inloggen

tabblad: poezie

140 resultaten.
Sorteren op:

De Hoepel

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.313
Als 't Hoepeltje niet werd gedreven, Dan zou zijn loop zich haast begeven: Zo moet het mens'lijk leven voort; Va...

God heeft een huis gebouwd en dak

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.680
GOD heeft een huis gebouwd en dak en zoldering bespannen strak met kommer, druk en droefenis, weedom er de bevloer...

Hij die, na een langdurig lijden

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.026
Hij die, na een langdurig lijden, Tot grote welstand is geraakt, Zal onbevreesd de dood verbeiden, Die straks de ban...

Vrolijk leven

poezie
3,5 met 13 stemmen 3.568
Waar is mijn citer toe bereid? Wat klanken wil ze geven? Wat zing ik, waar een ander schreit: De vrolijke blijgees...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.384
O Jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind....

Illusies

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.457
De zelf-beloofde wonderen van uw jeugd zijn weggedoezeld tot een schamelheid; en weggedwerreld is in daaglijksheid, d...

GEGLIMLACH

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.025
De mensen doen, maar weten niet waaróm Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen, Hoe zij het meeste van het leve...

O DURIGE EREDIENST

poezie
4,0 met 1 stemmen 192
0 durige eredienst van kleine plichten Gepleegd naar 't levend voorschrift van de drang Van mijn verlangend hart, w...

VERTROUWEN

poezie
4,5 met 2 stemmen 246
Gij, die moet zien in donkere dagen Hoe onrecht tijdelijk triomfeert, Niet klagen, dichter, niet versagen, Maar st...

De sprakeloze rust

poezie
4,0 met 2 stemmen 405
Gelukkig, die de stilte kent, Die, als de avond zinkt, De beker van vergeten drinkt En zich van 't leven wendt;...

Baanvegerslied

poezie
4,0 met 1 stemmen 198
Leg reis aan! leg reis aan! 't Leven is een gladde baan. Bittere borrels of melk en saffraan! - Vegertje, bind mij...

Mensen onmacht

poezie
4,2 met 4 stemmen 432
Wonderlijk zijn Gods almachtige werken; Maar wij verzuimen der wel op te merken. Treed op een mier, het en schijnt nie...

Geduld.

poezie
4,0 met 1 stemmen 351
Gelijk Gij niet gezegd hebt, toen Ge zocht mijn ziel, verloren schaap, in bitter lijden - een lijden met U groeiend...

HET HEDEN.

poezie
4,0 met 4 stemmen 312
Zo lang mijn hemel helder lacht, Vergeet ik, dat licht wolken dreigen; Zo lang geen sneeuw mijn kruin bevracht, Wi...

Lekker geslapen.

poezie
3,5 met 2 stemmen 279
Ja! wèl-gelukkig is de man, Die kalm aan Gistren denken kan, En kalm de dag van Morgen wacht - Hij slaapt op roze...

Gelukkige.

poezie
3,7 met 3 stemmen 628
By vlekloos bloed een stil en needrig lot; - Een peinzend oog, doorstraald van zacht genoegen; - Een juist verstand,...

Dat was niets meer…

poezie
4,0 met 1 stemmen 169
Dat was niets meer dan een even-wuiven van kleine handjes, zo blank als duiven, in ’t avondver; niets meer dan, p...

Ik moet er niet van weten...

poezie
4,2 met 5 stemmen 391
Ik moet er niet van weten, van die zuidse vrouwenzielen, die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen, te m...

Waarom die dromen?

poezie
4,0 met 1 stemmen 350
‘Waarom die dromen? - Weer ze uit uw leven!’ Zo hoor ik stemmen. - Wrede werkelijkheid Is 't, die van 't wiegj...

De slaap

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.096
Wanneer de nacht Hem tegenlacht, Die pozing van de arbeid wacht En stilstand van de zorgen, Dan rust het lichaam...

DE STAF.

poezie
4,0 met 1 stemmen 918
Onrust en donker alomme, Bang als een dove-en-stomme, tastend als blind ga ik omme - Waar is mijn staf? Ik lijd en...

Een minsenhart duut soms zo raor!

poezie
4,3 met 6 stemmen 524
'k Heb iets ien mien wâ 'k nie verklaor: Ik wil 'en ding vandaog Dolgraog; En hê 'k 'et, dan zal binnen 't ja...

De vuurtoren

poezie
4,8 met 4 stemmen 568
schets van ontwaken Ik ben wakker aan 't worden als een toren aan zee - De lieflijke lamp van mijn dromen Verb...

GELUK?

poezie
4,0 met 1 stemmen 454
In gouden avond enden niet alle gouden dagen. 't Valt zwaar, om zonder schenden Geluk te dragen. Geluk!.... Wie d...

De verganklijkheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 849
Het boompje laat zijn blaadjes vallen, Aan 't Einde van de zoete tijd, Gedurig enige van allen, Zo raakt hij ook he...

De stilte

poezie
4,2 met 4 stemmen 498
Min de stilte in uw wezen, Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vrezen Hebben nooit hun hart gelezen, H...

Mijn leven

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.270
Mijn kindsheid, jeugd en bloei, was éne reeks van plagen; mijn verdre levenstijd, één ijdle handvol wind; mijn oude...

Wij zoeken God

poezie
4,0 met 1 stemmen 217
Wij zoeken God, die niet dan in geluk Gevonden wordt, in angst en ongeluk. Van dag tot dag, om onze weg te korten,...

Ons lichaam rust wanneer wij eindlijk slapen

poezie
4,0 met 3 stemmen 224
Ons lichaam rust wanneer wij eindlijk slapen, Maar meer de ziel van het langdurig waken. Dan rijst zij traag uit haa...