inloggen

resultaten voor 'iep'


43 resultaten.
Sorteren op:

Nieuwjaar 2018 in Vlaanderen en Syrië

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 542
...zal hij immens veel kosten Oliejunks mogen graag de mond smeren Verslaving zet vaak moraal bij het huisvuil In Ieper omkransen dagelijks klokvast slepende klaroennoten de Menenpoort al-Assads gifwalmen kronkelden dodelijk tot U...

de hand van mijn moeder

netgedicht
4,2 met 5 stemmen 249
...ke past fan in ferske dat ynienen wat sear docht de fynhaakte kantsjes yn de kast yn mem har hannen teart alles iepen se hawwe al safolle foar my dien noch streakje se myn wang foar ‘t sliepen ús mem har lân is lamkegrien. ....

Zacht zingend op weg

netgedicht
3,6 met 5 stemmen 102
...s ferdwine. De fierte gûnzet sêftsjes bijen, dêrnei sakket der in stiltme del. Hy glimket yn syn dream. Mei iepen hân streakje ik stil syn trochlibbe robbenfel. Zacht zingend op weg Zacht zingend ging ik op...

Dikke Dinges R.I.P.

gedicht
4,5 met 4 stemmen 5.975
Dikke Dinges was verscheiden, in zijn Heer en litjemaux, de professor kwam en zeide: `Hum, Hum, Hum, ...' en liet he...

Mijn Rotterdam

gedicht
4,2 met 4 stemmen 1.455
Hoe heb ik jou, mijn Rotterdam teruggevonden! Je huizen aan puin en je havens vernield! Ik voelde mezelf bij jouw aan...

Diepte

hartenkreet
Diepte is voelbaar nu achter het donkergordijn waar mijn onderbewust-zijn zich verbergt Ik zie daar wenteltrap trede...

De Grote Oorlog

netgedicht
...akten verzadigd van bloed te jong gilden jongens om moeder een eeuw na die vreselijke strijd graaft men rond Ieper nog botten op klaprozen buigen stil in droef druilende regen

Boomgebroed

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 244
Ik heb iets onder de oksels sprak Iep tot Olm. Ik weet niet wat het is maar het jeukt en ik voel me ziek. Olm schudde zijn kruin toen hij Iep be...

Verbouwing

hartenkreet
Waarom moet wat is steeds maar weer wijken op elke lege plek worden huizen gebouwd en bomen gehakt,het zijn iepen of eiken want dan zijn ze ziek of anders wel oud. Nieuwe gebouwen moeten daar dan verrijzen dikwijls een bank...

Droomspel

netgedicht
3,9 met 7 stemmen 220
...t gedicht werd oorspronkelijk in het Fries geschreven: Dreamspul It deksel fan de doaze teart in weareld iepen; in boerd sjocht ús oan, ien stien knypeaget en in rinner skoot troch de drokte om in leech fakje hinne. In ...

Godina

netgedicht
...dat zij het psychisch onkruid van kobolden wiedt. Voor het welzijn van begroeiing houdt zij strak de teugels. De iepgeest zingt en heelt. Kabouters doen hun taak. Zij praten met de dieren, bidden tot de Logos van het Woud * en blaa...

Bestemming onbekend

netgedicht
4,0 met 5 stemmen 131
...et het niet het regende vanochtend vroeg uitgebloeide gouden regen nu sneeuwt het resten bloesems uit de rijen iepen langs het pad en dwaal ik zomaar half verdwaald in de richting van de zon op zoek naar een begin van iets wa...

Woorden in wording

netgedicht
...r dichtgetimmerd onder eigen gewicht verdrinkt. Op het pad van de eerlijke vinder, overschaduwd door waterrijke iepen en elzen, is het dringen om het hoogste woord. De wijsgeer kijkt jaloers naar de vlinder, die erin volstaat d...
Iniduo23 jul. 2012Lees meer…

En toen kwam ik in het sprookjesbos

netgedicht
Eerst liep ik met mijn hondje in het gewone bos. De alledaagsheid daarvan begon mij te vervelen. Ik liep slechts door een her...
cornil27 jun. 2012Lees meer…

Mijn dorp

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 197
Over de smalle weg van de herinnering omzoomd door de mij vertrouwde iepen, waar nog zo veel oude bekenden liepen was ‘t dat ik vannacht mijn dorp in ging. Door de bomenkrans zag ik ...

