inloggen

tabblad: poezie

92 resultaten.
Sorteren op:

La véritable Manola

poezie
3,6 met 8 stemmen 1.504
Zij blonk tussen haar blauwe haren als een topaas uit diep fluweel; een muziek van boze gitaren scheen uit haar wez...

Ze zat daar rechtop

poezie
3,0 met 16 stemmen 3.327
Ze zat daar rechtop en keek, de ogen op éne streek. Stil licht school daarin, een lach- of een schreibegin. Haar...

Provinciale

poezie
3,9 met 10 stemmen 1.782
De regen laat niet af Zich op ’t stadje uit te storten, Als een Lied ohne Worte, Uit den treure gespeeld. Een v...

het meisje dat ie nooit vergeet

poezie
3,2 met 13 stemmen 2.111
Wanneer 'n man zich oud gaat voelen Verliest ie zijn luidruchtigheid Dan wordt ie zuinig op zijn eigen, Dan maakt ie...

Een meisje

poezie
3,3 met 10 stemmen 4.821
's Morgens op het witte laken doet er een gelaat ontwaken - dat ligt daar als een waterlelie op een golf water, o...

Vermaning

poezie
1,7 met 3 stemmen 467
Vriend, herzie uw jeugdgezellin: Eens te tenger voor de extase, Zeg, veranderde zij snel in Een welvarende bourgeo...

Aan vrouwensmaders.

poezie
4,3 met 3 stemmen 393
Laat af, die 't Zwak Geslacht met bittre gal bespat, Of gij verdiende 't niet, dat gij een Moeder had. 1789...

Raadgeving

poezie
3,0 met 3 stemmen 397
Minnaars, wilt ge uit vrijen gaan, Trek de stoute schoenen aan, Schud de kindse blooheid uit, Maakt ze, die ontvli...

Eer de tuin 't vertrouwen vindt

poezie
4,3 met 3 stemmen 566
Eer de tuin 't vertrouwen vindt Zich de volle bloei te geven, Staan de meisjes er in, beven, Willen wel, neen nog...

Ballade van de goede vrouwen

poezie
3,8 met 4 stemmen 429
In dankbaarheid, eer dat ik sterven moet, Vraag ik nog een ballade voor diegenen Die als een goede vrouw mij zijn vers...

Zeg het maar

poezie
4,0 met 1 stemmen 180
Zeg het maar, dat ik te dom ben om met je te praten, dat je me liever naar huis zou laten; thuis bij het aanrecht en...

Vrijerstarief

poezie
4,0 met 1 stemmen 538
Schone Fillis, altijd schrander Als ze een goede ruil kon doen. Eiste van haar lief Silvander...

Blond boven Bruin

poezie
4,0 met 2 stemmen 352
Ruil nooit uw zachte kleur, bekorelijke Blonden! Voor harde verf of bruine kuif; De lof der bleke roos klinkt...

EEN VROUW

poezie
2,5 met 2 stemmen 651
Haar smal gelaat, onder de grijze haren, smal, bleek en moedig, is mij toevluchtsoord, een blanke koepel, hoog en on...

VISITE

poezie
4,0 met 2 stemmen 380
In de avond dempen zich de stemmen. Men mompelt maar wat voor zich heen. Doch vol van leven niet te temmen Blijft de...

O vrouw

poezie
4,8 met 6 stemmen 1.713
O vrouw in de vlammende brand van Uw haar, Uw lichaam is zwaar, Uw lichaam is los, als een dauwomhangen druiventros,...

Rouwzang

poezie
4,0 met 2 stemmen 432
In 't zwartomfloersd vertrek, in zilvren nacht, Op 't kleed van rouw het losgebonden haar, Alleen met hem, voor hem,...

De vrouwen die ik heb gekend

poezie
5,0 met 2 stemmen 633
De vrouwen die ik heb gekend zijn mij voorbij-getreden als zwaarden, in vaste vuist geklemd, die bevriezende sneeu...

Het dansende meisje

poezie
4,0 met 2 stemmen 906
Alleen met de overschenen wemeling der golven, met die langdeinende bewogenheid alleen, onder de volte van het middagl...

AAN JOFFRe ANNE ROEMER VISSCHERS

poezie
3,0 met 1 stemmen 2.058
Zo 't u, met diamant, lust op een glas te stippen: 't Is in de vlinderteelt. Het geestige gedrocht Ziet of het laven...

Vrouwen

poezie
3,0 met 1 stemmen 2.330
Met hare zachte handen rukken zij open wat jaren lang ten bodem sliep - nemen haar deel, met een glimlach, en hopen o...

De maagd

poezie
2,0 met 1 stemmen 716
Mijn leven streeft, een snel-vlietende stroom, Naar 't schriklijk eind, de onbekende dood. Nader, rusteloos nader: en...

O, gij voor wie de driften zwijgen

poezie
2,4 met 7 stemmen 594
O, gij voor wie de driften zwijgen Wanneer de droppels door uw borst Als door een doek der liefde zijgen Ter lessi...

Van een degelijke vrouwe

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.431
Hier rust ik zoetjes in de Heer Een vrouw begaafd met deugd en eer. Wie dat ik ben of hoe ik hiet (Is 't mogelijk...

De vrouw van de zon

poezie
3,6 met 7 stemmen 3.711
'Ik zag een vrouw, die schreed alsof zij nooit zou sterven.' A. Roland Holst Vrij en eeuwig, tijdeloos ont...

Wilt gij een hups, een rustig wijf?

poezie
3,4 met 11 stemmen 3.266
Wilt gij een hups, een rustig wijf? Neem eerst uit Nederland het lijf, Neem dan nog tot zo weerde pand Het aangezicht...

Aan de behaagzieken.

poezie
2,4 met 5 stemmen 498
Och, mocht ik u nimmer aanschouwen, ô Schone, wier bijzijn ik ducht! Mijn oog is bevreesd u te ontmoeten; Licht moch...