inloggen

resultaten voor 'ogenblik'


830 resultaten.
Sorteren op:

La petite mort

netgedicht
3,2 met 4 stemmen 280
...rste genot als een moment van weerloosheid wanneer je op je kwetsbaarst bent en tóch juist dat kleine ogenblik dat o zó snel wegebt maakt het geluk voor even tastbaar

Het huis en ik

netgedicht
...et ijzervenster brak hebben we snel een boom geplant die ons straks zal ondersteunen gelaten rusten we een ogenblik vertrouwend op ons fundament het huis en ik…

Facetten en face

netgedicht
... is mijn fantasie, er is geen contact met jou in dat bloemenveld bij Merano Je keek mij vragend aan op dat ogenblik, op deze foto van mijn en jouw gedachten sindsdien tijdloos ingevroren op de rand van een zwarte eeuwighe...
Zywa13 jul. 2019Lees meer…

laag zonlicht (2)

netgedicht
in de vroege avond zie ik hoe het lage zonlicht door de hoge ramen binnenvalt in dit lome ogenblik rekt de tijd zich uit afwezig tussen alle anderen een vlieg helpt me uit de droom
J.Bakx 5 jul. 2019Lees meer…

doorsta

netgedicht
dit vraagt om volharding; breek de dagen, doorsta de uren, het staan in stilstand verblind het ogenblik, om samen geheugen in vlees te prenten om atomen van steen als rook tot lucht te blazen verzacht een ro...
Iniduo15 jun. 2019Lees meer…

tegenzicht

netgedicht
daar zul je ‘t hebben het is weer zover verder dan het oog reikt in een onbewaakt ogenblik van volmaakte naaktheid helder en roerloos net zo tastbaar als het blauw dat wolken omringt verdronken...
Iniduo 9 jun. 2019Lees meer…

wedervaart

netgedicht
...n in kunstlicht doden we tijd daartussen groeit stilte is alleen de supermarkt nog open en verstrijkt het ogenblik tot avonduren in een spiegel van kalm water waarin we de toekomst zien die op onze verte lijkt voorlopig ...
Iniduo30 mei. 2019Lees meer…

Versteend bewegen

netgedicht
...al verval panisch lichtte chaos op in het donkere heelal strak van schrik deelde ik dit apocalyptisch ogenblik waar dood gestalte kreeg in versteend bewegen zonder afrit doolden de gebroken wegen brak leven ...

Dat wat overblijft

hartenkreet
...eel kracht ergens te weten dat je eerder zou gaan dan ik je hebt lang toegeleefd naar het einde het laatste ogenblik. Over dat waar je niet over kon praten wist je waarom je de aarde wilde verlaten. Jij, die het lev...
ebba21 mei. 2019Lees meer…

Nu ik het weer zo voel

netgedicht
...ken je niet kunnen troosten, vergeef me dan. Soms bezit ik niet meer dan wat ik heb, kan ik jou enkel een ogenblik van geduld het toen en nu geven, je echt wel samen voor en op die andere weg mocht je wensen vergezellen, ma...

Kinderhand

gedicht
2,3 met 20 stemmen 17.095
...p, een snee van niets, een net te snel langs grote grassen strijken en wat zich opent is zijn ogenblik. Het lichaam moet gesloten blijven. Zo was het hem beloofd. Maar als de palm plots opengaat, ...

voorval

netgedicht
... de U van het uur, een volle seconde genoeg om onherroepbaar te zijn Ik wacht een ademteug Herdroom het ogenblik nog even
Iniduo 7 apr. 2019Lees meer…

Vrolijk leven

poezie
3,5 met 13 stemmen 3.552
... 't volk door ijdle schrik En mijmerende zorgen Beknellen? vrienden, doe als ik. Gebruik toch 's levens ogenblik Zo lang de dood wil borgen. Al schokte zelf de hemelspil Uit haar metalen pannen, Weest gij tevreên,...

Een lief entree

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 60
je keek me aan de glimlach brak het kwetsbaar ogenblik waarop wij nog niet hadden besloten hoe verder te gaan de toegestoken hand een lief entree je nam me...

wajang

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 56
in een ogenblik van saamhorigheid mat ik mijn schaduw met een stok ik was toeschouwer van mijn onbelichte kant kee...
J.Bakx 3 mrt. 2019Lees meer…

Nachtwaker en die vallende ziekte

netgedicht
...de nacht soms plots een schrik zonder de ragfijne levensdraad te vernielen, in een minutenlang durend angstig ogenblik door de jaren heen eelt op je beide knieën. Zwelt even je hart erg heftig vol ongeduld, is het voorspoed ...

