inloggen

tabblad: poezie

142 resultaten.
Sorteren op:

Het duivenprieel

poezie
2,9 met 13 stemmen 2.917
Gij wilt uit nacht en winter, Gij wenst een warm tafreel, Gij kijkt om u heen en vindt er Een vriendelijk duivenpriee...

De kikvors en het baarsje

poezie
2,0 met 4 stemmen 1.280
Een kikvors, die ter nauwernood Zijn schorre stem ontving, Stak fier zijn blaaskaak uit de sloot, En trok er op zi...

De merel

poezie
3,4 met 5 stemmen 1.395
Hoe zag 'k in 't zinkend avonduur - Een zwarte stip in bleek azuur - O merel menigmaal U zitten op die dode tak,...

Wat mijn hond heeft

poezie
3,5 met 10 stemmen 1.554
't Fijnste neusje heeft mijn hond, 't Liefste snuitje heeft mijn Truitje, Steekt het als een ijdeltuitje In de luch...

De witte kater

poezie
3,4 met 7 stemmen 1.251
Hij ligt graag op de leuning van mijn stoel, Een warme sneeuwbal, die zich kan ontwinden En naar het lege tasten als e...

TOON

poezie
2,8 met 6 stemmen 1.131
Zwaar stapt, in zijn blauwlinnen broek En gapend lichtgeel boezeroen, Toon, om een soepkip op te doen In ’t nachth...

Hei-leeuwerik

poezie
2,8 met 11 stemmen 2.304
Nu weet ik welke vogel mijn lievlingsvogel heten mag, die even opgetogen zingt zomernacht en winterdag. Ik werkte...

De krekel

poezie
3,1 met 10 stemmen 2.705
Voor schatten is uw heil Niet veil, Door woorden niet te melden; o Krekel, die, op d’ eikenbast, U met een luttel...

Een vinkske

poezie
2,8 met 16 stemmen 1.662
Een vinkske! Een vinkske! Daar zit het, zwijg, - Een levend dingske, Op een dode twijg. Het borstje bibbert, H...

DE HAAN

poezie
4,0 met 2 stemmen 182
Ziet gij hem op den mesthoop staan De fiere haan? Zijn staart, - hij schittert als een vlam; En rood als bloed, -...

Meeuwen.

poezie
3,7 met 3 stemmen 1.115
Tussen zilveren zee en avondgrijze lucht, Laag rondend in egaal gewolk, dun uitgestreken, De sneeuwen meeuwen zweven...

De bijen op de boekweit

poezie
4,3 met 3 stemmen 206
Hoe overschoon is de aard' getooid! Hoe rijk ligt haar gewaad ontplooid De velden, breed en uitgestrekt, Staan i...

DE PAUW

poezie
4,5 met 4 stemmen 321
De pauwe staat in pronkgewaad, ruisend rillen z'n veren, hij schudt z'n pracht alsof met kracht wind er langs...

Zingen

poezie
4,0 met 2 stemmen 274
Gij leeuwrik en gij nachtegaal Al zingt gij heel verscheiden Toch hou ik van u beiden En hoor graag naar uw zoete...

Ik zie in mijn verbeelding de konijnen

poezie
2,7 met 3 stemmen 170
Ik zie in mijn verbeelding de konijnen Weer sluipen door de helm en door het zand, En duinrozen ontbloeien en weer kwi...

Eieren

poezie
4,0 met 2 stemmen 317
Ofschoon men natuurlijk voor eieren eer naar een hen zou gaan, Krijgt men echter geen goede eieren zonder een haan....

Ach hemellawerke

poezie
4,3 met 3 stemmen 602
Ach, hemellawerke, waar zit-je gij dan zo luide en zo lange te preken, waar dat ik met de ogen niet achter en kan,...

De jonge vogel

poezie
4,0 met 1 stemmen 258
Ik sliep niet meer: een jonge vogel floot, Mijn hart doordringend, en ontwakend zag Ik 't kalme kleuren van den klaren...

WINTERMUGGEN

poezie
3,0 met 3 stemmen 1.036
De wintermuggen zijn aan 't dansen, ommentomme, zo wit als muldersmeel, zo wit als molkenblomme. Ze varen hoge, in...

De slang

poezie
5,0 met 2 stemmen 390
Een slang Is niet heel dik, maar naar proportie te lang; Schoon sommige slangen, die van Amerika komen, Bijna zo dik...

Merellied

poezie
4,0 met 2 stemmen 1.275
Reeds is de zon in purperbrons gezonken en sleept na zich een laan van gloed, die 't landschap verwt in kleurenprac...

De krekels en de wandelaar

poezie
4,0 met 2 stemmen 338
De dag ging heen, zonk eenzaam achter Een oude wijze vlier, De meiliedjes werden al zachter, De wei lag vol getier...

Anecdote

poezie
3,8 met 4 stemmen 138
Hoe groot, ô Mahomet! zijt ge in mijne ogen, Door de eedle daad, voorwaar te min bekend; Daar gij, verplicht om tem...

DUIVEN

poezie
4,8 met 4 stemmen 997
Klap-klap-klap, m’n dertien duiven slaan hun vlerken, de ene op de aâr; klap-klap-klap, en henenschuiven do...

Klaaglijk roepen de alcyonen

poezie
5,0 met 3 stemmen 618
KLAAGLIJK roepen de alcyonen, Schichtig fladdren de alcyonen, Boven 't woedend brandingklotsen Tegen Akashiro's...

't Verdwaalde lam.

poezie
4,0 met 1 stemmen 173
De schapen hadden heel de dag Gegraasd in 't geurig kruid; Maar bij het scheiden van de zon Was 't met dat pretje...

HET NACHTEGAALTJE.

poezie
4,3 met 3 stemmen 432
Zeg mij, zwevend orgelkeeltje, Zanger, zo eenvoudig schoon, Zeg mij, minziek filomeeltje! Wie leerde u die liefdet...

VOGELS.

poezie
3,6 met 5 stemmen 484
Zij gunnen mij gaarne 't geheim hunner tale, De roodborst zijn snoeren van bloedkoralen, De merel haar zang als betin...

TREK-OS

poezie
4,0 met 2 stemmen 227
Uit koele kalme schaduw van het bos, Treedt langzaam-aan kopschuddend-schomlend, de os; Treedt op het blinkend zandp...

AL DRAAGT DE AAP EEN GOUDEN RING / ZO IS HET TOCH EEN LELIJK DING

poezie
4,0 met 1 stemmen 2.449
Al heeft de sim een gulden rok, Zo is 'et toch maar enkel jok; Want schoon zij met een grote pracht, Wordt deftig in...