Mijn leven streeft, een snel-vlietende stroom, Naar 't schriklijk eind, de onbekende dood. Nader, rusteloos nader: en...

O, gij voor wie de driften zwijgen

poezie
2,4 met 7 stemmen 592
O, gij voor wie de driften zwijgen Wanneer de droppels door uw borst Als door een doek der liefde zijgen Ter lessi...

Van een degelijke vrouwe

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.411
Hier rust ik zoetjes in de Heer Een vrouw begaafd met deugd en eer. Wie dat ik ben of hoe ik hiet (Is 't mogelijk...

De vrouw van de zon

poezie
3,6 met 7 stemmen 3.621
'Ik zag een vrouw, die schreed alsof zij nooit zou sterven.' A. Roland Holst Vrij en eeuwig, tijdeloos ont...

Wilt gij een hups, een rustig wijf?

poezie
3,4 met 11 stemmen 3.155
Wilt gij een hups, een rustig wijf? Neem eerst uit Nederland het lijf, Neem dan nog tot zo weerde pand Het aangezicht...

Aan de behaagzieken.

poezie
2,4 met 5 stemmen 497
Och, mocht ik u nimmer aanschouwen, ô Schone, wier bijzijn ik ducht! Mijn oog is bevreesd u te ontmoeten; Licht moch...

Si-Chy

poezie
4,0 met 3 stemmen 538
Si-Chy, uw handen zijn als lotusbloemen, Uw ogen zijn twee maanbeschenen meren, Wanneer gij lacht is het of blanke pee...

De dwaze maagd

poezie
3,2 met 4 stemmen 700
'k Weet niet waarom, maar heel alleen ben 'k blootsvoets door de nacht gegaan en vroeg met een stem, die de mijne niet...