inloggen

tabblad: poezie

122 resultaten.
Sorteren op:

Schemersproke

poezie
3,7 met 11 stemmen 2.263
Nu weet ik waar de schemering woont... Ik dacht dat haar huis in de stilte stond En daar ik heel geren haar huizeken v...

Twee Wegen

poezie
3,2 met 12 stemmen 2.407
Het vaal is tussen wit en zwart, Het taai is tussen week en hard, Het lauw een eigenschap tussen hitte en koude. Maar...

Zaligheid

poezie
4,2 met 16 stemmen 2.972
Daar klinkt een machtig toverwoord Vol zoete melodie, Maar wat het uitdrukt, wat het meldt – ’t Is ons een profet...

GEDACHTEN OVER T ONBESTENDIG GELUK

poezie
3,0 met 5 stemmen 1.426
Hoe wonderlijk verkeert des werelds vreugd? 't Zoet wordt gevolgd van bittere ongeneugd, En geen geluk, hoe zeer 't...

De Zucht naar Onwetendheid

poezie
4,8 met 4 stemmen 1.325
I Ach! niet meer lijden in al ons gedachten! We zijn zo laf van 't onbereikend trachten, we zijn 't ‘bijna’...

Maanopgang

poezie
3,4 met 11 stemmen 1.416
'T is of een hefboom draait om de aarde als as: Hij draagt in 't west en 't oost doorzicht'ge schalen, In de een b...

Zie, eeuwig rustloos...

poezie
3,6 met 10 stemmen 963
Zie, eeuwig rustloos, als het golfgeklots, de zee der mensheid om de wereld varen, soms schijnbaar kalm, met gladde sp...

Tussen de regels

poezie
3,3 met 17 stemmen 3.428
Tussen de regels lezen staat u vrij; Maar daar niet naar te luisteren, staat aan mij. Vervalsing is ‘t, of louter fa...

'k Hoor, hoe met gouden lijst de schilderij

poezie
3,7 met 12 stemmen 1.810
'k Hoor, hoe met gouden lijst de schilderij onhoorbaar zegt, terwijl ik sta te kijken: 'Ik hang in 't niets...

Het lijsternest

poezie
3,2 met 12 stemmen 1.416
Een lijsternest, onder mijn dak, Had zich tot een gezin ontwikkeld. De moeder, geel en bruin gespikkeld, De vader in...

Jeugd

poezie
3,7 met 17 stemmen 2.943
Een handvol verwelkende bloemen, Geplukt met een bevende hand, En gesnoerd met een rozenband - Is dat wel een ruiker...

Waartoe, waartoe

poezie
3,2 met 15 stemmen 1.764
Waartoe, waartoe elke stap die ik zet, elke val die ik doe? Ver schrijdend baan ik zelf mijn baan. Een sterke mens...

Men kàn geen vlammen als een gouden vloed

poezie
5,0 met 1 stemmen 366
Men kàn geen vlammen als een gouden vloed Uit éen vaas gieten in een andre vaas: Daarbinnen branden ze en een beven...

Ik ben de zoeker

poezie
3,3 met 3 stemmen 459
Ik ben de zoeker naar het Nooit-Behaalde. Ik ben de Strever naar het Ware Zijn. Ik ben de dronkene van `s Levens wij...

WIJN, LIEFDE EN SLAAP.

poezie
5,0 met 2 stemmen 346
De muzelman weerstaat god Bacchus, De monnik god Cupido; Men biedt die goden trots: God Hypnus slechts is onweerst...

Praktikale filosofie

poezie
4,5 met 2 stemmen 139
Parmenides ontkende de beweging: Diogenes, om hem te wederleggen, Sprak niet één woord, maar rees van zijne zetel,...

Weet iemand wat op aard het schoonste is?

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.555
Weet iemand wat op aard het schoonste is, Het allerschoonste? welks gelijkenis Hij ziet in alles wat hem vreugde geeft...

Was 'k nu bedroefd

poezie
4,0 met 2 stemmen 443
Was 'k nu bedroefd, 'k zou met de droefsten schreien: Zó droef als ik kan toch geen droef mens klagen: Maar tóch z...

Vrede.

poezie
3,3 met 9 stemmen 1.428
Daar moet veel strijds gestreden zijn, veel kruis en leeds geleden zijn, daar moeten heil’ge zeden zijn, een nauwe...

Gebed van een godsloochenaar

poezie
4,0 met 1 stemmen 793
Ik heb nooit in U geloofd, ik kon U niet raken met mijn handen ik kon uw voorhoofd niet kussen in ook Uw aangezicht nie...

Het was donker

poezie
2,8 met 4 stemmen 2.602
Het was donker, hij lag op zijn bed. hij had het raam op de haak gezet, opdat het getij van de nacht door de baai va...

De engelen des doods willen mij vergezellen

poezie
4,0 met 4 stemmen 435
De engelen des doods willen mij vergezellen, een helder ver gezang en nimmer stil gebed is immer rondom mij, waar ik m...

LEVEN

poezie
4,0 met 3 stemmen 320
Wij reppen onze schreden, En scherpen ons gezicht, En zoeken hier beneden Wat verre vóór ons ligt; - Verzuimen...

In onze slaap gaan wij tot God terug

poezie
4,0 met 2 stemmen 226
In onze slaap gaan wij tot God terug. Ontwaakt, begrijpen wij opnieuw te zwerven. Het leven houdt ons tegen tot wij...

Overpeinzing na het lezen van Einstein's theorie

poezie
2,7 met 3 stemmen 1.197
I De drie laatste begrippen in 't heelal, Die nog vast stonde' in dat donker kristal, Tijd, ruimte, massa, zijn dat...

Liever dan mens te zijn, werd ik een wolk

poezie
4,5 met 2 stemmen 277
Liever dan mens te zijn, werd ik een wolk, Te drijven tussen woeste vlammenzeeën; Zij groeien aan het ochtendfirmam...

Het Menselijk Leven

poezie
4,0 met 2 stemmen 933
‘Helaas! helaas! hoe vlieden onze dagen, Hoe spoedt zich ieder uur met onze luister heen! Hoe flauwe vreugd, hoe b...