inloggen

resultaten voor 'vlieten'


38 resultaten.
Sorteren op:

Gepoeft, gepaft

poezie
4,1 met 14 stemmen 3.158
...ve en fijne bezems, daar ‘t gerokte volk mee henenvaart de straten langs. Ze gieten, bij hele en ganse vlieten! Past op, en niet te bij en gaat, gij heren: heel die waterstaat en zult ge, of ‘t zal u rouwen, ...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.378
...nd, heen end weder striemen, door veie grond en eik en wiegend gras. Bezie het immer reizend water stromen en vlieten, storten, klaatren, golven, dampen. Aanhoor van onder 't loof de vogelreien, bezie ze stijgend door de blauwe...

DE STAF.

poezie
... is mijn staf? Ik lijd en moet velen verdrieten, ik geniet ook en doe wel genieten, maar alle vreugd zie ik vlieten in een graf. Ik weet wat allenig mij rust geeft, wat mijn angsten gesust heeft, als 't kind dat Moeder ge...

DE WARE KUS

poezie
4,4 met 5 stemmen 960
...zem beven. Dan hijgen op der lippen boord, In hete kussen halfgesmoord, De vlotgeworden zielen: Dan smelten, vlieten ze onder één, In de onbeschrijfbre zalgheên. Waarvan de kusjens krielen. Dan, overzaadlijk moegekust In ...

AAN MIJN VADER

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.049
...ws aanzijns vloeit; kostbaar erfdeel onzer Vaderen, die, met Oosters vuur doorgloeid, daar, waar Taag en Ibex vlieten, eenmaal schitterden op de aard, en wier grootheên ons verlieten; doch - hun eer bleef nog bewaard! God b...

In de winter.

poezie
...zijn baard. Donzige vlokken Strooit hij op aker, landhuis en heg; Hand doet hij worden 't Water der vlieten, 't Zand van de weg. Krassende raven Vliegen in 't ronde, Bol van de kou; Nevel en mistdamp Hull...

HET EILAND MELOS.

poezie
4,0 met 3 stemmen 398
...nde, geven de bergrug 't Fulpen gewaad, en olijven haar zilverig loof aan de glooiing. Waar zich de stromende vlieten een uitweg baanden, verrezen Beemden met krokos en eppe, die 't nijvere werk van de bouwman, Zuivrend en ploe...

MEIREGEN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 453
... een glans om bomen, Regen, hoe de beekjes schieten, 0, het schittert in mijn dromen, En mijn vrije ziel gaat vlieten.

IK VOEL MIJN LEVEN ...

poezie
4,0 met 3 stemmen 906
Ik voel mijn leven door mijn vingren vlieten, dat leven zonder liefde en zonder zegen, en de allerlaatste hoop dit hart ontschieten, zo afgebeuld langs...

O klamme koude

poezie
...mijn stramme handen beven; 'k voel onmachtstranen in mijne ogen schieten en heel mijn leven door mijn vingren vlieten. 1895

De knotwilg

poezie
4,5 met 2 stemmen 937
...groeien, die geen lot kan deuken. Al staat hij krom en armelijk ontwricht ergens alleen, ver van de blanke vlieten, door iedre nieuwe lent gedreven schieten lenige twijgjes naar het heilig licht. Gans uitgehold en meer ...

O dromend hart, kies u een nieuw vertier

poezie
O dromend hart, kies u een nieuw vertier in vrouwenwang en purpren eglantier; licht als kwikzilver vlieten onze dagen, de pracht der jeugd zinkt als een bergrivier.

De winter is nu eindelijk gekomen

poezie
3,2 met 9 stemmen 896
De winter is nu eindelijk gekomen, En beemd’ en woud zijn wit van sneeuw en rijp, Bevroren zijn de vlieten en de stromen, Verdord is al wat vruchtbaar was en rijp. Een loden hemel drukt thans op het land, Nu sluime...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT *

poezie
3,5 met 2 stemmen 730
...nd, heen end weder striemen, door veie grond en eik en wiegend gras. Bezie het immer reizend water stromen en vlieten, storten, klaatren, golven, dampen. Aanhoor van onder 't loof de vogelreien, bezie ze stijgend door de blauwe...

Geluk, zo zedig en zo zeker

poezie
3,3 met 7 stemmen 1.052
...'t verblijde hunkren slurpte ze op. - Thans, moe van lusteloos genieten, laat ik uw vliede' onachtzaam vlieten en wíl niet meer gelukkig zijn. Ik voel u naarstig in mij branden, maar gij wordt koorts in mijne handen,...