Dat dialogisch ogenblik

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 87
...refreinen zag je ogen dirigeren uit een stralende ik voelde hoe jij mij charmeerde in dat dialogisch ogenblik mijn applaus was met eeuwige liefde onderbouwd wil melker 24/02/2019 www.wilmelkerrafels.deds.nl

Naast de kwestie

hartenkreet
...ek dorstig en bleek ik schonk je drank Je scheen begerig en ik ging met jou naar bed Geen enkel ogenblik kwam het in mij op dat je begerig was naar inzicht dat je dorstte naar genegenheid dat je hongerde naar begrip

Woorden toen en nu

netgedicht
Mijn jouw-indrukken gegrift op stenen tafelen in m'n geheugen staat verzegeld ons gebeiteld verbond vanaf het ogenblik dat we mekaar vonden was het een blik op oneindig was het geen blik meer maar goud dank zij jou, m'n Steen...

LOUTERING

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 92
... bron Langs lila kleur van het plafond Een onvermoede levenskracht ontvlood Die, voor een tijdloos, ademloos ogenblik, Heel de eeuwigheid ontsloot. 9 september 2001 Uit: Lichtbundel

Vreemd intiem

netgedicht
...uid over mijn huid vertrouwd en aangenaam als van mijn lief: hoe vreemd is een vreemde in een onbewaakt ogenblik? Met hoeveel mensen intiem zou ik kunnen zijn als... Welke verschillen maken mensen tot vijanden, als h...
Zywa29 jan. 2019Lees meer…

Kinderpartij

poezie
3,9 met 33 stemmen 3.395
... wat ze als laatste in zich vond, het enige onbetwijfelbare, het voelen van het eigen ik, het innige, dit ogenblik zich zelve overdenkend, zich beziend: de heen en wedergang van de gedachten, elk verloren in zich, en hu...

Oudnieuws

netgedicht
3,7 met 3 stemmen 178
...wicht van de vergrijsde lucht die zucht met reden of door het lot wordt weggeleid kan zijn dat gewoon dit ogenblik wordt afgesneden en opgeteld wordt bij dat allles wat toch vergaat en men enkel teert op het verleden en de ...

leeftijd

netgedicht
...d moment voor zintuiglijk vergeten pijnloos liefhebben of lijfelijk herschikken zit er vertraging in elk ogenblik zoals mos op de bast naarmate dagen verkorten als er geen vragen meer zijn kunnen we verder, we waren al ...
Iniduo16 dec. 2018Lees meer…

Syndroom?

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 44
...e waaruit emoties worden gestolen wortelende zinnen soms wat te grillig openslaat, sluipt binnen in een ogenblik van de tederheid, leidt ons weg van de dagelijkse vlucht uit onze winterslaap wakend in de wellust van wo...
Pama 4 dec. 2018Lees meer…

Weldaad

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.450
...eluk te staan. In de stilgelegen dagen, waar het leven mij gebeurt, heeft uw licht in mij gedragen, ieder ogenblik gekleurd, mij verhelderend gestadig alle dingen groot en klein… Onbeschrijfelijk weldadig is het, aan uw ...

naarmate een zomer

netgedicht
voortijdig gaat het langste uur aan de evenaar voorbij dit ogenblik rijmt niet op zelden daarvoor komen we dagen tekort binnen ligt het daglicht tegen het venster verkleurt e...
Iniduo19 jun. 2018Lees meer…

stenen tijdperk

netgedicht
een moment opgeworpen in steen dit ogenblik stolt tot aanhoudend voorbijgaan wat plaatsvindt is nog ergens na te lezen overal kalmte voortijd van ...
Iniduo10 jun. 2018Lees meer…

Heimelijk verlangen

poezie
3,6 met 8 stemmen 2.044
... 't Vocht breekt me alzijds uit, en van top tot tenen Vangt mij beving, valer dan gras verbleek ik; Nog een ogenblik, en in alverbijstring Voel ik mij sterven.

Mirakel

gedicht
3,0 met 2 stemmen 1.397
...fs als alles ineenschrompelt tekortschiet in duigen valt sneuvelt een karikatuur wordt - als zand glipt het ogenblik dat ons pendant van wraak eenmaal gegund is tussen onze vingers weg ik behoor toe aan het land het heeft m...