inloggen

resultaten voor 'WREED'


619 resultaten.
Sorteren op:

Besmettelijke ziekte

netgedicht
4,0 met 7 stemmen 19
... Terstond vroeg hij naar mijn adres en naam Ik ademde diep, en kwam pas op verhaal In de eenzaam kille zaal Wreed meedogenloos de blik van de man tegenover mij; die mij leek te verslinden Waar het vuur van duistere hartstocht a...

BRANDENDE LIEFDE

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 18
voor degene die het nog niet heeft ervaren dus niet weet pas op - liefde is soms ongenadig verschroeiend heet het...

Mate

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 88
In een zak gedwee geloken zaten ze getwee te stoken zodat hij bijna alle dagen bij vlagen ook de nachten wreed en zonder vragen achteloos verkrachtte beet en mateloos bereed. Nu tomateloos en mat op de voorhand hen a...

De idioot in het bad.

gedicht
3,9 met 396 stemmen 98.621
...e kleren wordt gesjord Stribbelt hij tegen en dan huilt hij even. En elke week wordt hij opnieuw geboren En wreed gescheiden van het veilig water-leven, En elke week is hem het lot beschoren Opnieuw een bange idioot te zijn ...

MOED BLIJFT

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 32
De stad Rome, onder wreed, verward bevel van keizer Nero, is vol soldaten, loerend op pleinen, in smalle straten, verdrukt door harde, be...

Ik had je lief

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 48
...mak verbrijzelde maakte alles stuk met jou in het verwrongen wrak help mij bij mijn terugkeer op aard uit de wreed onzekere droefenis ik stuurloos nu eindelijk aanvaart dat mijn liefste er niet meer is.

Mata Hari's vergeving

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 15
...en. Zij danst in ons hart, haar standbeeld komt tot leven en niemand weet het behalve zij die haar laf en wreed vermoord hebben, zij huilen. Zij schreeuwen van pijn, zij smeken om genade, zij zien wie God is...

Odin

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 15
..., Wijze, Drager der Staf, Voeder, Verleider, Weldoener, Ik roep U aan. Odin, Zegevader zegen mij en wees wreed tegen goud.

Rapsodisch

netgedicht
1,4 met 7 stemmen 180
...e... Hoog plukt hij de vitaminen voor een slaapliedje. Niet al te lang, want diep in hem worden tere momenten wreed verscheurd. Maar variaties hebben hem te pakken. Verwante melodieën zwepen hem op. Polka-impulsen sturen aan...

Een hele tijd later

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 82
...ust te laten worden Wakker gepord, zullen we nu zuinig Zijn op onze planeet, mist en smog Zijn verdwenen, na wreed en pijnlijk Ontwaken, ieder zal initialen kerven In stamboom, boomstam, hart en ziel.’

In rust

poezie
4,1 met 14 stemmen 2.047
Maar lees de woorden van mijn liedren niet. Lees het onleesbare achter woorden. Dan zult gij weten, wat mij wreed bekoorde, Wat mij verlokte en toen verliet.

Treurige verandering

poezie
2,6 met 9 stemmen 3.086
...e ’t hart vertedert, Maakt gij ’t tevens koel en nors? Liefde! - ja zijt ge ongelukkig, Dan is uwe kwelling wreed. ------------------------------ gloeie: schitteren plat: ronduit gezegd

WANNEER IK STERVEN ZAL

poezie
4,2 met 8 stemmen 2.615
...: de onverzaadbaar-zatte' en spijt'ge levens-moede die aldoor heter leven zocht; hij die van u de dolste en wreedste gaven eiste en die in uwe schoot het àl-bezit bejoeg, maar, wreed en laf, tot in uw troostende armen krijste...

Verlies

netgedicht
3,5 met 2 stemmen 48
...t na de start, begon niet alleen met vage dromen, wij schuilden bij elkaar, heel dicht: het lot heeft ons dat wreed afgenomen.

De verwachting

poezie
3,5 met 17 stemmen 2.696
...ijnend daar henen! Seconden zijn dagen, Voor 't smachtend verlangen Der hopende liefde; - De tijd is toch wreed! Mijn vrolijke dagen Die 'k wenste tot jaren, Ontneemt hij meedoogloos, Zo snel als een arend, Aan ...

