inloggen

tabblad: poezie

160 resultaten.
Sorteren op:

De maan glijdt langs de ruiten

poezie
3,6 met 48 stemmen 4.336
De maan glijdt langs de ruiten En blikt mij vragend aan. 'Wat moet dat, bleke zanger, - In uw ooghoek glinstert...

Zo stil moet het zijn

poezie
3,8 met 15 stemmen 6.384
Zo stil moet het zijn om de dichter, dat, als in de schijn, het duizendvoudig gelichter der fantasie die in de s...

Een dolende gids

poezie
4,3 met 6 stemmen 2.135
Wat wil die dolle jong'lingtrits, Zich dwaas'lijk noemend 'Nieuwe Gids'? Wier schaamt'loze opgeblazenheid Ons...

Aan alle dichters

poezie
3,3 met 14 stemmen 1.472
Uw literatuur is literatuur. Waar is uw Lied, dat beeft van hartebloed? Het goud wordt gelouterd in louter vuur. En h...

Les

poezie
4,0 met 2 stemmen 424
Men moet de dichters niet veel vreugd vermaken; Laat ze wrang worden tot ze heilzaam zijn, Als kruidendranken die ge...

'T LAATSTE

poezie
3,5 met 4 stemmen 1.433
AAN DE ONBEKENDE LEZER Hoe zoet is 't om te peizen dat, terwijl ik rust misschien, een ander, ver van hier, mij on...

Slotzang.

poezie
4,8 met 4 stemmen 688
Aan mijne Mededichters. Blinkend, schittrend, alverbazend, breekt het vlammend Hemeloog Door de donkre nevelstromen...

EREZUILEN

poezie
4,0 met 1 stemmen 339
Monumentum aere perennius, Regalique situ Pyramidum altius. HORATIUS. Een eerzuil hechter dan metaal, En hog...

GOGOL

poezie
3,0 met 6 stemmen 597
Ik lees Gogol. Hij is groot. Hij spreekt van liefde en dood, en dat mensen klein zijn en voor elkaar venijn zijn en...

Interview

poezie
4,0 met 1 stemmen 715
Een interview? Waartoe? 'k Beeld nu al jaren, — En 't laatst wel 't meest en nooit zo ongestoord — In rijm, onrijm...

Aan F. van Eeden

poezie
4,3 met 3 stemmen 295
Ik ben gestemd om een sonnet te maken, Teer-blauw als mij Japanse verzen lijken, Zo vlak als water, dat geen rimpels s...

ZANG.

poezie
4,7 met 3 stemmen 316
Mijn ziele is in mijn zangen, Mijn zang is mijne ziel: Mijn lied is 't zoet verlangen, Dat in mijn harte viel....

DE DICHTER

poezie
3,7 met 3 stemmen 295
Toen ik nog daar was, twistten om mijn ziel, En voerden, met het zwaard gewapend, strijd, Twee machten, die ik in de h...

Machtloos lied

poezie
5,0 met 2 stemmen 319
Waar zal ik vluchten voor het Leven? Waar zal ik vluchten voor de Dood? O, Lied, wat kunt gij machtger geven Da...

Tot in het diepste rilt

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.102
Tot in het diepste rilt Mijn merg, mijn gebeente, als Gij u Als stip vertoont slechts, Poëzie. En bleek verwacht...

DICHTERWIJDING

poezie
5,0 met 2 stemmen 313
In donzen dromen zonk de blonde knaap. D'arm boven 't hoofd, glimlachende in zijn slaap, Lag in zijn lokken 't bl...

Anti-dotum

poezie
4,0 met 2 stemmen 529
Gewonnen roem bij 't zingen van een lied is maar een bloem die ge even ziet; is maar een pluim, een gouden schub...

WILLIAM SHAKESPEARE'S GEBOORTEDAG

poezie
4,0 met 1 stemmen 254
23 april 1564. 1 Geen poëzie als die van 't moederharte, Wanneer ze bij de wieg haars eerstlings zit, Ni...

Aan een Dichter

poezie
4,0 met 5 stemmen 389
Dichter, van uw zachte woorden waar gij omgaat begeleid, aan de nooit betreden boorden zwervend uwer eenzaamheid,...

Profeteren en gezichten zien.

poezie
4,0 met 2 stemmen 466
De Dichter toch is zoon van God, De heemlen zijn zijne opperzalen. 't Verleden moet hem cijns betalen, Hem, Ziener...

NODELOOZE BEKOMMERING

poezie
4,0 met 2 stemmen 269
Scheen 't heiligschennis, buitenshuis-ook te gewagen Van liefde's teerste, van haar innigste bestaan, Aan hoorders dac...

Als ik rust....

poezie
3,0 met 5 stemmen 766
Als ik rust op 't doden-kussen Als mijn ogen niet meer zien Als mijn oren niet meer horen Zal er éen, o éen mis...

Het gedicht

poezie
4,0 met 1 stemmen 715
Eén berk, in het opene tussen de sparren, Als een volk om zijn koning het bos om die berk, De zon en de wind in de...

Raadsel

poezie
4,2 met 5 stemmen 1.921
Vroeger schreef ik aan een zwaar bureau Lichtzinnige gedichten; Nu, met een plankje op mijn knie, Een lijvige roma...

Er schuilt in al de dingen, die ik zing

poezie
4,0 met 4 stemmen 228
Er schuilt in al de dingen, die ik zing zo'n wondre zin die weinigen beseffen zullen, in hun stil-leven dat zó effen...

DE DICHTERS

poezie
4,0 met 2 stemmen 378
Najaarszon op gele blaren Doet hen nieuw en gulden blinken: Zo zijn ook vervaalde woorden Blinkend onder nieuwe zangt...

Slapende botten

poezie
3,5 met 4 stemmen 3.211
Ten halve afgewrocht, ontvangen, niet geboren; gevonden algeheel, noch algeheel verloren, zoo ligt er meni...

Bij de terugzending van een dichtstuk

poezie
4,0 met 2 stemmen 687
Gij noemt dit HEMELVAL? Ik acht het ledig schallen; Maar keur nochtans de titel goed: Ja! 't komt de hemel uitgevalle...

Kwatrijnen

poezie
4,5 met 2 stemmen 814
Die na mij komen, lezen mijn kwatrijnen. Zij zullen sidderen, als zij verstaan, Met welk een marteling van hartenpijne...

Een dreupel poësij

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.772
Aan Gustaf Verriest Hoe blij is de arme vogel toen hij, lange lang geboeid, weerom zijn vlerk mag opendoen...