inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

301 resultaten.
Sorteren op:

Ik wense u

poezie
2,7 met 35 stemmen 5.627
Ik wense u een jaar, dat zacht als zijde is ; Ik wense u een jaar, dat blank en blijde is; Ik wense u een jaar, dat ve...

Lente

poezie
3,6 met 15 stemmen 3.274
Had ik uw adem, Nachtegalen! Uw zilvertoon, Langs alle heuvlen, alle dalen, Zou ik uw smeltend lied herhalen, Zo vol...

Meizang

poezie
4,3 met 3 stemmen 130
Daar komt de blijde lente weer, Met jong en jeugdig kruid! Geen ruwe vorst, geen koude meer De nachtegaal reeds fluit...

EEN LIEDJE VOOR HANSJE

poezie
Hij is in 't midden van de mei Geboren en een dichter zei: Dit is een kind dat zingen zal, Dat de mensen 't hore...

Kom, lieve mei.

poezie
Kom lieve lente, tover de bomen weder groen, dan kan ik, onder 't lover, een wandelingske doen. Laat weer aan '...

Zomerweide.

poezie
De blanke koeien waden 't weigras door, Uit hoge hemel daar een wolkbank ligt Straalt trillende op koe-ruggen zomerl...

Druilende Dag

poezie
4,5 met 2 stemmen 259
Binnenvaartscheepjes met zwart-glanz'ge rompen Liggen te domm'len langs de kade-lijn In regenschemering, als donk're k...

De lente - ik sta midden in haar -

poezie
4,7 met 3 stemmen 589
De lente - ik sta midden in haar - o daar komt ze daar daar daar vliegt ze op mij aan, ze zoent me, ze zoent me,...

Lenteknoppen.

poezie
4,0 met 2 stemmen 254
De knoppen zwellen in den zoelen nacht. O! morgen, morgen zullen ze opengaan! De twijgen trillen en de stille laan...

Als november is gekomen...

poezie
5,0 met 3 stemmen 551
Rondeel. Als november is gekomen En de regentijd breekt aan, Als de bomen in de laan, - Ach, de bladerloz...

Herfst

poezie
4,5 met 2 stemmen 215
En in de lucht des vochten uchtends hangen De laatste dunne blaad'ren van het jaar, Als in het zwarte takkennet gevan...

Voor hem die al dees dagen

poezie
Voor hem die al dees dagen, zonder bate voor zijn verdriet, zijn eigen ik ontvlood, en langs de huizen liep met kake...

SEPTEMBER

poezie
4,5 met 4 stemmen 233
September! laat uw open grijze vanen Door koele luchten, schone straten gaan, Het gave goud ligt op uw zegebaan, Drui...

Nazomer

poezie
4,7 met 3 stemmen 487
Vaag drijft door de open deur De bleke avondwind Een bitter kille geur - Alsof de herfst begint. Vaag, als een val...

Een lege postbode verdrinkt op de landweg

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.566
Voor A. Morriën het is verdomd al weer haast herfst en mijn vermoeid lichaam dat geen honing kent lichaam zwak...

De koning is gekommen!

poezie
4,0 met 2 stemmen 667
De grote zon, de zomer is ten oosten uitgeklommen, bezoekende zijn koninkrijk... De volkeren, de groten en...

LENTELIED.

poezie
3,5 met 2 stemmen 272
De lucht is blauw, en groen het dal; Viooltjes bloeien overal En lelietjes van dalen; 't Is alles geur En fleur en k...

Reeds is de winter ons voor goed gescheiden

poezie
Reeds is de winter ons voor goed gescheiden, de lente ergens ver, aadmende, wacht, de rulle sneeuw wordt van wit z...

DECEMBER.

poezie
Nu mist het woud zijn purpren najaarspracht. Een ritslend kleed van rosse blaadren dekt De weke wegen, waar 't geplet...

Winterliedjes

poezie
I. Ik denk aan de zomer die heen is gegaan; Aan de dagen vol bloeiend groen; En zie de bomen allenig staan, En...

Najaarsvensterke

poezie
3,5 met 2 stemmen 613
Tussen 't naakte, rood geraamte Van een wilde wijngaardrank, Hing 'n scheefgezakte venster In de gevel, blauwig...

LENTELIEDJE

poezie
4,0 met 2 stemmen 929
Daar zweeft de lieve Lente weer Bezielend door de dreven; Zij daalt als uit de hemel neer En roept weer de aard ten l...

Herfst

poezie
Het beukenbos is bruin als oud-geroest ijzer en er staat een eik vol gouden munt, de bewaasde vijver ligt vol puin v...

Zomer

poezie
4,5 met 4 stemmen 1.060
Ik zat waar zon op 't warme water scheen En gele bloemen bloeiden aan de kant; Het grazend vee ging door de weiden he...

LENTE.

poezie
3,5 met 2 stemmen 203
'k Zie weer de glinsterende mugjes dansen In held'rer zon neersprankelende glansen; De wolken varen rustig langs d...

Landschap: bomen van licht

poezie
4,0 met 2 stemmen 535
Landschap: bomen van licht, bij 't óp-stralende blaken van zonne-vlakken, in schettren, scherp, op de daken; en óm...

Volste lente.

poezie
4,2 met 4 stemmen 389
Gans de Dag is klare kracht, late lente - zware vracht groen de bomen dragen - klaar de blauwe lucht op 't sterk...

Aggy.

poezie
4,0 met 2 stemmen 915
De morgen droomt in de lichte tuin: Een lichtfestijn Midde' in bloemgeschijn, En in die droom lichtkindje klein,...

LENTEWEELDE.

poezie
4,2 met 4 stemmen 1.566
Geen pelzen meer van node, Geen vlammen in d haard! De lieve lenteboden Doorzwieren beemd en gaard: Ze zoeken onder...

FEBRUARI-MORGEN IN 'T WOUD.

poezie
3,0 met 2 stemmen 1.261
Wat macht'ge dromer en al-muzikant En beelder heeft zijn tent weer opgeslagen En weer betrokken na de winter-dagen? O...