inloggen
voeg je poezie toe

tabblad: poezie

142 resultaten.
Sorteren op:

De witte kater

poezie
3.4 met 7 stemmen 1.179
Hij ligt graag op de leuning van mijn stoel, Een warme sneeuwbal, die zich kan ontwinden En naar het lege tasten als e...

TOON

poezie
2.8 met 6 stemmen 1.112
Zwaar stapt, in zijn blauwlinnen broek En gapend lichtgeel boezeroen, Toon, om een soepkip op te doen In ’t nachth...

Hei-leeuwerik

poezie
2.8 met 11 stemmen 2.229
Nu weet ik welke vogel mijn lievlingsvogel heten mag, die even opgetogen zingt zomernacht en winterdag. Ik werkte...

De krekel

poezie
3.1 met 10 stemmen 2.648
Voor schatten is uw heil Niet veil, Door woorden niet te melden; o Krekel, die, op d’ eikenbast, U met een luttel...

Een vinkske

poezie
2.8 met 16 stemmen 1.640
Een vinkske! Een vinkske! Daar zit het, zwijg, - Een levend dingske, Op een dode twijg. Het borstje bibbert, H...

DE HAAN

poezie
4.0 met 2 stemmen 144
Ziet gij hem op den mesthoop staan De fiere haan? Zijn staart, - hij schittert als een vlam; En rood als bloed, -...

Meeuwen.

poezie
3.7 met 3 stemmen 925
Tussen zilveren zee en avondgrijze lucht, Laag rondend in egaal gewolk, dun uitgestreken, De sneeuwen meeuwen zweven...

De bijen op de boekweit

poezie
5.0 met 2 stemmen 177
Hoe overschoon is de aard' getooid! Hoe rijk ligt haar gewaad ontplooid De velden, breed en uitgestrekt, Staan i...

DE PAUW

poezie
4.5 met 4 stemmen 243
De pauwe staat in pronkgewaad, ruisend rillen z'n veren, hij schudt z'n pracht alsof met kracht wind er langs...

Zingen

poezie
4.0 met 2 stemmen 259
Gij leeuwrik en gij nachtegaal Al zingt gij heel verscheiden Toch hou ik van u beiden En hoor graag naar uw zoete...

Ik zie in mijn verbeelding de konijnen

poezie
2.7 met 3 stemmen 159
Ik zie in mijn verbeelding de konijnen Weer sluipen door de helm en door het zand, En duinrozen ontbloeien en weer kwi...

Eieren

poezie
4.0 met 2 stemmen 303
Ofschoon men natuurlijk voor eieren eer naar een hen zou gaan, Krijgt men echter geen goede eieren zonder een haan....

Ach hemellawerke

poezie
4.3 met 3 stemmen 513
Ach, hemellawerke, waar zit-je gij dan zo luide en zo lange te preken, waar dat ik met de ogen niet achter en kan,...

De jonge vogel

poezie
Ik sliep niet meer: een jonge vogel floot, Mijn hart doordringend, en ontwakend zag Ik 't kalme kleuren van den klaren...

WINTERMUGGEN

poezie
3.0 met 3 stemmen 920
De wintermuggen zijn aan 't dansen, ommentomme, zo wit als muldersmeel, zo wit als molkenblomme. Ze varen hoge, in...

De slang

poezie
5.0 met 2 stemmen 357
Een slang Is niet heel dik, maar naar proportie te lang; Schoon sommige slangen, die van Amerika komen, Bijna zo dik...

Merellied

poezie
4.0 met 2 stemmen 951
Reeds is de zon in purperbrons gezonken en sleept na zich een laan van gloed, die 't landschap verwt in kleurenprac...

De krekels en de wandelaar

poezie
4.0 met 2 stemmen 318
De dag ging heen, zonk eenzaam achter Een oude wijze vlier, De meiliedjes werden al zachter, De wei lag vol getier...

Anecdote

poezie
3.8 met 4 stemmen 130
Hoe groot, ô Mahomet! zijt ge in mijne ogen, Door de eedle daad, voorwaar te min bekend; Daar gij, verplicht om tem...

DUIVEN

poezie
4.8 met 4 stemmen 912
Klap-klap-klap, m’n dertien duiven slaan hun vlerken, de ene op de aâr; klap-klap-klap, en henenschuiven do...

Klaaglijk roepen de alcyonen

poezie
5.0 met 3 stemmen 583
KLAAGLIJK roepen de alcyonen, Schichtig fladdren de alcyonen, Boven 't woedend brandingklotsen Tegen Akashiro's...

't Verdwaalde lam.

poezie
De schapen hadden heel de dag Gegraasd in 't geurig kruid; Maar bij het scheiden van de zon Was 't met dat pretje...

HET NACHTEGAALTJE.

poezie
4.3 met 3 stemmen 408
Zeg mij, zwevend orgelkeeltje, Zanger, zo eenvoudig schoon, Zeg mij, minziek filomeeltje! Wie leerde u die liefdet...

VOGELS.

poezie
3.8 met 4 stemmen 455
Zij gunnen mij gaarne 't geheim hunner tale, De roodborst zijn snoeren van bloedkoralen, De merel haar zang als betin...

TREK-OS

poezie
4.0 met 2 stemmen 224
Uit koele kalme schaduw van het bos, Treedt langzaam-aan kopschuddend-schomlend, de os; Treedt op het blinkend zandp...

AL DRAAGT DE AAP EEN GOUDEN RING / ZO IS HET TOCH EEN LELIJK DING

poezie
Al heeft de sim een gulden rok, Zo is 'et toch maar enkel jok; Want schoon zij met een grote pracht, Wordt deftig in...

Katknuppelen.

poezie
4.0 met 2 stemmen 223
Wel dat's aardig, wel dat's raar... Roer je knuppels, eêle bazen! Hoor dat mauwen en dat blazen: 't Is een schone...

In krankte.

poezie
4.0 met 2 stemmen 254
De Lente tooit zich als een bruid! Het groene gras, het groene kruid, En duizend bloempjes spruiten uit... En iedr...

Het schepnet.

poezie
4.0 met 2 stemmen 253
'k Zal met ijver Uit deez' vijver, - Lieve Jet! Naar verlangen Visjes vangen In dit net. 'k Zal naar sn...

In een groen, groen, groen, groen knollen-knollenland

poezie
4.0 met 3 stemmen 343
In een groen, groen, groen, groen knollen-knollenland Daar zaten twee haasjes heel parmant En de één die bli...