inloggen

resultaten voor 'droef'


963 resultaten.
Sorteren op:

De spiegel

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.261
... ‘k juichte in wilde weelde en ‘k zag – zo waar Als God leeft! – doodsbleek tussen ’t lokkenblond, Een droef gelaat mij aanzien met een paar Ogen, mijn hart doorborend tot de grond. En ’t was mijn eigen beeld en angst...

Verlaten straat

poezie
3,0 met 6 stemmen 1.483
...md de voetstap klinkt, En welig gras, voortwoekrend, ongestoord, In groene lijst de grauwe keien vat, Staat, droef vervallen, 't lang verlaten huis. De ruiten blinken, blauw, in 't licht der maan En staren, stil en strak, m...

aanhoudend

netgedicht
3,0 met 1 stemmen 71
...itte doek zwaaien nog voorbij het ogenblik dat je slechts een stipje ziet bezwerend blijf je zwaaien hoe droef en ver de hoorn ook klinken mag vaarwel is het zout dat over je wangen naar de lippen stroomt het is de...
J.Bakx18 apr. 2020Lees meer…

O klamme koude...

poezie
2,8 met 9 stemmen 1.556
... in de zonne lachten, doet nederbuigen onder 't lood der smerte, - doet nederbuigen in wanhopig smachten, zo droef, ach, o zo droef, tot haar verterte de tred des wandlaars, onbewust hoe 't herte toch pijnlijk krimpen kàn om ...

WANNEER IK STERVEN ZAL

poezie
4,2 met 8 stemmen 2.605
...k de volle maat van heel mijn wezen gaf... Daarom, wen 'k sterven zal, wil deze verzen lezen zo onuitsprekelijk-droef en -laf, - daar gij alleen, mijn lieve lieve, in u kunt voelen hoe heel het boek van mijne en ook úw liefde g...

droef te moede

netgedicht
2,5 met 2 stemmen 50
...rleden verscheurd tot op de draad versleten het slaan van de golven het krijsen van meeuwen het wordt hem droef te moede zijn gesloten roodomrande ogen verdrinken in een peilloze diepte
J.Bakx28 feb. 2020Lees meer…

TOEN IK ROZEN KREEG

poezie
3,1 met 18 stemmen 3.852
Rozen, ik vind u droef, Rozen, mijn tranen breken Uit ogen, die anders stroef En onverbreeklijk keken. Rozen, u...

Laat mij nog éénmaal...

poezie
3,6 met 20 stemmen 4.591
...oen, zonder blussen, ’t Vereend gelaat door passie werd verschroeid. Mijn lippen kussen wild, mijn oog staat droef – Niet waar? gij lief! nu er geen lief meer wezen, Geen arm zich om mijn hals bewegen zal: Maar ik heb haas...

Oerbron

netgedicht
4,7 met 3 stemmen 31
... mij al te lang opwaarts geduwd om het onpeibare te peilen diep daarin ligt de herinnering met in 't hart een droef gedicht zeilende door de ruime vredige atmosfeer met de oerbron van al 't leven doorstaat mijn hart standvastig

onzekerheid

hartenkreet
5,0 met 5 stemmen 149
...et niet geloven wat ik allemaal wel voel kan er echt niet slapen van ik denk altijd en ik woel mijn hart is droef en triest onzekerheid heerst in mijn borst ik ren en loop maar raak niet los geen honger maar wel veel dorst ...

God is zo ver!

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.540
...God is zo groot! - In blauwe hemelzalen Schalt engelzang, maar dringt geen kreet van nood. Hoe zal Hij zien mijn droef en eenzaam dwalen? God is zo groot! God is nabij! - Ik voel zijn adem waren In 't wuivend woud, dat suizelt,...

Gedeelde smart

gedicht
3,0 met 167 stemmen 57.797
De hond ligt zachtjes snikkend in zijn mand; droef peinst zijn baasje bij een glas genever. Er hangen duizend boeken aan de wand: ’t Geluk was hier bepaald geen ...

steeds opnieuw

netgedicht
4,0 met 1 stemmen 55
... het sluimert hoog achter bergen niemand kan er bij kraaien doorboren de stilte met metalen gekras zo droef zo wijs zijn de diepe lagen van het zwijgen deze plek raakt het hart altijd weer aan het denken moet st...
J.Bakx18 dec. 2019Lees meer…

Gedragen door de wind

netgedicht
5,0 met 1 stemmen 40
...ar 't geluid van vogels de raaf - de mus - de merel - hoe verschillend dat zij zingen 't hart hoe droef en eenzaam ook in huizen waar 't wenen lachen schijnt maar plotseling ontweken door 't vuur en vlammend ...

