inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

122 resultaten.
Sorteren op:

Het lijsternest

poezie
3,0 met 9 stemmen 1.388
Een lijsternest, onder mijn dak, Had zich tot een gezin ontwikkeld. De moeder, geel en bruin gespikkeld, De vader in...

Jeugd

poezie
3,7 met 17 stemmen 2.922
Een handvol verwelkende bloemen, Geplukt met een bevende hand, En gesnoerd met een rozenband - Is dat wel een ruiker...

Waartoe, waartoe

poezie
3,2 met 15 stemmen 1.754
Waartoe, waartoe elke stap die ik zet, elke val die ik doe? Ver schrijdend baan ik zelf mijn baan. Een sterke mens...

Men kàn geen vlammen als een gouden vloed

poezie
Men kàn geen vlammen als een gouden vloed Uit éen vaas gieten in een andre vaas: Daarbinnen branden ze en een beven...

Ik ben de zoeker

poezie
4,5 met 2 stemmen 390
Ik ben de zoeker naar het Nooit-Behaalde. Ik ben de Strever naar het Ware Zijn. Ik ben de dronkene van `s Levens wij...

WIJN, LIEFDE EN SLAAP.

poezie
5,0 met 2 stemmen 289
De muzelman weerstaat god Bacchus, De monnik god Cupido; Men biedt die goden trots: God Hypnus slechts is onweerst...

Praktikale filosofie

poezie
4,5 met 2 stemmen 131
Parmenides ontkende de beweging: Diogenes, om hem te wederleggen, Sprak niet één woord, maar rees van zijne zetel,...

Weet iemand wat op aard het schoonste is?

poezie
5,0 met 3 stemmen 1.346
Weet iemand wat op aard het schoonste is, Het allerschoonste? welks gelijkenis Hij ziet in alles wat hem vreugde geeft...

Was 'k nu bedroefd

poezie
4,0 met 2 stemmen 417
Was 'k nu bedroefd, 'k zou met de droefsten schreien: Zó droef als ik kan toch geen droef mens klagen: Maar tóch z...

Vrede.

poezie
5,0 met 2 stemmen 1.009
Daar moet veel strijds gestreden zijn, veel kruis en leeds geleden zijn, daar moeten heil’ge zeden zijn, een nauwe...

Gebed van een godsloochenaar

poezie
Ik heb nooit in U geloofd, ik kon U niet raken met mijn handen ik kon uw voorhoofd niet kussen in ook Uw aangezicht nie...

Het was donker

poezie
Het was donker, hij lag op zijn bed. hij had het raam op de haak gezet, opdat het getij van de nacht door de baai va...

De engelen des doods willen mij vergezellen

poezie
4,0 met 4 stemmen 388
De engelen des doods willen mij vergezellen, een helder ver gezang en nimmer stil gebed is immer rondom mij, waar ik m...

LEVEN

poezie
4,0 met 3 stemmen 290
Wij reppen onze schreden, En scherpen ons gezicht, En zoeken hier beneden Wat verre vóór ons ligt; - Verzuimen...

In onze slaap gaan wij tot God terug

poezie
4,0 met 2 stemmen 218
In onze slaap gaan wij tot God terug. Ontwaakt, begrijpen wij opnieuw te zwerven. Het leven houdt ons tegen tot wij...

Overpeinzing na het lezen van Einstein's theorie

poezie
I De drie laatste begrippen in 't heelal, Die nog vast stonde' in dat donker kristal, Tijd, ruimte, massa, zijn dat...

Liever dan mens te zijn, werd ik een wolk

poezie
4,5 met 2 stemmen 249
Liever dan mens te zijn, werd ik een wolk, Te drijven tussen woeste vlammenzeeën; Zij groeien aan het ochtendfirmam...

Het Menselijk Leven

poezie
4,0 met 2 stemmen 825
‘Helaas! helaas! hoe vlieden onze dagen, Hoe spoedt zich ieder uur met onze luister heen! Hoe flauwe vreugd, hoe b...

Op de oceaan.

poezie
4,0 met 3 stemmen 432
De zee jacht òp een heir van vlugge kuiven, Waar zilte zoomen van smaragd in schijnen; Zij rimplen, rijzen, wentlen...

Het wezen van 't heelal is energie

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.682
Het wezen van 't heelal is energie Het wezen van de mens is zijn arbeid, Door de arbeid is de mens een deel van die...

Wanhoop

poezie
4,0 met 4 stemmen 447
Zeg niet: "mijn leven is mislukt." Neen: het Leven is ene mislukking van God. De hand, die heden bloemen plukt, Kra...

Een-en-al.

poezie
4,3 met 3 stemmen 319
Wat vraagt één ziel van de Aard behalve vrede? En vrede schenkt zij nooit, slechts strijd en streven, En kort gelu...

GEESTENKOOR BOVEN DE WATEREN.

poezie
4,0 met 2 stemmen 238
Ziele des mensen! Gij zijt als het water: 't Werd uit de boezem Des hemels gebaard;...

Novalis

poezie
4,7 met 3 stemmen 1.667
Hij wist met kalme angst hoe alles moest Leven: voortleven, zalig of verdoemd. Niets wordt vernietigd, spoorloos ver...

Waar woont 't Geluk?

poezie
4,1 met 8 stemmen 1.272
Als ik laatst de Luxemburgse bergen, Wand'lend, zingend hier en daar doorkruiste, Trof mijn blik een huisje aan....

Kom nu, bedroefden! al wie raad'loos klagen!

poezie
4,7 met 3 stemmen 420
Kom nu, bedroefden! al wie raad'loos klagen! 'k Bèn niet de Schoonheid, maar 'k zal vóor Haar spreken. 't Bewijs? 'k...

DE ZOEKER TOT ZIJN ZIEL

poezie
4,5 met 2 stemmen 343
Nu ik me in 't reinst van de nacht Met U vereenzamen mag, Uit zich mijn twijfel als klacht Gaf ik genoeg U deez'...

Gedenk te sterven.

poezie
4,5 met 2 stemmen 292
ô Nooitvernoegde mens, door dwaze waan gevleid, Door blinkend goud bekoord, door zucht tot eer misleid! Bedenk, dat...