FLUITSPEL

poezie
4,0 met 9 stemmen 1.065
Toen heb ik uit holle rieten, Speelman, die ten dans komt noden, Troostend melodie doen vlieten, Want ik weet de gang der goden; Hoe zij eerst de onbewuste, Sluimerend als gesloten kelken, In de kuise b...

O klamme koude...

poezie
2,8 met 9 stemmen 1.214
... mijn stramme handen beven; ik voel onmachtstranen in mijne ogen schieten en heel mijn leven door mijn vingren vlieten ------------------------------------------ verterte: vertrapte

Muziek en poëzie

poezie
3,8 met 9 stemmen 1.190
Laat de schelle tonen vlieten uit de zangerige keel en als vooglen henenschieten in hun wislend klankgespeel. Want dan reppen tong en ...

O nacht

poezie
2,4 met 14 stemmen 1.556
... de mane in ’t blij gewemel van haar pinklende erewacht. D’hemel waar de mane lacht wederspiegelt in de vlieten die verzilverd henenschieten klaar in ’t donkre van de nacht. Ondertussen lijs en zacht door de kruinen ...

ZOMERVLAAG.

poezie
3,2 met 8 stemmen 975
...in 't rond, en plekken en dekken de grauwe grond. Goten gieten water en schuim, Grebben groeien ongestuim; vlieten vloeien rustig ruim. De regen valt schuiner; de hagel houdt op; de grond wordt bruiner bij elke drop. 't ...

Zomergenot en Almanakken-Koorts.

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.162
...uiten, Zo weldadig en zo zoet! Zomer, wie u kon genieten En uw wondren gadeslaan, Wie uw bronwel mild zag vlieten, Wie uw hallel mocht verstaan, Kan de zegen niet omvatten, Die er op zijn paden viel, Heeft geen woorden voo...

Werking der muziek

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.475
... de orchis gedoken Vast bleef kleven en moet sneven, De ogen geloken? - Wellicht een beek, Zo snel aan 't vlieten, Dat bosanemonen en duizendschonen Weerspiegeld verschieten? - Is het een meer, Een kristallijnen, Waarin...

Wanneer ik sterven zal, vol dagen en vol lasten

poezie
4,2 met 16 stemmen 4.772
...ange wissel-beurt aan 't laatste levens-maal dat wij gezaêm genieten en laten, uit de kelk van hunne handen, vlieten het welkom-water, dat het stof der reize wast, over de voeten van de Dood, de derde Gast,- -Lieve, o Troost m...

Driftigheid

poezie
3,9 met 15 stemmen 2.440
't Vluchtig woord, dat van de lippen Af mocht glippen, Wortelt niet in 't open hart. Laat het vlieten, laat het schieten, Dat de borst zich uit moog gieten, En ontlasten van heur smart! In één woordje, door...

Muziek en poëzie

poezie
3,6 met 11 stemmen 2.916
Laat de schelle tonen vlieten uit de zangerige keel en als vooglen henenschieten in hun wislend klankgespeel. Want dan reppen tong en vere...

Ik voel mijn leven...

poezie
3,2 met 18 stemmen 1.997
Ik voel mijn leven door mijn vingren vlieten, dat leven zonder liefde en zonder zegen, en de allerlaatste hoop dit hart ontschieten, zo afgebeuld langs al...

Stem van generzijds

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.683
...t bezorgd gerucht - ik hoorde hoe de meerlen zongen hun welkom in de luwe lucht. De wind bestreek de fonkel-vlieten, de golfjes plapperden in 't lis, 't ging al van 't zoete licht genieten en blonk van dauw en ruiste fris....

Lentezang

poezie
2,9 met 9 stemmen 2.408
...velden en hoven, En telgen en haag! De Vrolijkheid dartelt In klaverrijk Gras, Zij wemelt, zij spartelt, In vlieten en plas. De wouden herhalen Hun feestelijk lied; Ook zwijgt, in de dalen, De leeuwerik niet. Van Echo ve...

Nu baant zich 't nat

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.229
...Op gouden zanden, De stroom voorbij. Hij schuurt zijn randen Allengskens uit, En sleept de buit Van kleiner vlieten Geweldig voort; En golven schieten, Van ver gehoord, Langs 't rotsig boord. Nu vangt een dal De waterval. ...

Waterloop

poezie
4,1 met 11 stemmen 1.793
... De stroom voorbij. Hij schuurt zijn randen Allengskens uit, En sleept de buit Van kleiner vlieten Geweldig voort; En golven schieten, Van ver gehoord, Langs 't rotsig boord. ...