In de nacht

poezie
3,2 met 5 stemmen 2.011
...jn mensgebaren, 'k Weet dat de woorden door de mens gezeid In 't ijle slaan, en 'k praat en lijk verblijd Of droef, mijn vrienden en beminden, maar en Haat noch bemin. En geen van wie daar staren Met dode blik, o ziel, weet...

Morgenlied

netgedicht
3,0 met 2 stemmen 49
...aar luistrend naar het vroege vogellied hooglied dat de dag licht vrolijk maakt afscheid neemt van droef en moe

In het schelle schaduwloze licht van het ziekenhuis

netgedicht
5,0 met 3 stemmen 67
...witte jassen voorbij lopen achter een brancard, of een rolstoel duwen gehuil en gejammer en het staren droef en stil doffer dan het rouwgeklaag verdwenen is de hoop 't lichaam kil 't gezicht vaal het bloed koud ...

De oude zeeman

poezie
3,8 met 11 stemmen 3.048
...st En holle winden tieren En dat het schip mij morgen wacht, Om weêr in zee te stieren, Dan vat mijn hert een droef gevoel, Ik kan het niet verdrijven, Maar 'k wenste wel een kind te zijn, Om t'huis te mogen blijven!

Alp

gedicht
2,8 met 17 stemmen 9.028
De koe is groeiensmoe zij loeit zo droef op de veranda, de koe is moe zij draagt er twee - enculée de sa mère. De boer slaat flank, hij roemt haa...

Klezmermuziek

netgedicht
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 36
Waarom trekt men een droef gezicht Bij oude, Jiddische muziek Ligt het soms aan het soort publiek Dat zich op instrumenten richt? Van o...

Narcissen

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 17
...ronken, om aandacht te lonken Hun glorie was echter vlug vergaan Na een week hadden zij er verslenst bijgestaan Droef gooide ik ze op de afvalhoop Met de belofte dat ik weer zo’n bosje koop.

Verbleekte driekleur

poezie
3,7 met 15 stemmen 2.125
...? Ach, als de zuivre zonne week, Verbleken de lachende rozen. Hoe is uw voorhoofd nu zo dof, Zo stroef en zo droef en zo duister? Ach, als de wind ze sleurde in 't stof, Verliezen de lelies hun luister. Hoe staan die oogjes...

Verstoord geluk

poezie
3,9 met 11 stemmen 1.716
... Keek maar naar zijn lieve schat, Die drie jonge sijsjes had. Nu is alle blijheid uit; 't Sijsje roept met droef geluid, Treurig tuurt hij naar zijn nestje Dat nu bengelt in de wind Zonder wijfje, zonder kind; Nog wat v...

't Laatste

poezie
3,6 met 12 stemmen 3.436
...iefde kroost, Uw stem, waarin geen zonde zit, Misschien een ander troost; Uw stemme kan verblijden schoon, hij droef zij die u miek, Uw stemme kan genezen, zij uw dichter nog zo ziek, Uw stem misschien doet bidden, wijl ik zuch...

Fado

poezie
3,8 met 20 stemmen 2.398
Ben ik traag omdat ik droef ben, Alles vergeefs vind en veil Op aarde geen hogere behoefte ken Dan wat schaduw onder een zonnezeil? ...

Lachspiegel

netgedicht
4,5 met 2 stemmen 115
...hter twee gesloten vensters genadeloos: om haar heen heeft zich het vuur van de verstikking vastgezet zo droef en moe neergezeten alleen de kat ontspant en spint het is een kunst de lachspiegel van de tijd de dag, de ...

Misverstand

gedicht
3,6 met 53 stemmen 13.490
Dit wordt een droef gedicht. Ik weet niet goed waarom ik dit geheim ophoest, maar sinds een maand of drie geloof ik meer en meer dat...

Bij de deur naast de mat

hartenkreet
Er is nog niet op deze inzending gestemd. 81
... bij de deur naast de mat die de zolen verschoont bij de deur naast de mat staat het paar schoenen dat een droef symbool is van veranderde mode de stellige voorbode van nutteloosheid bij de deur naast de mat bij de de...

Aan Dorothy H.

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.058
...'k schreidde zacht wijl sinds wij beiden scheidden Geen warme hand mij leidde bij mijn dwalen, Mij die alleen zo droef ben en zo zwak. Maar toen de luchters weer hun schijnen spreidden Trad ik stil met herinnring door mijn zalen,...