Ontsteltenis

netgedicht
4,2 met 6 stemmen 73
...at artsen allemaal niet met ze deden Dat moet herinnerd worden en gezien Zo was daar dokter Clauberg, klein en wreed Gynaecoloog, hij liet in grote lijnen Zijn licht vooral op kinderloosheid schijnen In Auschwitz brak hij met zi...

Constance en Violette

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 56
...stuimige goesting - werd in der kieme gesmoord door pa Coppenolle en daarenboven werd hun zondige euveldaad wreed veroordeeld door de priester ofwel heer pastoor En sedert dien dagen was zus Violette thuis nimmer de...

kerstmuis

hartenkreet
3,0 met 3 stemmen 160
hoe wreed kan het zijn een muis in de val met kerstmis ik kan natuurlijk een zielig verhaal ophangen over een moedermu...

Aan mijn moeder

poezie
3,7 met 13 stemmen 3.406
...erzijde, En hem ophief als hij viel. Schijnbaar scheurde 't lot de banden Die ons bonden, wreed van-een. 'k Sta hier wel aan vreemde stranden Met mijzelf en God, alleen. Maar toch, moeder, ...

Zo wreed is de zee

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 57
zo wreed is de zee als ze bulderend haar woedende vloed tot aan de dijken jaagt waar ze stukslaat als het klappen van...

TOOROP'S SCHILDERIJ: „De Dorpelwachters der Zee".

poezie
4,0 met 2 stemmen 629
...ord .... Vragend: waar verdiende ik mee En allen die daar vóór mij zijn gegaan, Of komen zullen nog, dit leven-wreed? --------------------------------------- Met grote ontroering, die ik vreugde heet, Dank ik de meester, die uit...

O BLIK VOL DOOD EN STERREN

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.531
o Blik vol dood en sterren, o hart vol licht en leed. De dag is spijtig verre; de nacht is hel en wreed. Mijn mond vol wondre smaken die géne vrucht verzaadt. Niemand, o hunkrend waken, die langs mijn venster ga...

Tropenrooster

netgedicht
2,0 met 2 stemmen 34
onderweg veel bloot plekken huid van teen tot kruin bakt en braadt de zon wees niet wreed, o zon stralend ultraviolet gat in de ozon

Gat (bij het afscheid van een goede vriendin)

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 118
... we dachten altijd nog weer samen dingen te gaan doen Soms leek je op de goede weg maar de dood heeft je wreed ingehaald Je laat een gat na dat alleen nog maar vanuit het verleden opgevuld kan worden

Spontane handdruk

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 22
... jou op de hielen zaten. Er miste iemand. Jouw open hart liet een bloedspoor achter, om gek van te worden, zo wreed onheilspellend en dampend van de gitzwarte gifstoffen, terwijl jij als een beschermengel schermde. Het zwaard...

zwijgend

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 68
...eeft gekend of zelfs nog mist van deze aarde weggewist en klankloos opgetekend in de zwijgende curven van een wreed verleden in dit heden denk ik daar aan nog het meest

Naar het plantsoen

poezie
3,9 met 10 stemmen 1.560
Gekromd, zacht momplend, stromplend met haar stokje Ontkomt zij ’t wreed gevaarlijk straatgewoel. Bereikt is de oude bank, haar troostrijk doel. Ze ontvlood de broeiing van haar zolderh...

Brieven aan N. 9 t/m 16

gedicht
3,0 met 2 stemmen 5.770
...ven zoals kinderen uit de Sahel dik en rond geboren worden terwijl hun moeder uitgeput en nauwelijks zogen kan; wreed en schoon is het leven dat zich klaar maakt om in ons huis te wonen, onze kinderen ze maken dezelfde fouten of ...

Peinzensmoede

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.507
... Geen liefdrijk God. Natuur – wat deert haar Uw vreugde, uw leed? Ze is zielloos lieflijk En reedloos wreed! En Hij die allen Is vóórgegaan? Liet zonder antwoord Ons Waarom staan! Het eind der wijsheid Bl...