inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

140 resultaten.
Sorteren op:

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT

poezie
2,3 met 12 stemmen 1.341
O Jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind....

Illusies

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.304
De zelf-beloofde wonderen van uw jeugd zijn weggedoezeld tot een schamelheid; en weggedwerreld is in daaglijksheid, d...

GEGLIMLACH

poezie
4,0 met 2 stemmen 563
De mensen doen, maar weten niet waaróm Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen, Hoe zij het meeste van het leve...

O DURIGE EREDIENST

poezie
0 durige eredienst van kleine plichten Gepleegd naar 't levend voorschrift van de drang Van mijn verlangend hart, w...

VERTROUWEN

poezie
4,5 met 2 stemmen 224
Gij, die moet zien in donkere dagen Hoe onrecht tijdelijk triomfeert, Niet klagen, dichter, niet versagen, Maar st...

De sprakeloze rust

poezie
4,0 met 2 stemmen 352
Gelukkig, die de stilte kent, Die, als de avond zinkt, De beker van vergeten drinkt En zich van 't leven wendt;...

Baanvegerslied

poezie
Leg reis aan! leg reis aan! 't Leven is een gladde baan. Bittere borrels of melk en saffraan! - Vegertje, bind mij...

Mensen onmacht

poezie
Wonderlijk zijn Gods almachtige werken; Maar wij verzuimen der wel op te merken. Treed op een mier, het en schijnt nie...

Geduld.

poezie
Gelijk Gij niet gezegd hebt, toen Ge zocht mijn ziel, verloren schaap, in bitter lijden - een lijden met U groeiend...

HET HEDEN.

poezie
4,0 met 4 stemmen 293
Zo lang mijn hemel helder lacht, Vergeet ik, dat licht wolken dreigen; Zo lang geen sneeuw mijn kruin bevracht, Wi...

Lekker geslapen.

poezie
3,5 met 2 stemmen 242
Ja! wèl-gelukkig is de man, Die kalm aan Gistren denken kan, En kalm de dag van Morgen wacht - Hij slaapt op roze...

Gelukkige.

poezie
3,7 met 3 stemmen 528
By vlekloos bloed een stil en needrig lot; - Een peinzend oog, doorstraald van zacht genoegen; - Een juist verstand,...

Dat was niets meer…

poezie
Dat was niets meer dan een even-wuiven van kleine handjes, zo blank als duiven, in ’t avondver; niets meer dan, p...

Ik moet er niet van weten...

poezie
4,2 met 5 stemmen 317
Ik moet er niet van weten, van die zuidse vrouwenzielen, die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen, te m...

Waarom die dromen?

poezie
‘Waarom die dromen? - Weer ze uit uw leven!’ Zo hoor ik stemmen. - Wrede werkelijkheid Is 't, die van 't wiegj...

De slaap

poezie
4,0 met 2 stemmen 645
Wanneer de nacht Hem tegenlacht, Die pozing van de arbeid wacht En stilstand van de zorgen, Dan rust het lichaam...

DE STAF.

poezie
Onrust en donker alomme, Bang als een dove-en-stomme, tastend als blind ga ik omme - Waar is mijn staf? Ik lijd en...

Een minsenhart duut soms zo raor!

poezie
4,3 met 6 stemmen 514
'k Heb iets ien mien wâ 'k nie verklaor: Ik wil 'en ding vandaog Dolgraog; En hê 'k 'et, dan zal binnen 't ja...

De vuurtoren

poezie
4,8 met 4 stemmen 473
schets van ontwaken Ik ben wakker aan 't worden als een toren aan zee - De lieflijke lamp van mijn dromen Verb...

GELUK?

poezie
In gouden avond enden niet alle gouden dagen. 't Valt zwaar, om zonder schenden Geluk te dragen. Geluk!.... Wie d...

De verganklijkheid

poezie
4,0 met 2 stemmen 816
Het boompje laat zijn blaadjes vallen, Aan 't Einde van de zoete tijd, Gedurig enige van allen, Zo raakt hij ook he...

De stilte

poezie
4,7 met 3 stemmen 441
Min de stilte in uw wezen, Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vrezen Hebben nooit hun hart gelezen, H...

Mijn leven

poezie
3,8 met 4 stemmen 1.193
Mijn kindsheid, jeugd en bloei, was éne reeks van plagen; mijn verdre levenstijd, één ijdle handvol wind; mijn oude...

Wij zoeken God

poezie
Wij zoeken God, die niet dan in geluk Gevonden wordt, in angst en ongeluk. Van dag tot dag, om onze weg te korten,...

Ons lichaam rust wanneer wij eindlijk slapen

poezie
4,0 met 3 stemmen 213
Ons lichaam rust wanneer wij eindlijk slapen, Maar meer de ziel van het langdurig waken. Dan rijst zij traag uit haa...

Mode.

poezie
4,0 met 2 stemmen 452
Een fee, die opwelt uit de vloed Van wulpse zotternijen; Een dwinglandes, die aan haar voet De wereld neer doet vl...

Apentroost.

poezie
Een aap had met veel zorg en zwier Als pronker zich gekleed; ‘Nu schijn ik,’ sprak hij, ‘toch geen aap Voor...

Begeerte.

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.427
Kom hier, mijn goêlijk knaapje! ‘Wat wilt, wat vordert gij?’ Hoe wordt gij toch geheten? ‘Begeerte noemt me...