Zwak (een poëtisch gesprek)

netgedicht
4,0 met 2 stemmen 131
- Wat zeg je nu toch voor raars? - Iepspitgr! - Ik versta het nog steeds niet. - Iepspitgr!! - ? - De beginletters. - Waarvan? - Van de zwakke eurola...

de wyn giet kâld

gedicht
1,8 met 30 stemmen 5.724
de wyn giet kâld troch it iepen rút by de kollega del dy’t tinkt oan wat syn pake dwaan soe de wyn sliept fitraazje hinget stil...

Een winternacht

netgedicht
3,8 met 5 stemmen 252
De winterbomen stonden statig aangeraakt door witte sneeuw langs de donkere iepenlaan die deed denken aan doodgaan en in bewegingen van stilte zwijgzaam fluisteren van dromen nam je in gedac...
mobar24 dec. 2010Lees meer…

Mijn broer

gedicht
2,2 met 174 stemmen 33.230
...e, waar geen mens van weet. Vaak ligt gij naast mij, en ik Begrijp het slecht, en tast en schrik. De weg met iepen liept gij langs. De vogels riepen laat. Iets bangs Vervolgde ons beiden. Toch woudt gij Alleen gaan door de ...

Gli ucelli cantano il primo giorno della primavera

netgedicht
3,0 met 10 stemmen 120
De vogels bezingen de eerste dag van de lente. Iepíe, roeloekoe, kataka, gorgelgriem die lieflijk priemt; risvegliati, réveillés comme A-majeur bij Chopin als blo...

DE JEUGD

hartenkreet
2,0 met 3 stemmen 942
...rustroes niet verbreken toekomstloos, gewetenplagend afgrijzen maakt zich meester van ieder weldenkend mens als iepen zwaaiend in de storm maken impulsen zich in mij wakker door mijn eigen somberheid zie ik in de grote onbezonn...

112 jaar

netgedicht
3,2 met 5 stemmen 255
negentig jaren geleden verstomde het geweld herinneringen bleven indringend en wreed de somme ieperen verdun en de ijzer op de 11de van de 11de wilde hij nog iets zeggen nog in de houding staan maar alles ...

Een augustus-avond

poezie
3,6 met 11 stemmen 1.724
...wilt gij spreken, - fluister, fluister! Wat ligt de vijver maagdlijk blank in 't maangeschemel! Daar, onder de iepen, wacht de bank... Daar is... de hemel! Kom, op mijn boezem, in mijn arm, kom rusten, slapen, zacht en warm in ...

Voorjaarslandschap

poezie
2,9 met 7 stemmen 1.382
Nog stonden alle bomen zonder blad, de eiken en de iepen en de beuken, als grijze bossen op de grijze lucht zo waren, dicht en ruig hun brede kruinen en leken op een ri...

Schokkerse schrik

netgedicht
3,0 met 8 stemmen 135
Hoe deernis wekkend schouwt ons Schoklands' noordpunt tal van iepen in karkas voor eeuwig verloren op een rij het kimportret schaduwt takken bladerloos en vogelvrij tijd dat-ie ee...

De zwarte dorenhagen.

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.029
... wacht niet tot ter jaren, Gods vlugge harpenaren! En hoorde ik, eer de dorenhage bleust, en gloeiend hangt vol iepen, uw kleene jongskes piepen! Dan, wakker, oud- en jongen, in de lucht: te haast is allenthenen het blijde jaa...

ongelooflijk

netgedicht
2,7 met 3 stemmen 387
...oren in onze machteloze doodse en verminkte grijns we liggen hier vruchteloos te kijk in de gemartelde klei van ieper tussen de kamillen en klaprozen wij doden zwijgen niet we vertellen in doodse stilte het allergruwzaamste va...

Ljocht/Licht

netgedicht
4,2 met 17 stemmen 446
Ljocht tusken beammen fan eartiids ferduste poëzy har yn it hear en fear yn e limoer fan ljocht bruts se iepen trochskinend yn e linen fan natûr fuotstapjend op e wyte wei sa sêft yn sjeandereach wher yn fûgels flea...
klaes 6 mei. 2007Lees meer…

impressie 1

hartenkreet
3,5 met 2 stemmen 721
zondagmorgen vroeg meeuwen drinken aan een plas de iepen zwijgen ik stap langs holle wegen er kraait een haan oproerig
delius18 feb. 2007Lees meer…

In de velden van Vlaanderen

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 574
...oor de grasmaaierman. In de velden van Vlaanderen zie ik het voorbijgaan: de bugels om 8 uur de herbouw van Ieper, de verdiensten aan Hill 62 Een scholier op excursie gooit er nog steeds zijn gevonden kastanjes.