inloggen

tabblad: poezie

140 resultaten.
Sorteren op:

Ik ben de zoeker

poezie
3,4 met 21 stemmen 5.137
Ik ben de zoeker naar het Nooit-Behaalde. Ik ben de Strever naar het Ware Zijn, Ik ben de dronkene van `s Levens wijn,...

De knotwilg

poezie
4,5 met 2 stemmen 1.148
Wie 's levens moker maar getroost laat beuken, doch in zich 't beeld bewaart, dat eens hem blonk, die voelt wel ei...

Het zonnespectrum

poezie
3,9 met 14 stemmen 3.732
Ik hield een prisma in de hand En wierp een schijnsel op de wand, Dat, schoon het zonlicht, doorgaans wit, Uit zijne...

Gij dichter...

poezie
2,8 met 5 stemmen 1.350
Gij dichter, die uw gangen gaat langs 't druk gewoel des levens als u de smaad in 't aanzicht slaat van vriend...

Staren door het raam

poezie
3,6 met 24 stemmen 2.444
Er is een leven in wat bewegen, de takken beven een beetje tegen elkaar. Een even beginnen schudt elke boom: een bezi...

Het vaderland was destijds een moeras

poezie
3,2 met 6 stemmen 1.079
Het vaderland was destijds een moeras, Aanslibbing van de zee en van rivieren, Bevolkt door vissers, jagers, Bataviere...

Ik weet, ik word naar ’s afgronds rand

poezie
2,7 met 15 stemmen 2.159
Ik weet, ik word naar ’s afgronds rand Door duist’re geesten voortgedreven, En schaduwen des Doods omgeven En lok...

De Hoepel

poezie
3,8 met 6 stemmen 1.415
Als 't Hoepeltje niet werd gedreven, Dan zou zijn loop zich haast begeven: Zo moet het mens'lijk leven voort; Va...

God heeft een huis gebouwd en dak

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.759
GOD heeft een huis gebouwd en dak en zoldering bespannen strak met kommer, druk en droefenis, weedom er de bevloer...

Hij die, na een langdurig lijden

poezie
3,3 met 6 stemmen 1.053
Hij die, na een langdurig lijden, Tot grote welstand is geraakt, Zal onbevreesd de dood verbeiden, Die straks de ban...

Vrolijk leven

poezie
3,5 met 13 stemmen 3.583
Waar is mijn citer toe bereid? Wat klanken wil ze geven? Wat zing ik, waar een ander schreit: De vrolijke blijgees...

ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT

poezie
3,4 met 9 stemmen 1.396
O Jongling, zie rond u de wereld strekken, zo kleurig in het kwikkend zonnelicht, zo geurig in de frisse morgenwind....

Illusies

poezie
4,0 met 5 stemmen 1.572
De zelf-beloofde wonderen van uw jeugd zijn weggedoezeld tot een schamelheid; en weggedwerreld is in daaglijksheid, d...

GEGLIMLACH

poezie
3,2 met 5 stemmen 1.156
De mensen doen, maar weten niet waaróm Zij doen, en zitte' in hun eentjes te wegen, Hoe zij het meeste van het leve...

O DURIGE EREDIENST

poezie
4,0 met 1 stemmen 219
0 durige eredienst van kleine plichten Gepleegd naar 't levend voorschrift van de drang Van mijn verlangend hart, w...

VERTROUWEN

poezie
4,5 met 2 stemmen 252
Gij, die moet zien in donkere dagen Hoe onrecht tijdelijk triomfeert, Niet klagen, dichter, niet versagen, Maar st...

De sprakeloze rust

poezie
4,0 met 4 stemmen 426
Gelukkig, die de stilte kent, Die, als de avond zinkt, De beker van vergeten drinkt En zich van 't leven wendt;...

Baanvegerslied

poezie
4,0 met 1 stemmen 205
Leg reis aan! leg reis aan! 't Leven is een gladde baan. Bittere borrels of melk en saffraan! - Vegertje, bind mij...

Mensen onmacht

poezie
2,9 met 8 stemmen 479
Wonderlijk zijn Gods almachtige werken; Maar wij verzuimen der wel op te merken. Treed op een mier, het en schijnt nie...

Geduld.

poezie
4,0 met 1 stemmen 361
Gelijk Gij niet gezegd hebt, toen Ge zocht mijn ziel, verloren schaap, in bitter lijden - een lijden met U groeiend...

HET HEDEN.

poezie
4,0 met 4 stemmen 333
Zo lang mijn hemel helder lacht, Vergeet ik, dat licht wolken dreigen; Zo lang geen sneeuw mijn kruin bevracht, Wi...

Lekker geslapen.

poezie
3,5 met 2 stemmen 289
Ja! wèl-gelukkig is de man, Die kalm aan Gistren denken kan, En kalm de dag van Morgen wacht - Hij slaapt op roze...

Gelukkige.

poezie
3,5 met 4 stemmen 688
By vlekloos bloed een stil en needrig lot; - Een peinzend oog, doorstraald van zacht genoegen; - Een juist verstand,...

Dat was niets meer…

poezie
4,0 met 1 stemmen 185
Dat was niets meer dan een even-wuiven van kleine handjes, zo blank als duiven, in ’t avondver; niets meer dan, p...

Ik moet er niet van weten...

poezie
4,4 met 7 stemmen 430
Ik moet er niet van weten, van die zuidse vrouwenzielen, die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen, te m...

Waarom die dromen?

poezie
4,0 met 1 stemmen 406
‘Waarom die dromen? - Weer ze uit uw leven!’ Zo hoor ik stemmen. - Wrede werkelijkheid Is 't, die van 't wiegj...

De slaap

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.532
Wanneer de nacht Hem tegenlacht, Die pozing van de arbeid wacht En stilstand van de zorgen, Dan rust het lichaam...

DE STAF.

poezie
4,0 met 1 stemmen 980
Onrust en donker alomme, Bang als een dove-en-stomme, tastend als blind ga ik omme - Waar is mijn staf? Ik lijd en...

Een minsenhart duut soms zo raor!

poezie
4,3 met 6 stemmen 535
'k Heb iets ien mien wâ 'k nie verklaor: Ik wil 'en ding vandaog Dolgraog; En hê 'k 'et, dan zal binnen 't ja...